M ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » MEDNAP 250 MG 20 TABLET

MEDNAP 250 MG 20 TABLET

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828010029
 • Fiyatı :
  7.01TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AE02
 • Etkin madde :
  naproksen sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE02 naproksen sodyum

naproksen sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerek görüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saatte bir 550 mg'lık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; naproksen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, beta blokerler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Mednap 250 mg Tablet
FORMÜLÜ: Beher tablet:
Parasetamol..................500 mg
Kafein............................ 30 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikleri: Parasetamol, hipotalamusdaki ısı düzenleyici merkeze etki etmek suretiyle antipiretik aktivitesini gösterir. Analjezik aktivitesi ise ağrı eşiğinin yükseltilmesi sonucu ortaya çıkar. Parasetamol küçük dozlarda protrombin zamanına etki etmez, ürikozürik ilaçların etkilerini antagonize etmez. Kafein santral sinir sistemi stimulanı bir madde olup, nöronların fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek ve santral sinir sistemindeki adenozinerjik nöromodülatör sistemin sinir uçlarından salıverilen adenozin’i antagonize ederek etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikleri: Parasetamol gastro-intestinal kanaldan kolayca emilir. Oral alım
sonrası doruk plazma düzeylerine 10-60 dakika içerisinde erişilir. Plazma proteinlerine düşük
oranlarda bağlanır. Terapötik yarı-ömrü 3 saat civarındadır. Parasetamol başlıca karaciğerde metabolize olur ve idrar yoluyla glukuronik ve sülfat konjugatları halinde atılır.
Kafein oral alımının ardından hızla ve tamama yakın olarak absorbe olur ve tüm vücuda dağılır.
Kafein yetişkinlerde hemen hemen tümüyle ve idrar yolu ile metabolitleri halinde ve yaklaşık % 1’i de değişmeden atılmaktadır. Eliminasyon yarı-ömrü yetişkinlerde yaklaşık 3-6 saat iken,
bu süre yeni doğanlarda 100 saati aşabilmektedir.

ENDİKASYONLARI:
Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Parasetamole aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve hemolitik anemi hastalarında kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir. Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetomolün aşırı dozda, doza bağlı bir komplikasyonudur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 günün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi olasıdır.
Ağrılı durumlarda: çocuklarda 5 günden daha uzun, yetişkinlerde 10 günden daha uzun süre
doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Yüksek ateşte (39.5 C’den daha fazla) 3 günden uzun süren ateşli durumlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Karaciğeri etkileyen
diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları ilacın dikkatle kullanımını gerektirir.
Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı (Kategori - C):
Parasetamol, plasentaya ve anne sütüne geçmektedir. Her iki durumda da zararlı olduğuna
dair veriler mevcut değildir. Genel prensiplere uygun olarak mutlak gerekmedikçe kullanımından kaçınılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Yan etkiler genellikle hafif olup, ilacın kesilmesi ile kaybolurlar. Bazı hastalarda hematolojik bozukluklar (trombositopeni, lökopeni,pansitopeni, nötropeni vb.) görülebilir. Pankreatit, cilt
kızarıklıkları ve diğer alerjik reaksiyonlar çok nadir olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca kafeine bağlı olarak eksitasyon, çarpıntı, uykusuzluk gibi geçici etkiler oluşabilir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Parasetamol; alkol bağımlılarında, hepatik enzimleri indükliyen ve hepatotoksik ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Kumarin ya da indandion türevi antikoagülanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. 5 hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir. Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefrotik yan etkilere neden olabilir. Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikolün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Medafein tablet hekim tarafından başka türlü önerilmemişse;
15 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Günde 1-3 kez olmak üzere 1-2 tablet verilir.
Günlük maksimum doz Parasetamol üzerinden 4 g’ dır (8 tablet). Uzun süreli tedavilerde ise
günlük maksimum doz 2.6 g’ ı (5 tablet) geçmemelidir.
12-15 yaş arası: Günde 1-3 kez olmak üzere 1 tablet verilir. Günlük doz en çok 50 mg/kg olmalıdır.
12 yaşın altındaki çocuklarda Medafein Tablet kullanılmamalıdır.
Medafein Tablet eklem ağrılarına karşı ve ateş düşürücü olarak kullanıldığında; ağrıların yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda ise 5 gün boyunca devam etmesi, ateşin ise 3 gün boyunca sürmesi halinde ek bir tedavi gerekebileceğinden mutlaka hekime başvurulmalıdır. (bkz. Uyarılar).

Not: Medafein Tablet’in alınma aralıkları en az 4 saat olmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Akut intoksikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma ve karın ağrısı oluşabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2-3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut karaciğer nekrozu oluşturur. Tedavisi için destekleyici önlemlerin yanı sıra sıklıkla N-asetil sistein uygulanır. İlk 8-10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlanma süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N-asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg/kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta 140 mg/kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg/kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orjinal ambalajında çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Medafein Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.

RUHSAT SAHİBİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66
Üsküdar / İSTANBUL

RUHSAT TARİH VE NO : 23.09.2002 - 201/10

İMAL YERİ : KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (naproksen sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.