İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimPAROL 500 MG 20 TABLET

>English
İlaç Firması : ATABAY KIMYA
Barkod : 8699717010109
Fiyatı : 1,29 TL.
Kamu kodu; A05960
SB.atc; N02BE01
Etkin madde : parasetamol


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N02 ANALJEZİKLER
N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
N02BE Anilidler
N02BE01 parasetamol

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 3g oral parenteral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

parasetamol

Analjezik, antipiretik.
Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.Günlük maximum doz 4 gr.
Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.)

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; parasetamol allerjisi, ileri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı.

Etkileşim; antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, antikoagulanlar, alkol.

Yan etkiler; ürtiker, döküntü, methemoglobinemi, dispepsi...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

FORMÜLÜ : Parol tablet; her tablette 500 mg parasetamol içerir

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özellikleri

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Bu etkileri merkezi sinir sistemi ve periferide prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlıdır. Prostaglandinler ağrı duyusu taşıyan sinir uçlarının duyarlılığını arttırır.

Parasetamol prostaglandin sentezini inhibe ederek bu sinir uçlarının duyarlılığını azaltır, ağrı eşiğini yükseltir, impuls doğuşunu ve iletişimini inhibe eder. Antipiretik etkisi ise ön hipotalamustaki termoregulasyon merkezinin prastaglandin E2 tarafından uyarılmasını önlemesine bağlıdır. Parasetamolun antienflamatuvar etkisi minimaldir

Farmakokinetik özellikleri:

Absorpsiyon: Parasetamol ağız yoluyla alındığında absorpsiyonu çabuk ve tamdır. Yüksek karbonhidrat içeren bir yemekten sonra alınırsa absorpsiyonu azalır. Analjezik etkisi 30 dakikada başlar, 1-3 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer.

Dağılım: Parasetamol vücut doku ve sıvılarına yaygın biçimde dağılır. Proteine bağlanma oranı düşük olup % 20-50 arasındadır. Dağılım hacmi 0.95 l/ kg dır.

Metabolizma: Verilen bir oral dozun % 90-95 karaciğerde glukuronik asit, sulfirik asit ve sistenin ile konjugasyonla metabolize olur. Sadece % 5’ i değişmeden idrarla çıkar.

Atılım: Parasetamol renal yolla metabolitler şeklinde vücuttan atılır. Yarı ömrü 1-4 saat (ortalama 2.7 saat), renal klerensi 5 ml / dak dır. Parasetamol hemodiyaliz ve hemoperfüzyonla kandan uzaklaştırılabilir.


ENDİKASYONLARI

Baş ve diş ağrıları,dismenore,migren,miyalji,nevralji,muskuloskeletal sistem,postravmik ve postoperatif ağrılarda analjezik olarak,

Nezle, grip,akut akut farenjit, sinüzit,otit ve diğer akut ateşli hastalıklarda analjezik ve antipiretik olarak endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ilerlemiş karaciğer hastalığı (Child– Pugh Klas C) olanlarda ve kronik ağır alkolizmde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalı uzun süre yüksek dozda alınacaksa periyodik olarak renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılmalıdır.Gebelikte kullanım: Gebelik Kategorisi C

Parasetamolün gebelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Ancak deneysel çalışmalar ve hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Parasetamol gebelikte doktor tavsiyesi ile ve risk / fayda oranı tartılarak kullanılmalıdır.

Laktasyonda kullanım : Parasetamol anne sütü ile bebeğe geçer.Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Ancak parasetamolun laktasyonda kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir.

Pediatrik hastalar: Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle pediatrik hastalarda kullanımını sınırlandıracak bir neden bildirilmemiştir.

Geriatrik hastalar : Parasetamolun yaşa bağlı nedenlerle geriatrik hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir.

Araç ve Makina kullanmaya etkisi: Parasetamol alan hastaların motorlu araç veya makina kullanmalarında bir sakınca yoktur


YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Parasetamol terapötik dozlarda iyi tolere edilir.Nadiren deri erüpsiyonları, eritem,ürtiker ve ateş görülebilir.Salisilatlarla çapraz alerji nadirdir.Anemi,nötropeni, trombositopeni ve pansitopeni izole vakalar olarak bildirilmiştir.


BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ


Kumarin ve indandion sınıfı antikoagülan alanlarda kronik, yüksek dozda parasetamol verilmesi protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.

Kronik alkolizmde ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolun hepatotoksisite riski artabilir.

