M ile başlayan ilaçlar » Actavis Ilac » MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL

MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:klaritromisin
ATC: ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA Makrolidler
J01FA09 klaritromisin
SB.atc:J01FA09
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: ACTAVIS ILAC
Barkod :8699517280856
Satış Fiyatı:20.64 ₺
Son Güncelleme:17 Şubat 2019

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

klaritromisin Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 2 x 250-500mg. Çocuk 2 x 7,5mg/kg.

Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon: makrolidlere karşı aşırı duyarlılık. Şu ilaçlarla birlikte kullanımı da kontrendikedir; cisapride, pimozide, astemizole, terfenadine, ve ergotamine veya dihydroergotamine (fatal aritmi).

Etkileşim; terfenadin, astemizol, teofilin, zidovudin, digoksin, oral antikoagülanlar, ergotamin, triazolam, karbamazepin, siklosporin, heksobarbital, fenitoin, varfarin, midazolam, lovastatin, dizopiramid, sisaprid, pimozid, ritonavir.

Yan etkiler; Diyare, bulantı, kusma, dispepsi, ağızda tat bozukluğu (genellikle koku alma bozukluğuyla birlikte), karın ağrısı, başağrısı, SGPT, SGOT, GGT, alkalen fosfataz, LDH, total bilirubin değerlerinde yükselme, hepatoselüler ve/ya da kolestatik hepatit, lökopeni ve protrombin zamanında uzama,kan üre düzeyinde yükselme, serum kreatininde yükselme, ürtiker - anafilaksi ve Stevens-Johnson sendromu, kaygı, uykusuzluk, kabus görme, halüsinasyon, konfüzyon ve psikoz gibi MSS ile ilgili etkiler, tedavi kesildiğinde düzelen işitme kaybı, hiipoglisemi, trombositopeni, dilde renk değişikliği, glosit, stomatit ve oral moniliyaz, dişlerde renk değişikliği, ventriküler taşikardi, ventriküler aritmi ve torsade de pointes.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

MEGASID Hakkında Kısa Bilgi

MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL, ACTAVIS ILAC firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 50 adet 250+5 MG klaritromisin etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. MEGASID , piyasada 20.64 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699517280856 dir.

MEGASID , ATC sınıflamasının J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK) kategorisinde ve J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu J01FA09 ve ATC adı clarithromycin dır. İlacın 64 adet eş değer ilacı bulunur.

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

MEGASİD oral süspansiyon için granül ; su ile hazırlandığında 5 ml’inde 250 mg klaritromisin ve içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Klaritromisin bir semi sentetik makrolid antibiyotiktir. Kimyasal olarak 6-0-metil eritromisindir.


FARMAKODİNAMİK

Mikrobiyolojisi
Klaritromisin duyarlı bakterinin 50 S ribozom alt ünitelerine bağlanarak etkisini gösterir ve protein sentezini inhibe eder. Klaritromisinin in vitro olarak birçok aerop ve anaerop , gram – pozitif ve gram – negatif organizmalara karşı etkilidir. Ayrıca , Mycobacterium avium kompleks ( MAC ) organizmalarına da etkilidir. Helicobacter Pylori’ye karşı bakterisid etki gösterir. Klaritromisinin bu etkisi asit pH ‘ a nazaran , nötr pH ‘ da daha güçlüdür.

Ayrıca , 14- OH klaritromisin de klinik açıdan anlamlı antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Haemophilus İnfluenza’ya karşı 14-OH metaboliti klaritromisine göre 2 kat daha etkindir. Bununla beraber , Mycobacterium avium kompleks ( MAC ) izolatlarına karşı 14-OH metaboliti klaritromisine göre 4 –7 kat daha az etkindir.

Klaritromisin aşağıdaki organizmaların suşlarına karşı , hem in vitro hem de klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu tespit edilmiştir. ( Bkz. ENDİKASYONLARI VE KULLANIM ŞEKLİ )


Gram – pozitif aeroblar Gram –negatif aeroblar Diğer aeroblar

Staphylococcus aureus Haemophilus influenzae Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Chlamydia pneumoniae
( TWAR )
Streptococcus pyogenes Helicobacter pylori

Mycobacterium’lar

Mycobacterium avium ve Mycobacterium intracellulare’den oluşan
Mycobacterium avium kompleksi ( MAC )
Mycobacterium kansasii

Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum

Beta – laktamaz üretiminin klaritromisin aktivitesi üzerine bir etkisi yoktur.

Klaritromisinin , aşağıdaki organizmaların çoğu suşuna karşı in vitro olarak etkin olduğu gösterilmiştir.

Gram – pozitif aeroblar Gram – negatif aeroblar Diğer aeroblar

Listeria monocytogenes Bordetella pertussis Chlamydia trachomatis
Streptococcus agalactiae Campylobacter jejuni
Streptococci ( Grup C.F.G ) Legionella pneumophila
Streptococcus viridans Neisseria gonorrhoeae
Pasteurella multocida

Gram – pozitif anaeroblar Gram – negatif anaeroblar
Clostridium perfringes Bacteroides melaninogenicus
Peptococcus niger
Propionibacterium acnes


FARMAKOKİNETİK
Klaritromisin , oral yoldan uygulanmasını takiben gastrointestinal sistemden süratle emilir..Biyoyararlanımı yaklaşık olarak % 50 dir.Gıda ile birlikte uygulanması , emilimin başlamasını ve antibakteriyel etkiye sahip aktif metaboliti olan 14-OH klaritromisin oluşmasını çok az geçiktirir. Emilen toplam ilaç miktarı ise etkilenmez. Bu nedenle klaritromisin yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Serum doruk konsantrasyonlarına aç karına uygulanmayı takiben 2-3 saat içinde ulaşılır. Kararlı durum kan konsantrasyonlarına ise 2 –3 günde ulaşılır. 12 saat arayla günde iki kez 250 mg klaritromisin uygulanması sonucu eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 3 – 4 saattir.Doz artırımında bu süre bir miktar uzar.

Klaritromisinin bir kısmı vücutta aktif metaboliti olan 14 –OH klaritromisine dönüşür. 12 saat arayla günde iki kez 250 mg klaritromisin uygulanması sonucu 14 –OH klaritromisinin kararlı –durum seviyeleri 0.6 mcg/mL iken , dozun 500 mg'a yükseltilmesi ile serum seviyeleri bir miktar yükselir. ( 1 mcg / mL ) ve eliminasyon yarı ömrü 5 –6 saatten 7 saate uzar. Her iki dozda da metabolitin kararlı –durum serum seviyelerine 2 ila 3 gün içinde ulaşılır.

Klaritromisin yaklaşık % 20 ila % 30 ‘u değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.Klaritromisinin renal klerensi doz miktarından bağımsızdır. İdrarda bulunan
Ana metabolit , her 12 saatte bir uygulanan 250 –500 mg dozun % 10-15’ini oluşturan , 14 –OH klaritromisindir.

Her 12 saatte bir 7,5 mg / kg uygulanan çocuklarda kararlı durum doruk plazma konsantrasyonları klaritromisin için 3- 7 µg / mL ve 14-0H klaritromisin için 1-2 µg / mL’dir.

HIV enfekte çocuklarda her 12 saatte bir uygulanan 15 mg / kg dozu sonrasında klaritromisinin kararlı durum doruk plazma konsantrasyonları 6- 15 µg / mL ‘dir.

Sekresyonlu otitis media’da her 12 saatte bir uygulanan 7,5 mg / Kg klaritromisinin 5 dozu sonrasında serum ve orta kulak sıvı konsantrasyonları

Orta kulak sıvısı serum

Klaritromisin 2,5 µg / mL 1,7 µg / mL
14 –OH klaritromisin 1,3 µg / mL 0,8 µg / mL

Klaritromisin ve metaboliti olan 14-OH klaritromisin vücut doku ve sıvılarına yüksek konsantrasyonlarda penetre olur. Hücre içi konsantrasyonlarının yüksek olması nedeniyle , birçok dokudaki konsantrasyonu serum seviyelerinin üstündedir. Klaritromisinin beyin omurilik sıvısına geçişi hakkında yeterli bilgi mevcut değildir.

Klaritromisinin hepatik fonksiyonları bozuk kişilerdeki kararlı – durum konsantrasyonları , sağlıklı kişilerdekinden farklı değildir. Ancak hepatik fonksiyonları bozuk kişilerde , 14 –OH klaritromisin konsantrasyonları daha düşüktür. Klaritromisinin farmokokinetiği renal fonksiyonu bozuk kişilerde değişikliğe uğramıştır. ( Bkz UYARILAR / ÖNLEMLER

ENDİKASYONLARI
MEGASİD 250 süspansiyon , belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşlarının neden olduğu , hafiften orta dereceye kadar değişen çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Farenjit / Tonsillit : Streptococcus pyogenes ‘in etken olduğu
Toplumdan Edinilmiş pnömoni :Mycoplazma pneumonia , Streptococcus pneumonia , Chlamydia pneumonia ( TWAR)
Etken olduğu

Akut Maksiller sinüzit :Haemophilus İnfluenzae , Moraxella catarralis
Streptococcus pneumonia’nın etken olduğu
Komplike olmamış deri ve deri ekleri enfeksiyonları :
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes’in etken olduğu ( abse var ise drene edilmelidir. )
Dissemine Mikobakteriyel enfeksiyonlar :Mycobacterium avium , Mycobacterium intracellülare’ nin etken olduğu

KONTRENDİKASYONLARI
MEGASİD 250 süspansiyon ; klaritromisine , eritromisine ve diğer makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Klaritromisin , terfenadin , pimozid ve sisaprid uygulanan hastalarda da kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
KLARİTROMİSİNİN ŞU İLAÇLARDAN BİRİ İLE BERABER KULLANILMASI KONTRENDİKEDİR : SİSAPRİD , PİMOZİD VE TERFENADİN

Makrolidler dahil olmak üzere , hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit oluşabilir. Psödomembranöz kolitin hafif vakaları , genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve şiddetli durumlarda ise ; sıvı ve elektrolit tedavisi , protein suplementasyonu ve clostridium difficile’e karşı etkili bir antibakteriyel ilaç tedavisi düşünülmelidir.

Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrek yolu ile atılır. Hepatik bozukluğu olan normal renal fonksiyonlu hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir.Ancak beraberinde hepatik bozukluğu olsun veya olmasın , şiddetli renal bozukluk varlığında , dozun azaltılması veya doz aralığının açılması uygun olacaktır. Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolidler ile çapraz rezistans olasılığı da düşünülmelidir.

Hamilelikte Kullanımı : Klaritromisinin hamilelik kategorisi C dir .

Emziren Annelerde Kullanımı : Klaritromisin anne sütü ile atılır bu nedenle emzirme döneminde
kullanılmamalıdır.

Yaşlı hastalarda Kullanımı : Şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda , doz azaltılmalıdır.

ADVERS ETKİLER / YAN ETKİLER
MEGASİD 250 süspansiyonun emniyet profili 250 mg tablet ile yetişkinlerde görülene benzerdir.

- En sık görülen yan etkiler ; diyare , bulantı , kusma , dispepsi ve karın ağrısı gibi gastrointestinal yan etkiler ile ağızda tad değişikliği , başağrısı ve karaciğer enzimlerindeki geçici artışlardır. Glossit , stomatit , oral moniliazis kusma huzursuzluk ve uykusuzluk çok nadir görülen yan etkileridir.
- İzole , artmış serum kretainin vakaları bildirilmiş ; ancak ilaçla ilişkisi açıklanamamıştır.
- Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonlarından , anafilaksi ve stevens - johnson sendromu’na kadar uzanan alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Diğer makrolidlerde olduğu gibi , klaritromisin ile seyrek olarak karaciğer enzimlerinde artış , sarılık ve sarılıksız seyreden hepatosellüler ve / veya kolestatik hepatik dahil olmak üzere hepatik disfonksiyon görülebilir.Bu hepatik disfonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür. Çok nadiren fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik görülebilir ve bu genellikle altta yatan ciddi hastalık ve / veya kullanılan diğer ilaçlar ile ilgilidir.

