C ile başlayan ilaçlar » Roche » CYMEVENE IV 500 MG 1 FLAKON

CYMEVENE IV 500 MG 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  ROCHE
 • Barkod :
  8699505792996
 • Fiyatı :
  59.95TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J05AB06
 • Etkin madde :
  gansiklovir
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J05 SİSTEMİK ANTİVİRALLER
  J05A DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
  J05AB Nükleozidler ve nükleotidler
  J05AB06 gansiklovir

gansiklovir etkin maddesi hakkında kısa bilgi

CMV de nükleozid anaaloğu antiviral.
14-21 gün günde 2 defa 5mg/kg, sonra günde 1 defa.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; probenesid, zidovudin, didanozin, imipenem, silastatin, mikofenolat, kemik iliği depresyonu yapan diğer ilaçlar, nefrotoksik ilaçlar.

Yan etkiler; kemik iliği depresyonu, karın ağrısı, konstipasyon, diyare, ağız ülseri, miyalji, aritmi, tromboflebit, hipotansiyon, hipertansiyon, dispne, anksiete, psikoz, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

Gansiklovir; Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında ve Diyabetli Hastalarda, bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte; yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.

EHU
Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

Prospektüs

Formülü
Bir flakon 500 mg gansiklovire eşdeğer miktarda gansiklovir sodyum ve yaklaşık 46 mg (2 mEq) sodyum içerir. Yardımcı maddeler: pH ayarı için sodyum hidroksit.

Farmakolojik Özellikleri
Gansiklovir, in vitro ve in vivo koşullarda herpes virüslerinin replikasyonunu inhibe eden 2’-deoksiguanozinin sentetik bir analogudur. Duyarlı insan virüsleri arasında sitomegalovirüs (CMV), herpes-simplex virüs-1 ve –2 (HSV-1 ve HSV-2), insan herpes virüsü tip 6 (HHV-6), Epstein-Barr virüsü (EBV), varicella-zoster virüsü (VZV) ve hepatit B virüsü bulunmaktadır. Klinik çalışmalar CMV enfeksiyonu bulunan hastalarda ilacın etkinliğinin değerlendirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Enfekte olmuş hücrelerde gansiklovir başlangıçta gansiklovir monofosfata fosforile olur. Daha sonra birçok hücresel kinaz aracılığıyla gansiklovir trifosfat oluşturmak üzere başka fosforilasyonlar meydana gelir. CMV ile enfekte olmuş hücrelerde, enfekte olmamış hücrelere oranla daha yüksek düzeyde hücresel kinaz ve gansiklovir trifosfat bulunur. Dolayısıyla gansiklovirin fosforilasyonu tercihen virüsle enfekte olmuş hücrelerde gerçekleşmektedir. Virüsle enfekte olmuş hücrelerde, gansiklovir trifosfat yavaşça metabolize olurken gansiklovirin ekstraselüler sıvıdan ayrılmasından 18 saat sonra geriye, intraselüler olarak % 60-70’ı kalır. Gansiklovirin antiviral etkisi viral DNA sentezinin şu şekilde inhibe edilmesinin bir sonucudur: DNA polimeraz enzimi ile deoksiguanozin trifosfatın DNA bünyesine katılmasının yarışmalı olarak inhibe edilmesiyle; gansiklovir trifosfatın viral DNA bünyesine katılması ile viral DNA prolongasyonunun son bulması ya da sınırlı kalması nedeniyle. Terapi sırasında zayıf klinik yanıt veren ve sürekli viral salgı çıkaran hastalarda viral direnç olasılığı dikkate alınmalıdır. Cymevene i.v. ile uzun süreli CMV retinit tedavisi gören hastalarda da viral direnç gözlemlenmiştir .
Farmakokinetik
Emilim:
1 saatlik 5 µg/kg’lık i.v. enfüzyon sonunda, toplam AUC 22.1 ± 3.2 (n=16) ve 26.8 ± 6.1 µg.saat/ml (n=16) ve Cmax 8.27 ± 1.02 (n=16) ile 9.0 ± 1.4 µg/ml (n=16) arasında bulunmuştur.
Dağılım:
Gansiklovirin i.v.uygulama sonrasındaki dağılımının sabit durum hacmi 0.74 ± 0.15 l/kg (n=98) olmuştur. 2.5mg/kg gansiklovir i.v. her 8 veya 12 saatte bir alan 3 hastada dozdan 0.25-5.67 saat sonra serebral sıvı konsantrasyonları, plazma konsantrasyonlarının %24-70'ini ifade edecek şekilde, 0.31-0.68 mg/ml arasında bulunmuştur. 0.5 ve 51 mg/ml'nin üzerindeki gansiklovir konsantrasyonlarında, plazma proteinlerine bağlanma % 1-2 olarak bulunmuştur.

Metabolizma ve atılma:
İntravenöz olarak uygulandığında, 1.6-5.0 mg/kg aralığı üzerinde gansiklovir doğrusal bir farmakokinetik sergiler. Değişime uğramamış ilacın glomerüler filtrasyonla ve aktif tübüler sekresyonla renal atılımı gansiklovirin vücuttan atılmasının ana yoludur. Renal fonksiyonu normal hastalarda, intravenöz yolla verilen gansiklovirin %91.3 ± 5.0’i (n=4) idrarda metabolize olmamış halde bulunmuştur. İntravenöz yolla uygulanan gansiklovirin sistemik klirensi 3.52 ±0.80 ml/dak/kg (n=98) iken renal
klirensi 3.20 ±0.80 ml/dak/kg (n=47) olmuştur. Bu da %91 ±11’lik bir sistemik klirensi ifade etmektedir (n=47). İntravenöz uygulama sonrasında yarı-ömür 3.5 ± 0.9 saat (n=98) olmuştur.

Özel klinik durumlardaki farmakokinetik
Renal bozukluk: Hemodiyaliz gansiklovirin intravenöz ve oral uygulama sonrasındaki plazma konsantrasyonlarını %50 oranında azaltmaktadır.
Çocuklarda: Gansiklovirin farmakokinetik özelliklerinin tekli ve çoklu (her 12 saatte bir) i.v. (5mg/kg) dozlarından sonra aynı olduğu görülmüştür. Dağılımının sabit durum hacmi 0.64 ± 0.22 l/kg, Cmax 7.9 ± 3.9 mg/ml, sistemik klirens 4.7 ± 2.2 ml/dak/kg, ve t1/2 2.4 ± 0.7 saattir. I.V. gansiklovirin yenidoğanlarda ve çocuklardaki farmakokinetiği yetişkinlerdekine benzemektedir.
Yaşlılarda: 65 yaştan büyük kişiler üzerinde hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Endikasyonları (Kullanım Yerleri)

Cymevene flakon, immün uyuşmazlığı bulunan bireylerdeki yaşamı ve görmeyi tehdit eden sitomegalovirüs (CMV) hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde ve organ nakli hastalarında CMV hastalığının önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları (Kullanılmaması Gereken Yerler)

Gansiklovire, asiklovire veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda Cymevene kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler

Klinik öncesi testlerde gansiklovir mutajenisite, teratojenisite ve karsinojenisiteye neden olmuştur. Dolayısıyla insanlarda potansiyel bir teratojen ve karsinojen olarak düşünülmelidir. Cymevene ile tedavi edilen hastalarda nötropeni, anemi ve trombositopeni gözlemlenmiştir. Mutlak nötrofil sayımı 500 hücre/µl’den az ise ya da trombosit sayımı 25.000 hücre/µl’den az ise terapiye başlanmamalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda, kreatinin klirensine dayalı doz ayarlamaları önerilmiştir (bkz. Kullanım Şekli ve Doz).
Cymevene solüsyonlarının yüksek bir pH (9 ile 11 aralığı) değeri olduğundan flebit ve/veya intravenöz yapılan tarafta ağrıya neden olabilir. Gansiklovir solüsyonlarının; hızlı dilüsyon ve dağılımını sağlamak üzere yalnızca yeterli kan akışı olan venler içine verilmesine dikkat edilmelidir.

Otomobil ve makine kullanma üzerindeki etkisi:

Cymevene alan hastalarda nöbet, uyuklama, baş dönmesi, ataksi, konfüzyon ve/veya koma görülebilir. Bu etkiler görüldüğü takdirde hastanın araba ve makine kullanma yeteneği de dahil olmak üzere uyanık ve dikkatli olmasını gerektiren görevlerini etkileyebilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanımındaki güvenlik tam olarak belirlenememiştir. Gansiklovirin geçici ya da sürekli spermatojenez inhibisyonuna neden olması muhtemel görülmektedir. Cymevene gebelik sırasında ancak sağlayacağı yararlar fetüse vereceği potansiyel zarar riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Çocuk sahibi olma potansiyeline sahip kadınlar tedavi sırasında etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Erkek hastalara tedavi sırasında ve tedavi bitiminden sonraki 90 gün içinde bariyer kontraseptif kullanmaları önerilmelidir. Gansiklovirin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu geçtiği için, Cymevene emziren annelere verilmemelidir. Son Cymevene dozu alımı ile emzirmenin yeniden başlaması arasında geçmesi gereken minimum süre bilinmemektedir.

Yan Etkiler/Advers Etkiler (İstenmeyen Etkiler)

Gansiklovir i.v. ile tedavi edilen hastalarda aşağıda belirtilen advers etkiler görülebilir. Bunların bazıları arka plandaki hastalığa bağlı olabilir.
Kan ve lenfatik sistem: Anemi, eozinofili, hipokromik anemi, lökopeni, kemik iliği depresyonu, pansitopeni, trombositopeni.
Mide-barsak sistemi: Karın ağrısı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, disfaji, erüktasyon, fekal enkontinans, barsak gazı, hemoraji, karaciğer fonksiyon testi anormalliği, ağız ülseri, bulantı, pankreatit, dil bozuklukları, kusma.
Vücut genelinde: Karın büyümesi, anoreksi, asteni, selülit, göğüs ağrısı, üşüme, ödem, ateş, başağrısı, enfeksiyon, malasi, ağrı, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonu, sepsis, enjeksiyon yerinde; apse, ödem, hemoraji, enflamasyon, ağrı, flebit.
Kardiyovasküler sistem: Aritmi, derin tromboflebit, hipertansiyon, hipotansiyon, migren, flebit, vazodilatasyon.
Solunum sistemi: Öksürük artışı, dispne.
Merkezi sinir sistemi: Anormal rüya ve düşünceler, anormal yürüyüş, anksiyete, ataksi, koma, konfüzyon, depresyon, baş dönmesi, ağız kuruluğu, öfori, hipestezi, uykusuzluk, manik reaksiyon, sinirlilik, parestezi, psikoz, nöbetler, uyuklama, tremor.
Deri: Akne, alopesi, herpes simplex, makülopopüler isilik, pruritus, isilik, terleme, ürtiker.
Özel duyular: Anormal görme, amblopi, körlük, konjunktivit, sağırlık, göz ağrısı, glokom, retina ayrışması, retinit, tat bozulması, vitreus bozukluğu.
Metabolizma ve beslenme bozuklukları: Alkali fosfataz artışı, kreatinin artışı, kreatin fosfokinaz artışı, kan şekeri düşüşü, hipokalemi, laktik dehidrojenaz artışı, SGOT artışı, SGPT artışı.
Ürogenital sistem: Anormal böbrek fonksiyonu, meme ağrısı, kreatinin klirensi azalması, hematüri, kan üre azotu artışı (BUN), böbrek yetmezliği, idrar sıklığı, idrar yolu enfeksiyonu.
Kas ve iskelet sistemi: Miyalji, miyasteni.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri

