M ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » MENEFLOKS 200 MG 10 FİLM TABLET

MENEFLOKS 200 MG 10 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  MUSTAFA NEVZAT
 • Barkod :
  8699541090407
 • Fiyatı :
  17.12TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01MA01
 • Etkin madde :
  ofloksasin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01M KUİNOLONLAR
  J01MA Fluorokuinolonlar
  J01MA01 ofloksasin

ofloksasin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

DNA Gyrase enzim inhibitörü fluorokinolon grubu antibiyotik.
Yetişkin 2 x 200-400mg.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; fluorokinolon allerjisi.

Etkileşim; antiasitler, sükralfat, mültivitaminler, kafein, simetidin, siklosporin, teofilin, probenesid, oral antikoagulan, antienflamatuar, sülfonilüre.

Yan etkiler; bulanti, kusma, karin agrisi, istahsizlik, ishal, Bas agrisi, bas dönmesi, uykusuzluk, nadiren tremor, ataksi, uyusukluk, diplopi ve renkleri seçememe gibi görme bozukluklari, duyu kaybi, huzursuzluk, ajitasyon, anksiete, depresyon, hallüsinasyon gibi psikotik reaksiyonlar.ALT AST yükselmesi, interstisyel nefrit,lökopeni, trombositopeni, agranülositoz anemi (çok nadir), allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), vaskülit, tasikardi, solunum güçlügü, sok, eklem ve kas agrilari,halsizlik.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

Bileşimi

Her film tablet, 200-400 mg ofloksasin içerir.

Her flakon, 200 mg ofloksasine eşdeğer ofloksasin hidroklorür içerir.

Özellikleri

* Kinolon grubu bir antibiyotiktir.
* Bakterilerin hücre duvarı sentezinde önemli rol oynayan DNA giraz enzimini inhibe ederek, bakterisid etki gösterir.
* Sindirim kanalından süratle emilir ve kısa sürede en yüksek konsantrasyona ulaşır.
* Vücut sıvı ve dokularına etkili oranlarda yayılır.

Spektrumu

Gram negatif bakteriler:

* Pseudomonas aeruginosa
* Escherichia coli
* Haemophilus influenzae
* Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif)
* Klebsiella türleri
* Citrobacter türleri
* Enterobacter türleri
* Neisseria gonorrhoeae
* Neisseria meningitidis
* Legionella türleri
* Hafnia
* Campylobacter jejuni
* Aeromonas
* Plesiomonas
* Yersinia enterocolitica
* Vibrio cholera
* Vibrio parahaemolyticus

Gram pozitif bakteriler:

* Stafilokoklar (metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis hariç)
* Staphylococcus saprophyticus
* Streptococcus pneumoniae
* Streptococcus türleri

Diğerleri:

* Chamydia trachomatis
* Mycoplasma

Endikasyonları

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;

* Alt solunum yolu infeksiyonları
* Deri ve yumuşak doku infeksiyonları
* Karın boşluğu infeksiyonları
* Üriner sistem infeksiyonları
* Sepsis

Kontrendikasyonları

Kinolon karboksilik asit türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Konvülsiyon eşiğini düşüren merkezi sinir sistemi lezyonları bulunan epileptik olgularda, kafa travmalarında, serebro-vasküler aksidanlarda ve merkezi sinir sistemi iltihabı lezyonlarında kullanımı kontrendikedir.
Uyarı ve Önlemler

MENEFLOKS ile tedavi olan kişiler kuvvetli güneş ışığı ve UV ışınlarına maruz kalmamalıdır. Psikiyatrik hastalık hikayesi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince ağır seyreden ve süreklilik gösteren diyare olgularında psödomembranöz kolit düşünülmeli ve ilaç derhal kesilerek gerekli tedavi (oral vankomisin 250 mg x 4) uygulanmalıdır. Hamilelerde ve emziren annelerde ve çocuklarda kullanım emniyeti tam olarak kanıtlanmamıştır.
Yan Etkileri

Anoreksi, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, halüsinasyon, rüya görmede artış ve kabus, huzursuzluk, şaşkınlık, ajitasyon, anksiyete, psikoz, ataksi ve tremor, periferal parestezi, renk görme bozuklukları , diplopi, tad ve koku alma bozuklukları , peteşi, vezikülo-papüller reaksiyonlar ve vaskülit, yüz ödemi, dil şişmesi, glottis ödemi, solunum zorluğu, taşikardi ve şok, lökopeni, anemi, trombositopeni ve agranülositoz, adale ağrıları, karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeylerinde yükselmeler ve serum kreatinin artması görülebilir.
İlaç Etkileşmeleri

Ofloksasinin emilimi katyonik antasitlerle birlikte kullanıldığında, ortalama %73 oranında azalmaktadır. Bu nedenle MENEFLOKS film tablet magnezyum ve aluminyum içeren antasitlerle ve demir preparatları ile birlikte uygulanmamalıdır. Diğer kinolon antibiyotikleri gibi ofloksasin de teofilinin farmakokinetik verilerini değiştirerek teofilin konsantrasyonunun yükselmesine neden olduğundan bu durum tedavide göz önünde bulundurulmalıdır.
Kullanım Şekli ve Dozu

Menefloks film tablet oral yoldan alınır. Menefloks İV 200 mg/100 mL 30 dakikadan az olmamak üzere yavaş İV enfüzyon şeklinde uygulanır. Hızlı ve bolus uygulama yapılamaz. Doz infeksiyon tipine ve şiddetine göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimum doz 800 mg dır. Alt üriner sistem infeksiyonlarında 2 x 200 mg; komplike olmayan üretral ve servikal gonorede 1 x 400 mg önerilmektedir.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda uygulama; normal başlangıç dozu uygulandıktan sonra, idame dozlar serum kreatinin ve kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır.
Kreatinin klerans Serum kreatinin İdame dozu
50-20 mL/dak 1.5-5 mg/dl günde 200 ya da 100 mg
< 20 mL/dak > 5 mg/dl 48 saat ara ile 100 mg

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkili değildir.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25°C nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Şekli
MENEFLOKS film tablet 200 mg, 10 tabletlik blister ambalajda
MENEFLOKS film tablet 400 mg, 5 tabletlik blister ambalajda
MENEFLOKS İV enjektabl 200 mg/100 mL, 100 mL enfüzyon flakonu

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.