- Oral klaritromisin ile endişe , baş dönmesi , kulak çınlaması , uykusuzluk , kötü rüyalar , konfüzyon , halüsinasyonlar , çevreye uyumsuzluk , psikoz ve kişilik kaybına kadar uzanan geçici santral ve sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir ama , sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir.
-Klaritromisin ile , tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı rapor edilmiştir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik bildirilmiştir.
- QT aralığı genişlemesi olan kişilerde eritromisin , ventriküler taşikardi dahil ventriküler aritmi ve ‘’ torsade de pointes ‘’ ile nadiren ilişkilidir.
- Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilmiştir.
- Bazıları hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere , nadir hipoglisemi vakaları bildirilmiştir. İzole trombositopeni vakaları bildirilmiştir.

Laboratuar Bulgularında Değişiklikler
Hepatik :Yükselmiş SGPT ( ALT ) < % 1 , SGOT (AST ) < % 1 , GGT < %1 , alkalen fosfataz < % 1 , LDH < % 1 ve total bilirubin < % 1
Hematoloji :Azalmış lökosit sayısı < % 1 ve yüksek protrombin zamanı % 1
Renal : Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinini < % 1
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
- Teofilin ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda bu ilaçların serum seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede yükselmelere rastlanılmaktadır. Diğer makrolidlerde olduğu gibi , sitokrom P 450 sistemi ile metabolize olan ( örneğin ; digoksin , varfarin , triazolam , midozolam , lovastatin ,dizopiramid ,fenitoin , siklosporin gibi ) ilaçlarla birlikte klaritromisin uygulanması , bu ilaçların serum seviyelerinde yükselmelere neden olur.
- Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda , yükselmiş sisaprid seviyeleri bildirilmiştir. Özellikle kalp hastalarında QT aralığı genişlemesi ve ventriküler taşikardi , ventriküler fibrilasyon ve torsade pointes dahil kardiyak aritmiler görülebilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda da benzer etkiler görülmüştür.
- Makrolidlerin ; kalp hastalarında QT aralığı genişlemesi , ventriküler taşikardi ventriküler fibrilasyon ve torsade de pointes gibi kardiyak aritmilerle ilişkili terfenadin seviyelerinde artışla sonuçlanan , terfenadin metabolizmasına etkileri bildirilmiştir. Astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da benzer etkiler bildirilmiştir.
-Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda digoksin serum konsantrasyonları yükselebilir.
- Klaritromisin oral antikoagülanlarla birlikte uygulandığında , oral antikoagülanların etkisini artırır. Bu durumda protrombin zamanı dikkatlice monitorize edilmelidir. HIV enfeksiyonlu yetişkin hastalara sürekli olarak oral klaritromisin ve zidovudinin birlikte uygulanması zidovudin kararlı – durum konsantrasyonlarında düşüşe neden olur. Çocuklarda böyle bir reaksiyon bildirilmemiştir.
- 8 saatte bir 200 mg ritonavir ile 12 saatte bir 500 mg klaritromisinin birlikte uygulandıkları farmakokinetik bir çalışmada , klaritromisin metabolizması belirgin bir şekilde inhibe olmuştur. Ritonavir ile birlikte uygulandığında , klaritromisin C max’ ı % 31 , C min ‘ı % 182 ve AUC % 77 yükselmiştir. 14- [R]- hidroksi - klaritromisin oluşumunun komple inhibisyonu görülmüştür. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda ; klaritromisinin geniş terapötik aralığından dolayı , doz azaltılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte , böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarları ; CL –CR 30- 60 mL / dak. İse klaritromisin dozu % 60 ve CL -CR < 30 mL/dak. ise klaritromisin dozu % 75 şeklinde azaltılmalıdır. 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile uygulanmamalıdır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
MEGASİD 250 süspansiyon, çocuklarda tavsiye edilen dozu 12 saatte bir olmak üzere günde 2 kez 7,5 mg / Kg ‘dır. Günlük maksimum doz 1000 mg dır. Normal tedavi süresi etken patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 7 -10 gün arasındadır. Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir ; ayrıca sütle birlikte de verilebilir.

MEGASİD 250 için DOZ TAYİNİ
ŞIRINGA DOZ TABLOSU

Vücut Ağırlığı
( Kg ) Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu
3-4 kg 0,5 mL
6-7 kg 1 mL
10 kg 1,5 mL
13-14 kg 2 mL
16 -17 kg 2,5 mL
20 kg 3 mL
23-24 kg 3,5 mL
26-27 kg 4 mL
30 kg 4,5 mL
30 kg üstü 5 mL


KAŞIK DOZ TABLOSU
( 1 ölçek = 5 mL )

Vücut Ağırlığı
(Kg )* Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu
8 – 11 kg 1 / 4 ölçek
12 – 19 kg 1 / 2 ölçek
20 – 29 kg 3 / 4 ölçek
30 kg üstü 1 ölçek


Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda dozaj :

Kreatinin klerensi 30 mL / dakika’dan düşük olan hastalarda klaritromisin dozu yarıya indirilmelidir. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

Süspansiyonun hazırlanması :

Açmadan önce şişeyi iki - üç kez sallayınız.
1-Şişeye , şişe üzerindeki işaret çizgisini geçmeyeçek şekilde bir miktar kaynatılıp soğutulmuş su ilave ediniz , kuvvetlice çalkalayınız.
1- Birkaç dakika bekleyiniz. Sıvının düzeyi alçalaçaktır. İşaret çizgisine kadar tekrar su ile
tamamlayınız ve bu suretle elde edilen süspansiyonu iyice homojen oluncaya kadar yeniden çalkalayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
İLACIN ALINMASI
İlacı kaşık veya şırınga ile çocugunuza verebilirsiniz.
1- İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.
2- İlacı çocuğunuza şırınga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz.
a-şişeyi açınız. ( Bkz. Şekil - 1 )
b-Verilen adaptör tıpayı şişenin ağzına yerleştiriniz ve iyice bastırınız. Şırıngayı şişenin ağzındaki adaptör tıpaya yerleştiriniz. ( Bkz. Şekil-2 .)
c-ilacı şırıngaya çekmek için şişe + şırınga birlikte olarak ters çeviriniz ve dik bir konumda tutunuz. ( Bkz. Şekil -3 )
d-Hekim tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz. ( şekil -4 )
Şırıngaya çektiğiniz ilacı çocuğun ağzına doğrudan şırınga ile veya şırıngaya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz. Daha sonra ilacın ağzını sıkıca kapatınız.

Sulandırılan ilaç oda sıcaklığında ( 15 ° C – 30 ° C ) 14 gün kadar saklanabilir.

DOZ AŞIMI
Aşırı dozda klaritromisin uygulanması durumlarında gastrointestinal belirtiler ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkar. Bu durumda , ilacın gastrointestinal sistemden uzaklaştırılması ve destekleyici tedavinin uygulanması gerekmektedir.Diğer makrolidlerde olduğu gibi , klaritromisin plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez.

İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
15 – 30 o C arasında , kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

MEGASİD 500 mg Film Tablet , 500 mg klaritromisin içeren 14 film tabletlik blister ambalajlardadır.
MEGASİD süspansiyon 250 mg / 5 mL ; 5000 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 100 mL ‘lik şişede , ilacın verilmesini sağlayacak 5 mL’lik şırınga ve kaşık ile beraber piyasaya sunulmuştur.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Preparatın ayrıca
MEGASİD 500 mg FİLM TABLET
İsimli formuda mevcuttur.
Reçete ile satılır.

Ruhsat sahibi
Ve
Üretim yeri : FAKO İLAÇLARI A.Ş S.B Onay Tarihi
Levent / İSTANBUL

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (Klaritromisin etkin maddesini içeren ilaçlar)İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.