Gansiklovirin plazma proteinlerine bağlanması yalnızca %1-2 olup, bağlanma yeri değiştirilmesi şeklinde ilaç etkileşmeleri beklenmemektedir.
Probenesid: Gansiklovirin serum konsantrasyonlarını artırabilir.
Zidovudin: Zidovudin ve Cymevene’in her ikisi de granülositopeni (nötropeni) ve anemiye neden olabilirler. Bu advers etkiler izlenmelidir.
Didanozin: Başlangıç rejimi didanozinin AUC’sini (%70 kadar) artırabilir; didanozinle ilgili advers etkiler yakından takip edilmelidir. İdame rejimi didanozinin AUC’sini (%50 kadar) artırabilir.
İmipenem-silastatin: Gansiklovir ve imipenem-silastatin alan hastalarda genelleşmiş nöbetler bildirilmiştir. Bu ilaçlar, potansiyel yararları riskleri aşmadığı takdirde ardarda kullanılmamalıdır.
Miyelosupresif ve böbrek bozukluğuyla ilgili olduğu bilinen başka ilaçlarla birlikte toksisite artabilir.
Mikofenolat: Oral mikofenolat ve i.v. gansiklovirin tavsiye edilen dozlarının tek doz uygulanması ile yapılan çalışmanın sonuçlarına ve mikofenolat (Bkz. Farmakokinetik, Kullanım Şekli ve Dozu ve Uyarılar/Önlemler) ile gansiklovirin farmakokinetiği üzerine renal bozukluğun bilinen etkilerine dayanarak; renal tübüler sekresyon mekanizması için yarışan bu iki ajanın birlikte kullanılmasının MPAG (mikofenolatın inaktif metaboliti) ve gansiklovir konsantrasyonlarının artmasına sebep olacağı görüşüne varılmıştır. Mikofenolat ve gansiklovirin birlikte kullanıldığı böbrek yetmezliği olan hastalarda gansiklovir için tavsiye edilen dozlar gözlenmeli ve hasta dikkatlice izlenmelidir. MPA (mikofenolatın aktif metaboliti) farmakokinetiğinin önemli ölçüde değişmesi beklenmez ve mikofenolat doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kullanım Şekli ve Dozu

CMV retinitis tedavisi için standart doz :
Başlangıç tedavisi: Normal renal fonksiyona sahip hastalarda 14 ile 21 gün süreyle her 12 saatte bir, 1 saatten fazla sürecek şekilde, 5 mg/kg i.v. enfüzyon şeklinde uygulanır.
İdame tedavisi: Haftada 7 gün, günde bir kez 5 mg/kg veya haftada 5 gün, günde bir kez 6 mg/kg, 1 saatten fazla sürecek şekilde, i.v. enfüzyon şeklinde uygulanır.
Organ nakli hastalarında önleme tedavisi için standart doz:
Başlangıç tedavisi: Normal renal fonksiyona sahip hastalarda 7 ile 14 gün süreyle her 12 saatte bir, 1 saatten fazla sürecek şekilde, 5 mg/kg i.v. enfüzyon şeklinde uygulanır.
İdame tedavisi: Haftada 7 gün, günde bir kez 5 mg/kg veya haftada 5 gün, günde bir kez 6 mg/kg, 1 saatten fazla sürecek şekilde, i.v. enfüzyon şeklinde uygulanır.
Özel doz talimatları
a) Renal bozukluğu olan hastalarda: Renal bozukluğu olan hastalarda, Cymevene dozu aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmalıdır . Kreatinin klirensi aşağıdaki formül yardımıyla serum kreatinini ile ilişkilendirilebilir:
Erkeklerde = (140-yaş[yıl]) x (vücut ağırlığı [kg])
(72) x (0.011 x serum kreatinini [mm/L] )

Kadınlarda = 0.85 x erkeklerdeki değer

CrCl Başlangıç dozu İdame dozu
≥70 ml/dak 5.0 mg/kg her 12 saatte bir 5.0 mg/kg/gün
50-69 ml/dak 2.5 mg/kg her 12 saatte bir 2.5 mg/kg/gün
25-49 ml/dak 2.5 mg/kg/gün 1.25 mg/kg/gün
10-24 ml/dak 1.25 mg/kg/gün 0.625 mg/kg/gün
<10 ml/dak 1.25 mg/kg haftada 3 kez hemodiyaliz sonrası 0.625 mg/kg haftada 3 kezRenal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması önerildiği için serum kreatinini veya kreatinin-klirens düzeyleri dikkatle izlenmelidir.
b)Lökopeni, ciddi nötropeni, anemi ve trombositopenisi olan hastalarda: Gansiklovir ile tedavi edilen hastalarda granülositopeni (nötropeni), anemi ve trombositopeni gözlemlenmiştir. Gansiklovirin klinik toksisitesi lökopeniyi de içermektedir. Lökopeni, ciddi nötropeni, anemi ve/veya trombositopeni görülen hastalarda doz azaltımı düşünülmelidir.
Toplam kan sayımı ve trombosit sayımının sık sık yapılması önerilmektedir. c)Yaşlı hastalarda: Yaşlı hastaların böbrek fonksiyonlarında genellikle azalma olduğu için Cymevene yaşlı hastalara renal durumları göz önünde bulundurularak verilmelidir (bkz. Özel doz talimatları: Renal bozukluğu olan hastalar).
d)Çocuklarda kullanımı: Gansiklovirin konjenital ve yenidoğan CMV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanımı da dahil olmak üzere, pediatrideki güvenlik ve etkinliği belirlenmemiştir.
Uzun vadedeki karsinojenisitesi nedeniyle Cymevene’in çocuklarda kullanımı son derece dikkatli olmayı gerektirmektedir. Tedavinin yararları risklerinden daha ağır basmalıdır.
(Bkz. Özel klinik durumlardaki farmakokinetik)

Cymevene solüsyonunun hazırlanması

1. Liyofilize Cymevene, flakon içine 10 ml enjeksiyonluk su enjekte edilerek enjeksiyon için yeniden oluşturulmalıdır. Enjeksiyon için paraben (parahidroksibenzoat) içeren bakteriyostatik su kullanılmamalıdır.
Çünkü parabenler Cymevene steril tozu ile uyumsuzdur ve çökelti oluşturabilirler.
2. Flakon ilacın çözülmesi için çalkalanmalıdır.
3.Yeniden oluşturulan solüsyon içinde partikül bulunup bulunmadığı, karışımı hazırlamadan önce, kontrol edilmelidir.
4. Flakon içindeki yeniden oluşturulmuş solüsyon oda sıcaklığında 12 saat dayanır ve buzdolabında saklanmamalıdır.

Enfüzyon solüsyonunun hazırlanması ve uygulanması
Hastanın ağırlığına göre hesaplanan uygun doz Cymevene flakonundan çekilmeli (konsantrasyon 50 mg/ml) ve uygun bir enfüzyon sıvısına ilave edilmelidir. Normal fizyolojik serum, sudaki % 5 dekstroz, Ringer veya laktatlı Ringer solüsyonu kimyasal ve fiziksel yönden Cymevene ile uyumlu bulunmuştur. 10 mg/ml’den fazla enfüzyon konsantrasyonları tavsiye edilmemektedir.
Cymevene başka intravenöz ürünlerle karıştırılmamalıdır.
Cymevene bakteriyostatik olmayan steril suyla yeniden oluşturulduğundan enfüzyon solüsyonu, bakteriyel kontaminasyon riskini azaltmak için, mümkün olduğu kadar çabuk ve 24 saat içinde kullanılmalıdır.
Enfüzyon solüsyonu buzdolabında saklanmalı ancak dondurulmamalıdır.
Dikkat – hızlı veya bolus i.v. enjeksiyonla uygulamayınız!
Cymevene’in toksisitesi aşırı plazma düzeyleri nedeniyle artabilir.
Dikkat – gansiklovir solüsyonlarının yüksek pH’ı (~11) nedeniyle i.m. ve s.c. enjeksiyonlar ciddi deri tahrişlerine yol açabilirler.
Önerilen doz, sıklık, ve enfüzyon hızları aşılmamalıdır.

Doz Aşımı

Cymevene i.v. solüsyonu ile doz aşımını izleyen advers etkiler irreversibl pansitopeni, inatçı kemik iliği supresyonu, reversibl nötropeni veya granülositopeni, hepatik vakalar, renal vakalar ve nöbetlerdir. Aşırı Cymevene dozu alan hastalarda diyaliz ve hidrasyon ilacın plazma düzeyinin düşürülmesinde yararlı olabilir.

Saklama Koşulu

30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İçinde gansiklovir bulunan enfüzyon solüsyonu buzdolabında 2o-8oC’de saklanmalı ve 24 saat içinde kullanılmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Ticari Şekli

Cymevene 500 mg, i.v. enfüzyon için liyofilize toz, 1 flakon

Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi, Levent, İstanbul

Ruhsat tarihi ve numarası: 20.10.1997 - 101/93

Üretim Yeri İsim ve Adresi:

F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, İsviçre

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (gansiklovir etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.