Hepatik enzim endüktörleri (barbituratlar, primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkenliği azaltabilir.Laboratuvar Test etkileşimleri

Parasetamol alanlarda :


Kan şekeri : Glukoz oksidoz / peroksidoz metoduyla olduğundan düşük gözükür.Hekzokinaz / glukoz – 6 – fosfat dehidrogenaz metoduyla olduğunun aynı gözükür.

Serumda ürik asit : fosfotungstad metoduyla olduğundan yüksek gözükür.

Bentiromid testi sonuçları geçersizdir.Çünkü hem parasetamol hem bentiromid arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asid miktarını etkiler.

Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 6-hidroksiindol asetik asid (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir.Kantitatif test etkilenmez.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZUDoktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği sürece:

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 0,5g-1g ( 1-2 tablet).Maksimum doz günde 6 tablettir.

9-12 yaş arası çocuklarda: gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 500 mg (1 tablet)

6-9 yaş arası çocuklarda : gerekli oldukça her 6 saatte bir 500 mg (1 tablet)dozda kullanılır.

6 yaşından küçük çocuklarda ilacı daha hassas bir şekilde doze edebilmek için süspansiyon formu kullanılmalıdır.

Çocuklarda ilaç 4 saatten daha sık aralarla verilmemelidir.DOZ AŞIMI

Doz aşımında hasta kusturulur veya midesi yıkanır.Daha sonra aktif kömür bulamacı verilir.Ancak bu asetilsistein solüsyonu verilmeden önce lavajla boşaltılmalıdır.Asetilsistein tedavisine kanda parasetamol konsantrasyonu tayin sonuçlarını beklemeden hemen başlamalıdır.Başlangıç dozu 140 mg / kg olup daha sonra 4 saatte bir 70 mg / kg dozda total 17 doz verilir.Her doz uygun içeceklerle % 5 ‘lik solüsyon halinde dilüe edilir.Plasmada parasetamol konsantrasyonları ilacın alınmasından sonra 4 ncü saatten itibaren tayin edilir.Daha önceki tayinler hepatotoksisite tahmini için faydalı değildir.Aşağıda gösterilenleri aşan konsantrasyonlar potansiyel hepototoksisiteyi gösterir ve tüm asetilsistein kürünün tamamlanmasını gerektirir.4 saat

150 mcg / ml


6 saat

70 mcg / ml


10 saat

50 mcg / ml


15 saat

20 mcg / ml


20 saat

8 mcg / ml


24 saat

3.5 mcg / mlEğer asetilsistein tedavisinde 24 saat içinde başlanmamışsa veya parasetamol çok yüksek miktarlarda alınmışsa hemodiyaliz veya hemoperfüzyonla parasetamol kandan çekilebilir.


SAKLAMA KOŞULLARI

25ºC nin altındaki, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işık ve nemden koruyunuz. Çocukların ulaşamayacakları bir yerde ve kendi ambalajında saklayınız.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Parol Tablet, her biri 500 mg parasetamol içeren 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718 Kadıköy / İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NO: 24.07.1973 – 116/37


