N ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » NIDICARD 10 MG 30 KAPSÜL

NIDICARD 10 MG 30 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828190059
 • Fiyatı :
  9TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C08CA05
 • Etkin madde :
  nifedipin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C08 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08C SELEKTİF VASKÜLER KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08CA Dihidropiridin türevleri
  C08CA05 nifedipin

nifedipin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokeri.
Yetişkinde 3-4 X 10-30mg. Max 180mg/gün.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; nifedipin allerjisi.

Etkileşim; beta blokerler, nitratlar, dijital, kumarin grubu antikoagulanlar, simetidin, ranitidin.

Yan etkiler; baş ağrısı, sersemlik hissi, sıcak basması, halsizlik, bulantı, periferik ödem, geçici hipotansiyon, çarpıntı, burun konjesyonu, sinirlilik, adale krampları ve dermatit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Nidicard ® 10 mgNİDİCARD YUMUŞAK KAPSÜL 10 mg

FORMÜLÜ :
Beher Yumuşak Kapsül 10 mg Nifedipin ihtiva eder.
Yardımcı Madde :
Polietilen glikol 400
Yumuşak Kapsül :
Jelatin, sun set yellow, titandioksit, gliserin, Nipajin, Nipazol.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Nifedipin, kalsiyum iyonu antagonistidir ve düz kas ve kalp kası içerisine kalsiyum iyonunun transmembran
girişini engeller. Bu suretle, kalp kası ve vasküler düz kas liflerinin kontraksiyonu için hücre içine
girmesi şart olan kalsiyum iyonlarının, hücre içerisine girmesini engelleyerek kas kontraksiyonunun
derecesini azaltır.Bunun sonucunda ;
1- Koroner arterleri genişletir ve koroner arter spazmanı önler.
Nifedipin, hem iskemik hem de normal bölgeleri besleyen koroner arter ve arteriolleri genişletir ve
spontan veya ergonovin'e bağlı koroner arter spazmlarını inhibe eder. Bu özelliği nedeniyle vazospastik
anginada (Prinzmetal veya Variant) etkilidir.
2- Kalbin oksijen ihtiyacını azaltır.
Nifedipin, periferal arteriolleri genişleterek ve total periferal rezistansı (after load) azaltarak,
hem istirahat halinde hem de egzersiz sırasında kan basıncını düşürür. Bunun sonucunda da myokardiyal
enerji tüketimi ve oksijen gereksinimi azalır. Bu özelliği nedeniyle de kronik angina da etkilidir.

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ :
Nifedipin, Oral alımından sonra süratle ve tamamen absorbe olur. İlaç, oral alımından 10 dk. sonra pik
seviyesine ulaşır. Biyoyararlılığı doz ile (10-30 mg) orantılıdır, yarı ömrü doz ile önemli ölçüde
değişmez. Nifedipin kapsülün çiğnemeden yutulması ile çiğnendikten sonra yutulması ve dil altında
emilmesi arasında, relatif biyoyararlılığı yönünden küçük bir fark vardır. Kapsülün çiğnenerek yutulması,
çiğnenmeden yutulmasına göre biraz daha erken plazma konsantrasyonu sağlar. (10 mg'lık dozdan
10 dk. sonra 27 ng/ml) Nifedipin yüksek oranda serum proteinlerine bağlanır (% 92-98) Büyük oranda inaktif
metabolitlerine parçalanır. Nifedipin ve metabolitlerin % 80'i böbreklerle atılır. Nifedipinin plazma yarı
ömrü yaklaşık olarak 2 saattir.
Hemodinamik Etkileri : Nifedipin periferal vasküler rezistansı azaltır ve sistolik ve diyastolik kan
basıncını düşürür. Genellikle vazodilatasyona refleks cevap olarak kalp hızında hafif bir artış olur.
Elektrofizyolojik Etkileri : Nifedipin sağlıklı kişilerde intrakardiyak impulsların iletimini etkilemez.

