K ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » KAPRIL 25 MG 48 TABLET

KAPRIL 25 MG 48 TABLET

 • İlaç Firması :
  MUSTAFA NEVZAT
 • Barkod :
  8699541010207
 • Fiyatı :
  10.02TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C09AA01
 • Etkin madde :
  kaptopril
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C09 RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
  C09A ACE İNHİBİTÖRLERİ
  C09AA ACE inhibitörleri
  C09AA01 kaptopril

kaptopril etkin maddesi hakkında kısa bilgi

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif.
Yetişkinde günde 2-3 defa 25-150mg. Max 450mg/gün.

Gebelik kategorisi birinci trimestrde C, iki ve üçüncü trimestrde D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; diğer antihipertansifler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, lityum, digoksin, allopurinol.

Yan etkiler; proteinüri, renal yetmezlik, nefrotik sendrom, poliüri, oligüri, nötropeni, granülositopeni, anemi, trombositopeni, allerjik reaksiyonlar, hipotansiyon, taşikardi, anjina pektoris, miyokard infarktüsü, Raynaud sendromu, konjestif kalp yetmezliği, iştahsızlık, öksürük.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Bileşimi

Her tablet, 25 mg kaptopril içerir.

Özellikleri

* Antihipertansif etkilidir.
* Anjiotensin çevirici enzimi (ACE) inhibe eder; anjiotensin II oluşumunu engeller.
* Aldosteron salgılanmasını azaltır.
* Diürezi artırır, sıvı retansiyonunu önler.
* Kronik kalp yetmezliğinde hiponatremiyi dengeler.
* Ön yük ve ard yükü düşürür, kalbin yükünü azaltır.
* Dengeli bir vazodilatasyon sağlar.
* Hastalar tarafından iyi tolere edilir.

Endikasyonları

* Orta ve ağır derecedeki hipertansiyon vakaları
* Çeşitli anti-hipertansif tedavilere cevap vermeyen inatçı hipertansiyon vakaları
* Konjestif kalp yetmezliği

Kontrendikasyonları

Kaptoprile karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları ( özellikle sistemik lupus eritematosuz ) bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır.

Uyarı ve Önlemler

Kaptoprilin hematopoetik sistem üzerindeki etkisi nedeniyle görülen nötropeni çoğunlukla otoimmün ve kollajen sistem bozukluklarında izlenmektedir. Bu nedenle KAPRİL tablet böbrek fonksiyonları bozuk ya da otoimmün ve lupus eritematosuz gibi kollajen sistem hastalıkları olanlar ile lökositler üzerine etkili ilaç uygulanan hastalarda dikkatli verilmelidir. Kan tablosu tedaviye başlamadan önce incelenmeli, tedavi süresince ikişer hafta aralıklarla inceleme tekrarlanmalıdır.

Böbrek arter stenozu ile birlikte seyreden vakalarda arteriyal hipertansiyonun normalleşmesine rağmen serum kreatinin ve BUN değerlerinde yükselmelere rastlanabilir; bu gibi durumlarda doz azaltılmalı ve/veya birlikte uygulanan diüretik tedavi durdurulmalıdır.

Cerrahi müdahaleler ve anestezi süresince de hastalar hipotansiyon yönünden izlenmelidir. Hastalar ilaç ve yan etkileri yönünden yeterince aydınlatılmalı, bir infeksiyon başlangıcında, periferal ödem şüphesinde ve ilacın uygulanması ile ilgili sorunlarda doktora başvurması önerilmelidir. Tedavi süresince yeterli sıvı alması hastaya hatırlatılmalıdır.

Kaptopril diüretik tedavi uygulanan ya da daha önce uygulanmış olan ve tuzsuz rejim önerilen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı terleme ve dehidratasyon sıvı volümünü azaltarak aşırı kan basıncı düşmesine neden olabilir. Volüm kaybının diğer nedenleri olan kusma ve diyare de kan basıncını düşürebileceğinden doktora başvurmayı gerektiren koşullardan sayılmalıdır. Böyle durumlarda bilinçsiz uygulanacak kaptopril ile bir iki saat içinde hipotansiyon oluşabilir.

