DICLOMEC SR 100 MG 10 TABLET Prospektüs

DİCLOMEC SR TABLET
FORMÜLÜ :
Bir SR Tablet (yavaş salımlı); 100 mg Diklofenak sodyum ve boyar madde olarak da kırmızı
demir oksid ile titan dioksid içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Bir prostaglandin sentetaz inhibitörü olan Diklofenak sodyum; antienflamatuar, analjezik ve
antipiretik etkiye sahiptir. Özellikle romatizmal olgularda, ağrı, sabahları görülen katılık ve
eklem enflamasyonlarında yarar sağlar.
Yavaş salım amacı ile formüle edilmiş olan Diklofenac SR Tablet, oral yolla alındıktan
yaklaşık 5 saat sonra en yüksek plazma düzeyine ulaşır ve uzun süre bu düzeyde kalır.
Aç karnına alındığı zaman absorbsiyon daha kısa sürede olur ancak ilacın absorblanan
miktarlarında değişme görülmez. Önerilen doz ve sürelerde kullanıldığında, plazmada birikim
yapmaz. Diklofenak sodyum’un % 99’undan fazlası, geri dönüşümlü olarak plazma
albuminine bağlanır.
Eliminasyonu karaciğerde metabolize olduktan sonra, metabolitlerinin glukronid veya sülfat
konjügatları biçiminde, idrar ya da safra yoluyladır. Terminal yarı ömrü 1-2 saattir.
Molekülün değişmeyen konjügatları ise, çok düşük oranda idrarla atılır.
En yüksek plazma düzeyine ulaşıldıktan 2-4 saat sonra sinoviyal sıvıda da doruk düzeyleri
erişilir ve bu konsantrasyonda, plazmadakinden daha yüksek olarak kalır.
Renal veya hepatik fonksiyon bozukluklarında, ilacın farmakokinetiği değişmemektedir. Aynı
şekilde, değişik yaşlardaki hastalarda; absorbsiyon metabolizma ve eliminasyonda farklılık
gözlenmemiştir.
ENDİKASYONLARI :
Diclomec SR Tablet; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, spondilartrit, eklem dışı
romatizmal durumlar, vertebral kolona ilişkin ağrılar, travmaya bağlı ağrılar, postoperatif ağrı
ve enflamasyon ile primer dismenore ve diğer ağrılı jinekolojik durumlarda endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI :
Diklofenak Sodyum’a karşı, önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile, aspirin ve diğer
NSAI ilaçların, astım, ürtiker ve diğer tipte allerjik reaksiyonlar oluşturduğu hastalarda
kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Aktif peptik ülser, ülseratif kolit gibi gastroentestinal sisteme ilişkin hastalığı olanlarda özenle
kullanılmalıdır.
Yaşlı hastalar, gastroentestinal kanama ve perforasyona karşı daha fazla risk altında
bulunduğundan, bu gibi kimselerde tedavi edici en düşük dozlar kullanılmalıdır.
Yine de adı geçen belirtiler görüldüğünde, ilaç kullanımı kesilmelidir. Kardiyak ve renal
fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılırken, renal fonksiyon yakından izlenmeli, gerekirse
ilacın kullanımı kesilmelidir.
Diğer NSAI ilaçlarla da olabildiği gibi, Diklofenak sodyum kullanımı sırasında, transaminaz
düzeyinde yükselme görülebilir. Özellikle uzun süreli kullanımda, hastanın karaciğer
fonksiyonları yakından izlenmelidir; gerekirse tedavi kesilmelidir. Hepatik porfirili hastalarda
kullanılmamalıdır.
Diğer NSAI ilaçlarla da olduğu gibi, Diklofenak sodyum bazı duyarlı kişilerde anaflaktik
reaksiyonlara neden olabilir. Tedavi sırasında, santral sinir sistemine ilişkin bir bozukluk
görüldüğünde, hastaya makinalı araç kullanmaması söylenmelidir.
Hamilelerde, ancak, anneye sağlayacak yararın fetus üzerindeki risk olasılığını aştığı
durumlarda ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Diklofenak sodyum, anne sütüne geçer.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
En sık görülen yan etkiler, gastroentestinal sisteme ilişkin olanlardır. Bunların içinde bulantı,
kusma, diyare, gaz, ender olarak gastroentestinal kanama ve perforasyon sayılabilir.
Daha az sıklıkla görülmek üzere, baş ağrısı ve baş dönmesi, görme bozuklukları, işitme
bozuklukları, irritabilite sayılabilir.
Ender olarak ürtiker, ekzema, ışığa duyarlılık, hemaglobinde azalma, lökopeni, hemolitik
anemi, ödem, palpitasyon, aşırı duyarlılık reaksiyonları, anaflaktik reaksiyonlar, serum
transferaz enzimlerinde yükselme ve renal yetersizlik rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Birlikte kullanıldığında, digoksin ve metotreksat’ın serum düzeyleri yükselebilir;
siklosporin’in nefrotoksisitesi artabilir. Diklofenak Sodyum, lityum’un renal klerensini
azaltarak lityum plazma düzeyini arttırabilir.
Direkt bir sebep ilişkisi ortaya konmamış olmakla birlikte; ensülin ya da hipoglisemik ajan
kullananlarda, bu ilaçların dozunu yeniden ayarlamak gerekebilir.
Diüretiklerin aktivitesini inhibe edebilir; potasyum tutucu diüretikler ile birlikte
kullanıldığında, serum potasyum düzeyi izlenmelidir. Yüksek dozlarda (200 mg gibi)
kullanıldığında, trombosit agregasyonu geçici olarak inhibe olabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe; erişkinler için genelde uygulanan doz
aşağıdaki gibidir :
Günde 1 tablet (100 mg) verilir. Bu dozun gece alınması, hastanın geceyi rahat geçirmesini ve
sabah rahat olarak uyanmasını sağlayacaktır. Tabletler, mümkün olabildiğinde yemek
sırasında alınmalıdır.
Diclomec SR Tablet, çocuklara verilmez.
DOZ AŞIMI :
Akut aşırı dozaj durumunda, mide boşaltılmalıdır.
Diürez teorik olarak yararlı olacaktır. Diyaliz ya da hemoperfüzyonun etkisi kanıtlanmamıştır.
Destek önlemlere ek olarak, oral olarak aktif kömür verilmesi, Diklofenak sodyumun’un
absorbsiyon ve reabsorbsiyonunu azaltmaya yardımcı olabilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
SAKLAMA KOŞULLARI :
25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Diclomec Ampul.
Diclomec Jel.
Diclomec EC Tablet 50 mg.
RUHSAT SAHİBİ :
MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu-İSTANBUL
RUHSAT TARİHİ :
26.08.1993
RUHSAT NO :
165/75
ÜRETİM YERİ :
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Hadımköy-İSTANBUL
Reçete ile satılır.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.