M ile başlayan ilaçlar » Drogsan » MINAFEN 120 MG/5 ML 100 ML SURUP

MINAFEN 120 MG/5 ML 100 ML SURUP

 • İlaç Firması :
  DROGSAN
 • Barkod :
  8699580570021
 • Fiyatı :
  8.09TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N02BE01
 • Etkin madde :
  parasetamol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
  N02BE Anilidler
  N02BE01 parasetamol
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 3g oral parenteral

parasetamol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik.
Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.Günlük maximum doz 4 gr.
Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.)

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; parasetamol allerjisi, ileri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı.

Etkileşim; antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, antikoagulanlar, alkol.

Yan etkiler; ürtiker, döküntü, methemoglobinemi, dispepsi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Prospektüs

Minafen® ŞURUP 120 mg/5 mL
FORMÜLÜ
5 mL’de 120 mg Parasetamol içerir.
Yardımcı Maddeler:
Etanol, kayısı aroması, şeker.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Minafen Şurup’un etken maddesi olan parasetamol güçlü bir analjezik ve antipiretiktir.
Hipotalamustaki ısı düzenleme merkezine yaptığı etki sonucu periferik vazodilatasyon
oluşur ve vücut sıcaklığı düşer. Santral sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe
ederek ve bir ölçüde de periferde ağrı impulsu oluşumunu bloke ederek analjezik etkisini
gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Sindirim sisteminden kolayca emilir. Karaciğerde % 95 oranında metabolize edilerek,
metabolitleri halinde idrarla atılır. Tek dozun etkisi 1 - 3 saatte, maksimuma ulaşır ve 3 - 4
saat sürer.
ENDİKASYONLARI
Minafen Şurup özellikle çocuklarda soğuk algınlığına bağlı ağrıların giderilmesi ve ateş
düşürücü etkisiyle semptomatik tedavi sağlar.
Ayrıca nezle, baş ağrısı, boğaz ağrısı, diş ağrısı ve aşılama sonrası ortaya çıkan ateşin
giderilmesinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
Parasetamole veya formülasyondaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık durumunda
veya glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda kullanımı kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Karaciğer ve böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, uzun süreli ve yüksek dozda
kullanıldığında karaciğer fonksiyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Aşırı dozlarda
ciddi hepatotoksik etki yapabilir. Kardiyak, pulmoner, renal yetmezliklerde ve daha önce
anemisi olanlarla, halihazırda anemik olanlarda tekrarlanan uygulamalar yapılmamalıdır.
Çocuklarda ve yetişkinlerde 3 günden fazla süren 39,5°C’den yüksek ateşli durumlarda ve 5
günden fazla süren ağrılarda kullanılmamalıdır.
Günlük aşırı miktarda alkol alan kişilerin parasetamol ve benzeri ilaçları almadan önce
doktora danışmaları gereklidir.
Kaşıntı veya kabarma olduğunda, yeni semptomlar oluşmaya başladığında, 10 günllük
tedavi boyunca ağrının geçmemesi veya ateşin 3 günde fazla sürede düşmemesi
durumunda uygulamaya son verilmelidir.
Aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşursa ilaç uygulaması hemen kesilmelidir.
Parasetamol içeren başka bir ilaçla beraber kullanılmamalıdır.
DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
GEBELİKTE KULLANIMI (Gebelik Kategorisi : B)
Gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollu klinik çalışma olmadığından gebeliğin ilk üç ayında
kullanılmamalıdır.
LAKTASYONDA KULLANIM
Süte geçip geçmediği kesin olarak bilinmediği için emzirenlerde kullanılmamalıdır.
ARAÇ VE TAŞIT KULLANIMINA ETKİLERİ
Yoktur.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Parasetamolün yan etkileri nadiren görülür ve genellikle orta şiddetlidir. Normal tedavi
dozlarında, uzun süreli kullanımda çok nadir olarak halsizlik, trombostopeni, lökopeni,
pansitopeni, nötropeni ve agranulositoz gibi hematolojik reaksiyonlar, ciltte kızarıklık gibi
hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Aşırı dozların alınması karaciğer ve böbreklerde
harabiyete yol açabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM VE DİĞER ETKİLEŞİM TÜRLERİ
Artırılmış etki ve toksisite durumları: Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, izoniazid,
rifampin ve sülfinpirazon, parasetamolün hepatotoksik potansiyelini artırabilir.
Kronik alkol kullanımı parasetamol toksisite riskini artırır. Warfarinin etkisi birlikte kullanımda
artabilir.
Azaltıcı etkiler: Barbitüratlar, karbamazepin, hidantoin, rifampin, sülfinpirazon
parasetamolün analjezik etkisini azaltabilir. Kolestiramin parasetamol absorbsiyonunu
azaltabilir (Dozlama arasında en az bir saat beklenmelidir).
Etanol etkileşimi: Aşırı dozda alkol alımı parasetamole bağlı hepatotoksisite riskini artırır.
Gıda etkileşimi: Yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle birlikte alındığında absorbsiyon
oranında düşüş olabilir.
Herb/Nutrasötik etkileşmeleri: Sarı Kantaron otu (Hypericum perforatum), parasetamol
seviyelerini düşürebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka türlü önerilmemişse:
Çocuklara:
3 ay - 1 yaş arası: 2,5 - 5 mL 1/2 - 1 ölçek (60 - 120 mg parasetamol)
1 - 6 yaşa kadar : 5 - 10 mL 1 - 2 ölçek (120 - 240 mg parasetamol)
6 - 12 yaş : 10 - 20 mL 2 - 4 ölçek (240 - 480 mg parasetamol)
Bu dozlar, günde 3-4 defa veya 6-8 saatte bir tekrarlanabilir.
Doktor tavsiye etmedikçe bir defada 5 günden daha uzun süreyle kullanılmamalıdır.
Erişkinlere:
Tablet yutmada güçlük çeken erişkinler için tavsiye edilir. Optimal parasetamol dozu 500
mg ile 1 g arasında olup, günlük maksimum doz 4 g parasetamolü geçmemek kaydıyla her
4 saatte bir tekrarlanabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Çocuklarda hepatik toksisiteye olan direnç erişkinlere nazaran daha fazla olmakla birlikte,
aşırı dozların alınması halinde görülen ilk belirtiler bulantı, kusma, aşırı terleme ve fenalık
hissidir. Karaciğer nekrozu ilaç alındıktan 12 - 48 saat sonra belirgin hale gelebilir. Aşırı
dozların alınması halinde ilacın absorbsiyonunu önlemek için hasta kusturulur ya da lavajla
mide içeriği boşaltılır, aktif kömür tozu kullanılabilir. 150 mg/kg vücut ağırlığı veya
üzerindeki dozların alınmış olması halinde, serum parasetamol seviyesi ilacın alınmasından
4 saat geçtikten sonra tesbit edilmeli, karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve 24 saatte bir
tekrarlanmalıdır. Spesifik antidotu Asetilsistein’dir. 24 saat içinde Asetilsistein tedavisine
başlanmalıdır. (140 mg/kg).
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
5 mL’de (bir ölçek) 120 mg parasetamol içeren 100 ve 150 mL’lik renkli cam şişelerde.
Ruhsat Tarih ve No: 22. 08. 1994 - 170 / 47
Ruhsat Sahibi ve Üretim yeri :
DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk / ANKARA
Reçete ile Satılır

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (parasetamol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.