S ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » SILVAMED 40 GR KREM

SILVAMED 40 GR KREM

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828350026
 • Fiyatı :
  10.47TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  D06BA01
 • Etkin madde :
  gümüş sülfadiazin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - D - DERMATOLOJİKLER
  D06 DERMATOLOJİK ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
  D06B TOPİKAL KEMOTERAPÖTİKLER
  D06BA Sülfonamidler
  D06BA01 gümüş sülfadiazin

gümüş sülfadiazin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Folat antagonisti sülfonamid grubu antibiyotik.
Günde birkaç defa.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, emzirme, 2 aylıktan küçük veya prematürler.

Etkileşim; lokal proteolitik enzimler. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacın kullanımıyla hemoliz.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, ciltte renk değişikliği, geçici lökopeni...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Silvamed
FORMÜLÜ
Beher gram krem 10 mg gümüş sülfadiyazin içerir. Ayrıca antimikrobik koruyucu olarak metilparaben bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Gümüş sülfadiyazin, geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Gram (+) ve gram (-) bakterilere olduğu kadar mayalara karşı da etkilidir. Yanık olgularında sepsis gelişmesinden sıklıkla sorumlu olan Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus’a karşı etkindir. Diğer antimikrobiyal ajanlara dirençli bakterilerin gümüş sülfadiyazine duyarlı oldukları, ayrıca radyoaktif mikronize gümüş sülfadiyazin, elektron mikroskobu ve biyokimyasal tekniklerle yapılan çalışmalarda da gümüş sülfadiyazin’in etki mekanizmasının gümüş nitrat ve sodyum sülfadiyazinden farklı olduğu ve sadece bakteri hücre duvarına etki ederek bakterisit etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Gümüş sülfadiyazin’in diğerlerine Gümüş sülfadiyazin’in diğerlerine göre bazı üstünlükleri vardır. Bu bileşik, içerdiği gümüşü yavaş salıverdiği için astrenjan etki oluşturmaz. Ayrıca vücuttan, sodyum ve klorür kaybına neden olmaz. Karbonik anhidraz inhibitörü olmaması nedeniyle sistemik asidoz sorunu yaratmaz. Bir diğer önemli özelliği ise, gümüş nitrat’ın aksine leke yapmamasıdır. Gümüş Gümüş sülfadiyazin’in aşağıdaki mikroorganizmalara karşı etkili olduğu in-vitro deneyler sonucunda ortaya konmuştur :
Pseudomonas aeruginosa, P.maltophilia, Enterobacter türleri, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Proteus vulgaris ve rettgeri, Providencia türleri, Citrobacter türleri, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus aureus ve epidermis, Beta hemolitic streptococcus, Enterococcus türleri, Corynebacterium diphteriae, Clostridium perfringens, Candida albicans.
Farmakokinetik Özellikleri
Gümüş sülfadiyazin eksüda ile temasa geldiğinde yavaş olarak sülfadiyazin’e dönüşür. Sülfadiyazinin yaklaşık % 5-10’u absorbe edilir. Vücutta çok geniş alanlara tatbik edildiğinde kanda 0-20 mikrogram/ml düzeylerine eriştiği rapor edilmiştir.
Gümüş komponentinin absorbsiyonu ise % 1’den daha az bir oranda gerçekleşir.

