X ile başlayan ilaçlar » Pfizer » XALACOM 50MCG/6,83MG 2,5 ML GÖZ DAMLASI

XALACOM 50MCG/6,83MG 2,5 ML GÖZ DAMLASI

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:timolol maleat + latanoprost
ATC: ATC SINIFLAMASI - S - DUYU ORGANLARI
S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
S01E GLOKOM İLAÇLARI VE MİYOTİKLER
S01ED Beta blokerler
S01ED51x2 timolol maleat + latanoprost
SB.atc:S01ED51
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: PFIZER
Barkod :8699532618368
Satış Fiyatı:17.04 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

timolol maleat + latanoprost Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Glokomda prostaglandin analoğu ve beta-bloker kombinasyonu.
Günde bir kez 1 damla (akşam).

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

XALACOM Hakkında Kısa Bilgi

XALACOM 50MCG/6,83MG 2,5 ML GÖZ DAMLASI, PFIZER firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 2.5 adet 50-6,83 MCG/MG timolol maleat + latanoprost etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. XALACOM , piyasada 17.04 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699532618368 dir.

XALACOM , ATC sınıflamasının S - DUYU ORGANLARI kategorisinde ve S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu S01ED51 ve ATC adı timolol, combinations dır. İlacın 4 adet eş değer ilacı bulunur.

Kısıtlamalar

4.2.11 - Glokom ilaçları

(1) Glokom ilaçları ile tedaviye göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından başlanacaktır. Göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ:
Bir ml, 50 µg latanoprost, 5 mg timolola eşdeğer 6.83 mg timolol maleat ayrıca
200µg benzalkonyum klorür , 2.89 mg disodyum fosfat anhidr , 6.39 mg sodyum
dihidrojen fosfat monohidrat, 4.1 mg sodyum klorür, ve enjeksiyonluk su (km 1 ml)
içerir.
1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timolol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri
Xalacom iki aktif madde ihtiva eder : Latanoprost ve Timolol
maleat. Bu iki madde artmış
intraoküler basıncı farklı etki mekanizmalarıyla düşürür ve her iki etkinin birleşmesi
sonucunda, intraoküler basınçta maddelerden biriyle tek başına elde edilebilenden daha
fazla bir düşme sağlanabilir.
Bir prostaglandin F2α analoğu olan Latanoprost, aköz hümörün dışa akışını artırarak göz
içi basıncı düşüren, selektif bir prostanoid FP reseptör agonistidir. Başlıca etki
mekanizması uveoskleral dışa akımı artırmasıdır. Buna ek olarak insanlarda, trabeküler
dışa akım direncini düşürerek dışa akımın kolaylaşmasını bir miktar artırdığı da
bildirilmiştir. Latanoprostun, aköz hümör üretimi, kan-aköz hümör bariyeri veya göziçi kan
dolaşımı üzerinde belirgin etkisi yoktur.
Non-selektif bir β-1 ve β-2 adrenerjik reseptör blokeri olan Timolol, intrensek
sempatomimetik etkisi, doğrudan miyokard üzerinde depresan etkisi veya membran-
stabilizasyonu etkisi bulunmayan bir ajandır. Timolol, siliyer epitelde aköz hümör üretimini
azaltarak intraoküler basıncı düşürür. Kesin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle
beraber, endojen beta-adrenerjik stimülasyonun neden olduğu siklik AMP sentez
oranındaki artışı baskılaması olasıdır. Timolol’un kan-aköz hümör bariyerinin plazma
proteinlerine karşı permeabilitesini belirgin olarak etkilemediği bulunmuştur.
Farmakokinetik Özellikleri
Xalacom’un etkisi 1 saat içinde başlar ve maksimum etki 6 – 8 saat içinde ortaya çıkar.
Tekrarlayan tedavi sonrasında, intraoküler basıncı düşürücü etkinin, dozu takiben 24 saate
kadar devam ettiği gösterilmiştir.
Latanoprost
Latanoprost kendi başına inaktif olan, fakat korneadaki esterazlarla hidrolizi sonucunda
asit formuna dönüşerek biyolojik olarak aktif özellik kazanan bir izopropil ester ön ilacıdır.
Prodrug Latanoprost korneadan iyi absorbe olur ve aköz hümöre geçen ilacın tümü,
korneadan geçiş sırasında hidrolize uğrar. İnsanlarda yapılan çalışmalarda, aköz hümörde
yaklaşık 30 ng/ml olan maksimum konsantrasyona, Latanoprost’un tek başına topikal
uygulamasından 2 saat sonra erişilmiştir.
Latanoprost asidinin plazma klirensi 0.40 l/s/kg olup, dağılım hacmi düşüktür (0.16 l/kg) ve
bunun bir sonucu olarak hızlı bir plazma yarı-ömrüne sahiptir (17 dakika). Göze topikal
uygulama sonrasında Latanoprost asidinin sistemik biyoyararlanımı %45’tir. Latanoprost
asidinin plazma proteinlerine bağlanma oranı %87’dir.
Latanoprost asidi gözde hemen hiç metabolize olmaz. Metabolizma esas olarak
karaciğerde gerçekleşir. Hayvan çalışmalarında, başlıca metabolitleri olan 1,2-dinor ve
1,2,3,4-tetranor metabolitlerinin hemen hiç biyolojik etkinliğe sahip olmadıkları
gösterilmiştir; bu metabolitler esas olarak idrarla atılırlar.
Timolol
Göz damlasının topikal uygulamasından yaklaşık 1 saat sonra, Timolol aköz hümörde
maksimum konsantrasyonuna ulaşır. Dozun bir bölümü sistemik olarak absorbe edilir ve
her bir göze günde bir damla ( 300 µg / gün) topikal uygulamadan 10-20 dakika sonra 1
ng/ml düzeyindeki maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşılır. Timolol’ün plazma
yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir.Timolol büyük oranda karaciğerde metabolize
olur.Metabolitler, metabolize olmamış Timolol’le birlikte idrarla atılırlar.
Xalacom
Xalacom uygulamasından 1-4 saat sonra aköz hümördeki Latanoprost asidi
konsantrasyonları, monoterapiye kıyasla daha yüksek olmaya eğilimliyse de, Latanoprost
ve Timolol arasında farmakokinetik bir etkileşme gözlenmemiştir.

