N ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » NASACORT AQ 55 MCG/DOZ BURUN SPREYI, SUSPANSIYON

NASACORT AQ 55 MCG/DOZ BURUN SPREYI, SUSPANSIYON

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809540354
 • Fiyatı :
  25.38TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  R01AD11
 • Etkin madde :
  triamsinolon asetonat -nazal
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - R - SOLUNUM SİSTEMİ
  R01 NAZAL İLAÇLAR
  R01A TOPİKAL DEKONJESTANLAR VE DİĞER NAZAL İLAÇLAR
  R01AD Kortikosteroidler
  R01AD11 triamsinolon asetonat -nazal

triamsinolon asetonat -nazal etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Nazal kortikosteroid.
Günde 1 kez 1-2 puff.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Nasacort® AQ
Nazal Sprey
FORMÜLÜ
Her bir püskürtme (sıkım); 55μg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde
olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80,
dekstroz, benzalkonyum klorür, edetat disodyum, seyreltik hidroklorik asit,
sodyum hidroksid ve saf su içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri:
Enflamasyonda, triamsinolon asetonid triamsinolonun daha etkili bir türevidir
ve prednizon’dan yaklaşık 8 kat daha potenttir.
Kortikosteroidlerin anti-alerjik etki mekanizması kesin olarak bilinmemekle
birlikte, alerjik hastalıkların tedavisinde klinik olarak çok etkili oldukları
saptanmıştır.
Alerjik semptomlar çok ciddi seyrettiğinde topikal kortikosteroidlerin lokal
olarak önerilen dozları (mikrogram) oral ya da parenteral uygulanan daha
yüksek dozları miligram) kadar etkili olmayabilir.
Nasacort alerjik belirtiler ve semptomlar üzerinde anında etki yapmaz.
Nasacort tedavisi gören bazı hastaların semptomlarında ilk gün içinde
iyileşme görülebilir ve 3 ya da 4 gün içinde semptomların ortadan kalkması
beklenebilir. Nasacort uygulaması vaktinden önce kesilirse semptomlar
günlerce yeniden ortaya çıkmayabilir.
Farmakokinetik Özellikleri:
Normal yetişkinlerde ve alerjik rinit bulunan yetişkin hastalarda, triamsinolon
asetonidin 220 mikrogramlık tek dozunun intranazal uygulanması sonucunda,
triamsinolon asetonid absorpsiyonunun düşük olduğu görülmüştür. Ortalama
doruk plazma konsantrasyonu yaklaşık olarak 0.5 ng/mL (aralığı, 0.1 ila 1
ng/mL)’dir ve dozdan 1.5 saat sonra gerçekleşmiştir. Ortalama plazma ilaç
konsantrasyonu 12’inci saatte 0.06 ng/mL’den az, 24’üncü saatte deney tespit
limitinin altında olmuştur. Ortalama terminal yarı-ömrü 3.1 saat olarak
saptanmıştır.
İntranazal olarak 110 mikrogram veya 220 mikrogramlık tek doz Nasacort
verilen sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda doz oransallığı görülmüştür.
Pediatrik hastalara verilen birkaç dozdan sonra (440 mikrogram/gün), plazma
ilaç konsantrasyonlarının, AUC, Cmax ve Tmax’ın yetişkin hastalarda görülen
değerlere benzer olduğu görülmüştür.
İnsan plazmasında triamsinolon asetonidin üç metaboliti belirlenmiştir. 6β-
hidroksitriamsinolon asetonid, 21-karboksitriamsinolon asetonid ve 21-
karboksi-6β-hidroksitriamsinolon asetonid. Ana bileşikle karşılaştırıldığında,
her üç metabolitin de belirgin farmakolojik aktivitesi yoktur.
ENDİKASYONLARI
Yetişkinlerde ve 6 yaş üzerindeki çocuklarda mevsimsel ve yıl boyu devam
eden alerjik rinitte endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
İlacın bileşimine giren maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı
olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Adrenal fonksiyonda bozulma olasılığı nedeniyle, hastalarda sistemik streoid
tedavisinden Nasacort’a geçerken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca bazı hastalar
eklem ve/veya kas ağrısı, bitkinlik ve depresyon gibi yoksunluk semptomları
yaşayabilir.
Nasacort gibi topikal kortikosteroidlerle tedaviye geçmeden önce uzun süreli
sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilmiş hastalar, strese yanıt durumunda
ortaya çıkabilecek akut adrenal yetmezlik açısından dikkatle izlenmelidir.
Astım ya da uzun süreli sistemik kortikosteroid tedavisi gerektiren diğer klinik
hastalıkları olan hastalarda, sistemik kortikosteroidlerin dozunda çok hızlı
azalma bu hastaların semptomlarında şiddetli bir alevlenmeye neden olabilir.
Bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanmakta olan çocuklar enfeksiyonlara sağlıklı
çocuklara kıyasla daha duyarlıdır. Örneğin suçiçeği ve kızamık, bağışıklığı
baskılayıcı kortikosteroid dozları almakta olan çocuklarda daha ciddi ve hatta
fatal bir seyir izleyebilir. Bu çocuklarda ya da bu hastalıkları geçirmemiş
erişkinlerde, bu hastalıklara maruz kalmayı önlemek üzere özellikle dikkatli
olunmalıdır. Maruz kalma halinde, varicella-zoster immunoglobulin (VZIG) ya
da intravenöz immunoglobulin (IVIG) ile uygun tedavi endike olabilir.
Suçiçeği gelişmesi halinde, antiviral ajanlarla tedavi düşünülebilir.
Nasacort ile yapılan klinik çalışmalarda, nadiren Candida albicans ile burunda
ve farenkste lokalize enfeksiyon oluştuğu görülmüştür. Böyle bir enfeksiyon
oluşursa, uygun bir lokal tedavi yapılması ve Nasacort uygulamasına geçici
olarak son verilmesi gerekir.
Nasacort AQ Nazal Sprey, solunum yolunun aktif veya inaktif tüberküloz
enfeksiyonu olan hastalarda ya da tedavi edilmeyen fungal, bakteriyel veya
sistemik viral enfeksiyonları ya da oküler herpes simpleksi olan hastalarda
kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır.
Kortikosteroidlerin yara iyileşmesi üzerine olan inhibitör etkisi nedeniyle, kısa
süre önce nazal septal ülser, burun ameliyatı veya travması geçiren
hastalarda iyileşme gerçekleşinceye kadar Nasacort’un dikkatle kullanılması
gereklidir. Diğer nazal yoldan inhale edilen kortikosteroidlerle olduğu gibi,
nadir durumlarda nazal septal perforasyonlar bildirilmiştir.
Aşırı dozlarda kullanıldığında, hiperkortisizm ve adrenal supresyonu gibi
sistemik kortikosteroid etkileri ortaya çıkabilir. Söz konusu değişikliklerin
görülmesi halinde, oral steroid tedavisinin kesilmesine ilişkin kabul edilen
prosedürler doğrultusunda Nasacort AQ Nazal Sprey yavaş yavaş
kesilmelidir.
Pediatrik Kullanım:
Altı yaşın altındaki pediatrik hastalarda güvenilirlik ve etkililik saptanmamıştır.
Kortikosteroidlerin çocuklarda ve ergenlerde özellikle yüksek dozlarda uzun
süreli kullanımda büyümenin baskılanmasına neden olduğu gösterilmiştir.
Eğer herhangi bir kortikosteroid kullanmakta olan bir çocuk veya ergende
büyüme baskılanması olduğu düşünülüyorsa, kortikosteroidlerin bu etkisine
özellikle duyarlı oldukları dikkate alınmalıdır.
GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik kategorisi C. Hamile kadınlarda Nasacort kullanımı ile ilgili klinik
deneyim sınırlıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, triamsinolon
asetonidi de içeren kortikosteroidlerin teratojenik etkileri olduğu görülmüştür.
Triamsinolon asetonid insan sütüne geçebilir. Triamsinolon asetonid, anneye
olan yararı, fetuse/bebeğe gelebilecek risklerden daha önemli olmadığı
sürece hamilelik/emzirme süresinde kullanılmamalıdır.
Araba ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri:
Nasacort’un araba veya makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Nasacort’la yapılan klinik deneylerde bildirilen tüm advers olayların insidansı
genel olarak çok düşüktür ve en sık burun ve boğaz mukozası ile ilgilidir.
En azından ilaçla ilgili olduğu düşünülen ve en sık görülen advers olaylar; rinit,
başağrısı, farenjit, burun kanaması, burun tahrişi, mukozanın kuruması, burun
konjesyonu veaksırmadır. Sadece burun kanaması Nasacort verilen
yetişkinlerde plasebo verilen hastalardan daha sık görülmüştür, ancak bu etki
hafif ve geçici olmuştur.
Nadiren, diğer intranazal kortikosteroidlerde olduğu gibi, nazal septal
perforasyonlar bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Bilinen bir etkileşimi yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Nasacort sadece burun yoluyla alınır, ve optimal etkinlik için düzenli olarak
kullanılmalıdır.
• Yetişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için: Tavsiye edilen
başlangıç dozu her gün bir kez, her burun deliğine 2 püskürtme şeklinde
uygulanan 220 mikrogramdır. Semptomlar kontrol altına alınınca, hastalar
110 mikrogramla devam edebilirler (günde bir kez, her burun deliğine bir
püskürtme şeklinde).
