İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimMONODOKS 100 MG 14 KAPSÜL

>English
İlaç Firması : DEVA
Barkod : 8699525151469
Fiyatı : 4,57 TL.
Kamu kodu; A05117
SB.atc; J01AA02
Etkin madde : doksisiklin hiklat


ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01A TETRASİKLİNLER
J01AA Tetrasiklinler
J01AA02 doksisiklin hiklat
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

doksisiklin hiklat

Protein sentezi inhibitörü tetrasiklin grubu antibiyotik.

Yetişkin ilk gün 2 x 100mg.
Sonra 100mg/gün. Bir veya iki dozda.
Şiddetli enfeksiyonlarda 2x100mg.

Gebelik kategorisi D.
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; tetrasiklin allerjisi.

Etkileşim; antikoagulanlar,penisilin, antiasitler, bizmut, barbitürat, karbamazepin, fenitoin, penthran, oral kontraseptif.

Yan etkiler; anoreksi, bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları, ürtiker...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

Formülü:
Her kapsül 100 mg Doksisiklin’e eşdeğer Doksisiklin hiklat ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:

Doksisiklin;
Metasiklin’den sentetik olarak elde edilen, çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara karşı aktif, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
Doksisiklin, safrada yüksek konsantrasyonlara ulaşır, barsaklardan ve böbreklerden aktif olarak itrah edilir.
Verilen dozun % 40’ı 72 saat içinde böbreklerden atılır. Bu oran ağır böbrek yetmezliğinde 72 saatte % 1-5’e kadar düşebilir. Doksisiklin’in kanda yarılanma zamanı 18-22 saattir. Yarılanma zamanı böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda farklılık göstermez.

Endikasyonları:
Monodoks hem gram-pozitif hem de gram-negatif mikroorganizmalara tesir eden geniş spektrumlu, kuvvetli bir antibiyotiktir.
Monodoks bakteriyolojik testlerle Doksisiklin’e hassas olduğu saptanan mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda kullanılmalıdır.
# Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae’nın hassas suşlarının sebep olduğu bronkopnömoni, lober veya multilober pnömoni,
# Gastrointestinal enfeksiyonları:
E. hystolytica, patojenik E. coli’nin hassas suşları, Shigella ve Salmonella türlerinin sebep olduğu gastrointestinal enfeksiyonlar;
# Ürogenital sistem enfeksiyonları:
Sistit, pyelonefrit, üretrit, prostatit, trigonit, gonokoksik üretrit;
# Jinekolojik enfeksiyonlar:
İltihabi pelvis hastalıkları ve akut puerperal enfeksiyonlar
# Oftalmolojik enfeksiyonlar:
Gonococcus, Staphylococcus ve H. influenzae’nın sebep olduğu oftalmik enfeksiyonlar.
# K.B.B enfeksiyonları:
Tonsillit, otitis media, sinüzit, farenjit, bronşit;
# Dermatolojik enfeksiyonlar:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, Streptococcus, E. coli ve Klebsiella Aerobacter grubunun hassas suşlarının sebep olduğu paronikia, impetigo, sellülit, furonküloz, abse; enfekte travmatik ve post operatif yaralar, enfekte ekzema, omfalit, acne conglobata, acne vulgaris.
# Diğer enfeksiyonlar:
Pasteurella, Brucella, Bakteroid’ler, Psittakosis, Listeria, Spiroketler, N. menengitis, v.s’nin sebep olduğu hastalıklarda

endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Doksisiklin’in tatbik sıklığı ve dozu diğer tetrasiklinlerden farklıdır.
Tavsiye edilen dozun üzerinde bir dozun tatbiki ilacın yan etkisinin görülme sıklığını arttırır.

Erişkinler:
Mutad doz tedavinin ilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), idame dozu ise günde 100 mg'dır.
İdame dozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir.
Ağır enfeksiyonlarda, özellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında 12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi tavsiye edilir.

8 yaşın üzerindeki çocuklara:
İlk gün vücut ağırlığının her kg’ı için 4 mg olarak hesaplanan günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir.
İdame dozu vücut ağırlığının her kg’ı için 2 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saatte bir verilir.
Ağır enfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kg’ı için 4 mg’a kadar arttırılabilir.

45 kg’ın üzerindeki çocuklara:
Yetişkin dozu tatbik edilir.

Basit gonokokkal enfeksiyonlarda:
7 gün süre ile günde 2 def 100 mg olarak (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlar hariç) verilir.
Böbrek rahatsızlıklarında normal oral dozlar bile vücutta sistemik birikme yapacağından karaciğer entoksikasyonuna sebep olabilir. Bu durumlarda normalden az dozlar verilmesi ve tedavinin uzaması halinde kandaki Monodoks seviyesinin kontrolü tavsiye edilir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
14 kapsül - blister ambalaj.

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

MONODOKS 100 MG 14 KAPSÜL - DEVA 4,57 TL prospektüs
TETRADOX 100 MG 14 KAPSÜL - ACTAVIS 5,22 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !