C ile başlayan ilaçlar » Deva Holding » CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET

CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET

 • İlaç Firması :
  DEVA HOLDING
 • Barkod :
  8699525092779
 • Fiyatı :
  24.87TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DC02
 • Etkin madde :
  sefuroksim
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DC İkinci Second kuşak sefalosporinler
  J01DC02 sefuroksim
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.5g Oral, 3g Parenteral

sefuroksim etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin oral 2 x 250-500mg. enjektabl 1-3 x 750mg-1,5gr (böbrek yetmezliğinde dozlar ayarlanmalı)
Çocuk oral 30mg/kg/gün ikiye bölünerek. enjektabl 50-200mg/kg/gün üçe bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Probenesid.Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

Yan etkiler; diyare, bulantı, kusma...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

Formülü:
Her film tablet 500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Sefuroksim aksetil, sefalosporin grubundan bakterisid etkili bir antibiyotik olan Sefuroksim´in asetoksietil esteridir.
Sefuroksim aksetil oral yoldan alındığında gastrointestinal sistemden absorbe edilir ve barsak mukozasında ve kanda süratle Sefuroksim´e hidrolize olur. Bunu takiben Sefuroksim, tüm ekstraselüler sıvılara dağılır.
Sefuroksim aksetil aç veya tok karnına alınabilir ancak tok olarak alındığında absorbsiyon ve biyoyararlanımının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Mikrobiyoloji
Sefuroksim aksetil´in in-vivo bakterisid etkisi Sefuroksim´den kaynaklanır. Sefuroksim, önemli hedef proteinlere bağlanarak bakteri duvarı sentezini inhibe eder ve bu yolla etki gösterir.
Sefuroksim, beta-laktamaz üretenler dahil birçok gram negatif ve gram pozitif bakteri üzerinde bakterisid etkiye sahiptir. Beta laktamaz enzimlerine, özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık rastlanan plasmid aracılığı ile transfer edilen beta laktamaz enzimlerine karşı dirençlidir.
Ampisilin ve Amoksisiline dirençli birçok suş üzerinde de etkilidir.
Sefuroksim´in etkili olduğu mikroorganizmaların başlıcaları şunlardır:

Gram Negatif Mikroorganizmalar
Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil), Escherichia coli, Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil), Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Proteus mirabilis, Proteus inconstans, Providencia rettgeri, Morgenella morganii, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (Ampisiline dirençli suşlar dahil).

Gram Pozitif Mikroorganizmalar
Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil, Metisilin´e dirençli türler hariç), Staphylococcus epidermidis ( Penisilinaz üreten türler dahil, Metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (ve diğer beta hemolitik streptokoklar), Streptococcus group B (Streptococcus agalactiae)

Anaerob Mikroorganizmalar
Gram pozitif ve gram negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), gram pozitif basiller (Clostridium türleri dahil), gram negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri

Diğer organizmalar
Borrelia burgdorferi

Endikasyonları:
# Alt solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Akut ve kronik bronşit ve pnömoni
# Üst solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsilit, farenjit
# Üriner ve genital sistem enfeksiyonları
Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi
# Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Ör: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi
# Gonore
Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit
# Lyme Hastalığı
Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklardaki erken Lyme hastalığında ve bunu takiben geç Lyme hastalığının önlenmesinde

Kullanım Şekli ve Dozu:
CEFAKS Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır.

Erişkinler ve 12 Yaşın Üstündeki Çocuklar:

* Üst solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Farenjit, tonsillit, sinüzit:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg,
* Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları
Ör: Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,
* Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları:
7-10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg veya 250 mg,
* Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,
* Erken Lyme hastalığı:
20 gün süre ile günde 2 defa 500 mg,
* Komplikasyonsuz gonore:
Tek doz halinde 1 g

Tablet Yutabilen Çocuklar:
3 aylıktan küçük çocuklarda Sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.
Farenjit, tonsillit:
10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg,
Akut otitis media:
10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eden 10 film tabletlik aluminyum strip ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
CEFAKS 125 mg Film Tablet
CEFAKS 250 mg Film Tablet
CEFAKS 125 mg - 5 ml Süspansiyon
CEFAKS 125 mg - 50 ml Süspansiyon
CEFAKS 125 mg - 100 ml Süspansiyon

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (sefuroksim etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.