ENDİKASYONLARI:
Beta-blokerler, prostaglandinler veya intraoküler basıncı azaltan diğer ilaçlara yeterli yanıt
vermeyen oküler hipertansiyonu ve açık-açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncı
düşürmede endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
• Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astım veya bronşiyal astım
hikayesinin de dahil olduğu reaktif havayolu hastalıkları.
• Sinüs bradikardisi, ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler blok, belirgin kalp
yetmezliği, kardiyojenik şok.
• Ürünün bileşimindeki maddelerden birine karşı aşırı duyarlık.
Yukarıda sayılan kontrendikasyonlar ilacın bileşiminde bulunan iki etken madde için geçerli
olup, Xalacom Göz Damlası’na özgü değildir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Sistemik etkiler
Kardiyovasküler/Solunum sistemiyle ilgili reaksiyonlar:
Diğer topikal uygulanan oftalmik ilaçlar gibi Xalacom Göz Damlası da sistemik olarak
emilebilir. İlacın bileşiminde bulunan beta-adrenerjik etkili Timolol’e bağlı olarak,
Prinzmetal anginanın şiddetlenmesi, ciddi periferik ve merkezi dolaşım bozukluklarının
şiddetlenmesi, bradikardi ve hipotansiyon gibi, sistemik beta-blokerlerle ortaya çıkan
advers etkilerle aynı tipte etkiler görülebilir.
Timolol uygulamasını takiben, bronşiyal astım hastalarında bronkospazma bağlı ölüm ve
nadir olarak kalp yetmezliğine bağlı ölüm vakalarını da içeren raporlar bildirilmiştir.
Tedaviye başlamadan önce kalp yetmezliğinin kontrol altına alınmış olması gereklidir.
İnsülin veya oral hipoglisemik ilaç kullanan, spontan hipoglisemiye eğilimli hastalarda veya
diyabetik hastalarda (özelikle de labil diyabeti olanlarda) beta-blokerler dikkatli
kullanılmalıdır. Beta-blokerler akut hipogliseminin belirti ve semptomlarını
maskeleyebilmektedir.
Beta-blokerlerle tedavi, hipertiroidizmin bazı semptomlarını maskeleyebilir ve tedavinin
aniden kesilmesi bazı semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.
Beta-blokerlerle tedavi, miyastenia gravis semptomlarını şiddetlendirebilir.
Anafilaktik reaksiyonlar:
Beta-blokerlerle tedavi sırasında, çeşitli allerjenlere karşı atopi hikayesi veya ciddi
anafilaktik reaksiyon hikayesi olan hastalar, bu allerjenlerle, tanı veya tedavi amacıyla
veya rastlantısal olarak tekrarlanan karşılaşmalara daha duyarlı hale gelebilir. Bu hastalar,
anafilaktik reaksiyonları tedavi etmek için uygulanan alışılmış adrenalin dozlarına yanıt
vermeyebilirler.Eğer allerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli, uygun tedavi
başlatılmalıdır. Ciddi anaflaktik reaksiyonlar epinefrin ile hemen acil tedavi
gerektirir.Oksijen, intravenöz streoidler ve intübasyon dahil hava yollarına müdahale
gerektiği şekilde uygulanmalıdır.
Birlikte uygulanan tedaviler:
Xalacom Göz Damlası’nın oral beta-bloker ilaç alan hastalarda kullanılması halinde,
intraoküler basınç üzerine veya sistemik beta-blokaja bağlı olarak bilinen etkilerinde artış
gözlenebilir. İki lokal beta-blokerin veya iki lokal prostaglandinin bir arada kullanılması
önerilmez.
Oküler etkiler
Latanoprost, iristeki kahverengi pigmentin miktarını artırarak, zamanla göz rengini
değiştirebilir. Bu etki özellikle irisin yeşil-kahverengi, sarı-kahverengi veya mavi/gri-