Reçete ve reçetesiz satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

A-PER SURUP 120 MG 150 ML - AROMA 3,51 TL
BABINOKS PEDİATRİK 120MG/5ML 150ML ELİKSİR - SISTAS 3,04 TL
BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP - BERKO 1,75 TL
BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP - BERKO 2,73 TL
CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON - GLAXO SMITHKLINE 3,09 TL küb-hkt
CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - GLAXO SMITHKLINE 4,45 TL küb-hkt
DERMAN 1 KAŞE - DERMAN 0,17 TL
EFPA 10 EFERVESAN TABLET - ADEKA 1,92 TL
GERALGINE-P 120 MG/5 ML 150 ML - MUNIR SAHIN 2,92 TL
GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML ŞURUP - GRIPIN 2,04 TL prospektüs
GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - GRIPIN 3,06 TL prospektüs
KALMET 500 MG 20 TABLET - LAFAR 1,91 TL
MEDASET 650 MG 20 TABLET - KOCAK FARMA 0,88 TL
MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP - DROGSAN 2,06 TL prospektüs
MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP - DROGSAN 2,95 TL
MINAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML - PHARMACTIVE 3,00 TL küb-hkt
MINAMOL 500 MG 20 TABLET - PHARMACTIVE 1,91 TL küb-hkt
MINAMOL PLUS 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML - PHARMACTIVE 4,41 TL küb-hkt
MINOSET 500 MG 20 TABLET - BAYER 1,54 TL küb-hkt
MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SURUP - BAYER 2,88 TL
PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET - GLAXO SMITHKLINE 2,56 TL küb-hkt
PARA-COLD 120 MG/5 ML 100 ML ŞURUP - KEYMEN 1,88 TL
PARACEROL 10 MG/ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 12 FLAKON - POLIFARMA 53,41 TL
PARACET JUNIOR 160 MG 20 TABLET - GRIPIN 0,60 TL
PARACETAMOL PED.120 MG/5 ML150 ML ŞURUP - SABA 3,04 TL
PARANOX 120 MG/5 ML PEDIYATRIK SURUP 150 ML - SANOFI AVENTIS 2,95 TL
PARANOX 500 MG 20 TABLET - SANOFI AVENTIS 1,29 TL
PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR - SANOFI AVENTIS 3,22 TL prospektüs
PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR - SANOFI AVENTIS 2,32 TL prospektüs
PARASEDOL 10 MG/ML INFUZYON COZ. ICEREN 12 FLAKON - KOCAK FARMA 53,41 TL
PARASEDOL 500 MG 20 TABLET - KOCAK 1,03 TL
PARASEDOL PED. 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - KOCAK FARMA 3,00 TL prospektüs
PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP 100 ML - RASYONEL 1,89 TL
PAROL 10 MG/ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON - ATABAY 4,45 TL
PAROL 10 MG/ML INFUZYON SOLUSYONU - ATABAY 53,41 TL küb-hkt
PAROL 120 MG/5 ML 150 ML ORAL SÜSPANSİYON - ATABAY 2,63 TL küb-hkt
PAROL 250 MG/5 ML 150 ML PLUS SÜSPANSİYON - ATABAY 3,88 TL küb-hkt
PAROL 500 MG 20 TABLET - ATABAY KIMYA 1,29 TL prospektüs
PAROL 500 MG 30 TABLET - ATABAY KIMYA 1,91 TL
PAROL COLD 325 MG 20 KAPSÜL - ATABAY 2,23 TL
PARTEMOL 1 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON - VEM ILAC 4,45 TL
PEDIPAR 120 MG/5 ML 150 ML SUSPANSIYON - ADEKA 2,47 TL
PEDIPAR PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SUSPANSIYON - ADEKA 3,66 TL
PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON - BRISTOL MYERS SQUIBB 53,41 TL küb-hkt
PHARMADOL 500 MG 60 TABLET - SODHAN 2,04 TL
PIROFEN 500 MG 20 TABLET - DEVA 1,14 TL
PIROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP - DEVA 2,82 TL
POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON - YENI ILAC 1,29 TL
SEDALON 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - GUNSA 3,16 TL
SEDALON 500 MG 20 TABLET - GUNSA 1,17 TL
SETAMOL 500 MG 20 TABLET - YENI RECORDATI 1,01 TL
SETAMOL ELIKSIR 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - YENI ILAC 3,06 TL
TAMOL 500 MG 20 TABLET - SANDOZ 1,39 TL
TAMOL PED. 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - SANDOZ 3,10 TL küb-hkt
TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON - SANDOZ 4,41 TL küb-hkt
TEMPO 0,5 GR 20 TABLET - AKDENIZ 1,92 TL
TEMPO ELIKSIR 150 ML - AKDENIZ 2,88 TL
TERMACET 120 MG/5 ML 100 ML SÜSPANSİYON - TOPRAK 2,00 TL küb-hkt
TERMACET 120 MG/5 ML 150 ML SUSPANSIYON - TOPRAK 3,00 TL küb-hkt
TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET - TOPRAK 1,85 TL
TERMACET PLUS 250 MG/5 ML 100 ML SÜSPANSİYON - TOPRAK 2,72 TL küb-hkt
TERMACET PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SUSPANSIYON - TOPRAK 4,00 TL küb-hkt
TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR - NOVARTIS 3,06 TL
TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR - NOBEL ILAC SANAYI 2,36 TL prospektüs
TYLOL 500 MG 20 TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 1,44 TL prospektüs
TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON - NOBEL ILAC SANAYI 4,44 TL
TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR - NOBEL ILAC SANAYI 3,48 TL prospektüs
TYLOL PED. 120 MG/5ML 100 ML SÜSPANSİYON - NOBEL ILAC SANAYI 2,06 TL prospektüs
VERMIDON PED. 160 MG/5 ML 120 ML ŞURUP - SANDOZ 3,29 TL
VOLPAN 500 MG 20 TABLET - HUSNU ARSAN 1,17 TL
VOLPAN PED. 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - HUSNU ARSAN 3,29 TL
ZALDAKS 120 MG/5 ML 150 ML ŞURUP - ILACSAN 3,22 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !