K ile başlayan ilaçlar » Atabay » KLAVUNAT 156,25 MG 100 ML SUSPANSIYON

KLAVUNAT 156,25 MG 100 ML SUSPANSIYON

 • İlaç Firması :
  ATABAY
 • Barkod :
  8699717280021
 • Fiyatı :
  14.08TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01CR02
 • Etkin madde :
  amoksisilin + klavulanik asit
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01C PENİSİLİNLER
  J01CR Penisilinli kombinasyonlar
  J01CR02 amoksisilin + klavulanik asit

amoksisilin + klavulanik asit etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.
Klavulanik asit beta laktamaz inhibitörüdür.
Doz amoksisilin esas alınarak hesaplanır.
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; penisilin allerjisi.

Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ : Her 5 ml ( 1büyük ölçek): 125 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 31.25 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat, tatlandırıcı olarak sodyum sakarin ve koku maddesi olarak çiçek esansı ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özelikleri

KLAVUNAT® geniş spektrumlu semi-sentetik bir antibiyotik olan amoksisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan
potasyum klavulanatın kombinasyonudur. Klavulanik asit beta-laktamaz enziminin aktif merkezine bağlanarak bu enzimi inaktive eder ve böylece amoksisilini bir çok patojen bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimiyle parçalanmaktan korur. Bu şekilde amoksisilin etki spektrumu klinikte önem taşıyan birçok dirençli bakteriyi kapsayacak şekilde genişler. Klavulanik asid enfeksiyon bölgesinde bulunan non-patojen bakterilerin yaptığı beta-laktamazları da inhibe eder.


Amoksisilin / Klavulanik asid beta laktamaz yapan veya yapmayan aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşlarına karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda (Bkz. Endikasyonlar bölümü)GRAM-POZİTİF AEROBLAR

Staphylococcus aureus

(metisilin / oksasiline rezistan stafilokoklar amoksisilin / klavulanik aside de rezistan kabul edilir).Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus saprophyticus

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans grubu Streptokoklar

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

GRAM-NEGATİF AEROBLAR

Enterobacter species

Escherichia coli (beta-lak)

Heaemophilus influenzae

Klebsiella species (bilinen)

Moraxella catarrhalis

Eikenella corrodens

Neissseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

ANAEROBİK BAKTERİLER

Bacteroides species

Bacteroides fragilis

Fusobacterium species

Peptostreptococcus species.Farmakokinetik özellikler

Amoksisilin ve potasyum klavulanat oral yolla verildiğinde mide-barsak kanalından iyi absorbe olur. Midenin boş veya dolu olmasının absorpsiyona etkisi minimaldir.

Klavulanik asid % 25, amoksisilin % 18 oranında serum proteinlerine bağlanır. Amoksisilin beyin ve omurilik dışında birçok doku ve sıvılara yayılır. İlaç kısmen karaciğerde metabolize olur. Amoksisilin % 10’ u, klavulanik asidin % 50 si bu yolla değişime uğrar. İlacın alınmasından sonra 6 saat içinde amoksisilinin % 50-70’ i, klavulanik asidin % 25-40’ı idrarla çıkar. Amoksisilin yarı ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir.ENDİKASYONLARI

KLAVUNAT® duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolları enfeksiyonları, otitis media, sinusitis, deri ve deri yapıları enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar amoksisilin içerdiğinden KLAVUNAT® a cevap verir.

KONTRENDİKASYONLARI

KLAVUNAT® penisiline karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce amoksisilin / klavulanik asid kullanıp ta kolestatik sarılık veya karaciğer hastalığı geçirenlerde kontrendikedir.UYARILAR / ÖNLEMLER

Penisilin tedavisi sırasında ciddi hipersansitivite (anafilaktik) reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonların penisiline veya çeşitli allergenlere karşı hipersansitivitesi olan kimselerde görülmesi olasılığı daha yüksektir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer allergenlere karşı hipersansitivitesi olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında allerjik reaksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon gerekebilir.

Amoksisilin / klavulanik asit dahil bütün antibiyotiklerle psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Diyara şikayeti olan hastalarda bu olasılık dikkate alınmalıdır.

KLAVUNAT® karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak hepatik renal ve hematopoetik fonksiyonlar izlenmelidir.

Ampisilin verilen enfeksiyöz mononukleoz hastalarının çoğunda morbilliform bir eritem görülür. KLAVUNAT® bu hastalarda kullanılmalıdır.