Kaptopril serum potasyum yükselmesine yol açabilir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce spironolakton almış hastalarda bu ilacın etkisi sürüyor olabileceğinden sık sık serum potasyum düzeyi ölçülmelidir.

Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, özellikle indometasin, kaptoprilin antihipertansif etkisini azaltabilir.

Kaptopril yaşlı hastalarda kullanılırken, renin plazma seviyesi ve aktivitesi azalmış olabileceğinden bu tür hastalar dikkatle izlenmelidir.

Kaptoprilin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır; anne sütüne geçtiğinden emzirenler ilacı kullandığında dikkatle izlenmeli ve gerekirse emzirme kesilmelidir.

Kaptopril ile aşırı doz uygulamalarında öncelikle hipotansiyonun düzeltilmesi dikkate alınmalıdır. Kan basıncının yükseltilmesi için İV yoldan izotonik tuzlu su verilerek volümün artırılması etkili bir tedavi yöntemidir.

Yan Etkileri

Kaptopril kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

* Hematolojik: Nötropeni, agranülositoz
* Renal: Proteinüri, poliüri, oligüri, böbrek yetmezliği tablosu
* Dermatolojik: Makülopapüler tip döküntü, ürtiker, prurit, fotosentivite, anjio-ödem (yüz, ağız mukozası ve ekstremitelerde)
* Kardiyovasküler: Hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı,
* Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, aftöz ülserasyon, gastrik iritasyon,
* Genel: Disgusia, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik, ağız kuruluğu, dispne, parestezi, öksürük, bronkospazm, lenf bezleri hastalığı, serum sickness-like sendromu.

Çok düşük oranlarda ortaya çıkan bu yan etkiler, tedavi esnasında doz ayarlamaları yapıldığında ya da tedavi kesildiğinde ortadan kalkar. SGOT, SGPT, ve LDH gibi enzimlerde yükselmeler görülürse de bunlarda kaptoprilin kesin etkisi kanıtlanmamıştır. Özellikle renovasküler tip hipertansiyon vakalarında geçici olarak BUN, serum kreatinin ve potasyum yükselmeleri izlenebilir.

İlaç Etkileşmeleri

Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, özellikle indometasin ve estrojen, kaptoprilin antihipertansif etkisini azaltabilirler. Diüretikler, beta blokerler , metildopa, kalsiyum antagonistleri gibi diğer antihipertansif ajanlar ile beraber kullanımında antihipertansif etki artışı görülür. Potasyum içeren triamteren, spironolakton gibi maddeler serum potasyum düzeyinin anlamlı ölçüde artışına neden olabilir. Probenesidin varlığında kaptoprilin renal kleransı düşer.
Kullanım Şekli ve Dozu

KAPRİL tablet yemeklerden bir saat önce aç karnına alınmalıdır. Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 2 ya da 3 kez 12.5-25 mg olmalı, iki hafta içinde olumlu bir sonuç alınmazsa doz günde 3 kez olmak üzere 50 mg a yükseltilmelidir. Gerekirse doz daha da artırılabilir. Maksimum günlük doz 450 mg dır. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozu günde 2 ya da 3 kez 12.5 mg veya 25 mg dır.
Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler

Öncelikle hipotansiyonun düzeltilmesi dikkate alınmalıdır. Kan basıncının yükseltilmesi için intravenöz yoldan izotonik tuzlu suyun verilmesiyle volümün artırılması seçkin bir tedavi yöntemidir. Kaptopril, genel dolaşımdan hemodiyaliz yoluyla atılabilir.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25°C nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Şekli
KAPRİL tablet 25 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (kaptopril etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.