P ile başlayan ilaçlar » Actavis Ilac » PREDNISOLON 1 ML 25 MG 5 AMPUL

PREDNISOLON 1 ML 25 MG 5 AMPUL

 • İlaç Firması :
  ACTAVIS ILAC
 • Barkod :
  8699517750205
 • Fiyatı :
  9.87TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  H02AB06
 • Etkin madde :
  prednizolon
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - H - ENDOKRİN SİSTEM (CİNSİYET HORMONLARI VE İNSÜLİN HARİÇ)
  H02 SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
  H02A SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
  H02AB Glukokortikoidler
  H02AB06 prednizolon
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 10 mg Oral-parenteral

prednizolon etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Kortikosteroid.
Başllangıç dozu hastalığın şiddetine göre 5-100mg, sonra doz düşürülür.

Kontrendikasyon; akut infeksiyon, herpes zoster, gözde ülserli herpes simplex, canlı aşı uygulaması, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; digoksin, diüretikler, oral antidiyabetikler, antiloagulanlar, NSAİ, rifampisin, estrojen, barbitüratlar, fenitoin, rifampin.

Yan etkiler; ayyüz, gövde yağlanması, miyopati, hipertoni, osteoporoz, diyabet, amenore, hirsutismus, akne, ödem, GİS ülseri, enfeksiyon riskinde artış, büyüme gecikmesi, aseptik kemik nekrozları, glokom, katarakt, ruhsal bozukluklar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Prednisolon Ampul; her 1 mL ampul, 25 mg prednisolon, 2.9 mg sodyum klorür, 395 mg gliserol formal, 348.6 mg 1,3-bütilen glikol ve 1 mL'ye tamamlanmak üzere enjeksiyonluk bidistile su içerir.
GENEL BİLGİLER - TOLERANS
PREDNİSOLON ampul - kuru ampullerdeki Prednisolone tuzları olarak mevcut olan şeklin aksine - injeksiyona hazır stabil solüsyon halindedir.
PREDNİSOLON ampul çok iyi tolere edilir. Mükerrer injeksiyonlardan sonra dahi, iğnenin yapıldığı alanda bariz veya hissedilir semptomlar, hastayı rahatsız eden şikayetler mevcut değildir. İğne yapıldığı esnada veya hemen sonra ağrı şikayeti olmaz, bazı nadir hallerde hastalar, injeksiyon esnasında hafif bir yanma hissinden şikayet ederler. Hayvan tecrübelerinde PREDNİSOLON, kortizon ve hidrokortizona oranla gerek fizyolojik fonksiyonlar, gerekse farmakolojik testler açısından 3-5 defa daha tesirlidir. Tesir tarzının, iltihabı prosese sebebiyet veren hücre gruplarının azalmasına sebebiyet vererek oluştuğu ispatlanmıştır. Hücre infiltrasyonları (fibroblastlar, plazma hücreleri, lenfositler) eksüdatlar ve kapiller permeabilite bariz şekilde azalır.

ENDİKASYONLARI
Akut romatizmal poliartrit (romatizmal, miyokardil ve perikardit tedavisinde kullanılabilir),
Bechterew hastalığı, omuz eklemindeki periartritler ve diğer dejeneratif ve iltihabi artropatiler,
Asthma Bronchiale tedavisinde hem akut hecmelerde, hem uzun süreli olarak kullanılır.
Quincke ödemi, anafilaktik şok, ilaç allerjileri, allerjik rinit, saman nezlesi, ürtiker ve transfüzyon komplikasyonları gibi genel allerjik sendromlarda, ülseratif kolitte ekseriya hemen şifa temin eder, ancak hemoraji ve perforasyon tehlikesi dolayısıyla dikkatli olmak gerekir.
Periartritis nodosa ve diğer iltihabı damar hastalıklarında; deri hastalıkları; Lupus erythematosus, pemphigus vulgaris,neuro-dermatitler, çocuklardaki dermatitler, eksüdatif eritem, dermatilis herpetiformis (Duhring hastalığı), kontak dermatit, skleroderma, psoriasis eritrodermileri, dyshydrosis (primer veya ekzemaya bağlı), yaygın dermatitler, ekzema, gebelikteki herpes ve dermatomiyozit vakalarında,
yanıklarda, nedbe kontraksiyonları (Dupuytren, kontraksiyonu), keloid teşekkülü, induratio peniste,
Siyatik ağrıları, amputasyon nevraljileri ve neuromları, akiz hemolitik anemi, hemorajik diyatez, purpura thrombopenica, romatizmal purpura, agranülositoz, lökopeni, akut myeloit ve lenfoid lösemi, lenfogranülomatoz, lenfosarkom ve retikülosarkom vakalarında,
Tedaviye cevap vermeyen ödemlerle müterafik kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, asitli karaciğer sirozunda,
Habis tümörlerde, radiyoterapi esnasında ve sonradan tolerans bozukluğu semptomları mevcut olduğu hallerde paliatif olarak kullanılır. Apoplekside mezankimal reaksiyonu durdurmak için, akut enfeksiyon hastalıklarında, akut devre içinde iltihabi ve toksik semptomları kontrol altına almak için kullanılır. Ayrıca bazı virütik hastalıklarda PREDNİSOLON yüksek dozda antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanılabilir (Tüberkülozda kronik safhada tüberkülostatiklerle birlikte).
Postoperatif şokta, kazalardan sonra, anksiyete ve ruhi travmalardan sonra, miyokard enfarktüsü ve toksik guatr krizlerinde görülen diğer şoklarda, Addison hastalığı sübstitüsyon tedavisinde, Waterhouse-Friedrich sendromu ve kronik adrenal yetersizliklerinde, adrenalektomi sonra, adreno-genital sendromda ve ön hipofiz yetersizliklerinde uygulanır.

KONTRENDİKASYONLARI
Akut infeksiyonu, herpes zosteri ve gözünde ülserli herpes simplex'I olanlarda; immunolojik cevap ve inflammatuar reaksiyonları etkilediği için kontrendikedir.
Kullanımı sırasında canlı aşı uygulaması kontrendikedir.
HAMİLELİKTE KULLANILIŞI
TIBBİ ZARURET DIŞINDA GEREKMEDİKÇE GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.

YAN TESİRLER VE UYARILAR
Preparatın tedavi dozlarıyla yan tesirler de meydana gelir. Yan tesirler sistemik kullanılışta olduğu kadar, topikal kullanımda da görülebilir. Peptik ülserli, osteoporosisli, psikoz veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman; konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, infeksiyon hastalığı olanlarda ve yaşlı kişilerde de çok büyük dikkatle kullanılmalıdır. Tüberkülozu olan kimselerde ancak antitüberküloz ilaçların desteğinde kullanılabilir.
Kortikosteroid tedavisi gören kişilerde infeksiyon hastalıklarına eğilim fazladır.
Süratli intravenöz enjeksiyonlar kardiovasküler kollaps yapabilir, bu nedenle intravenöz enjeksiyon 10 dakikalık bir süre içinde yavaş olarak yapılmalıdır.
Preparatın yüksek dozları uzun süre kullanılmamalıdır.
Topikal uygulanmaları geniş bölgelere yapılmamalıdır. Uzun süre topikal uygulamadan kaçınılmalıdır.

ÖNLEMLER
Uzun süreli kortikosteroid tedavisi sırasında hastalar muntazam olarak hipertansiyon, glukozüri, hipokalemi, sıvı retansiyonu, gastrik rahatsızlık ve mental değişiklikler açısından takip edilmelidir.
Sırt ağrısı osteoporoza bağlı olabilir. İntrakraniyel basıncı artan çocuklarda risk artar; infeksiyon acilen tedavi edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Barbitüratlar, fenitoin veya rifampisin ile birlikte verilirse metabolizma hızlanarak kortikosteroidin tesiri azalabilir, antikoagülanlara cevap azalabilir.

DOZAJ
Büyükler:
Başlangıçta, yaşa, bünyeye, şartlara ve hastalığın seyrine göre 25-30 mg; etiyolojisi değişik ağır vakalarda (akut ve kronik lösemi gibi) doz şiddetle arttırılabilir. Daha sonra, her vakada hastalığın takip ettiği seyre göre yavaş yavaş doz azaltılabilir.
Çocuklar:
6 yaşından büyük çocuklar, gerektiğinde PREDNİSOLON Tablet ile tedavi edilebilirler. En uygun doz, 6-12 yaş arası için, günde ortalama 25 mg, 12 yaşı aşanlar için günde ortalama 25-50 mg'dır. Ayrıca sürekli tedavi; şahsi faktörlere ve bünyeye bağlıdır.

İNTRA ARTRİKÜLER UYGULAMA
1 ampul PREDNİSOLON gerek tek başına, gerekse 1 ml'lik %0.5'lik Pantocain %0.9'luk solüsyonu ile kombine halde kullanılabilir. 6 yaşın altındaki çocuklar için, PREDNİSOLON Ampulün 1/3 ila 1/2'si 6 ila 12 yaş arası çocuklar için 1/2 veya 1 PREDNİSOLON Ampul tek başına veya uygun şekilde fizyolojik NaCl solüsyonu içindeki Pantocain ile karıştırılarak tatbik edilir.
PREDNİSOLON tedavisi hiçbir zaman birdenbire kesilmemelidir. Uzun zaman süren devamlı tedaviden sonra, PREDNİSOLON dozu azaltılmış olsa bile, ACTH enjeksiyonları yapmakta fayda vardır.
PREDNİSOLON tedavisi bittikten sonra
nadir olarak görülen adrenal yetersizliği vakalarında (endojen hipertortizonizm) derhal ve semptomlar kayboluncaya kadar PREDNİSOLON verilmeli ve daha sonra bilhassa yavaş ve dikkatli olarak (mesela, 7-10 gün süreyle günde 2-3 mg) doz tekrar azaltılmalıdır.
Her uzun süreli PREDNİSOLON tedavisinden sonra ve başka bir kortizon tedavisinin gerekli olduğu hallerde, hatta aylarca süren bir tedaviden sonra bile, hiperkortizonizmden kaçınmak gayesi ile gittikçe artan ve düşük inisyal dozlarla yeni bir tedaviye başlanabilir (Hayatı tehdit eden akut şartlar hariç). Eskiden beri mevcut kronik hastalıklarda PREDNİSOLON tedavisi esnasında, ilave olarak uygun bir antibiotik veya kemoterapötik ajan kullanılır. Tedavi, ödemli hastalıklarda tuzsuz diyete titizlikle uyulmasını gerektirir. Romatizmalılara, ilave olarak, yüksek dozda salisilatlar ve piramidon, aynı zamanda Vitamin C ve Vitamin B kompleks verilebilir. Uzun süreli tedavi için yiyecekler albümin bakımından zengin olmalı ve diyet, bol meyva ve sebze kapsamalıdır.

İKAZLAR
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE İLACI KESİP DOKTORUNUZA MÜRACAAT EDİNİZ.
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
Ticari Ambalaj:
15-25°C arasında ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
5 ve 25 ampüllük ambalajlarda
Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi: 11.12.1972, Ruhsat No: 114/41
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: Nycomed Austria GmbH Linz - Avusturya Lisansı ile FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent - İstanbul

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.