A ile başlayan ilaçlar » Eczacibasi Ilac Pazarlama » ASACOL 500 MG 20 SUPOZITUVAR

ASACOL 500 MG 20 SUPOZITUVAR

 • İlaç Firması :
  ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
 • Barkod :
  8699586892035
 • Fiyatı :
  100.59TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A07EC02
 • Etkin madde :
  mesalazin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A07 İSHAL İLAÇLARI, BARSAK ANTİENFLAMATUAR VE ANTİENFEKTİFLERİ
  A07E BARSAK ANTİENFLAMATUARLARI
  A07EC Aminosalisilik asit ve benzerleri
  A07EC02 mesalazin

mesalazin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Ülseratif kolit ve crohn'da, amino salisilik asit türevi.
Yetişkinde 1-5gr. 3 doza bölünerek.

Kontrendikasyon; böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, GİS ülserleri,gebelik, yenidoğan.

Etkileşim; sülfonilüre, kumarin, metotreksat, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, furosemid, rifampin, glukokortikoidler.

Yan etkiler; aşırı duyarlılık reaksiyonları, methemoglobinemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Prospektüs

ASACOLTM 500 mg SUPOZ TUVAR
FORMÜL : Bir supozituvar ; 500 mg Mesalazin (5-aminosalisilik asit) içerir.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikler :
Asacol 500 mg supozituvar, antienflamatuvar etkinliğe sahip Mesalazin (5-Aminosalisilik
asit) içermektedir. Mesalazin, tedavi sırasında kalın bağırsaklarda ulaştığı konsantrasyon ile
polimorfonükleer lökositlerin migrasyonunu ve hücrelerin lipooksijenizasyonunu önler. nce
bağırsak duvarında bulunan makrofajlardaki proinflamatuar lökotrienlerin (LTB4 ve 5-HETE)
üretimini inhibe eder.
Farmakokinetik Özellikler :
Mesalazin’in sadece bir kısmı emilime uğradığından etkisinin sistemik olmaktan çok lokal
olduğu kabul edilmektedir. Mesalazin gastrointestinal sistem mukozasında emilim sırasında
ve ayrıca karaciğerde asetilasyona uğrar. Asetillenmiş metabolit başlıca idrarla atılmaktadır.
Mesalazin’in 1 saat civarında kısa bir yarılanma ömrü olduğu ve plazma proteinlerine düşük
oranda bağlandığı (% 40 civarında) bildirilmiştir. Asetillenmiş metabolitinin çok daha uzun
yarılanma ömrü olduğu (5-10 saat) ve plazma proteinlerine çok daha yüksek oranda
bağlandığı (% 80 civarında) bildirilmiştir. Mesalazin’in plasentadan geçişi ihmal edilebilir
düzeydedir.
END KASYONLARI :
Hafif ve orta şiddetli proktitis ve proktosigmoiditis’in tedavisinde kullanılır. Rektosigmoid
kolon veya rektumu etkileyen şiddetli ülseratif kolitlerde oral tedaviye yardımcı olarak
kullanılır.
KONTREND KASYONLARI :
Salisilatlara karşı hassasiyeti bilinen kişilerde ve ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu olan
(GFR < 20 ml / dakika ) hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Yaşlılarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır, bu hastaların normal böbrek fonksiyonunda
olması zorunludur. Mesalazin böbrekler yoluyla hızlı bir şekilde büyük oranda N-asetil-5-
Aminosalisilik asit olarak atılır. Asacol’un böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımından
kaçınılmalıdır. Ancak, kullanımın zorunluluğunun bulunması halinde dikkatle kullanılmalıdır.
lk defa Asacol Supozituvar tedavisi uygulanacak ve Sulfasalazin’e karşı alerjisi olduğu
bilinen hastalarda gerekli dikkat gösterilmelidir. Bu hastalar, cilt reaksiyonları ve ateşlenme
belirtilerini hissettikleri durumda tedaviye devam etmemeleri konusunda bilgilendirilmelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi B’dir.
Asacol supozituvar, gebeliğin son birkaç haftasında ve yeni doğmuş bebeklerin tedavisinde
kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında ancak tıbbi bir gereklilik söz konusu ise
kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım :
Emzirme sırasındaki kullanımı için yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak ilacı kullanan
annelerin bebeklerini emzirmekten kaçınmaları gerekmektedir.
Araç ve makine kullanımına etkisi :
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bilinmemektedir.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Yan etkiler hastaların küçük bir kısmında gözlenir ve çoğunlukla gastrointestinal sistem
üzerinde yan etkilerini gösterir. Bulantı, diyare ve abdominal ağrı, ateş ve baş ağrısı
bildirilmiştir. Allerjik cilt kızarmaları, hafif saç dökülmesi, bronş spazmı ve LE benzeri
(Lupus erythematosus benzeri sendrom) sendromlar gibi doza bağlı olmayan aşırı duyarlılık
reaksiyonları (anafilaktik semptomlar ve hayatı tehdit edici veya daha az ciddi astım atak
epizodları da dahil olmak üzere) görülebilir. Epinefrin enjeksiyonu ciddi alerjik veya acil
durumlar için tercih edilen tedavi şeklidir. Hayatı tehdit edici durumlarda epinefrin
kullanımına alternatif olan diğer tedavi şekilleri tatmin edici olamayabilir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Tiyopurin metiltransferaz’ın inhibisyonu ile antineoplastiklerin etkisini etkileyebilir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Rektal yolla uygulanır.
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe ;
Erişkin Dozu : Defekasyondan sonra günde 3 kez 1 supozituvar uygulanır. Doz hastalığın
şiddetine göre ayarlanır ve hastanın durumu düzeldikçe azaltılabilir.
Rektosigmoid veya rektumu etkileyen şiddetli ülseratif kolitlerde ve oral tedaviye yavaş cevap
alındığı durumlarda, oral tedaviye ilave olarak sabah ve akşam kullanılabilir.
Çocuk Dozu : Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılardaki Dozu : Erişkinlerdeki doz şeması önerilir. Yaşlılarda kullanılırken dikkatli
olunmalıdır ve bu hastaların normal böbrek fonksiyonunda olmasına dikkat edilmelidir.
DOZ AŞIMI VE TEDAV S :
Diürezi sağlamak için elektrolitlerin intravenöz transfüzyonu yapılır. Spesifik bir antidotu
yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında, 25°C’nin altındaki oda
sıcaklığında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
ASACOLTM 500 mg Supozituvar, 20 supozituvar içeren ambalajlarda, karton kutuda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEK LLER :
ASACOLTM 400 mg Gastro-rezistan Tablet, 100 tabletlik kutularda
ASACOLTM 800 mg Gastro-rezistan Tablet, 60 ve 90 tabletlik kutularda
ASACOLTM 4 g/100 mL Enema; polietilen şişelerde 100 mL süspansiyon, 7 adet, polietilen
aplikatörleri ile birlikte
RUHSAT SAH B :
Biofarma laç San. ve Tic. A.Ş.
Samandıra - STANBUL
ÜRET M YER :
Wülfing Pharma GmbH
Bethelner Landstrasse 18,31028
Gronau, ALMANYA
RUHSAT TAR H VE NO : 22.05.2007 – 122/56
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 28.04.2006
Reçete ile satılır.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.