C ile başlayan ilaçlar » Bayer Turk » CORASPIN 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET

CORASPIN 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET

 • İlaç Firması :
  BAYER TURK
 • Barkod :
  8699546130153
 • Fiyatı :
  6.1TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  B01AC06
 • Etkin madde :
  asetilsalisilik asit
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
  N02BA Salisilik asit ve türevleri
  N02BA01 asetilsalisilik asit

asetilsalisilik asit etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Ağrı ve ateş:
Yetişkin 3-4 saatte bir 300mg - 8 saatte bir 1gr.
Çoculta 60mg/kg/gün 4 saatlik dozlara bölünerek.
Artrit 80-100mg/kg/gün.
Antiagregan 75-325mg/gün.

Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gastrointestinal kanama geçirmiş olanlar, hemofili, hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlar.
Çocuk ve gençlerde viral hastalıklarda reye sendromuna neden olabilir.

Etkileşim; antikoagülanlar, oral hipoglisemiyanlar, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, alkol, kortikosteroidler, pirazolon türevleri, üriner alkalileştiriciler, fenobarbital, propranolol.

Yan etkiler; gastrointestinal sistemde kanama ve ülser, kulakta çınlama, vertigo, reversible duyma kaybı, kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme, ürtiker, prurit, angioödem, astma, anaflaksi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

CORASPİN® 300
Enterik Kaplı Tablet
Formülü:
Beher tablette: Asetilsalisilik asit 300 mg
Farmakolojik Özellikleri:
Coraspin 300 içerdiği asetilsalisilik asit nedeniyle antiagregan, analjezik, antipiretik
ve antienflamatuvar etkiye sahiptir.
Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde
önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir.
Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve
vazokonstriksiyon yönünde etki ederken, vasküler endotelyumda üretilen prostasiklin
(PGI2) antiagregan ve vazodilatör olarak görev yapar. Vasküler endotelyum hasar
gördüğünde, örneğin aterosklerotik hadiselerde, PGI2 sentezi bozulmakta ve TXA2
artışı belirmektedir.
Asetilsalilsilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz
olarak inhibe eder. Trombositler, bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle,
ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon
özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine, endotel hücrelerinde asetillenmiş
siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder.
Coraspin 300, özellikle uzun dönemli profilaktik ve terapötik uygulamalarda mide
şikayetlerini en aza indirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu amaçla Coraspin 300
tabletleri, mide asidine dirençli enterik lakla kaplanmıştır ve ancak barsakta
çözünürler. Barsakta emilimi takiben % 80-90 oranında plazma proteinlerine
bağlanan asetilsalisilik asit, böbrekler yolu ile salisilik asit ve metabolitleri halinde
atılır.
Endikasyonları:
Anti-trombotik olarak; yüzeyel venlerin enflamasyonunda, non-stabil anjina pektoriste
ve risk altındaki (hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik) hastalarda koroner trombozun
önlenmesinde; miyokard reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide
özellikle aortokoroner by-pass ve arteriovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve
embolizmin önlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir.
Ayrıca, hafif ve orta şiddette ağrılarda, baş ağrısı, diş ağrısı, nevralji ve adet
sancılarında, migrende, iltihabi durumlarda (romatizmal hastalıklar) ve ateşte (soğuk
algınlığı) tavsiye edilir.
Kontrendikasyonları:
Kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, antikoagülan (heparin, kumarin
türevleri v.b.) tedavisi sırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde,
salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı hassasiyet gösterenlerde, kronik veya aktif
ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyarılar, önlemler:
Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve emziren anneler tarafından
alınmamalıdır. Özellikle gebeliğin son üç ayında kullanılması sakıncalıdır.
ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE YÜKSEK ATEŞTE REYE SENDROMU
KONUSUNDA HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Yan etkileri/Advers etkiler:
Mide rahatsızlığı, gastro-entestinal gizli kan kaybında artış, nadiren aşırı hassasiyete
bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Non-streoidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın
istenmeyen etkilerini, antikoagülanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini
ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimali arttırır.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun
ayarlanması gerekebilir.
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Yüzeyel venlerin enflamasyonunda: 3x2 tablet/gün
Uzun süreli tromboz tedavisinde: 3-4x1 tablet/gün
İnme profilaksisinde ve geçici
iskemik ataklarda: 1-2x1 tablet/gün
Reinfarktüs profilaksisi ve non-
stabil anjina pektoriste: 1-2x1 tablet/gün
Risk altındaki hastalarda koroner
trombozun önlenmesinde: günaşırı 1 tablet
Post-operatif (by-pass ve shunt)
tromboz profilaksisinde: günaşırı 1 tablet
Ağrı, ateş, enflamasyon ve soğuk algınlığında:
Yetişkinlerde bir defada 2-3 tablet, günde 10 tablete kadar.
Çocuklarda: Bir defada 4-6 yaş için 1⁄2 tablet, 7-9 yaş için 1 tablet, 9-15 yaş için 1-2
tablet. Bu doz günde 3 defa tekrarlanabilir.
Kullanım şekli:
Coraspin 300, tercihen yemeklerden sonra çiğnenmeden yarım bardak su ile yutulur.
Doz aşımı ve tedavisi:
Aşırı dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma,
konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri
görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak
koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.
Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum
bikarbonat ile). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.
Ticari takdim şekli:
30 tabletlik blister ambalajlarda.
Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat tarihi: 13.03.1992 No: 159/53
Ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Üretim yeri: Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul
25oC'nin altında kuru ve serin bir yerde saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 14.06.2005

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.