T ile başlayan ilaçlar » Nobel Ilac Sanayi » TOBEL 80 MG 1 AMPUL

TOBEL 80 MG 1 AMPUL

 • İlaç Firması :
  NOBEL ILAC SANAYI
 • Barkod :
  8699540751101
 • Fiyatı :
  11.41TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01GB01
 • Etkin madde :
  tobramisin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01G AMİNOGLİKOZİDLER
  J01GB Diğer aminoglikozidler
  J01GB01 tobramisin

tobramisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü aminoglikozid grubu antibiyotik.
Yetişkin 3mg/kg/gün 3 eşit doza bölünerek.
Çocukta 6-7,5mg/kg/gün 3 eşit doza bölünerek.

Gebelik kategorisi D.

Kontrendikasyon; aminoglikozid allerjisi.

Etkileşim; Ototoksik, nörotoksik ve nefrotoksik ilaçlar, diüretikler.

Yan etkiler; ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik etkiler, döküntü, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, eozinofili, artralji, anemi, hipotansiyon, ALT AST yükselmesi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa’ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde alınan solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)

Prospektüs

FORMÜL:
Bir Tobel Ampul 80 mg tobramisin baza eşdeğer tobramisin sülfat ve 3 mg sodyum metabisulfit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Tobramisin bakteri hücresinde protein sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösteren aminoglikozid türevi bir antibiyotiktir. İntramüsküler (İ.M.) uygulamadan sonra hızla absorbe olarak 30-90 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Serum proteinlerine bağlanmaz, parenteral uygulamadan sonra tobramisin glomerüler filtrasyon ile itrah edilir. Renal fonksiyon bozukluğu halinde tobramisin itrahı azalır ve ilaç vücutta birikerek toksik etkilere neden olabilir.

ENDİKASYONLAR:
Tobel Ampul duyarlı organizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;
1) P. aeruginosa, E. coli ve Klebsiella türlerinin neden olduğu, neonatal, çocuk ve erişkinlerdeki septisemi.
2) P. aeruginosa, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, E. coli ve S. aureus (penisilinaz ve non penisilinaz üreten türler)�un neden olduğu pnömoni, bronkopnömoni ve akut bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları.
3) Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit).
4) E. coli, Klebsiella türleri ve Enterobacter türlerinin neden olduğu peritonit dahil, intraabdominal enfeksiyonlar.
5) P. aeruginosa, Proteus türleri, E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri ve S. aureus�un neden olduğu cilt, kemik, yumuşak doku enfeksiyonları, yanıklar.
6) P. aeruginosa, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, S. aureus, Providencia türleri ve Citrobacter türlerinin neden olduğu komplike ve rekürrent idrar yolu enfeksiyonları.

KONTRENDİKASYONLAR:
Tobel Ampul bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Aminoglikozidler arasında çapraz duyarlılık söz konusu olduğu için bu ilaçlara karşı hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Tobramisin ile birlikte veya art arda nörotoksik ve/veya nefrotoksik antibiyotikler, özellikle diğer aminoglikozidler (amikasin, streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, paramomisin), sefaloridin, viomisin, polimiksin B, kolistin, sisplatin, vankomisin kullanımından kaçınmak gerekir.
Aminoglikozidler etakrinik asid ve furosemid gibi güçlü diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Bazı diüretiklerin kendileri ototoksiktir ve intravenöz diüretikler serum ve dokulardaki antibiyotik konsantrasyonunu değiştirerek toksisite riskini artırabilirler.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Nörotoksisite: Uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi 8. kafa sinirine ait yan etkilere neden olabilir. Bunlar; sersemlik, vertigo, kulak çınlaması, kulakta uğultu ve işitme kaybı olabilir.
Nefrotoksisite: Daha önceden renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi, BUN ve serum kreatinin düzeylerinde artma, oligüri, silindirüri, artmış proteinüri ile karakterize renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Tobramisin tedavisi gören hastalar nefrotoksisite ve ototoksisite potansiyelinden dolayı yakından izlenmelidir.
Tobel Ampul sodyum metabisülfit içerir ve bu da duyarlı kişilerde anaflaktik semptomlar, astma, gibi allerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Hamilelik / Laktasyon: Tobramisin hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
Tobel Ampul intramüsküler veya intravenöz yoldan uygulanabilir. Önerilen dozlar hem İ.M. hem İ.V. yoldan uygulama için geçerlidir.
Erişkinler: Önerilen doz, 3�e bölünmüş olarak 8 saat aralar ile 3 mg/kg/gün�dür. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda total doz 5 mg/kg/gün�e dek çıkartılabilir. Toksik etkilerin oluşmasını önlemek amacıyla, serum düzeyi kontrol edilmedikçe doz 5 mg/kg/gün�ü aşmamalıdır.
Çocuklar: 3 ya da 4 eşit doza bölünmüş halde 6-7.5 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Bazı hastalarda daha yüksek dozlar gerekebilir.
Prematürler ve neonateller: 1.5-2.5 kg arasındaki bebeklerde, 2 eşit doza bölünmüş halde 4 mg/kg/gün dozunda uygulanır.
Obez hastalar: Hastanın ideal kilosuna, fazla kilosunun %40�ı eklenerek elde edilen değere karşılık gelen doz bulunur.
Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Başlangıçta 1 mg/kg yükleme dozu verilir. Daha sonra ya doz azaltılarak 8 saat aralar ile tekrar edilir veya normal dozlar, doz araları artırılarak uygulanır.
İntravenöz uygulama: Tobel Ampul Tobel Ampul Tobel Ampul 50-100 ml, %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edilir. Tobel Ampul dilüe edildikten sonra herhangi bir başka ilaç ile karıştırılmadan 20-60 dakikalık infüzyon ile uygulanmalıdır.
Tobel Ampul direkt yavaş İ.V. enjeksiyon ile de uygulanabilir. Ancak bu yoldan verildiğinde kısa bir süre için serum düzeyi 12 mg/L�nin üzerine çıkar.

DOZ AŞIMI:
Respiratuar paralizi oluşmuşsa resüsitasyon uygulamalıdır. Nöromüsküler blokaj oluşmuşsa kalsiyum tuzu verilerek düzeltilebilir. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz ile tobramisin yaklaşık %25-70 oranında vücuttan uzaklaştırılır. Hemodiyaliz en etkili yöntemdir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
Tobel 80 mg Ampul: 2ml�lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (tobramisin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.