T ile başlayan ilaçlar » Gurel » TIMABAK % 0,25 5 ML GÖZ DAMLASI

TIMABAK % 0,25 5 ML GÖZ DAMLASI

 • İlaç Firması :
  GUREL
 • Barkod :
  8699564613362
 • Fiyatı :
  19.22TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  S01ED01
 • Etkin madde :
  timolol maleat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - S - DUYU ORGANLARI
  S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
  S01E GLOKOM İLAÇLARI VE MİYOTİKLER
  S01ED Beta blokerler
  S01ED01 timolol maleat

timolol maleat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Glokomda beta-bloker.
Günde 1 veya 2 kez 1 damla.

Gebelik kategorisi C.Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; astım, kronik obstruktif bronkopnömopati, tedavi ile kontrol edilmeyen kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, pace-maker olmadan ikinci ve üçüncü derece atriyoventriküler blok, Prinzmetal's anjina, sinoatriyal blok dahil sinüs hastalığı, bradikardi, Raynaud's sendromu ve periferik dolaşım bozukluğu, tedavi edilmeyen feokromositoma, arteriyel hipotansiyon, timolole veya daha önce anaflaktik şoka yol açan herhangi bir ürüne veya tedaviye aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır. Floktafenin, sultoprid ve amiodaron ile kombine edilmemelidir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

4.2.11 - Glokom ilaçları

(1) Glokom ilaçları ile tedaviye göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından başlanacaktır. Göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ

TIMABAK® %0,25 Göz Damlası, etken madde olarak timolol maleat 0,01715 g, ayrıca sodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 0,146 g, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat 0,04075 g ve saf su k.m. 5 ml içerir.

TIMABAK® %0,50 Göz Damlası, etken madde olarak timolol maleat 0,0343 g, ayrıca sodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 0,1425 g, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat 0,0305 g ve saf su k.m. 5 ml içerir.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

TIMABAK®'ın aktif maddesi timolol maleat, intrinsik sempatomimetik etkisi ve önemli membran stabilize edici etkisi (lokal anestezik etki) olmayan non-kardiyoselektif beta-blokör bir ajandır. Timolol maleat, glokomla ilişkili veya ilişkili olmayan intraoküler basıncı düşürür. Timololün hipotansif etkisi, bir yıl boyunca sabit kalabilir. Ancak, özellikle daha uzun süreli tedavi sonrasında timolol maleata hassasiyetin azalması mümkün olabilir. Timolol, pupil çapında ve akomodasyonda değişiklik yapmaz.

Farmakokinetik özellikleri

Timololün etkisi, damlatmadan yaklaşık 20 dakika sonra başlar ve 1-2 saat içinde en yüksek seviyeye ulaşır; yaklaşık 24 saat devam eder. Damlatmayı takiben plazma konsantrasyonları tayin edilmemiştir.

ENDİKASYONLARI

TIMABAK®, intraoküler hipertansiyon ve kronik açık-açılı glokom tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Sistemik etkiler, oküler damlatmayı takiben çok nadir olarak izlenmesine rağmen; sistemik yolla verilen beta-blokörlerin kontrendikasyonları akılda tutulmalıdır. Astım, kronik obstruktif bronkopnömopati, tedavi ile kontrol edilmeyen kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, pace-maker olmadan ikinci ve üçüncü derece atriyoventriküler blok, Prinzmetal’s anjina, sinoatriyal blok dahil sinüs hastalığı, bradikardi, Raynaud’s sendromu ve periferik dolaşım bozukluğu, tedavi edilmeyen feokromositoma, arteriyel hipotansiyon, timolole veya daha önce anaflaktik şoka yol açan herhangi bir ürüne veya tedaviye aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır. Floktafenin, sultoprid ve amiodaron ile kombine edilmemelidir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Oküler uyarılar

Sistemik yan etki potansiyalizasyonunu önlemek amacıyla TIMABAK® ile birlikte oral beta-blokör kullanan hastalar, yakından takip edilmelidir.

TIMABAK® kapalı açılı glokomlu hastalarda intraoküler basınç düzeylerini azaltmak için veriliyorsa, bir miyotik kombine edilmelidir. Böyle hastalarda tedavinin ilk amacı, açıyı tekrar açmaktır; timolol maleat’ın pupilla ü zerinde etkisi olmadığı veya çok az olduğu için pupilla kasılmasını sağlamak amacıyla miyotik bir ajanın kullanımı gerekir.

Kontakt lens kullanan hastalar: Timolol göz damlaları ile tedavi sırasında beta-blokörlerle ilişkili olarak lakrimal sekresyonun azalma riski nedeniyle kontakt lens kullanılması tavsiye edilmez.

Genel uyarılar

Sistemik etkiler, oküler damlatmayı takiben çok nadir olarak izlenmesine rağmen sistemik yolla verilen beta-blokörlerin kullanımına ilişkin uyarı ve önlemler akılda tutulmalıdır.

Atletler ve sporcular, bu tıbbi ürünün anti-doping testlerde pozitif sonuçlara yol açabilen aktif madde içerdiği konusunda uyarılmalıdır.

Sistemik beta-blokör tedavisi, anjina pektoris gibi iskemik kalp hastalığı olan kişilerde asla aniden kesilmemeli, dozaj yavaş yavaş azaltılmalıdır (örneğin; 1-2 haftalık bir periyod içinde); ani kesilme ciddi aritmi, miyokard infarktüsü veya ani ölüme yol açabilir.

Kalp yetmezliği: TIMABAK® ile tedaviye başlanmadan önce yeterince kontrol altına alınmalıdır.

Bradikardi: Kalp hızı, istirahat sırasında dakikada 50-55’in altına düşer ve hasta bradikardi ile ilişkili semptomlar geliştirirse dozaj azaltılmalıdır.

Birinci derece atriyoventriküler blok: Beta-blokörlerin negatif dromotrop etkilerinden dolayı böyle ajanlar birinci derecede atriyoventriküler bloğu olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Feokromositoma: Feokromositomanın yol açtığı hipertansiyonu tedavi etmek için beta-blokör kullanımı, kan basıncı parametrelerinin yakın takibini gerektirir. Yaşlılar, böbrek veya karaciğer yetersizliği olan hastalar: Bu ajanlar, böyle yüksek riskli hastalarda oral yolla kullanıldığı zaman genellikle dozaj ayarlaması gerekir.

Diabetikler: Hastalar uyarılmalı ve tedavinin erken dönemi sırasında hastaların kan şekeri düzeyi kontrolleri sıklaştırılmalıdır. Özellikle taşikardi, çarpıntı ve terleme gibi belirgin olmayan hipoglisemi bulguları maskelenebilir.

Alerjik reaksiyonlar: Beta-blokörlerin psöriazisi kötüleştirdiği bildirilmiştir. Bu nedenle, bu durumda kullanımı dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Özellikle iyodlu kontrast madde ve floktafenine karşı veya hassasiyetin azaltılması sırasında ciddi anaflaktik reaksiyon geliştirme potansiyeli olan hastalarda beta-blokör tedavisi reaksiyonu şiddetlendirebilir veya standart bir dozajda verilen adrenalin ile tedavisinde dirence yol açabilir.

Genel anestezi: Beta-blokörler, sempatik refleks olayında
bir azalmaya yol açacaktır. Beta-blokör tedavisi aritmi, miyokard iskemisi ve perioperatif hipertansif nöbet riskini azaltır. Anestezi uzmanı, hastanın beta-blokör tedavisi gördüğü konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavinin kesilmesi gerekli görülüyorsa, katekolaminlere hassasiyeti tekrar sağlamak için 48 saatlik bir ilaçsız periyod yeterlidir. Bazı durumlarda beta-blokör tedavisi kesilemez. Koroner yetmezliği olan hastalarda, beta-blokörlerin ani olarak kesilmesi ile ilişkili riskler nedeniyle tedaviye cerrahiye kadar devam edilmesi tavsiye edilir. Acil bir durum varlığında veya tedavinin kesilmesi mümkün olmuyor ise atropin ile yeterli premedikasyon yolu ile hasta vagal hakimiyetten korunmalı ve gerekli oldukça tekrarlanmalıdır. Anestezi, miyokard depresyonuna mümkün olduğu kadar az yol açan ajanlarla yapılmalı ve kan kaybı telafi edilmelidir.

GEBELİK, EMZİRME DÖNEMİ ve ÇOCUKLARDA KULLANIMI

Gebelikte kullanım

Oküler yolla verilen beta-blokörlerin sistemik etkisi, oral yolla verilenlerin sistemik etkisinden daha az olmasına rağmen önemlidir.

Hamilelerde yeterli ve güvenli bir çalışma bulunmadığından ilaç, ancak, potansiyel riski değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Gebelik kategorisi, C’dir.

Yenidoğanlardaki etkiler: Anneleri ilaçla tedavi edilmiş yenidoğanlarda beta-blokör aktivitesi doğumdan sonra birkaç gün devam eder. Bu etkinin klinik önemi olmamasına rağmen yoğun bakım ünitesinde hospitalizasyonu gerektiren kalp yetersizliği ihtimali bulunmaktadır. Bunun yanısıra bradikardi, solunum güçlüğü ve hipoglisemi bildirilmiştir. Bu nedenle, ilk 3-5 gün boyunca yenidoğanın yoğun bakım ünitesinde nabız ve glisemi yönünden yakın takibi gerekmektedir.

Emzirme döneminde kullanım

Beta-blokörler, anne sütüne geçer. Bebeklerde, hipoglisemi ve bradikardi gelişimi riski tam olarak belirlenmemiştir. Tedbir olarak, TIMABAK® ile tedavi sırasında emzirme tavsiye edilmez.

Çocuklarda kullanımı

Timolol göz damlaları ile prematüre bebeklerde, yenidoğanlarda ve çocuklarda klinik çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, bu tür hastalarda timolol içeren göz damlalarının kullanılması önerilmez. Uzun süreli tedavi sonrasında timolole hassasiyet azalabilir. Uzun süreli tedavi sırasında ilaç toleransının bulunmaması yönünden yıllık kontroller yapılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Oküler

Diğer beta-blokör içeren göz damlalarında olduğu gibi aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

Gözyaşı salgısında azalma (kuru göz), oküler irritasyon semptomları (tedavinin başlangıcında hafif yanma veya batma hissi, konjunktivit, blefarit, keratit, korneal hipoestezi), refraksiyon değişikliklerini içeren görme bozuklukları (bazen miyotik ilaç tedavisinin kesilmesiyle oluşur), diplopi ve pitoz.

Genel

Oküler damlatmayı takiben çok nadir olarak izlenmesine rağmen sistemik yolla verilen beta-blokörlerin yan etkileri akılda tutulmalıdır.

Klinik

En sık olarak bildirilen yan etkiler: Kuvvetsizlik, ekstremitelerde üşüme, bazen şiddetli olabilen bradikardi, uykusuzluk, kabus görme ve sindirim rahatsızlıkları (mide ağrısı, bulantı ve kusma).

Çok daha nadir olarak bildirilen yan etkiler: Atriyoventriküler iletide yavaşlama veya mevcut bir AV blokun şiddetlenmesi, kalp yetersizliği, kan basıncında düşme, bronkospazm, hipoglisemi, Raynaud’s sendromu, mevcut intermitan klaudikasyonun şiddetlenmesi ve psöriaziform döküntüleri içeren çeşitli deri semptomları.

Laboratuvar

Nadir olarak, bazen lupus sendromu gibi klinik semptomların eşlik ettiği antinükleer antikorlar görülmüştür; bu sendrom, tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkmıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER

Göz damlaları

TIMABAK® ile beraber başka bir göz damlasının uygulanması gerekirse diğer ilaçlar, TIMABAK® kullanımından 15 dakika önce veya sonra uygulanmalıdır.

Adrenalin içeren göz damlaları ile kombinasyon tedavisi durumunda midriyazis riskine karşı oftalmolojik monitorizasyon gereklidir.

Diğer ilaçlar

Oküler damlatmayı takiben sistemik dolaşıma geçen beta-blokörlerin miktarı küçük olmasına rağmen ilaç etkileşim riski mevcuttur. Bu nedenle, sistemik yolla kullanılan beta-blokörler ile gözlenen etkileşimler konusuna önem verilmelidir.

Yapılmaması gereken kombinasyonlar

Floktafenin: Beta-blokörler, floktafeninin yol açtığı şok veya hipotansiyon durumunda, telafi edici kardiyovasküler reaksiyonları azaltabilir.

Sultoprid: Bradikardiyak etkilerin eklenmesine bağlı aşırı bradikardi gibi otomatisite bozuklukları görülebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar

Amiodaron: Telafi edici sempatik mekanizmaların baskılanması sonucu kontraktilite, otomatisite ve ileti bozuklukları görülebilir.

Dikkatli bir şekilde uygulanması gereken kombinasyonlar

Uçucu halojenli anestezikler: Beta-blokörler, telafi edici kardiyovasküler reaksiyonları azaltabilir (beta-adrenerjik inhibisyon, cerrahi sırasında beta-stimülanlar ile kaldırılabilir). Genel bir kural olarak, beta-blokör tedavisine son verilmemeli, ve hiçbir durumda, ani olarak kesilmemelidir. Anestezi uzmanı, bu tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.

