T ile başlayan ilaçlar » Abdi Ibrahim » TIROMEL 25 MCG 100 TABLET

TIROMEL 25 MCG 100 TABLET

 • İlaç Firması :
  ABDI IBRAHIM
 • Barkod :
  8699514017004
 • Fiyatı :
  20.48TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  H03AA02
 • Etkin madde :
  triiodotironin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - H - ENDOKRİN SİSTEM (CİNSİYET HORMONLARI VE İNSÜLİN HARİÇ)
  H03 TİROİD
  H03A TİROİD
  H03AA Tiroid hormonları
  H03AA02 triiodotironin

triiodotironin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Tiroid hormonu.
Yetişkinde başlangıçta günde 1/4 tablet.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, tirotoksikoz, akut MI, düzeltilmemiş adrenal tetmezlik.

Etkileşim; antikoagulanlar, insülin.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, hipertiroidi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ:
Bir tablet;
25 mcg L-tiriiodotironin Sodyum içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Tiromel sentetik bir tiroid hormonu olup subakut tiroiditin iyileşme fazı
sırasında görülen geçici hipotiroidizm hariç her türlü tiroid hormonu
yetersizliğinin tedavisinde etkilidir. Diğer tiroid preparatlarından daha süratle
tesir eder. Küçük dozlarda etkili olur.
Oral yolla alındıktan sonra Tiromel içindeki L-triiodotironin hemen hemen
tamamen absorbe olur (ilk dört saatte %95 oranında). Plazma proteinlerine
bağlanması zayıftır, bu nedenle vücut dokularına kolaylıkla ulaşır. L-
triiodotironin’in etkisi hızlıdır, oral olarak alındıktan sonra birkaç saat içinde
başlar. Biyolojik yarı ömrü 2 ½ gün kadardır.

ENDİKASYONLARI:
Tiroid hormonu verilmesi gereken her vakada kullanılır. Hafif, orta veya ağır
hipotiroidide, miksödemde, kretinizmde, basit guatrda ve hipotiroidizme bağlı
sterilite hallerinde, iktidarsızlık durumlarında ve bazı jinekolojik hastalıkların
tedavisinde kullanılır. Aşikar hipotiroidi belirtisi vermeyen
kronik konstipasyon,
deri ve saçların kuruması, bedeni ve ruhi tembellik gibi kuşkulu belirtiler
gösteren tiroid rezervinin düşük olduğu vakalarda da faydalı sonuçlar alınır.
Tiroid vakalarının tedavisinde endikedir.
Hipotiroidinin diğer tiroid hastalıklarından ayırımına yarayan supresyon testinin
uygulanmasında da kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:
Tiroid hormon preparatları, genel olarak, teşhis edilmiş ancak tedavi
edilmemiş adrenal kortikal yetersizlik durumunda, tedavi edilmemiş
tirotoksikozda ve bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılık durumlarında
kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Angina pektoris’te, kardiovasküler sistem hastalığı bulunan hastalarda ve
yaşlılarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Antikoagülan alan hastalarda,
antikoagülan dozunun tekrar ayarlanması gereklidir. Diyabetik hastalarda
yüksek dozlarda alındığında stabiliteyi bozabilir.
Hamilelikte: Tiroid hormonları hamile kadınlara verildiğinde fetus üzerinde
herhangi bir advers etki görülmemiştir. Hamilelik sırasında tedavinin kesilmesi
gerekmez.
Laktasyonda. Tiroid hormonları anne sütüne minimal oranda geçerler, ancak
süt veren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Kilo kaybı, diare, terleme, baş ağrısı, adali zafiyet, taşikardi, insomnia, alerjik
cilt reaksiyonları görülebilirse de, bu belirtiler dozun ayarlanması ile derhal
düzelir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Tiroid hormonları K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerinin katabolizmasını
artırır. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında pıhtılaşma faktörlerinin
sentezindeki kompensatuar artışlar etkilenir. Oral antikoagülanlarla stabilize
durumdaki hastalara tiroid hormonu replasman tedavisi uygulanması
durumunda tedaviye başlarken bu hastaların çok dikkatle izlenmeleri gerekir.
Gerçek hipotiroidi durumundaki bir hastada antikoagülan dozunun azaltılması
gerekebilir. İdame tiroid replasman tedavisinde stabilize bir hastaya oral
antikoagülan tedavi başlanırken özel bir önleme gerek duyulmaz. İnsülin veya
oral hipoglisemik alan hastalar tiroid replasman tedavisi başlanırken çok
yakından izlenmelidir.
Kolestiramin barsakta hem T4 hem de T3’e bağlanacağından tiroid hormonu
ve kolestiramin uygulamaları arasında 4-5 saatlik bir ara bulunmalıdır.
Tiroid bezi fonksiyon yapamayan ve tiroid replasman tedavisi alan hastalara
östrojen veya östrojen içeren oral kontraseptif verilmesi durumunda tiroid
hormon dozunun artırılması gerekebilir.
Tiroid hormonları ile birlikte kullanıldıklarında trisiklik antidepresanların
antidepresan etkisi artabilir.
Bu uygulamalar sırasında kardiak aritmiler gözlenmiştir. Tiroid hormon
aktivitesinde de artış ortaya çıkabilir.
Digitalis toksik etkileri tiroid hormonlarıyla güçlenebilir. Tiroid hormon
replasmanı metabolizmayı hızlandırır bu da digitalis dozunun artırılmasını
gerektirir.
Tiroid hormonu alan hastalarda ketamin uygulaması hipertansiyon ve
taşikardiye yol açabilir.
Tiroid hormonları katekolaminlerin (epinefrin, norepinefrin gibi) adrenerjik
etkilerini artırabilir.
Tiroid hormonu tedavisi alan hastalarda yapılan laboratuar testlerinin
androjenler, kortikosteroidler, östrojenler, östrojen içeren oral kontraseptifler,
iyod içeren preparatlar ve salisilat içeren birçok preparatlar tarafından
etkilenebileceği unutulmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Etki süresinin diğer tiroid preparatlarından daha kısa olması, doz ayarlamasını
kolaylaştırır ve aşırı dozun süratle normale dönüşü sağlanabilir.
Tiromel Tablet’in günde tek doz alınması önerilir. Tiroid hormonlarının dozajı
kullanılacak endikasyona göre belirlenir ve her hastada, dozaj, tedavi cevabına
ve laboratuar bulgularına göre kişiselleştirilmelidir.
Hafif hipotiroidi: Önerilen başlangıç dozu günde 25 mcg’dır. Günlük doz her
1 ya da 2 haftada bir 12.5–25 mcg artırılabilir. Genellikle idame dozu günde
25-75 mcg’dır.
Miksödem: Önerilen başlangıç dozu günde 5 mcg’dır. Günlük doz her 1 ya da
2 haftada bir 5-10 mcg artırılabilir. 25 mcg’a ulaşılınca her 1 ya da 2 haftada
bir günlük doz 12.5–25 mcg artırılabilir. Genellikle idame dozu günde 50-100
mcg’dır.
Konjenital hipotiroidi: Önerilen başlangıç dozu günlük 5 mcg’dır. Arzu
edilen tedavi cevabı alınıncaya kadar dozaj 3-4 günde bir 5 mcg artırılabilir.
İdame dozu olarak 0-1 yaş arası günde maksimum 20 mcg, 1 yaş üzerinde
günlük maksimum 50 mcg verilebilir. 3 yaşın üzerinde normal erişkin dozu
uygulanabilir.
Basit (non-toksik) guatr: Önerilen başlangıç dozu günde 5 mcg’dır. Günlük
doz her 1 ya da 2 haftada bir 5-10 macg artırılır. 25 mcg’ya ulaşılınca her 1 ya
da 2 haftada bir günlük doz 12.5-25 mcg artırılabilir. Genellikle idame dozu
günde 75 mcg’dır.
Çocuklarda ve Yaşlılarda: Tedaviye günlük 5 mcg dozla başlanmalı ve
idame dozuna ulaşılıncaya kadar doz önerilen aralıklarla 5’er mcg artırılmalıdır.
Tiroid Supresyon Testi’nde: 7 gün süre ile günde 75-100 mcg’lık dozaj
önerilmektedir. Radyoaktif iyod up-take’i tedavi öncesi ve sonrası uygulanır.
Supresyon testi uygulanacak hastalarda tiroid bezinin otonomi kabiliyetine
bağlı olarak verilen eksojen hormona aditif olarak endojen hormon üretimi de
sürebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

DOZ AŞIMI:
Aşırı dozaj durumunda, baş ağrısı, irritabilite, terleme, sinirlilik, taşikardi,
barsak hareketlerinde arma ve menstrüel düzensizlikler görülebilir. Anjina
pektoris, konjestif kalp yetmezliği gelişebilir veya şiddetlenebilir. Aşırı dozajın
tedavisi için doz azaltılmalı ya da semptomlar görülürse ilaç geçici olarak
kesilmelidir. Çok miktarda tiroid hormonu alınması durumunda akut dönemde
ilacın gastrointestinal yolla emilimini azaltmak amaçlanmalı ve başta artmış
sempatik aktivite olmak üzere, santral ve periferik etkilerin giderilmesine
çalışılmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Oksijen
verilerek ventilasyon idame ettirilebilir. Kardiak yetmezlik gelişirse glikozidler
gerekebilir. Ateş, hipoglisemi ve sıvı kaybı için gereken önlemler alınır. Artmış
sempatik aktivite için antiadrenerjik ilaçlar kullanılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ ŞEKLİ:
100 tabletlik blister ambalajlarda.
Reçete ile satılır.
RUHSAT TARİHİ: 16.01.1975
RUHSAT NO: 119/91
RUHSAT SAHİBİ:
İbrahim Hayri Barut Veresesi,
Zincirlikuyu – İSTANBUL
İMAL YERİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Hadımköy - İSTANBUL

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (triiodotironin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.