FORZA 160 MG/5 ML+10 MG/5 ML+5 MG/5 ML PEDIYATRIK 100 ML SURUP Prospektüs

FORMÜLÜ:
Her 1 ölçekte (5 ml);
Parasetamol 160 mg
Klorfeniramin maleat 1 mg
Fenilefrin HCI 5 mg
Ayrıca boyar madde: ponceau 4R lake; koruyucu: metil paraben, propil paraben; tatlandırıcı: lycasin, sorbitol, sodyum sakkarin; aroma verici: vanilyan süt esansı, ve alkol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik:
Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir.
Klorfeniramin maleat, antihistaminik ve antisekretuar etkisiyle, soğuk algınlığının sebep olduğu, hastayı rahatsız edici bir semptom olan burun akması, burun tıkanıklığı gibi durumları ortadan kaldırır. Sekresyonun azalması, öksürüğün daha az meydana gelmesini sağlar, böylece hastada solunum normale döner ve rahatlar. Fenilefrin HCI, vazokonstriktör özelliği ile dekonjestan etki gösterir. Üst solunum yolu mukozasındaki (nazofarenks, burun v.b) konjesyonu giderir. Burun tıkanıklığı, sinüs dolgunluğu semptomlarını hafifletir.
Farmakokinetik:
Parasetamol oral yolla alındıktan sonra, gastrointestinal sistemden tamama yakın oranda emilir. Etkisi 15-20 dk içinde görülür ve 2-3 saat sürer. Alındıktan 30-90 dk sonra doruk plazma seviyesine ulaşır. Plazma proteinlerine % 25 oranında bağlanır. Plazma yarı ömrü 1-3 saattir. Karaciğerde metabolize edilir ve % 80'i glukuronid ve sülfat bileşikleri olarak vücuttan atılır.
Klorfeniramin maleat oral yoldan iyi absorbe olur. Etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte maksimuma erişir. Plazma proteinlerine % 70 oranında bağlanır. 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır.
Fenilefrin HCI, oral alındığında absorbsiyonu değişkendir. Barsak mukozası ve karaciğerde sülfat konjügasyonu ile önemli derecede inaktive edilir. Oral alındığında belirgin derecede presistemik eliminasyona uğrar.

ENDİKASYONLARI:
Forza Pediatrik şurup; soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI:
Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir.
MAO inhibitörü kullananlara verilmemelidir. Bunlar kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden kullanılmamalıdır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir.
Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, hipertiroidi, prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstrüksiyon, dar açılı glokom, akut astım, hipertansiyon, kardiyak aritmi, iskemik kalp hastalığı ve serebro vasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisite riski artabilir. Hepatik enzim indiktörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir.
Alkol, fenatiazinler, trisiklik antidepresanlar; klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi artırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAO inhitibörleri, klorfeniraminin antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır. Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisınin ototoksik etkisini maskeleyebilir.
Beta adrenerjik blokör ilaçlar fenilefrinin pressör etkisini arttırabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
2 yaşından küçüklerde : Günde 8 saat ara ile1/2 ölçek ( 2,5ml)
2-6 yaş arası : Günde 8 saat ara ile 1 ölçek ( 5ml)
6 -12 yaş arası: Günde 6-8 saat ara ile 2 ölçek (10 ml)

DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ:
Forza Pediatrik şurup bilerek veya bilmeyerek aşırı dozda alındığında, hasta kusturulmalı ve/veya mide lavajı yapılmalıdır. Hasta, gözlem altına alınarak semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25° C'nın altındaki oda sıcaklığında ve sıkıca kapalı kaplarda saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:
Forza Pediatrik Şurup 100 ml'lik şişelerde, 5 ml'lik 1/2 işaretli kaşık ölçek ile birlikte.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Forza; 30 tablet blister ambalajda.
Reçete ile satılır.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

RUHSAT TARİHİ VE NO.: 17.02.2005 - 205/33

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:
ALİ RAİF İLAÇ SAN. AŞ.
İkitelli Organize San. Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli / İST


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.