P ile başlayan ilaçlar » Biofarma » PROMID 250 MG 40 KAPLI TABLET

PROMID 250 MG 40 KAPLI TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578123413
 • Fiyatı :
  27.82TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J04AD01
 • Etkin madde :
  protionamid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J04 ANTİMİKOBAKTERİYELLER
  J04A TÜBERKÜLOZİS TEDAVİSİ
  J04AD Tiokarbamid türevleri
  J04AD01 protionamid
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.75 g Oral

protionamid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Tüberkülostatik antimikobakteriyel antibiyotik.
Yetişkinde 3-4x250mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, nöropati, diyabet.

Etkileşim; diğer antimikobakteriyel ilaçlarla nörotoksisite artabilir.

Yan etkiler; anoreksi, bulantı, kusma, diyare, uyuklama, depresyon, ağızda metalik tad, baş dönmesi, görme bozukluğu, fotosensitivite, hepatit, nöropati...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜL :
Bir drajede ;
Protionamid.........................250 mg
Boyar Madde : Tartrazin

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ .
Protionamid, izonikotinik, asidin sentetik bir derivesidir. Farmakolojik özelllikleri etil analogu olan etionamid ile hemen hemen aynıdır. Ancak protionamid ile gastrointestinal tolerans daha iyidir.
Protionamid mirobakterilerin peptik sentezini inhibe ederek tüberkülastatik ve leprostatik etki gösterir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisik etkilidir. Bu mikroorganizmaların duyarlılığına ilacın lezyonlarda erişebileceği konsntrasyonuna bağladır. Protionamid, sellüler ve intrasellüler mukobakterilere etkilidir. İzoniazid, streptomisin, PAS ve diğer antitüberküloz ajanlarına dirençli bakteriler protionamide cevap verir. Protionamid, Hansen basiline karşı (Mycobacterium leprae) daha aktiftir.
Protionamid ağız yoluyla çabuk ve iyi absorbe olur. Maksimum plazma konsantrasyonları 2 saatte oluşur. Plazmada antimikobakteriyel etkisi 6 saat sürer. Dokulara yayılması ve penetrasyonu iyidir. Protionamid idrarla vücuttan atılır. Bir kısmı metabolitlere dönüşerek elimine edilir.

ENDİKASYONLARI :
Promid,akut ve kronik akciğer tüberkülozu ve ekstra-pülmoner tüberküloz şekillerinde ve nükslerde, diğer
antitüberkülö ilaçlarla birlikte, primer tedavi ajanlarının etkisiz kaldığı vakalarda kullanılır. Promid, diğer antilepra ajanlarıyla birlikte lepra tedavisinde de etkilidir.

KONTRENDİKASYONLARI :
Gebelik, ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nöropati ve optik neuriti, diabetes mellitus, tioizonikotinamid derivelerine allerjik olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER :
1- Protionamidle diğer nikotinik asit deriveleri , izoniazid, pirazinamid etionamid ve nikotinik asit arasında çapraz allerji görülebilir.
2- Promid gebelikte kullanılmamalıdır. Tioizonikotinamid deriveleri ve yüksek dozlarda, deney hayvanlarında teratojen etki görülmüştür.
3- Promid yalnız başına kullanılırsa bu maddeye karşı rezistans çabuk gelişir. Her zaman diğer anti-tüberkülo ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.
4- Promid tedavisi sırasında nöropati oluşumunu önlemek için günde 50-l00 mg piridoksin verilmelidir. Bu, özellikle izoniazid'e bağlı neuritis geçirenler için geçerlidir.
5- Promid tedavisi uzun sürerse periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesi ve nörolojik muayene yaptırılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Anoreksi, bulantı, kusma, diare, ağızda metalik tat, uyuklama, asteni, depresyon, paresteziler, baş dönmesi, görmede bulanıklık, deri kuruluğu, stomatit, akne, allerji, eklem ağrısı, fotosansitivite, nadiren ikter, hepatit, nöropati.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
1- Diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini attırabilir. Özellikle sikloserinle görülen merkezi sinir sistemi etkileri fazlalaşabilir.Bu takdirde sikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır.
2- Diagnostik testlerde serum alanın aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat amino transferaz (SGOT) aktivitelerinde
artış olabileceği dikkate alınmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ :
Promid'in günlük dozu tek doz halinde akşam veya gece yatarken alınırsa daha yüksek kan konsantrasoynları sağlanır ve klinik etkenlik artar. Ancak gastrointestinal irritasyon fazlalaşabilir.Günlük eşit kısımlara bölünerek 2-4 defada alınırsa gastrointestinal tolerans yükselir. Hastaya günlük doz tolere edebileceği en yüksek miktarda verilmelidir. Nöropati olasılığına karşı promid tedavisi sırasında hastaya 50-100 mg (l5-300 mg) piridoksin verilmelidir. Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda doz azaltılmalıdır.
Promid gerektiğinde yıllarca alınabilir, ancak hastalığın kısa sürede yok edilmesi de mümkündür.
Promidin büyükler için mutad dozu 8-12 saatte bir 250 mg günde maksimum l g'dır. Pediatrik hastalarda 8 saatte bir 4-5 mg/kg günde maksimum 750 mg dozda kullanılır.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Doz aşımı halinde semptomatik ve genel supportif tedavi yapılır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
40 draje blister ambalajda
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :
BİOFARMA İLAÇ SAN.ve TİC.A.Ş. Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO : 25.10.1972 - 112/44
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (protionamid etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.