ENDİKASYONLARI
Topikal bir antimikrobiyal olan Silvamed Krem, 2. ve 3. derece yanıklar sonucu oluşan sepsislerin profilaksi ve tedavisinde, ayrıca bacak ülserleri, dekubital yaralar ve cilt graftlarının enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI
Silvamed Krem, gümüş sülfadiyazine veya bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Ayrıca, sülfonamidlerin bilinen kernikterusu artırıcı etkileri nedeni ile gebeliğin sonlarına doğru, prematüre ve 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılması uygun değildir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Gümüş sülfadiyazin ile sülfonamidler arasında çapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine, muhtemel zararlara karşı iyi düşünülüp karar verilmelidir.
Yara kabuğunun içinde veya altında mantar proliferasyonu oluşabilir. Ancak klinik veriler fungal süperenfeksiyon ihtimalinin çok düşük olduğunu göstermektedir.
Gümüş sülfadiyazin, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda, hemolize neden olabileceğinden zararlı olabilir.
Hepatik ve renal fonksiyonların yetersizliğe doğru gitmesi ve ilaç eliminasyonunun azalması halinde akümülasyon oluşabilir. Bu durumda tedavinin devam edip etmeyeceğine muhtemel zararlara karşı düşünülüp karar verilmelidir.
Vücudun çok geniş yüzeylerinin gümüş sülfadiyazin ile tedavi edilmesinde serum sülfa düzeyleri erişkin terapötik düzeylerine (% 8-12 mg) erişebilir. Bu durumda serum sülfa düzeylerinin ve renal fonksiyonların yakından izlenmesi ve idrarda sülfa kristallerinin araştırılması gerekir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım (kategori B):
Gebelerde yapılmış kontrollü klinik çalışmalar yeterli değildir. Bu nedenle gebelerde
mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gebeliğin sonlarına doğru kullanılması sakıncalıdır.
(Bkz.Kontrendikasyonlar)
Emziren annelerde ilacın bebekler üzerine olan muhtemel ciddi yan etkileri nedeniyle
emzirmeye son verilmesine veya ilacın kullanılmamasına hekim tarafından karar verilmelidir.
Pediyatrik Kullanımı: Prematürelerde ve 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Gümüş sülfadiyazin tedavisi sırasında geçici lökopeni oluşması muhtemeldir ve başlıca
nötrofil sayısında azalma ile karakterizedir. Lökosit depresyonu tedavinin ilk 2-4 günleri arasında maksimumdur. Lökosit düzeyinin normale dönüşünü takip eden 2-3 gün içinde
gerçekleşir ve düzelme tedavinin devam etmesinden etkilenmez.
Bunun dışında, cilt nekrozu, eritema multiforme, cilt diskolorasyonu, kızarıklıklar gibi cilt
reaksiyonları ve interstisiyel nefrit oluşabilir.
Gümüş sülfadiyazinin absorbsiyonu tedavi edilecek yüzeyin büyüklüğüne ve meydana
gelmiş doku hasarının şiddetine bağlıdır. Böyle bir durumda bazı sistemik yan etkiler
görülebilir. Bunlar agranülositoz, aplastik anemi, trombositopeni, lökopeni ve hemolitik
anemiyi içeren kan diskrazileri, Stevens-Johnson sendromu ve eksfoliatif dermatitleri
içeren dermatolojik ve alerjik reaksiyonlar, hepatit ve hepatoselüler nekroz içeren
gastrointestinal reaksiyonlar, merkezi sinir sistemi reaksiyonları ve toksik nefrozis.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

Topikal proteolitik enzimlerin, gümüş sülfadiyazin ile birlikte kullanımı sırasında gümüş
komponentinin bu enzimleri inaktive ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Aynı anda simetidin ile birlikte kullanımı lökopeni insidansında artışa neden olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hafif yanıklarda, yanık yüzey üzerine günde 2-3 kez 1-1,5 mm kalınlığında bir tabaka
halinde steril şartlarda sürülür ve bırakılır.
Ciddi yanıklarda, yanık kısımlar temizlendikten sonra Silvamed Krem uygulanır. Uygulama
günde 1 veya 2 kez 1-1,5 mm kalınlığında bir tabaka halinde yapılır.
Hidroterapi uygulaması yapıldığında hemen ardından Silvamed Krem tekrar tatbik edilmelidir.
Tedaviye yaralar beklenilen oranda iyileşene veya yanık kısım graft uygulamasına hazır
olana kadar devam edilmelidir. Tedavi programı süresince muhtemel enfeksiyon oluşma
riski nedeniyle eğer ciddi bir yan etki oluşmamışsa Silvamed Krem uygulaması kesilmemelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Çok geniş yüzeylere uygulanması ve yanık doku hasarının fazla olması halinde, sistemik
absorbsiyon sonucu yan etkilerde artış meydana gelebilir.
Semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
25 C’ nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde
ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Silvamed krem, 40 g’lık plastik tüplerde piyasaya sunulmuştur.

RUHSAT SAHİBİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66
Üsküdar / İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NO : 30.07.2003 - 202/86

İMAL YERİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Reçete ile satılır.


Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (gümüş sülfadiazin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.