LIBKOL 50 FİLM TABLET Prospektüs

FORMÜL :
Her film tablet, 5 mg klordiazepoksid, 2.5 mg pipenzolat bromid ve sarı demiroksid, titandioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Libkol, klordiazepoksid’in anksiyolitik etkisi ile pipenzolat bromid’in antikolinerjik ve antispazmodik etkisini kombine etmiş bir müstahzardır.

Klordiazepoksid’in anksiyolitik etkisi, ruhsal gerilim ve anksiete durumlarında klinik olarak kanıtlanmıştır. Bir antikolinerjik ve antispazmodik olan pipenzolat bromid’in spazm giderici ve salgı azaltıcı etkileri bilinmektedir.
Pipenzolat, midenin boşalmasını geciktirerek, antiasidlerin gastrik retansiyonunu uzatır.Bu şekilde gece asidinin azalmasına yardımcı olarak dispepsi, irritabl kolon sendromu ve divertiküler hastalıkta yarar sağlar.

Kloediazepoksid, oral uygulamadan sonra hemen hemen tamamen absorbe olur. Büyük ölçüde plazma proteinlerine bağlanır.(% 96 kadar) Eliminasyon yarı ömrü 5-30 saat arasıdır.Farmakolojik aktif metabolitleri, desmethyl chlordiazepoxide, demoxepam, desmethyldiazepam ve oxazepam’dır. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri idrarla vücut’tan atılır.
Kuaterner bir amonyum bileşiği olan pipenzolat’ın yağda çözünürlüğü atropinden daha az olduğundan, kan-beyin bariyerini daha az geçer ve atropine benzer santral etkileri(konfüzyon gibi) azalmıştır.

ENDİKASYONLARI :
Libkol;fonksiyonel veya organik gastro-intestinal şikayetlerde, peptik ülser tedavisinde yardımcı olarak, hiperasidite, hipersekresyon, kronik gastrit ve gastro-intestinal hipermotilite durumlarında,bilyer diskinezilerde, irritabl kolon, müköz kolitler ve akut enterokolitlerde, genito-üriner sistem spazm ve diskinezileri, dismenore, premenstrüel şikayetlerde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Libkol pipenzolat bromid’in antikolinerjik etkisinden dolayı glokomlu kimselerde, prostat hipertrofisi ve selim idrar kesesi boynu obstrüksiyonu olan kimselerde kullanılmaz. Klordiazepoksid’e ve pipenzolat bromid’e aşırı duyarlığı olanlara verilmez.

UYARILAR/ÖNLEMLER :
Santral sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olduğu gibi Libkol alan hastaların alkol ve diğer santral sinir sistemi depresanları alımlarında dikkatli olmaları gerekir. Ruhsal canlılık ve dikkat isteyen alet ve araç kullanımında da özel bir dikkat sarfı gerekir.
Klordiazepoksid alan hastalarda
fizik ve psişik bağımlılık çok ender görülür ise de alışkanlığa eğilimli olanların dikkat etmeleri önerilir. Tedavi esnasında böbrek ve karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.
Yaşlı hastalarda, prostat büyümesi, idrar retansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI :
Benzodiazepinlerin gebeliğin ilk üç ayında kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle gebe olduğundan şüphe edilen hastaların Libkol kullanmamaları önerilir. Ayrıca diğer
antıkolinerjiklerde olduğu gibi laktasyonu inhibe edeceği bilindiğinden süt veren annelerin kullanmaması gerekir.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ:
Libkol kıllanımı sırasında araba ve dikkat gerektiren araç ve makine kullanımından kaçınılmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Bazı hastalarda uyuşukluk, ataksi, konfüzyon görüldüğü bildirilmiştir.
Bu belirtiler doz ayarlanması ile ortadan kalkar. Aynı şekilde bazı hastalarda görülebilecek deri döküntüleri, ödem, menstruel anormallikler, bulantı ve kabızlık, libido azalması doz ayarlanması ile kaybolur. Agranülositoz, sarılık ve hepatik disfonksiyon tarif edilmiştir.
Antikolinerjik etkiden dolayı ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar sıklığı ve konstipasyon olabilir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”

İLAÇ ETKİLEŞMESİ :
Libkol alımı sırasında diğer psikotroplar alınmamalıdır. Özellikle MAO inhibitörleri ve fenotiazin’in birlikte kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Klordiazepoksid, alkol ve MSS depresanları ile etkileşir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Doz hastaya ve ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Erişkinler için mutat doz günde 3-4 defa 1 veya 2 tablettir. Tabletler yemeklerden önce ve yatarken alınmalıdır.

DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ:
Klordiazepoksid’in dozaşımı belirtileri solgunluk, konfüzyon, koma ve reflekslerin zayıflamasıdır.
Doz aşımında hemen gastrik lavaj ve destek tedavi uygulanır. Solunum, nabız ve kanbasıncı izlenmelidir.
Intravenöz sıvılar verilmeli ve solunum desteklenmelidir. Diyalizin yararı sınırlıdır. Flumazenil, spesifik bir benzodiazepin reseptör antagonistidir. Benzodiazepinlerin meydana getirdiği sedatif etkinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması için flumazenil destek tedavi olarak verilebilir.

ÖZEL DOZ TALİMATLARI :
Yaşlı ve düşkün kimselerde, mümkün olan en küçük doz kullanılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
20 ve 50 film tablet içeren blister ambalaj içinde

Ruhsat tarihi ve No : 15.05.1972 – 110/40
Ruhsat Sahibi: Saba İlaç San. Tic. A. Ş.
Mollagürani Cad. No:12
Fındıkzade/İSTANBUL
Üretim yeri:Münir Şahin İlaç San ve Tic. A.Ş.
Kartal- İstanbul
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2019 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.