• Pediatrik hastalar
6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için : Tavsiye edilen doz, günde bir kez her
burun deliğine 1 sprey olmak üzere 110 mikrogramdır. Daha şiddetli
semptomlar gösteren hastalarda, 220 mikrogramlık doz kullanılabilir. Ancak
semptomlar kontrol altına alındığında, tedaviye en düşük etkili doz ile devam
edilmelidir.
6 yaşın altındaki çocuklar için: 6 yaşın altındaki çocuklar için Nasacort'un
güvenilirliği ve etkinliği saptanmamış olduğundan bu hasta grubunda
kullanılması önerilmemektedir.
Bazı hastalarda tedavinin ilk günlerinde semptomlarda iyileşme görülebilir.
Ancak en yüksek yararın elde edilebilmesi için birkaç günlük tedaviye ihtiyaç
duyulabilir.
DOZ AŞIMI
Diğer nazal yolla uygulanan kortikosteroidlerde olduğu gibi, mevcut aktif
maddenin toplam miktarı dikkatle alındığında, akut doz aşımı beklenmez. Şişe
muhtevasının bir kerede, ağız veya burun yoluyla alınması durumunda, klinik
olarak önemli sistemik olumsuz etkiler muhtemelen görülmeyecektir. Eğer
ağız yoluyla alınırsa hastada mide-barsak rahatsızlıkları görülebilir. Doz
aşımından şüphe edilirse, tedavi destekleyici ve ilgili semptomların kontrolüne
yönelik olmalıdır.
Yüksek dozların kronik kullanımı hiperkortisizm ve adrenal süpresyonu gibi
sistemik kortikosteroid etkilerinin görülmesine yol açabilir. Eğer böyle
değişiklikler görülürse, oral steroid tedavisinin bırakılması için kabul edilen
işlemlere uygun olarak, Nasacort yavaşça kesilmelidir.
Kullanım talimatları:
Nasacort sadece nazal uygulama içindir. İlk kullanımdan önce, ince bir sprey
gelene kadar 5 püskürtme ile ıugulanmalıdır; daha sonra 2 hafta yeterli bir
şekilde püskürtülmeye devam edilir. Eğer ürün 2 haftadan daha uzun süre
kullanılmazsa, bir boş püskürtme yapılarak yeniden uygulama başlatılabilir.
Bu uygulama sırasında başlığın püskürtme noktasını kendinizden uzak
tutunuz.
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalamak önemlidir.
En iyi sonuçlar için ürün düzenli olarak kullanılmalıdır.
Spreyin kullanımından sonra: Başlığı dikkatlice yumuşak bez veya mendil
ile siliniz ve toz kapağını takınız.
Eğer sprey çalışmazsa ve tıkanmış ise, aşağıdaki şekilde temizleyiniz.
Tıkanıklığı açmaya veya bir iğne veya sert bir nesne ile ufak sprey deliğini
genişletmeye çalışmayınız, çünkü sprey mekanizması bozulabilir.
Nazal sprey haftada en az bir kere veya tıkanırsa daha sık temizlenmelidir.
SPREYİN TEMİZLENMESİ:
1. Toz kapağını ve sadece sprey başlığını* çıkarınız (çekip çıkarma).
2. Toz kapağını ve sprey başlığını birkaç dakika sıcak suda ıslatınız, daha
sonra soğuk akan musluk suyunda durulayınız.
3. Fazla suyu çalkalayarak veya hafifçe vurarak uzaklaştırınız ve kurumaya
bırakınız.
4. Sprey başlığını tekrar takınız.
5. İnce sprey gelinceye kadar üniteyi püskürtünüz ve normal olarak
kullanınız.
* Aşağıdaki diyagramda belirtilen bölüm.
İlk uygulamadan başlamak üzere, 120 püskürtmeden sonra veya 2 ay içinde
(16.5 g/ambalaj) şişenin atılması gerekir. Kullanım sonrası arta kalan
süspansiyon başka bir şişeye aktarılmamalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde, ambalajında muhafaza
ediniz.
Raf ömrü 2 yıldır.
Açıldıktan 2 ay sonra atılmalıdır.
Doktora danışmadan kullanmayınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Her püskürtme; 55μg Triamsinolon asetonid içeren ölçülü doz kapağı + nazal
adaptörden oluşan 120 sıkımlık 16.5 g lık süspansiyon.
Ruhsat Sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No. 209 4. Levent- İstanbul
Üretici Firma : Aventis Pharma Ltd.
Holmes Chapel - İNGİLTERE
Ruhsat Tarihi ve No : 27.04.2001 -109/84
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi : 21.07.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (triamsinolon asetonat -nazal etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.