Kalsiyum kanal blokörleri (bepridil, diltiazem ve verapamil): Otomatisite bozuklukları (aşırı bradikardi ve sinüs arresti), etkilerin sinerjisi sonucu atriyoventriküler ileti bozuklukları ve kalp yetmezliği görülebilir.

Antiaritmikler (propafenon ve sınıf Ia: kinidin, hidrokinidin ve disopiramid): Telafi edici sempatik mekanizmaların baskılanması sonucu kontraktilite, otomatisite ve ileti bozuklukları görülebilir. Yakın klinik ve elektrokardiyografik gözlem gereklidir.

Baklofen: Antihipertansif etki artabilir. Kan basıncı izlenmeli ve gerekiyorsa antihipertansif ilacın dozaj ayarlaması yapılmalıdır.

Klonidin: Klonidin tedavisinin ani olarak kesilmesi durumunda sempatomimetik etki yoluyla serebral hemoraji riski ile birlikte kan basıncında önemli bir artış görülebilir. Klonidin tedrici bir şekilde kesilmelidir.

İnsülin, sülfamid cinsi hipoglisemik ajanlar: Bütün beta-blokörler, çarpıntı ve taşikardi gibi hipogliseminin bazı semptomlarını maskeleyebilir. Hasta uyarılmalı ve özellikle tedavinin başlangıcında hastanın kan parametrelerinin kontrolü sıklaştırılmalıdır.

Lidokain: Propranolol, metoprolol ve nadolol için tanımlanmıştır. Lidokainin karaciğerdeki metabolizmasının azalmasına bağlı olarak nörolojik ve kardiyak yan etkilerin muhtemel artışı ile birlikte plazma lidokain seviyelerinde yükselme görülebilir. Lidokain dozajı ayarlanmalıdır. Klinik, elektrokardiyografik takip ve gerekiyorsa beta-blokör tedavisi sırasında ve kesildikten sonra plazma lidokain seviyelerinin değerlendirilmesi önerilir.

İyodlu kontrast maddeler: İyodlu kontrast maddelerin yol açtığı şok veya hipotansiyon durumunda telafi edici kardiyovasküler reaksiyonların beta-blokörler ile azalması söz konusu olabilir. Radyolojik incelemeler öncesinde ne zaman mümkün olabiliyorsa beta-blokör tedavisi durdurulmalıdır. Tedaviye devam edilmesi gerekiyorsa, yeterli canlandırma ekipmanı hazır tutulmalıdır.

Dikkate alınması gereken kombinasyonlar

NSAI ilaçlar: Pirazol grubu NSAI ilaçların etkisiyle su ve tuz tutulumu ve NSAI ilaçlar tarafından vazodilatör prostaglandinlerin inhibisyonu yoluyla antihipertansif etkide azalma görülebilir.

Kalsiyum kanal blokörleri (nifedipin): Hipotansiyon, latent veya kontrol edilmeyen kalp yetersizliği olan hastalarda kalp yetmezliği görülebilir (ajanların in vitro negatif inotrop etkisi, beta-blokörlerin negatif inotrop etkilerine katkıda bulunabilir). Beta-blokör tedavisi, aşırı hemodinamik etki durumunda başlatılan refleks sempatik reaksiyonları da minimize edebilir.

İmipramin (trisiklik) antidepressanlar ve nöroleptikler: Additif etki nedeniyle ortostatik hipotansiyon riskinde ve antihipertansif etkide artış görülebilir.

Kortikosteroidler ve tetrakosaktid: Kortikosteroidler tarafından su ve tuz tutulumu nedeniyle antihipertansif etkide azalma görülebilir.

Mefloquin: Bradikardiyak etkilerin artışı ile bradikardi riski bulunur.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

TIMABAK® göze damlatılarak kullanılır. Uygulamadan önce kullanma talimatı dikkatlice okunmalı ve eller iyice yıkanmalıdır. Şişe ucu göze veya göz kapağına temas ettirilmemelidir.

Hastalıklı göze TIMABAK® %0,25 Göz Damlası solüsyonundan günde 2 kez bir damla damlatılmak yoluyla tedaviye başlanması tavsiye edilmektedir. Etkinlik yeterli değilse, hastalıklı göze TIMABAK® %0,50 Göz Damlası solüsyonundan günde 2 kez bir damla damlatılmalıdır. Bazı vakalarda, özellikle intraoküler basınç tatminkar düzeylerde kaldığı zaman TIMABAK® göz damlalarının günde tek damla olarak kullanımı yeterli olabilir.

Oftalmolog gerekli görüyorsa, TIMABAK® göz damlaları topikal ve/veya sistemik yolla kullanılabilen bir veya daha fazla diğer antiglokom ilaçlarla kombine edilebilir.

TIMABAK® göz damlalarının kullanılmasıyla normal oküler basınç değerlerine geri dönüş, bazen birkaç haftalık tedavi gerektirir. Bu nedenle, yaklaşık dört haftalık tedaviden sonra tedavi sırasında intraoküler basınç değerleri tespit edilmelidir.

Daha önceki tedavinin yerine kullanılması

TIMABAK® göz damlaları, başka beta-blokör göz damlalarının yerine kullanıldığı zaman, önceki tedavi tam günlük tedavinin sonunda kesilmeli ve TIMABAK® göz damlaları bir sonraki gün hastalıklı göze günde iki kez bir damla olarak verilmelidir.

TIMABAK® göz damlaları, çeşitli antiglokom ajanların kombinasyonu yerine kullanılacaksa herhangi bir anda sadece bir ajan kesilmelidir.

TIMABAK® göz damlaları, miyotik göz damlalarının yerine
kullanılacaksa miyotik etkiler kaybolduğu zaman refraksiyonun test edilmesi gerekli olabilir.

İlaç kullanımına, özellikle tedavinin başlangıcında, intraoküler basınç değerlerinin kontrolü eşlik etmelidir.

KULLANMA TALİMATI

Şeffaf plastik koruyucunun açılmamış veya zarar görmemiş olduğunu kontrol edin. Sonra yırtarak ambalajı açın ve şişeyi çıkartın.


1) Şişeyi dik konumda tutun ve nozülü yerine yerleştirmek için kapağı aşağıya doğru sonuna kadar çevirin.


ÖNCE


2) Şişeyi açmak için kapağı gevşetin. Nozülün yerine tam olarak oturmasına dikkat edin.Şişe artık kullanıma hazırdır.


SONRA


3) Alttaki şişe başlığını çıkartın ve pompa mekanizmasını (şekilde görüldüğü gibi) serbest bırakmak için iki elemanı birbirinden ayırın


4) Şişeyi baş aşağı çevirin ve başparmakla işaret parmağı arasında tutun. Yukarıya bakıp göz kapağını hafifçe aşağıya doğru çekerken işaret parmağınız ile pompa mekanizmasının üzerine hafifçe bastırarak ve bir damla görününceye kadar bastırmaya devam ederek göze bir damla damlatın. Damlatma işi bittikten hemen sonra şişeyi kapatın.DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ

Oküler damlatmayı takiben beta-blokörlerin sistemik dolaşıma geçen düzeyleri düşük olmasına rağmen, doz aşımı riski akılda tutulmalı ve hastalar beta-blokörler için normal olarak geçerli yöntemlere göre tedavi edilmelidir. Özel bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde gözlem altına alınmalı, özellikle kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi yakından takip edilmelidir. Tedavi, semptomatik ve destekleyicidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır. Şişenin ilk açılışından itibaren 4 hafta geçtikten ve dış ambalajında açıkça belirtilmiş olan son kullanma tarihinden sonra kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

TIMABAK® %0,25 Göz Damlası; 5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

Koruyucu içermeyen TIMABAK® %0,25 Göz Damlası, kullanım sırasında solüsyonu mikrobiyal kontaminasyona karşı koruyan 0,2 mikronluk filtrasyon zarı içeren bir aygıt ile donanmış multidoz şişelerde sunulmaktadır.

TIMABAK® %0,50 Göz Damlası; 5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

Koruyucu içermeyen TIMABAK® %0,50 Göz Damlası, kullanım sırasında solüsyonu mikrobiyal kontaminasyona karşı koruyan 0,2 mikronluk filtrasyon zarı içeren bir aygıt ile donanmış multidoz şişelerde sunulmaktadır.

ÜRETİM YERİ İSİM ve ADRESİ

Laboratoires THEA lisansı ile;

Laboratoires THISSEN S.A.

Braine-l'Alleud BELGIUM

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM ve ADRESİ

GÜREL İLAÇ TİCARET A.Ş.

P.K. 301 34115 Sirkeci - İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

TIMABAK® %0,25 Göz Damlası; 11.10.2002 - 113/14

TIMABAK® %0,50 Göz Damlası; 24.07.2002 - 112 / 81

REÇETE İLE SATILIR.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.