Varfarin sodyum ATC Sınıflaması

ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 ANTİTROMBOTİKLER
B01A ANTİTROMBOTİKLER
B01AA Vitamin K antagonistleri
B01AA03 varfarin sodyum

Varfarin sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Tromboz profilaksi ve tedavisinde antikoagulan. Başlangıç 10-15mg/gün, 2-3 gün sonra protrombin zamanına göre doz düzenlenir. İdame ortolama 2-10mg.
Kontrendikasyon; gebelik, artmış kanama riski.
Etkileşim; al­kol,ami­no­sa­li­si­lik asit, ana­bo­li­zan ste­ro­id­ler, an­ti­bi­yo­tik­ler, bro­me­la­in­ler, klo­ral hid­rat, klorp­ro­pa­mid, ki­mot­rip­sin, si­me­ti­din, çin­ko­fen, klo­fib­rat, dekst­ran, dekst­ro­ti­rok­sin, di­azok­sid, di­üre­tik­ler, di­sül­fi­ram, etak­ri­nik asit, fe­nop­ro­fen, glu­ka­gon, ibup­ro­fen, in­do­me­ta­sin, in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri, me­fe­na­mik asit, me­til­do­pa, me­til­fe­ni­dat, met­ro­ni­da­zol, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, na­li­dik­sik asit, nap­rok­sen, ok­so­li­nik asit, ok­si­fen­bu­ta­zon, pi­ra­zo­lon­lar, fe­nil­bu­ta­zon, fe­ni­ra­mi­dol, fe­ni­to­in, ki­ni­din, ki­nin, sa­li­si­lat­lar, sül­fin­pi­ra­zon, sül­fo­na­mid­ler, su­lin­dak, ti­ro­id ilaç­la­rı, tol­bu­ta­mid, trik­lo­fos sod­yum, tri­me­top­rim/sül­fa­me­tok­sa­zol kom­­bi­nas­yon­la­rı, ad­re­no­kor­ti­kal ste­ro­id­ler, an­ta­sit­ler, al­kol, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, kar­ba­ma­ze­pin, klo­ral­hid­rat, klor­di­aze­pok­sit, ko­les­ti­ra­min, yük­sek K vi­ta­min­li di­yet, di­üre­tik­ler, glu­te­ti­mid, gri­se­oful­vin, ha­lo­pe­ri­dol, mep­ro­ba­mat, oral kont­ra­sep­tif­ler, pa­ral­de­hit, pri­mi­don, ri­fam­pin.
Yan etkiler; ka­na­ma­lar, pri­apizm, ka­rın kramp­la­rı, allerjik reaksiyonlar, de­ri nek­roz­la­rı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.