L ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » LUMEN 100 2 MG 50 ML FLAKON

LUMEN 100 2 MG 50 ML FLAKON

 • İlaç Firması :
  MUSTAFA NEVZAT
 • Barkod :
  8699541771207
 • Fiyatı :
  12.84TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

Bileşimi

Her 50-100 mL flakon, 2 mg/mL flukonazol içerir.
Özellikleri

* LUMEN enjektabl mükokütanöz ve sistemik mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan, yan etkisi az, geniş spektrumlu antifungal bir ilaçtır.
* LUMEN enjektablın mantar hücreleri ile memeli hücreler arası selektifliği yüksek olduğundan toksisitesi daha düşüktür.
* Oral ve parenteral uygulamadan sonraki farmakokinetikleri eşittir.
* Lipofilik ve ufak moleküllü olduğu için BOS ve diğer vücut sıvılarına kolay geçer.
* Eliminasyonu esas olarak böbrekler yolu ile ve fazla değişmeksizin olur. Bu nedenle idrar yollarında güçlü antifungal etkinlik gösterir.

Spektrumu

* Candida türleri
( Candida glabrata )
( Candida albicans )
( Candida krusei )
* Cryptococcus neoformans
* Aspergillus fumigatus
* Aspergillus flavus
* Blastomyces dermatitis
* Coccidioides immitis
* Histoplasma capsolitum
* Aspergillus niger
* Microsporum canis
* Trichophyton rubrum

Endikasyonları

LUMEN enjektabl flakon normal bireylerde, AİDS olgularında, organ nakli yapılmış bireylerde, immün sistemi bastırılmış hastalarda ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalarda ortaya çıkabilecek aşağıdaki fungal infeksiyonların tedavisinde endikedir:

* Özofarenjeal kandidiazis tedavisi ile orofarenjeal kandidiazis tedavisinde ve kandida ile ilgili idrar yolları infeksiyonlarında,
* Peritonit, pnömoni ile kandidemi dahil sistemik kandida infeksiyonlarının tedavilerinde;
* Kriptokoksik menenjit ve diğer organlar ile ilgili kriptokokkozis tedavilerinde,
* Kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda oluşabilecek kandida infeksiyon profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

LUMEN flakon, flukonazol ve triazol bileşiklerine duyarlı olan hastalar ile akut veya kronik hepatopati ve hepatik yetmezlik tanısı konulan olgularda kullanılmamalıdır.
Uyarı ve Önlemler

Uzun süreli tedavilerde periodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve gerektiğinde tedavi durdurulmalıdır. İmmün sistemi zayıflamış hastalarda oluşabilecek deri döküntüsü tedavinin durdurulmasına neden olabilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir. Kumarin grubu antikoagülanlar ile birlikte uygulanan flukonazol, protrombin zamanını uzatabilir. Bu nedenle periyodik olarak kısa aralıklarla hastaların protrombin zamanı ölçülerek izlenmelidir. Flukonazol teofilin kan düzeyini yükselttiğinden, bu iki ilacı birlikte alan hastalarda teofilinin kan düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Flukonazolün sisaprid veya astemizol ya da terfenadin ile birlikte kullanımı, bu ajanların metabolizmalarının yavaşlatılması sonucu serum konsantransyonlarında artışa ve ciddi kardiyolojik yan etkilere neden olabilir. Etinil-estradiol ve levonorgestrol içeren oral kontraseptifler ile beraber alınan flukonazol, bu ajanların kan düzeylerinde artışa neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.
Yan Etkileri

Flukonazol tedavisi süresinde en sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, diyare gibi sindirim kanalını ilgilendiren şikayetlerdir. Baş ağrısı oluşabilir. Uzun süreli tedavilerde deri döküntüleri izlenebilir.
İlaç Etkileşmeleri

Warfarin kullanan bireylerde flukonazol uygulanması %12 oranında protrombin zamanı uzamasına neden olmuştur. Fenitoin ile birlikte kullanılan flukonazol, fenitoin düzeyini çok yükseltir; bu nedenle fenitoin dozu azaltılmalıdır. Hidroklorotiazid ve flukonazolün birlikte kullanımında, flukonazolün maksimum plazma konsantrasyonunda %41 oranında artış izlenebilir. Oral hipoglisemik ajanlar ile birlikte flukonazol uygulamasında bu ajanların kan konsantrasyonlarında yükselme izlenir.

Kullanım Şekli ve Dozu
Endikasyon Başlangıç dozu Takip eden uygulama Maksimum doz
Kriptokoksik menenjit
Kriptokoksik infeksiyonlar 400 mg 200 mg 400 mg
AIDS olgularında Kriptokoksik menenjit tekrarını önlemede 400 mg 200-400 mg
Yaygın kandidiyal enf.
Kandidemi 400 mg 200 mg 400 mg
Orofarengeal kandidiasis
Özofarengeal kandidiasis 200 mg 100 mg 400 mg

Pediatrik olgularda günlük maksimum doz 600 mg dır. Bir aylık ve daha büyük çocuklar için önerilen doz, tek doz 6-12 mg/kg/gün intravenöz şeklindedir. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde, 30ºC'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Şekli
LUMEN 100 enjektabl, 2 mg / mL, 50 mL flakon
LUMEN 200 enjektabl, 2 mg / mL, 100 mL flakon

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.