kahverengi gibi karışık renkli olduğu hastalarda gözlenmiştir ve irisin stromal
melanositlerindeki melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Tipik olarak, hastalıktan etkilenmiş
gözde, pupillaların çevresindeki kahverengi pigmentasyon merkezden perifere doğru
genişler, ancak irisin tümü veya bir bölümü daha kahverengi bir görünüm alabilir.
Latanaprost’la gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, göz renginin homojen mavi, gri, yeşil
veya kahverengi olduğu hastalarda, iki yıllık tedavi süresince nadiren değişiklik
gözlenmiştir.
İris rengindeki değişiklik yavaş ortaya çıkar ve aylar hatta yıllarca fark edilmeyebilir;
değişikliğin herhangi bir semptom veya patolojik değişikliğe neden olduğu saptanmamıştır.
Tedavinin kesilmesini takiben kahverengi iris pigmentindeki artış devam etmez, ancak
ortaya çıkmış olan renk değişikliği kalıcı olabilir.
İris üzerindeki ben ve çiller ise tedaviden etkilenmez.
Trabeküler ağ veya ön kamarada başka bir yerde pigment birikimi gözlenmemiştir, ancak
hastalar düzenli olarak muayene edilmeli ve iris pigmentasyonunda artış ortaya çıkarsa
tedavi kesilmelidir.
Tedavinin uygulamaya konulmasından önce hastalar, göz renginde değişiklik olabileceği
konusunda bilgilendirilmelidir. Tek taraflı tedavi, iki gözün kalıcı olarak birbirinden farklı
renkte olmasına neden olabilir.
Enflamatuar, neovasküler, kronik açı kapanması veya konjenital glokomda, psödofakik
hastalardaki açık-açılı glokomda ve pigmenter glokomda Latanoprost ile klinik deneyim
sınırlı veya hiç yoktur. Latanoprost’un pupilla üzerinde hemen hemen hiç etkisi olmadığı
bilinmektedir, ancak akut dar-açılı glokom ataklarında klinik deneyim bulunmamaktadır. Bu
nedenle, daha fazla deneyim elde edilinceye kadar Xalacom’un bu durumlarda dikkatli
kullanılması önerilir.
Latanoprost’la tedavi sırasında, kistoid maküler ödemin de dahil olduğu maküler ödem
vakaları bildirilmiştir. Bu raporlar çoğunlukla afakik hastalarla, posterior lens kapsülünde
yırtılma olan psödofakik hastalarla veya maküler ödem açısından risk faktörü bulunan
hastaları kapsamaktadır. Xalacom bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Oküler hipotansif ajanların uygulaması ile filtrasyon cerrahi sonrasında koroid ayrılmasına
dair raporlar bildirilmiştir.
Kontak lens kullanımı
Xalacom’un içerdiği benzalkonyum klorid, kontakt lensler tarafından emilebilir. Göz
damlasını damlatmadan önce kontak lensler çıkarılmalıdır. Kontakt lensler damlatma
işleminden 15 dakika sonra yeniden takılabilir.
Çocuklar:
Çocuklardaki güvenirlik ve etkinlik saptanmadığından, Xalacom’un çocuklarda kullanımı
önerilmez.
Gebelik ve Laktasyonda kullanımı
Gebelik
Gebelik kategorisi C’dir. Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanımının
güvenirliği belirlenmemiştir. İlaç, gebeliğin seyri, fetus veya yenidoğan açısından tehlikeli
olabilecek farmakolojik
etkilere sahiptir. Bu nedenle Xalacom’un gebelik süresince
kullanılması önerilmez.
Laktasyon
Timolol anne sütüne geçer. Latanoprost ve metabolitleri anne sütüne geçebilirler. Bu
nedenle Xalacom emziren kadınlarda kullanılmamalı veya ilaç kullanılacaksa emzirmeye
son verilmelidir.
Araç ve makina kullanmaya etkisi:
Göz damlasının damlatılması, diğer göz ilaçlarında da olduğu gibi, geçici olarak görme
