C ile başlayan ilaçlar » Toprak » CANDIDIN 150 MG 1 KAPSÜL

CANDIDIN 150 MG 1 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  TOPRAK
 • Barkod :
  8699622150204
 • Fiyatı :
  10.24TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J02AC01
 • Etkin madde :
  flukonazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J02 SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02A SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
  J02AC Triazol türevleri
  J02AC01 flukonazol

flukonazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Triazol türevi antimikotik.
Yetişkinde günde 50-100mg - haftada 1 kez 150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; kumarin grubu antikoagülanlar, klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlar, siklosporin, fenitoin, tiazid grubu diüretikler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık, SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler, sersemlik, başağrısı, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

A-72
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gerekir.Bu antibiyotikler için nfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Prospektüs

Formülü:

Her kapsül, 150 mg Flukonazol içerir.

Yardımcı madde: Titanyumdioksid

Farmakolojik Özellikleri:

Flukonazol antifungal etkili sentetik triazol türevidir ve diğer imidazol türevi antifungallere yapıca benzer. Temel etki mekanizması fungistatiktir ve bu etkisini hücre membranı geçirgenliğini değiştirerek ve aminoasitler, potasyum gibi hücre esansiyel elemanlarının hücre dışına çıkmasını sağlayarak veya pürin gibi prekürsör moleküllerin hücreye alımını durdurarak yaptığı düşünülmektedir.

Farmakolojik etki spektrumu: İn vitro duyarlılık testleri, flukonazol’un çeşitli kandida suşlarına (C. albicans, C. kefyr, C. capsulatum gibi) etkili olduğu, in-vivo fare ve tavşan çalışmaları ise C. neoformans’ın oluşturduğu pulmoner enfeksiyonlarda etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca Malassezia furfur’un oluşturduğu tinea versicolor’da, Trichophyton veya Microsporum canis’in oluşturduğu enfeksiyonlarda etkili olabildiği in-vivo hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri:
Flukonazol’ün farmakokinetiği IV. veya oral alımda benzerdir. Oral alımda, gastrointestinal kanaldan hızla ve tama yakın emilir. Pik plazma konsantrasyonlara oral alımdan 1–2 saat sonra ulaşılır ve emilim yiyeceklerle değişmez. 500-400 mg’lık günlük dozlarla kararlı plazma konsantrasyonlarına 5 ila 10 gün içinde ulaşılır. Ancak, normal günlük dozunun iki katı ile yükleme ve bunu takiben günlük dozların normal alımıyla kararlı konsantrasyona 2. günde ulaşıldığı bildirilmiştir. Flukonazol oral ve IV. yoldan verilmesinden sonra bütün vücuda iyi şekilde dağılır, tırnaklar ve salya, vajinal sekresyonlar gibi dokularda plazma konsantrasyonları ile eşdeğer konsantrasyonlara ulaşılır. Flukonazol, % 11–12 düzeyinde plazma proteinlerine bağlanır. Plazma eliminasyon yarılanma zamanı normal renal fonksiyonlara sahip erişkinlerde yaklaşık 30 saattir (20–50 saatlik aralık). Böbrek fonksiyon bozukluğu olan vakalarda bu zaman uzamaktadır.

Endikasyonları:
Akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde

Kontrendikasyonları:
CANDİDİN bu ilaca veya benzer kimyasal yapıya sahip maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Flukonazol ile çok seyrek olarak, karaciğer ilintili ciddi yan etki bildirilmiş olmasına karşın, bir belirti veya hastalığın ortaya çıkmasına karşın dikkatli olmalı, gerektiğinde tedavi hemen kesilmelidir. Altta yatan ciddi hastalığa bağlı olarak flukonazol kullanan vakalarda çok seyrek olarak fetal eksfoliyatif deri belirtileri bildirilmiştir. Bu nedenle immün yetmezliği olan ve flukonazol kullanan vakalarda deri döküntüsü ortaya çıkarsa tedavi kesilmeli ve vaka gözlem altına alınmalıdır.

Çocuklar ile ilgili Uyarılar: Flukonazol’ün 16 yaşından küçük çocuklarda uygulanmasının güvenirliliği ve etkinliği gösterilmemiştir. Bu alanda çalışmalar sürmektedir. 3 ila 19 yaş arasındaki sınırlı sayıda çocuk vakada yapılmış çalışmalarda anormal bir advers etki kaydedilmemiştir.

Gebelik ve Süt verme ile ilgili Uyarılar: Flukonazol’ün gebe kadınlarda uygulanması konusunda yeterli sayıda ve iyi kontrollü araştırma mevcut değildir. Bu nedenle de gebelerde yarar/zarar değerlendirmesi dikkatlice yapılarak uygulanabilir. Flukonazol insan sütüne geçtiği için, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Renal Yetmezlikte Uygulama: Değişmemiş ilaç şeklinde atılma gerçekleştiği için özel bir dozaj gerekmemektedir.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:

Flukonazol genelde iyi tolere edilen bir ilaçtır. 7 gün veya daha uzun süreli kullanımlarda advers etkiler %5 ila 30 vakada gözlenmiştir.

Gastrointestinal Yan Etkiler: Hafif veya orta şiddette bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare seyrek olarak gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık.

Dermatolojik Yan Etkiler: Döküntü, eozinofili ile birlikte yaygın döküntü ve kaşıntı flukonazol alan vakalarda yaklaşık % 5’inde görülmektedir.

Hepatik Yan Etkiler: Hafif ve geçici olarak SGOT, SGPT, alkalen fostataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler görülebilir. Ancak bu yükselme tedavi sırasında veya tedavi kesildiğinde normal düzeylere inebilir.

Santral Sinir Sistemi ile İlgili Yan Etkiler: Sersemlik hali ve başağrısı çok seyrek olarak görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:
Flukonazol karaciğer tarafından metabolize edilen ilaçların farmakokinetik parametrelerini değiştirir. Kumarin grubu antikoagülanların flukonazol ile birlikte uygulanması protrombin zamanının uzamasına neden olmaktadır. Ayrıca klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlarla birlikte kullanılması, bu ilaçların yarı ömürlerini uzatmaktadır. Siklosporin ile flukonazol’ün birlikte uygulanması plazma siklosporin konsantrasyonlarının artmasına neden olur. Aynı durum fenitoin içinde geçerlidir. Ancak bu fenitoin toksisitesi ile sonuçlanabilir. Öte yandan tiazid grubu diüretiklerle birlikte uygulanma ise bu kez flukonazol pik plazma konsantrasyonlarının artışı ile sonuçlanmaktadır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Vulvavajinal Kandidiyazis: 150 mg’lık tek doz tedavi edilir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
150 mg’lık 1 Kapsül

Piyasada Mevcut Diğer Ticari Şekilleri:

50 mg’lık 3 ve 7 Kapsül

150 mg’lık 2 Kapsül

Ruhsat No:
177/44

Ruhsat Tarihi:
08/03/1996

Ruhsat Sahibi:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Ihlamur Yıldız Cad: No:10, 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Üretim Yeri:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. PK. 155 54060 SAKARYA

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (flukonazol etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.