ENDİKASYONLARI :
Nifedipin aşağıdaki durumlarda endikedir.
1) - İskemik Kalp Hastalığı
- İstirahat halinde gelen angina (Prinzmetal veya spastik angina)
- Aterosklerotik angina (akut veya kronik)
2) Hipertansiyon
3) Ekstremitelerin dolaşım bozuklukları (Raynaud Sendromu)

KONTRENDİKASYONLARI :
Nifedipin'e hassas kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Nifedipin, genellikle iyi tolere edilmesine karşın, bazen hipotansiyona neden olabilir. Bu takdirde yeniden
doz ayarlaması yapılmalıdır. Ayrıca halen tansiyon düşürücü ilaç kullanan hastalara ve hipotansif hastalara
Nifedipin verildiğinde hastalar dikkatle takip edilmelidir. Nifedipin kullanımı sırasında bazen arterial
vazodilatasyon ve periferal ödem oluşabilir. Bu ödem sol ventrikül yetersizliğine bağlı olmayıp, diüretik
tedaviye cevap verir. Ciddi aort stenozu olan hastalarda Nifedipin kalp yetmezliği riskini artırabilir.
Nifedipin alımını takiben iskemik ağrısı olan hastalarda ilaç kesilmelidir.
Hamilelerde Kullanımı : Nifedipin'in farelerde, insan dozunun 30 misli yüksek dozda kullanıldığında
teratojenik etkisi olduğu gösterilmiştir. Hamile kadınlarda, Nifedipin ile yapılmış yeterli çalışma yoktur.
Bu nedenle hamilelik esnasında sadece çok gerekliyse kullanılmalıdır.

YAN ETKİLERİ / ADVERS ETKİLER :
Hipotansiyon, başta tazyik, sıcaklık hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, taşikardi, ödem, ürtiker ve bulantı
gibi yan etkiler özellikle tedavi başlangıcında görülebilir. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir,
ilacın kesilmesini gerektirmez. Uzun ve yüksek dozla tedavi sırasında nadiren hiperglisemiye rastlanmıştır.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
b blokürlerle birlikte kullanıldığında genellikle iyi tolere edilir. Ancak nadiren konjestif kalp yetersizliği,
ciddi hipotansiyon ve angina da artış olabilir. Nitratlarla birlikte güvenle kullanılabilir. Digital ile
birlikte kullanıldığında digoksin seviyesini yükseltebileceğinden hastalar dikkatle takip edilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Tedaviye, hastanın ilaca duyarlılık derecesini anlayabilmek ve yan etkilerden kaçınmak için düşük dozla
başlanır (10 mg/gün/3 kez). Genellikle etkili doz günde 3 kez 10-20 mg (1-2 kapsül) dır. Spastik anginada
bu dozun 2 misline çıkılabilir. Günlük doz 180 mg'ı (18 kapsül) geçmemelidir.
Angina pektoris veya hipertansiyon krizlerinde etkinin çabuk görülmesi için kapsüller çiğnenerek içlerindeki
sıvı yutulmadan ağız içinde veya dil altında tutulur. Nifedipin ağız mukozasından hızla emilerek kısa zamanda
kana geçer.

DOZ AŞIMI :
Nifedipinin aşırı dozda kullanımı sonucunda ciddi hipotansiyon oluşabilir. Bu taktirde kalp ve solunum sistemi
yakınen takip edilmeli, alt ekstremiteler yükseltilmeli, idrar ve kan volümü dikkatle takip edilmelidir.
Norepinefrin gibi bir vazokonstürüktör ilaç kan basıncını yükseltmek için kullanılabilir. Nifedipin yüksek
oranda proteinlere bağlandığından diyaliz yarar sağlamaz.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Kapsülleri ışık ve nemden koruyarak oda sıcaklığında ve ambalajında çocukların ulaşamayacakları yerlerde
saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Beher kapsülde 10 mg Nifedipin ihtiva eden 30 yumuşak jelatin kapsüllük blister ambalajlarda.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
0.216 4925708
0.216 3347888

RUHSAT TARİHİ VE NO : 13.12.1994 - 172/15

İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.