bulanıklığına neden olur.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Klinik çalışmalarda Xalacom’a özgü bir advers etki saptanmamıştır. Advers etkiler daha
önce Latanoprost ve Timolol için bildirilenlerle sınırlı kalmıştır.
Fotoğraf çekimi takipleriyle, FC Göz Damlası (FC EYEDROPS ) ile bir yıl süreyle tedavi
edilen hastaların %16-20’sinde iris pigmentasyonunun arttığı ortaya konmuştur. İris
pigmentasyon artışı ile ilgili belirtilerin, en sık yeşil- kahverengi, sarı-kahverengi ve
mavi/gri-kahverengi iris rengine sahip hastalarda ortaya çıktığı saptanmıştır. Göz renginin
homojen mavi, gri, yeşil veya kahverengi olduğu hastalarda, değişiklik nadiren
gözlenmiştir. Kirpiklerde koyulaşma, kalınlaşma ve uzama hastaların %37.4’ünde
gözlenmiştir.
Klinik çalışmalarda en sık bildirilen istenmeyen etkiler şunlardır:
Göz iritasyonu (batma, yanma ve kaşınma) (%12.4), gözde kanlanma (%7.4), kornea
bozuklukları (%3.0), konjuktivit (% 3.0 ), blefarit (%2.5), göz ağrısı (%2.3), başağrısı (%2.3)
ve deride kızarıklık (%1.3).
İlacın bileşiminde yer alan maddelere bağlı olarak ortaya çıkan ve Xalacom ile de ortaya
çıkma olasılığı bulunan diğer advers etkiler ise şunlardır:
Latanoprost:
• Göz: Yabancı cisim hissi, noktasal epitel erozyonları, maküler ödem/ “kistoid” maküler
ödem, iritis/üveit, kornea ödemi, ve erozyonları.
• Solunum: Astım, astımın şiddetlenmesi ve dispne.
• Deri: Gözkapağı deri renginin koyulaşması.
Timolol:
• Özel duyular: Göz iritasyonu belirti ve semptomları, keratit, kornea duyarlığının
azalması ve gözde kuruluk, refraktif değişiklikleri de içeren görme bozuklukları (bazı
vakalarda miyotik tedavinin kesilmesine bağlı olarak), diplopi (çift görme), pitoz, koroid
ayrılması (filtrasyon cerrahisi sonrası), kulak çınlaması.
• Kardiyovasküler: Bradikardi, aritmi, hipotansiyon, senkop, kalp bloğu, serebrovasküler
olay, serebral iskemi, konjestif kalp yetmezliği, çarpıntı, kalp durması, ödem,
klodikasyon, Raynaud fenomeni, el ve ayaklarda soğukluk.
• Solunum: Bronkospazm (özellikle daha önceden bronkospastik bir hastalığı olan
hastalarda), solunum yetmezliği, dispne, öksürük.
• Genel vücut: Asteni, yorgunluk, göğüs ağrısı.
• benzer kızarıklık veya psöriazisin
Deri: Alopesi, psöriazise (sedef hastalığı)
şiddetlenmesi.
• Aşırı duyarlık: Anjiyoödem, ürtiker, lokalize ve jeneralize kızarıklık gibi alerjik
reaksiyonlar.
• Sinir sistemi/psikiyatri: Baş dönmesi, depresyon, uykusuzluk, kabuslar, bellek kaybı,
miyastenia gravis belirti ve semptomlarında artış, parestezi.
• Sindirim: Bulantı, diyare, dispepsi, ağız kuruluğu.
• Ürogenital: Libidoda azalma, Peyronie Hastalığı.
• İmmünolojik: Sistemik lupus eritematosus
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇLARLA ETKİLEŞİMLER VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Xalacom ile spesifik ilaç etkileşimi çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.
Timolol içeren göz damlalarının oral kalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar
veya beta-blokerler, antiaritmikler (amiodaron ve kinidin dahil), dijital glikozidleri,
parasempatomimetikler ve monoaminooksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte uygulanması
