T ile başlayan ilaçlar » Bio-Gen » TAUROLITE 250 MG 100 KAPSÜL

TAUROLITE 250 MG 100 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  BIO-GEN
 • Barkod :
  8699821150012
 • Fiyatı :
  151.33TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A05AA
 • Etkin madde :
  tauroursodeoksikolik asit
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A05 SAFRA KESESİ VE KARACİĞER
  A05A SAFRA KESESİ
  A05AA Safra asitleri
  A05AA02x tauroursodeoksikolik asit

tauroursodeoksikolik asit etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Kolelitolik.
Yetişkinde 5–10 mg/kg/gün

Kontrendikasyon; 2cm'den büyük taşlarda, safra kesinin taşla yarı dolu olanlarda, sürekli kolik ağrıları olanlarda, enflamatuar karaciğer safra yolları mide rahatsızlığı olanlarda, gebelerde kullanılmamalı.

Etkileşim; kolestiramin, östrojenler, hormonal kontraseptifler, bazı hipolipidemik ajanlar.

Yan etkiler; bulantı, kusma, ağızda metalik tad, karın ağrısı, cilt reaksiyonları...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

İç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

Prospektüs

TAUROLITE ® Kapsül

FORMÜLÜ
Etken madde: Beher kapsül, 250 mg Tauroursodeoksikolik asit dihidrat içerir.
Yardımcı maddeler: Beher kapsül, mikrokristalize selüloz, laktoz (30 mg), mısır nişastası, magnezyum stearat içerir.
Kapsülün yapısal bileşimi: Eritrosin (E127), kinolin sarısı (E104), titanyumdioksid (E171), jelatin, indigo karmin (E132) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler:
Etken madde, insan organizmasında fizyolojik olarak mevcut Tauroursodeoksikolik asit (TUDCA)’tir. TUDCA insan safrasında
Ursodeoksikolik asit’in (UDCA) normal bir konjugasyon formudur ve enterohepatik siklusun safra asitlerinden biridir.
Şu an geçerli etki mekanizması, TUDCA’nın biliyer kolesterolün çözünürlük özelliklerini artırması ve litojenik safrayı litojenik
olmayan (ya da litolitik) safraya dönüştürmesidir.
Bu etki muhtemelen hepatik redüksiyon hidroksimetil-glutaril koenzim A’nın enzimatik aktivitesinin azaltılması ile kolesterol
sentezinin inhibe edilmesine ve kısmen safrada kolesterolü çözebilecek bir likid-kristalize faz oluşturulma yeteneğine bağlıdır.
Kronik hepatiti olduğu biyopsiyle kanıtlanan hastalarda karaciğer hücre proliferasyonu indeksinde anlamlı bir artış olduğu
gözlenmiştir (PCNA ekspresyonu). TUDCA’nın bu stimülatör etki mekanizması onun kronik hastalıklardaki yararlı etkisiyle ilgili
olabilir.
Farmakokinetik özellikler:
İlaç oral olarak alındıktan sonra barsaktan absorplanır; karaciğerde ilk geçiş etkisine uğrar. Hepatik ilk geçiş klerensi çok
yüksektir. İlaç absorplandığında büyük ölçüde karaciğerde metabolize olur ve safraya atılarak enterohepatik siklusa katılır; bir
kısmı feçesle atılır.