Tedavi sırasında bakteriyel veya mikotik süperenfeksiyonlar (genelde Pseudomonas veya Candida) görülürse tedavi kesilir ve uygun tedbirler alınır.Gebelik Her ne kadar hayvan denemelerinde amoksisilin klavulanik asidin teratojen potansiyeli görülmemişse de insanlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. KLAVUNAT® gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B’ dir.Laktasyon Ampisilin sınıfı antibiyotikler anne sütüne geçer. KLAVUNAT® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve gereç kullanmaya etkisi: KLAVUNAT® alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Probenesid amoksisilin’ in ranal tubiliden sekresyonunu inhibe ederek kan seviyelerini yükseltir. KLAVUNAT® probenesid ile birlikte kullanılmamalıdır.

Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanılırsa deri döküntülerinin sıklığı artar. Bunun allopurinol veya hiperürisemiya bağlı olup olmadığı bilinmiyor.

KLAVUNAT® disulfiram (Antabuse) ile birlikte alınmamalıdır.DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ

İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrarda glukoz gösterilmesi için kullanılan Clinitest, Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinstix ve Tes-Tape testleri kullanılmalıdır.

Gebe kadınlara amoksisilin verildiğinde serumda total konjuge estriol, estriol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Amoksisilin / klavulanat kombinasyonuna iyi tolere edilir. Klinik denemelerde görülen yan etkiler hafif ve geçici olup hastaların % 3’ ten azı ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Görülen başlıca yan etkiler diyare, bulantı, deri döküntüsü ve ürtiker. Kusma ve vajinit’ tir. Daha seyrek olarak karında rahatsızlık hissi, flatulans ve baş ağrısı bildirilmiştir. Allerjik deri reaksiyonları görüldüğünde ilaç kesilmelidir.

DOZ AŞIMI

Doz aşımı durumunda hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. İlaç yeni alınmışsa hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Gerek amoksisilin gerekse klavulanik asid hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir.

51 Pediatrik hasta üzerinde yapılan bir araştırma 250 mg / kg’ ın altındaki miktarlarda amoksisilin alan hastalarda önemli bir klinik semptom görülmediği ve mide boşaltılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

KLAVUNAT PEDİATRİK – 156.25 mg ORAL SÜSPANSİYON =2-7 yaş arası ( 12-25 kg) çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (5 ml ) verilir.

KLAVUNAT PEDİATRİK–156.25 MG. ORAL SÜSPANSİYON= 9 ay-2 yaş arası (7-12 kg) çocuklarda günde 3 defa yarım ölçek (2.5 ml)verilir.

Ağır enfeksiyonlarda doz arttırabilir. 9 aylıktan küçük çocuklarda belirli bir doz şeması tesbitine imkan verecek sayıda klinik çalışma yapılmamıştır.

KLAVUNAT® yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Bununla beraber yemeğin başlangıcında alındığında potasyum klavulanatın absorpsiyonu yükselir. Bu nedenle KLAVUNAT® ın yemeklerden önce alınması önerilir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir. Daha sonra tedavi test sonuçlarına göre yönlendirilir.

HAZIRLANMASI

KLAVUNAT PEDİATRİK 156.25 mg ORAL SÜSPANSİYON’ u hazırlamak için önce şişenin içine yarıya kadar su koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırmada tam bir dağılım sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra şişe üzerindeki çizgiye kadar su ilave edip tekrar çalkalayınız.

Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında bir hafta süreyle saklanarak kullanılabilir.

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Buzluğa koymayınız.SAKLAMA KOŞULLARI

Sulandırılmamış tozu 25ºC’ nin altında oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

Higroskopiktir. Şişenin ağzı kapalı tutulmalıdır.

Süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini buzdolabında 7 gün korur. Buzluğa koymayınız.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.UYARI

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI

Su ile sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek toz karışım ihtiva eden şişelerde, ölçek ile birlikte.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ

Klavunat 625 mg Film Tablet (15 Tablet)

Klavunat 625 mg Film Tablet (10 Tablet)

Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (10 tablet)

Klavunat Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 312.5 mg / 5 ml, (100 ml)

Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)

Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)

Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)

Ruhsat Sahibi: Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy/İSTANBUL


İMAL YERİ :

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Tavşanlı Köyü, Esentepe Mevkii Gebze/KOCAELİ

RUHSAT TARİHİ VE NO: 23.09.1998 188/69
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (amoksisilin + klavulanik asit etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.