halinde, hipotansiyon ve/veya belirgin bradikardiye yol açan aditif etki olasılığı vardır.
Xalacom’un tek başına pupilla büyüklüğü üzerine hemen hemen hiç etkisi bulunmasa da,
Timolol’un adrenalin ile birlikte verilmesi halinde bazen midriazise neden olduğu
bildirilmiştir.
Beta-blokerler antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkilerini artırabilir.
GEÇİMSİZLİK:
İn vitro olarak yapılan çalışmalar, tiomersal içeren göz damlalarının Xalacom ile
karıştırılması sonucu çökeltiler oluşabileceğini göstermiştir. Bu tür göz damlaları
Xalacom ile birlikte kullanıldığında, damlaların en az 5 dakika aralıklarla
uygulanması gerekir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Erişkinler için önerilen doz (yaşlılar dahil):
Önerilen tedavi, hastalıktan etkilenmiş göz(ler)e günde bir kez, bir damla
damlatılması şeklindedir.
Bir doz atlandığında, tedaviye, bir sonraki dozu önceden planlandığı zamanda
uygulayarak devam edilmelidir.
Uygulama:
Birden fazla göz damlası kullanılıyorsa, ilaçlar en az beş dakika arayla
uygulanmalıdır.
Xalacom’un kullanımı ile ilgili bilgiler:
1. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız.
2. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.
3. Parmağınızın uç bölümünü kullanarak, hasta gözünüzün alt göz kapağını aşağıya
doğru yavaşça çekiniz.
4. Damlatıcının ucunu gözünüze yaklaştırıp damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve gözünüze
sadece bir damla damlatınız .
5. Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
İnsanlarda Xalacom’a bağlı doz aşımıyla ilgili veri yoktur.
Latanoprost ile doz aşımına bağlı olarak, göz iritasyonu ve konjonktiva hiperemisi dışında
oküler veya sistemik bir yan etki bilinmemektedir. Sistemik Timolol doz aşımı semptomları
şunlardır: Bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm ve kalp durması. Bu semptomlar ortaya
çıktığı takdirde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Çalışmalarda
Timolol’un kolayca diyaliz edilemediği gösterilmiştir. Latanoprost’un kazara içilmesi
halinde, şu bilgiler faydalı olabilir: Latanoprost karaciğerden ilk geçiş sırasında büyük
oranda metabolize olur. Sağlıklı gönüllülerde 3 mikrogram/kg dozunda intravenöz infüzyon
herhangi bir semptoma yol açmazken, 5.5-10 mikrogram/kg dozunda bulantı, abdominal
ağrı, baş dönmesi, yorgunluk, sıcak basması ve terlemeye neden olmuştur. Bu etkiler hafif
ila orta şiddette olup, enfüzyonun sona ermesinden 4 saat sonra, tedaviye gerek olmadan
ortadan kalkmıştır.

SAKLAMA KOŞULLARI:
2 °C - 8 °C’de buzdolabında saklayınız, dondurmayınız. Direkt ışıktan koruyunuz.
Şişe bir kez açıldıktan sonra ilaç 4 hafta içinde kullanılmalıdır.
Bu süre içinde ilaç 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanabilir.
Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası:
2.5 ml göz damlası solüsyonu içeren 1 şişelik ambalajlarda .
RUHSAT SAHİBİ:
Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy/İstanbul
ÜRETİM YERİ :
Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A. – Belçika
Ruhsat tarihi : 13/06/2005 Ruhsat no.: 117/91
Reçete ile satılır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (Timolol maleat + latanoprost etkin maddesini içeren ilaçlar)İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.