S ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » SEFAZOL 1000 MG IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON ( 1 FLAKON,1 AMPUL)

SEFAZOL 1000 MG IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON ( 1 FLAKON,1 AMPUL)

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:sefazolin sodyum
ATC: ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DB Birinci kuşak sefalosporinler
J01DB04 sefazolin sodyum
SB.atc:J01DB04
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: MUSTAFA NEVZAT
Barkod :8699541271134
Satış Fiyatı:11.46 ₺
DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 3g Parenteral

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

sefazolin sodyum Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 6-8 saatte bir 250-1500mg. Çocuk 25-50mg/kg/gün 3 veya 4 eşit doza bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Probenesid.

Yan etkiler; diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık ve psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, ALT, AST, BUN ve alkalen fosfataz düzeyinde geçici yükselmeler, flebit, genital ve anal kaşıntı, genital monoliyaz, vajinit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

SEFAZOL Hakkında Kısa Bilgi

SEFAZOL 1000 MG IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON ( 1 FLAKON,1 AMPUL), MUSTAFA NEVZAT firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 1 adet 1 G sefazolin sodyum etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. SEFAZOL , piyasada 11.46 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699541271134 dir.

SEFAZOL , ATC sınıflamasının J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK) kategorisinde ve J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu J01DB04 ve ATC adı cefazolin dır. İlacın 56 adet eş değer ilacı bulunur.

Prospektüs

Bileşimi

Her flakon, 250-500 mg-1 g sefazoline eşdeğer sefazolin sodyum içerir.

Özellikleri

* Geniş spektrumlu birinci jenerasyon , enjektabl bir sefalosporindir.
* Bakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
* Kısa sürede çok yüksek kan düzeyleri oluşturur ve 12 saat etkili yoğunlukta kalır.
* Doku ve vücut sıvılarına etkili konsantrasyonlarda dağılır.
* Penisilinlere dirençli Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Klebsiella suşlarına etkilidir.
* İdrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve aktif olarak itrah edilir.
* Kanıtlanmış bir toksisitesi yoktur.

Spektrumu

Gram-pozitif bakteriler:

* Staphylococcus aureus (ß-laktamaz üreten suşlar dahil)
* Staphylococcus epidermidis
* ß-hemolytic streptococcus
* Streptococcus feacalis
* Streptococcus pneumoniae
* Corynebacterium diphtheriae
* Clostridium tetani
* Clostridium perfingens

Gram-negatif bakteriler:

* Haemophilus influenzae
* Escherichia coli
* Salmonella
* Shigella
* Proteus mirabilis
* Klebsiella türleri
* Enterobacter aerogenes
* Neisseria meningitidis
* Neisseria gonorrhoeae

Endikasyonları

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu,

* Kulak burun boğaz infeksiyonları
* Alt solunum yolları infeksiyonları
* Genitoüriner sistem infeksiyonları
* Gastrointestinal sistem infeksiyonları
* Deri ve yumuşak doku infeksiyonları
* Kemik ve eklem infeksiyonları
* Bakteriyel endokardit
* Septisemi
* Cerrahi profilaksi
* Diğer infeksiyonlar

Kontrendikasyonları

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

İM formunda eritici içinde bulunan lidokain, amid tipi maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarı ve Önlemler

Penisiline karşı aşırı duyarlı olgularda, çapraz alerjik reaksiyonlar düşünülerek SEFAZOL dikkatle kullanılmalıdır. Pseudomembranöz kolit belirtilerinin görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Uzun süreli tedavilerde süperinfeksiyon riski göz önünde tutulmalıdır. Hamilelerde, yeni doğanlarda ve 1 aylıktan küçük çocuklarda kullanım emniyeti henüz kanıtlanmamıştır.
Yan Etkileri

İlaç ateşi, deri döküntüleri, vulvar pruritus ve eozinofili, nötropeni, lökopeni, trombositopeni, pozitif direkt ve indirekt Coombs testi; renal ve hepatik yetmezlik görülmeksizin alkali fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN değerlerinde geçici artışlar; bulantı, kusma, diyare, anoreksi ve oral kandidiasis, genital ve anal kaşıntı, genital moniliasis, vajinit; İM uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı (bu durum lidokainli form ile giderilebilir), seyrek olarak endurasyon ve flebit görülebilir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, sefalosporinler ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçların renal tübüler sekresyonunu azaltabilir. Bu etkileşme, sefalosporinlerin kan düzeylerinde artış ile sonuçlanabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu

* Erişkinler:

Pnömokokal pnömonilerde: 2 x 500 mg
Akut üriner sistem infeksiyonlarında: 2 x 1 g
Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu hafif infeksiyonlarda: 2-3 x 250 - 500 mg
Şiddetli infeksiyonlarda: 2 x 500 mg - 1 g
Hayatı tehdit eden infeksiyonlarda : 4 x 1 - 1.5 g
Cerrahi profilakside : Operasyondan ½ - 1 saat önce 1 g İV veya İM tek doz uygulanır.
Operasyon süresine göre uygulanacak doz ayarlanır. Operasyon sonrası 8 saatte bir 500 mg-1 g IV veya IM doz 24-48 saat boyunca uygulanır.
* Çocuklar :

Hafif infeksiyonlarda: 25-50 mg/kg/gün (8-12 saatte bir)
Şiddetli infeksiyonlarda: 100 mg/kg/gün (8-12 saatte bir)
Verilen dozun tamamına yakın bölümü değişmeden aktif şekilde idrardan itrah edilir.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda uygulama:

Erişkinler: 500 mg yükleme dozundan sonra idame dozlar BUN veya kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır.
BUN
(% mg) Kr. Klerans (mL/dak) Hafif infeksiyonlar Şiddetli infeksiyonlar
20 - 34 70 - 40 250 - 500 mg
(12 saatte bir) 500 - 1250 mg
(12 saatte bir)
35 - 49 40 - 20 125 - 250 mg
(12 saatte bir) 250 - 600 mg
(12 saatte bir)
50 - 75 20 - 5 75 - 150 mg
(24 saatte bir) 150 - 400 mg
(24 saatte bir)
> 75 < 5 37.5 - 75 mg
(24 saatte bir) 75 - 250 mg
(24 saatte bir)

Çocuklar: Uygulanması gereken normal doz kadar bir yükleme dozundan sonra idame dozlar kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır.
Kr. Klerans
(mL/dak) Uygulanacak Doz
70-40 Normal dozun % 60’ı
(12 saatte bir)
40-20 Normal dozun % 25’i
(12 saatte bir)
20-5 Normal dozun % 10’u
(24 saatte bir)
Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler

Sefazolinin yüksek dozlarda verilmesi parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi oluşturabilir.

Renal yetmezliği olanlarda nöbetler oluşabilir. Tedavi için genel olarak destekleyici tedavi önerilir. Eğer koma oluşursa ilaç derhal kesilmelidir.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra, aktivitesini kaybetmeden buzdolabında 96 saat, oda sıcaklığında 24 saat saklanabilir.
Ticari Şekli
SEFAZOL İM/İV enjektabl 250 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL)
SEFAZOL İM/İV enjektabl 500 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL)
SEFAZOL İM/İV enjektabl 1 g, 1 flakon + 1 eritici ampul (4 mL)
SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 250 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL)
SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 500 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL)
SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 1 g, 1 flakon + 1 eritici ampul (4 mL)

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (Sefazolin sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.