U ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » UROPAN 5 MG 250 ML ŞURUP

UROPAN 5 MG 250 ML ŞURUP

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828570141
 • Fiyatı :
  25.44TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  G04BD04
 • Etkin madde :
  oksibutinin hcl
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  G04 ÜROLOJİKLER
  G04B ÜROLOJİKLER
  G04BD Üriner antispazmodikler
  G04BD04 oksibutinin hcl

oksibutinin hcl etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Üriner antispazmodik.
Yetişkinde 3 x 1.

Kontrendikasyon; glokom, GİS parsiyal ya da tam obstrüksiyonu, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonileri, megakolon, agır kolit, miyasteniya gravis, obstrüktif üropati, kardiyopati ve akut hemoraji, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; alkol, SSS depresanları, diğer antimuskarinikler.

Yan etkiler; ağız kuruluğu, terleme azalması, idrar artışı ve retansiyonu, bulanık görme, taşikardi, vazodilatasyon, pupilla dilatasyonu, siklopleji, oküler tansiyonun yükselmesi, gastrointestinal motilitede azalma, konstipasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, gerginlik, baş dönmesi, uyku hali, laktasyonun baskilanmas...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Üropan ŞurupÜROPAN ŞURUP

FORMÜLÜ :
Beher 5 ml' de 5 mg Oksibutinin Hidroklorid vardır.
Yardımcı Maddeler :
Etanol, Asit Sitrik, Şeker, Metil Paraben, FD & C Blue No.1
Esans Frambuaz

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Oksibutinin Hidroklorid düz kaslar üzerinde direkt antispazmodik etkiye sahiptir. Ayrıca asetilkolinin
düz kaslar üzerindeki muskarinik tesirini de inhibe eder (antimuskarinik etki). İskelet sisteminin
nöromusküler iletişim noktaları ya da otonomik gangliyonlar üzerinde bloke edici bir etki icra etmez
(antinikotinik etki). Oksibutinin mesane düz kasını gevşetir. İstemsiz mesane kasılmaları olan hastalarda
yapılan sistometrik incelemeler, Oksibutinin'in idrar kesesi kapasitesini büyüttüğünü, kontraktif düz
kasların kontrol edilemeyen kasılmalarının frekanslarını azalttığını ve idrar yapma dürtüsünü geciktirip
engellediğini ortaya koymuştur. Bu nedenle Oksibutinin, hem sıkışmayı (urgency) hem de istemli idrar yapma
ve idrar kaçırma epizotlarının sıklığını azaltır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Oral olarak alınan Üropan'ın gastrointestinal bölgeden absorbsiyonu son derece hızlı ve kolaydır. Etki ilaç
alındıktan sonra 1/2-1 saat içinde başlar ve maksimum seviyeye 3-6 saat sonrasında ulaşılır. Özellikle
antispazmodik etki 6-10 saat devam eder. Oksibutinin Hidroklorür karaciğerde metabolize olur. Atılımı esas
olarak böbreklerdedir.

ENDİKASYONLARI :
Üropan, inhibe edilmemiş nörojenik ve refleks nörojenik mesanesi olan hastalarda, mesane instabilitesine bağlı
olarak ortaya çıkan işeme problemlerinin giderilmesinde endikedir. (Örneğin, sık idrara çıkma, sıkışma,
idrar sızması, sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi).

KONTRENDİKASYONLARI :
Glokom'lu hastalarda kontrendikedir. Keza gastro-intestinal sisteminde parsiyal ya da tam obstrüksiyonu olan
hastalarda, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonilerinde, Megakolon'da, ülseratif
kolitle birlikte seyreden megakolon vakalarında, ağır kolitlerde ve miyasteniya graviste de kullanılmamalıdır.
Ayrıca obstrüktif üropatiler, stabilize olmamış kardiyopatiler ve akut hemorajilerde de kontrendikedir.
Formülde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır.

