CORASPIN 100 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET Prospektüs

CORASPİN® 100
Enterik Kaplı Tablet
Formülü:
Beher enterik kaplı tablette: Asetilsalisilik asit 100 mg.
Farmakolojik Özellikleri:
Coraspin 100 enterik kaplı tabletler içerdiği 100 mg asetilsalisilik asit nedeniyle
antiagregan etkiye sahiptir.
Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde
önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir.
Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve
vazokonstriksiyon yönünde etki ederken, vasküler endotelyumda üretilen prostasiklin
(PGI2) antiagregan ve vazodilatör olarak görev yapar. Vasküler endotelyum hasar
gördüğünde, örneğin aterosklerotik hadiselerde, PGI2 sentezi bozulmakta ve TXA2
artışı belirmektedir.
Asetilsalisilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz
olarak inhibe eder. Trombositler, bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle,
ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon
özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine, endotel hücrelerinde asetillenmiş
siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder.
Coraspin 100, özellikle uzun dönemli profilaktik ve terapötik uygulamalarda mide
şikayetlerini en aza indirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu amaçla Coraspin 100
tabletleri, mide asidine dirençli enterik lakla kaplanmıştır ve ancak barsakta
çözünürler. Barsakta emilimi takiben % 80-90 oranında plazma proteinlerine
bağlanan asetilsalisilik asit, böbrekler yolu ile salisilik asit ve metabolitleri halinde
atılır.
Endikasyonları:
Anti-trombotik olarak; non-stabil anjina pektoriste ve risk altındaki (hipertansif,
hiperlipidemik, diyabetik) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard
reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass
ve arteriovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici
iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Coraspin, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, antikoagülan (heparin,
kumarin türevleri v.b.) tedavisi sırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde,
gebeliğin son üç ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı hassasiyet
gösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar, önlemler:
Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve emziren anneler tarafından
alınmamalıdır.
Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal
kanama riskini artırabilir.
Yan etkileri/Advers etkiler:
Mide rahatsızlığı, gastrointestinal gizli kan kaybında artış, nadiren aşırı hassasiyete
bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Non-streoidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın
istenmeyen etkilerini, antikoagülanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini
ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimali arttırır.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun
ayarlanması gerekebilir.
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Reinfarktüs profilaksisi ve non-
stabil anjina pektoriste: 1-3x1 tablet/gün
Risk altındaki hastalarda koroner
trombozun önlenmesinde: 1-2x1 tablet/gün
Post-operatif (by-pass ve shunt)
tromboz profilaksisinde: 1x1 tablet/gün
İnme profilaksisinde ve geçici
iskemik ataklarda: 1-3x1 tablet/gün
Kullanım şekli:
Coraspin 100, çiğnenmeden yarım bardak su ile yutulur.
Doz aşımı ve tedavisi:
Aşırı dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma,
konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri
görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak
koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.
Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum
bikarbonat ile). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.
Ticari takdim şekli:
Coraspin 100 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda.
Diğer ticari şekli:
Coraspin 300 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda
Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul
Üretim Yeri: Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul
Ruhsat tarihi: 27.04.1995 No: 173/54
25oC'nin altında kuru ve serin bir yerde saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 14.06.2005


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.