ENDİKASYONLARI
-
Kolesterolle aşırı doymuş safra formları da dahil kalitatif ve kantitatif bilijenik (safra yapma) fonksiyon değişikliklerinde
(Kolesterolik safra taşı oluşumuna karşı koyacak ya da mevcut radyoopak olmayan safra taşlarının -özellikle çalışır bir
safra kesesindeki taşlar ya da safra yollarında cerrahi müdahaleden sonra koledokta kalan ya da tekrar oluşan taşlar-
erimesi için gerekli şartları oluşturmak için),
-
Kronik kolestatik karaciğer hastalıklarının [Primer biliyer siroz (PBS), Primer sklerozan kolanjit, kistik fibrozisle birlikte
seyreden kolestaz, intrahepatik ailesel pediatrik kolestaz gibi] tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Etken madde veya diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, peptik ülserin aktif fazında ve gebelik süresince
kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ ÖNLEMLER
Bu preparatın, sık biliyer kolik (safra yolları) geçirenlerde, safra enfeksiyonu olanlarda, safra asitlerinin enterohepatik dolaşımını
değiştirebilecek ciddi pankreatik değişiklikler ya da barsak rahatsızları olanlarda (ileum rezeksiyonu ve ileostomi, bölgesel ileit
gibi) kullanılmaması önerilmektedir. İlacın kullanılacağı hasta seçiminde Tauroursodeoksikolik asit’in koleolitolitik etkisinin
sadece kalsifiye olmamış, kolesterolik radyoopak olmayan safra taşlarına karşı gelişeceği ve safra taşlarının bazı boyutları (20–
30 mm) aşması durumunda bu etkinin azalacağı dikkate alınmalıdır.
Tedaviye başlanmadan önce hastanın kolesistik işlerliğinin kontrolünü sağlayacak ve hastada safra asitlerinin enterohepatik
dolaşımını değiştirebilecek patolojik olguların olup olmadığını belirleyecek uygun araştırmaların yapılması önerilmektedir. Safra
taşlarının erimesi için bu ilaçla tedavi edilen hastaların her 3–6 ayda bir ultrasonik testlerle ve takiben (eğer gerekiyorsa)
kolesistografik testlerle ilacın etkinliği için değerlendirme yapılması önerilmektedir.
İlaç suiistimali ya da ilaca bağımlılık riski yoktur.
Çocuklarda etkinlik ve güvenirliliği tespit edilmemiştir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.

GEBELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI
Gebelik kategorisi: C
Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Hamile kadına sağlayacağı yarar ile fetüs üzerindeki potansiyel riski
hekim tarafından değerlendirilerek kullanımına karar verilmelidir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda, herhangi bir gebelik olması
durumunda tedavinin kesileceği göz önüne alınarak tedaviye başlanmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
İlacın araba ve makine kullanımı üzerine bir etki yaptığına dair bir bulgu yoktur.

YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER
Önerilen dozlarda ilacın tolere edilebilirliği genellikle iyidir. Yalnız bazen, tedavi devam ederken düzelen barsak rahatsızlıkları
gözlenmiştir. Çok nadir olarak bulantı, kusma, diyare meydana gelebilir.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ!”

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Bu preparat, safra asitlerinin intestinal emilimini inhibe eden kolestiramin gibi ilaçlarla ve kolesterolün safra klerensini artıran
ilaçlarla (östrojenler, hormonal kontraseptifler, bazı hipolipidemik ajanlar gibi) birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Önerilen doz 5–10 mg/kg/gün’dür; olguların büyük kısmında günlük dozaj 250–750 mg arasında değişir. Ancak hastanın kilosu
ve rahatsızlığın ciddiyeti de göz önüne alınarak dozaj doktor tarafından değiştirilebilir.
Ürün bölünmüş dozlar halinde ve yemeklerden sonra alınmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Preparatın toksik dozu terapötik dozdan çok yüksek olduğu için doz aşımı vakaları çok nadirdir. Böyle bir durumda semptomatik
tedavi yapılır.

SAKLAMA KOŞULLARI
Taurolite
®
250 mg kapsül, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Aşırı nem, sıcaklık ve ışıktan koruyunuz.
Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
100 kapsüllük kutularda, blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA
BİO-GEN İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti. Bosna Hersek Cad., 33/2, Emek/Ankara.
RUHSAT TARİH VE NO
10.10.2007 – 123/19
ÜRETİM YERİ
Üretim ve primer ambalajlama:
Doppel Farmaceutici S.r.l., Rozzano (MI), İtalya
Sekonder Ambalajlama, kontroller ve serinin serbest bırakılması:
BRUSCHETTINI S.r.l, Cenova, İtalya
Reçete ile satılır.
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
®
: Tescilli marka.
Bu prospektüsün onay tarihi: 11.10.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (tauroursodeoksikolik asit etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.