T ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » TARGOCID 200 MG 1 FLAKON

TARGOCID 200 MG 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809790155
 • Fiyatı :
  75.05TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01XA02
 • Etkin madde :
  teikoplanin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01X DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
  J01XA Glikopeptid antibakteriyeller
  J01XA02 teikoplanin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.4g Parenteral

teikoplanin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Glikopeptid antibiyotik.
Yetişkinde 12 saat ara ile 3 kez 400mg yükleme sonrası günde 400mg tek doz IV veya infüzyon.
2 aylıktan büyüklerde 12 saat ara ile 3 kez 10mg/kg yükleme sonrası günde 6-10mg/kg tek doz.
2 aylıktan küçüklerde 16mg/kg tek doz yükleme sonrası 8mg/kg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; aminoglikozidler, amfoterisin B, siklosporin, furosemid gibi nefrotoksik, nörotoksik, ototoksik ilaçlar.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, tromboflebit, bulantı, kusma, diyare, lökopeni, trombositopeni, karaciğer böbrek foonksiyonlarında bozulma...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

EHU
Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.
A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile.

Prospektüs

Sülpir®
50 mg Kapsül
FORMÜLÜ
Bir kapsülde:
Sülpirid 50 mg
(Boyar madde olarak titan dioksit içerir.)
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler:
Sülpirid, disinhibitör özellikleri olan benzamid grubundan bir nöroleptiktir ve etkisini
serebral dopamin geçişine etkili olarak gösterir. 100 - 200 mg/gün dozlarında dopaminerjik
stimülan bir etki gösterir. Bipolar etkisi nedeniyle, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit
dozlarda genel olarak negatif semptomlarda, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise
pozitif semptomlarda etkilidir.
Farmakokinetik Özellikler:
Oral yoldan alındığında Sülpirid 4,5 saatte emilir ve 50 mg kapsülün alınmasından sonra
0,25 mg/l (200 mg’lık tabletin alınmasını takiben 0,75 mg/l) pik plazma seviyesine ulaşır.
Plazma konsantrasyonu verilen dozlarla doğru orantılıdır. Ağız yolu ile alındığında
biyoyararlanımı % 25 - 35 arasında olup, insanlar arasındaki farklılıklar önemli olabilir.
Sülpirid dokulara çabuk dağılır, en belirgin dağılım karaciğer ve böbreklere olur. Beyin
dağılımı ise zayıftır. Beyinde en yoğun olduğu yer hipofizdir.
Proteinlere bağlanma oranı %40'dan düşüktür. Eritrositler ve plazma arasındaki dağılım
katsayısı 1'dir. Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir. Hayvanlar üzerinde
radyoaktivite ile işaretlenmiş Sülpirid ile yapılan çalışmalarda plasentayı çok düşük bir
oranda geçtiği gösterilmiştir. Hayvan çalışmalarının aksine, Sülpirid insanda düşük bir
oranda metabolize olur. Eliminasyon yarı ömrü 7 saat, dağılma hacmi 0,94 I/kg ve klirensi
dakikada 126 ml’dir.
Sülpirid esas olarak böbrekler yolu ile atılır. Böbrek klirensi genellikle total klirense eşittir.
ENDİKASYONLARI
- Organik hastalıkların psikosomatik komponentlerinin tedavisinde.
KONTRENDİKASYONLARI
- Sülpirid'e karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.
- Benzamid içeren antidopaminerjik ilaçlar kullanan feokromositomalı hastalarda ağır
hipertansif krizler bildirilmiştir. Dolayısıyla, feokromositoması olan veya olduğu düşünülen
kişilerde kullanılması tavsiye edilmez.
- Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar: Alkol ve L-dopa
UYARILAR/ÖNLEMLER
Hipertermi durumunda Sülpir tedavisinin kesilmesi zorunludur. Bu hipertermi,
nöroleptiklerle oluştuğu bildirilen Nöroleptik Malign Sendromun (solukluk, hipertermi,
vejetatif bozukluklar) bir unsuru olabilir. Bu önlemler özellikle yüksek dozlarda Sülpir
uygulandığında alınmalıdır.
- Ciddi hassasiyetleri nedeni ile yaşlılarda tedbirli kullanılmalıdır.
- Sülpir böbrekler yolu ile atıldığı için, ciddi böbrek yetmezliğinde dozun azaltılması veya
tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir.
- Epileptik eşikte bir düşme olasılığı nedeniyle, epileptik hastalar dikkatli bir şekilde kontrol
altında tutulmalıdırlar.
Bir nöroleptik ile zorunlu olarak tedaviye başlamak gerektiğinde parkinsonlu hastalarda
tedbirli kullanılmalıdır. Parkinson semptomlarını artırabilir.
Gebelikte:
Düşük dozlarla (günde 200 mg) tedavi edilmiş küçük bir grupta hiçbir malformasyon riski
artışı görülmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlar ile ilgili olarak herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır.
Gebelik süresince nöroleptik uygulananların hiçbirinde fetüste serebral gelişimin
yavaşladığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Uzun süreli veya güçlü
nöroleptiklerle tedavi edilmiş annelerin yeni doğmuş bebeklerinde çok ender olarak
ekstrapiramidal semptomlar görülmüştür.
Sonuç olarak, teratojen risk çok düşük olsa bile, gebelik boyunca ilaç tedavi süresinin
kısaltılması tavsiye edilir.
Eğer mümkünse, gebeliğin sonunda nöroleptiklerin dozları azaltılmalıdır.
Laktasyonda: Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Endokrin ve Metabolik:
- Amenore, galaktore, jinekomasti, frijidite ya da empotansa neden olabilir. Tedavi
kesildiğinde geçici ve geri dönebilen özellikte hiperprolaktinemi bildirilmiştir.
- Kilo artışı görülebilir.
Nörolojik: (Bu yan etkiler önerilen dozlarda kullanıldığında çok ender görülür).
- Antikolinerjik antiparkinson bir ilaç alınmasını gerektiren erken diskinezi (spazmotik
tortikolis, okülojir krizler)
- Antikolinerjik antiparkinson ilaçlara gerek gösterebilen ekstrapiramidal sendrom
- Uzun süreli kullanımda tüm nöroleptiklerle görülebileceği gibi tardif diskinezi. (Dikkat:
Antikolinerjik antiparkinson ilaçlar etkisiz kalır ya da şiddetlendirebilir.)
- Uyuşukluk veya somnolans
Vejetatif:
- Ortostatik hipotansiyon
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Önerilmeyen ilaç kombinasyonları:
- Alkol: Alkol ile beraber alındığında nöroleptiklerin sedatif etkileri artabilir. Dolayısıyla,
Sülpirid'in alkollü içkiler ve alkol içeren ilaçlarla beraber kullanılması tavsiye edilmez.
- L-dopa (nöroleptik ve L-dopa ile resiprok antagonizma nedeniyle): Nöroleptiklerle tedavi
sırasında ekstrapiramidal sendrom L-dopa ile tedavi edilmemelidir (nöroleptiklerin
etkisinde kaybolma riski)
Dikkat gerektiren kombinasyonlar:
- Antihipertansifler: Antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon riski (aditif etki).
- Diğer merkezi sinir sistemi depresörleri: Morfin türevleri (analjezik ve antitüsif), H1
antihistaminiklerin çoğu, barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer trankilizanlar, klonidin ve
benzerleri. Merkezi sinir sistemi depresyonu artabileceğinden, makine ya da taşıt
kullananlarda dikkatli olunmalıdır.
- Kaptopril ve enalapril (ACE inhibitörleri): Antihipertansif etki ve majör ortostatik
hipotansiyon (aditif etki).
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Yetişkinlerde:
- Psikosomatik hastalıklarda:
Günde 100-200 mg (2-4 kapsül)
Kapsüller bir miktar su ile yutulur.
Günlük dozlar genellikle günde iki defada uygulanır.
DOZ AŞIMI
Spazmodik tortikolis, dilin sarkması, trismus gibi belirtilerle seyreden diskinetik krizler
görülebilir. Bazı durumlarda ağır parkinson sendromu, koma görülebilir. Bu durumda ilaç
kesilmeli ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 kapsül içeren blister ambalajlarda
Ruhsat sahibi ve adresi : Sanofi-aventis Fransa lisansı ile
Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No:209, 4.Levent-İSTANBUL
Ruhsat tarihi ve no : 03.05.2007 – 211/17
İmal yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Veysel Karani Mah. No: 48 Samandıra
81470 Kartal - İSTANBUL
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi : 29.06.2007

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (teikoplanin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.