UYARILARILAR / ÖNLEMLER :
Tedavi süresinde gerekli sistometrik ve diğer diagnostik incelemeler yapılmalıdır. Tedavinin gidişini kontrol
edebilmek için sık sık sistometrik tayinler yapılması tavsiye edilir. Enfeksiyon ortaya çıkarsa uygun antibiyotik
tedavisi tatbik edilmelidir.
Çevre ısısının yüksek olduğu hallerde kullanılırsa, ısı şokuna neden olabilir (terleme fonksiyonundaki azalmaya
bağlı ateş yükselmesi, sıcak çarpması). Bilhassa ileostomi ve kolostomili hastalarda görülen diyare, tam olmayan
bir intestinal obstrüksiyonun erken belirtisi olarak kabul edilebilir. Böyle durumlarda oksibutinin hidroklorid
uygulaması zararlı olabilir.
Oksibutinin hidroklorid uyuklama ve görmede bulanıklığa neden olabilir. Hastaların dikkat isteyen iş makinaları
ile çalışmaları ve araba kullanmaları gerekiyorsa bu durumun kendilerine öncelikle açıklanması ve dikkatlerinin
çekilmesi gerekir.
Gebelikte Kullanımı :
Hayvan deneylerinde ilacın fetus üzerinde olumsuz bir etkisi saptanamamıştır. Öte yandan hamile olan veya gebelik
ihtimali bulunan kadınlarda güvenle kullanılabileceği yönünde kesin bilgiler de henüz elde edilmiş değildir. Bu
nedenle hamile kadınlarda uygulanmamalıdır.
Emziren Annelerde Kullanımı :
İlacın insanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilacın süte geçmesi nedeni ile Üropan,
emziren annelerde dikkat ve ihtiyatla kullanılmalıdır.
Çocuklarda Kullanımı :
5 yaş ve daha yukarı yaşlardaki çocuklarda güvenle kullanılabileceği saptanmıştır. Ancak, daha küçük çocuklarda,
emniyetle kullanılabileceği hakkında yeterli veriler olmadığından, 5 yaşından küçük çocuklarda uygulanmamalıdır.
Diğer Rizikolu Durumlar :
Oksibutinin hidroklorid yaşlılarda ve otonomik nöropati, hepatik ve renal bozuklukları olan hastalarda dikkat ve
ihtiyatla kullanılmalıdır. Ülseratif kolit vakalarında uygulanması intestinal motiliteyi inhibe ederek paralitik
ileus'a ve toksik megakolon'a neden olabilir.
Oksibutinin hidroklorid, hipertroidizm, koroner kalp hastalıkları, konjestif kalp yetmezlikleri, kardiyak aritmiler,
taşikardiler, hipertansiyon ve prostat hipertrofilerinde semptomların şiddetlenmesine yol açabilir.

YAN ETKİLER :
Oksibutinin hidroklorid, diğer antikolinerjik ilaçlarda da görüldüğü gibi ağız kuruluğu, terleme fonksiyonunda azalma,
miksiyonda azalma ve retansiyon, bulanık görme, taşikardi, palpitasyon, vazodilatasyon pupilla dilatasyonu, siklopleji,
oküler tansiyonun yükselmesi, gastrointestinal motilitede azalma, konstipasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, gerginlik,
baş dönmesi, uyku hali, laktasyonun baskılanması gibi yan etkiler gösterebilir.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Diğer antimuskarinik ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda oksibutinin hidroklorid'in antimuskarinik etkinliği artar.
Santral sinir sistemi depresanları, oksibutinin hidroklorid'in sedatif etkisini artırır.
Alkolle birlikte alınmamalıdır.

DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ :
Erişkinlerde : Genellikle günde 2-3 defa bir ölçek verilir. Azami doz günde 4 defa 5 ml. (bir ölçek)' dir.
5 yaşından büyük çocuklarda : Genellikle günde 2 defa 5 ml. (bir ölçek) uygulanır. Azami doz günde 3 defa 5 ml.' dir.
Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler :
Doz aşımında diğer antikolinerjik ajanlarda görülen semptomlar ortaya çıkar. Bunlar ; Santral sinir sisteminin aşırı uyarılması
(tremor, irritabilite, konvülsiyonlar, delirium, halusinasyonlar), yüzde kızarma, ateş, bulantı ve kusma, taşikardi, hipotansiyon
veya hipertansiyon, solunum güçlüğü, paralizi ve koma..... Buna karşı semptomatik ve suportif tedavi uygulanır. Alınacak
ilk önlem midenin yıkanması ve 0.5-2 mg. fizostigmin'in İ.V olarak yavaşça uygulanmasıdır. (Gerektiğinde maksimum
5 mg' a kadar tekrarlanabilir). SSS semptomları ile ilgili olarak İ.V % 2'lik tiyopental sodyum solusyonu veya % 2'lik
kloralhidrat çözeltisinin 100 ile 200 mg'lik rektal infüzyonu yapılabilir. Solunum depresyonu durumunda suni
solunuma başvurulabilir. Ateş, semptomatik olarak buz torbaları veya alkol kompresi ile düşürülür.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25oC'nin altındaki oda sıcaklığında çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
5 ml.'sinde (bir ölçek) 5 mg. oksibutinin hidroklorid ihtiva eden, 100-250 ml.'lik cam şişelerde, 5 ml.'lik ölçü kaşığı ile birlikte.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
0.216 4925708
0.216 3347888

RUHSAT TARİHİ VE NO : 17.11.1992 - 162/49

İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (oksibutinin hcl etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.