İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimCORASPIN 100 MG 30 TABLET

>English
İlaç Firması : BAYER
Barkod : 8699546130238
Fiyatı : 1,76 TL.
Kamu kodu; A02009
SB.atc; B01AC06
Etkin madde : asetilsalisilik asit


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N02 ANALJEZİKLER
N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
N02BA Salisilik asit ve türevleri
N02BA01 asetilsalisilik asit
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

asetilsalisilik asit

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Ağrı ve ateş:
Yetişkin 3-4 saatte bir 300mg - 8 saatte bir 1gr.
Çoculta 60mg/kg/gün 4 saatlik dozlara bölünerek.
Artrit 80-100mg/kg/gün.
Antiagregan 75-325mg/gün.

Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gastrointestinal kanama geçirmiş olanlar, hemofili, hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlar.
Çocuk ve gençlerde viral hastalıklarda reye sendromuna neden olabilir.

Etkileşim; antikoagülanlar, oral hipoglisemiyanlar, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, alkol, kortikosteroidler, pirazolon türevleri, üriner alkalileştiriciler, fenobarbital, propranolol.

Yan etkiler; gastrointestinal sistemde kanama ve ülser, kulakta çınlama, vertigo, reversible duyma kaybı, kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme, ürtiker, prurit, angioödem, astma, anaflaksi...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

CORASPİN® 100
Enterik Kaplı Tablet
Formülü:
Beher enterik kaplı tablette: Asetilsalisilik asit 100 mg.
Farmakolojik Özellikleri:
Coraspin 100 enterik kaplı tabletler içerdiği 100 mg asetilsalisilik asit nedeniyle
antiagregan etkiye sahiptir.
Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde
önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir.
Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve
vazokonstriksiyon yönünde etki ederken, vasküler endotelyumda üretilen prostasiklin
(PGI2) antiagregan ve vazodilatör olarak görev yapar. Vasküler endotelyum hasar
gördüğünde, örneğin aterosklerotik hadiselerde, PGI2 sentezi bozulmakta ve TXA2
artışı belirmektedir.
Asetilsalisilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz
olarak inhibe eder. Trombositler, bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle,
ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon
özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine, endotel hücrelerinde asetillenmiş
siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder.
Coraspin 100, özellikle uzun dönemli profilaktik ve terapötik uygulamalarda mide
şikayetlerini en aza indirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu amaçla Coraspin 100
tabletleri, mide asidine dirençli enterik lakla kaplanmıştır ve ancak barsakta
çözünürler. Barsakta emilimi takiben % 80-90 oranında plazma proteinlerine
bağlanan asetilsalisilik asit, böbrekler yolu ile salisilik asit ve metabolitleri halinde
atılır.
Endikasyonları:
Anti-trombotik olarak; non-stabil anjina pektoriste ve risk altındaki (hipertansif,
hiperlipidemik, diyabetik) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard
reinfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass
ve arteriovenöz şantlarda post-operatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici
iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Coraspin, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, antikoagülan (heparin,
kumarin türevleri v.b.) tedavisi sırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde,
gebeliğin son üç ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı hassasiyet
gösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar, önlemler:
Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve emziren anneler tarafından
alınmamalıdır.
Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal
kanama riskini artırabilir.
Yan etkileri/Advers etkiler:
Mide rahatsızlığı, gastrointestinal gizli kan kaybında artış, nadiren aşırı hassasiyete
bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
Non-streoidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın
istenmeyen etkilerini, antikoagülanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini
ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimali arttırır.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun
ayarlanması gerekebilir.
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Kullanım şekli ve dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Reinfarktüs profilaksisi ve non-
stabil anjina pektoriste: 1-3x1 tablet/gün
Risk altındaki hastalarda koroner
trombozun önlenmesinde: 1-2x1 tablet/gün
Post-operatif (by-pass ve shunt)
tromboz profilaksisinde: 1x1 tablet/gün
İnme profilaksisinde ve geçici
iskemik ataklarda: 1-3x1 tablet/gün
Kullanım şekli:
Coraspin 100, çiğnenmeden yarım bardak su ile yutulur.
Doz aşımı ve tedavisi:
Aşırı dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma,
konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri
görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak
koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.
Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum
bikarbonat ile). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.
Ticari takdim şekli:
Coraspin 100 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda.
Diğer ticari şekli:
Coraspin 300 enterik kaplı tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda
Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul
Üretim Yeri: Bayer İlaç Fab. A.Ş. İstanbul
Ruhsat tarihi: 27.04.1995 No: 173/54
25oC'nin altında kuru ve serin bir yerde saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Reçete ile satılır.
Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 14.06.2005Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

ASINPIRINE 100 MG 100 TABLET - I.E ULAGAY 1,64 TL
ASINPİRİNE 300 MG 100 TABLET - I.E ULAGAY 2,08 TL
ASINPIRINE 500 MG 20 TABLET - I.E ULAGAY 1,11 TL
ASPIRIN 100 MG 20 TABLET - BAYER 0,54 TL
ASPIRIN 500 MG 20 TABLET - BAYER 1,44 TL
ATASPIN 80 MG 20 TABLET - ATABAY 0,47 TL
ATASPIN 500 MG 20 TABLET - ATABAY 0,82 TL
CORASPIN 100 MG 30 TABLET - BAYER 1,76 TL prospektüs
CORASPIN 300 MG 30 TABLET - BAYER 2,70 TL prospektüs
DISPRIL 300 MG 24 TABLET - RECKITT BENCKISER 1,25 TL prospektüs
ECOPIRIN 100 MG 30 ENTERİK KAPLI TABLET - ABDI IBRAHIM 1,76 TL
ECOPIRIN 150 MG 20 ENTERIK KAPLI TABLET - ABDI IBRAHIM 1,80 TL
ECOPIRIN 150 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET - ABDI IBRAHIM 2,60 TL
ECOPIRIN 300 MG 20 ENTERIK KAPLI TABLET - ABDI IBRAHIM 1,80 TL
ECOPIRIN 300 MG 30 ENTERIK KAPLI TABLET - ABDI IBRAHIM 2,53 TL
ECOPIRIN 500 MG 20 TABLET - ABDI IBRAHIM 3,47 TL
OPON 500 MG 20 TABLET - GRIPIN 1,26 TL
PHARMASPIRIN 300 MG 100 TABLET - SODHAN 1,48 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !