F ile başlayan ilaçlar » Tripharma » FERAMAT 100 MG 30 KAPSÜL

FERAMAT 100 MG 30 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  TRIPHARMA
 • Barkod :
  8699772157054
 • Fiyatı :
  9,97TL
 • Kamu Kodu :
  A10161
 • SB.atc:
  B03AA02
 • Etkin madde :
  ferrous fumarate
 • ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  B03 ANEMİ İLAÇLARI
  B03A DEMİR
  B03AA Demir bivalan, oral
  B03AA02 ferrous fumarate

ferrous fumarate etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Demir eksiklliğinde.
Yetişkinde 150-200 mg/gün, Çocukta 3-6 mg/kg/gün elementer demir, aç olarak, 2-3 dozda.

Yan etkiler; dispepsi, konstipasyon, diyare, koyu renk gaita...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FERAMAT KAPSÜL
PROSPEKTÜS
FORMÜLÜ
Her kapsülde 100 mg demire eşdeğer miktarda pelet formunda Ferro Fumarat (etken madde);
Kinolin, İndigo, Eritrosin (boyar madde ) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri: Ferro fumarat, demir eksikliği tedavi ve profilaksisi için
geliştirilmiştir. Demir, enerji transportundan sorumlu çeşitli enzimlerin kofaktörüdür ve
oksijen taşınması ile kullanımı için zaruri olan hemoglobulin ve miyoglobulinin yapısında
bulunur. Feramat kapsülleri mide-barsak kanalında +2 değerli demir serbestleştiren Ferro
fumarat içerir. Bu sayede ürünün tolerabilitesi arttırılmış ve boş mideye alınabilir hale
getirilmiştir.
Farmakokinetik özellikleri: Ferro fumarat ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilir.
Emilen demir miktarı tedavi edilen kişinin demir eksikliğine göre değişir. Demir eksikliği ne
kadar fazla ise, emilim o derecede artar. Emilen demir hemoglobin ve miyoglobin sentezinde
kullanılır ya da demir depolarına nakledilir. Bu şekilde demir yetersizliği belirtileri ortadan
kalkar. Mide-barsak kanalından emilmeyen demir feçes yolu ile atılır.
ENDİKASYONLARI
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve
profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve gelişme çağındaki çocukların demir desteği
tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI :
Demir yüklenmesi ( hemokromatozis, kronik hemoliz ), demire karşı aşırı duyarlılık, demir
kullanım bozukluğu ( kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi ve talasemi ), intolerans
durumlarında ( gastrointestinal sistemde ciddi enflamatuar değişikliklerin olduğu vakalarda )
kullanılmamalıdır. Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında da kullanılmamalıdır.
Feramat kapsüller içindeki demir dozu nedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Oral demir preparatları enflamatuar gastrointestinal hastalıkları ( enterit , peptik ulcus,
rejional kolit veya kolitis ulseroza ) kötüleştirebilir. Tekrarlayan kan transfüzyonları yapılan
hastalarda, eritrositler içinde demir bulunduğundan, beraberinde demir verilmesi doz aşımına
neden olabilir. Önerilen dozdan fazla miktarda alındığında, demir preparatlarının toksik
olduğu unutulmamalıdır.
Gebelik ve emzirme dönemi: Gebelik Kategorisi A’dır. Özellikle 2. ve 3. trimesterde,
artan demir gereksinimi demir eksikliğine sebep olabileceği için, demir takviyesi
önerilmektedir.
Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile
alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir preparatı verilmesi,
bebekte bir demir intoksikasyonuna veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan
kaldırılmasına sebep olmaz.
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:
Feramat kapsül araba veya iş makinelerinin kullanımına etki etmez.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Gastrointestinal sistemde rahatsızlık görülebilir (iritasyon, bulantı, kazıntı, ishal, kabızlık). Bu
şikayetler ilacın yemekle birlikte alınması sonucu azalabilir. Yemekle birlikte alınma
durumunda emilim azalabilir. Önerilen günlük doza kademeli bir şekilde çıkarak yan etkiler
minimal düzeye indirilebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Demir preparatlarının salisilatlar, fenilbutazon veya oksifenbutazon ile birlikte alınması
gastrointestinal sistemin mukozasında yaptıkları iritan etkiyi arttırabilir.
Polifenoller (tetrasiklinler) ve antiasidler (kalsiyum karbonat, magnezyum-aluminyum silikat)
demirin emilimini bozarlar. Kolestiramin de demirin emilimini azaltır. Demir preparatlarıyla
diğer etkileşime giren ilaçlar metildopa, levodopa ve karbidopa’dır. Bu ilaçlarla birlikte
alınacaksa, her iki ilacın alımı arasında 3 saatlik zaman aralığı olmalıdır.
Yüksek oranda fitat, fosfat ve tannin içeren yiyecekler demirin emilimini belirgin şekilde
azaltabilir; bu yüzden bu yiyeceklerle birlikte alınmamalıdır. Kronik alkol kullanımı demir
emilimini arttırarak, demir yüklenmesine sebep olabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
a) Demir ihtiyacının arttığı durumlarda ( hamilelik, gelişme çağı, diyette demir eksikliği ) ve
hafif demir eksikliği anemisinde günde 100 mg ( 1 kapsül ) verilir.
b) Ciddi demir noksanlığında: Hemoglobin düzeyi 9 g / dl altında günde 200 mg ( 2 kapsül )
verilir. Hemoglobin değerleri normal seviyeye geldikten sonra tedavi birkaç ay daha devam
ettirilir. Demir replasman rejiminde günde 90-300 mg elementer demir gerekebilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Yetişkinlerde akut demir zehirlenmesi sık değildir. Küçük çocuklarda daha sık rastlanır.
Kilogram başına 20 mg’dan fazla doz aşımı, potansiyel bir risk teşkil eder. Küçük çocuklarda
toplam 0.5 g demir alınması, hayatı tehdit eden durumların ortaya çıkmasına, 1-2 g’dan sonra
ise ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.
Zehirlenmede dört karakteristik faz görülmesi olasıdır. Alımından sonra ilk 6 saatte bulantı,
kusma, ishal görülür. Yüksekçe dozlarda hipotansiyon, şok, asidoz, konvülziyon görülebilir.
İkinci fazda hafif olgularda bir iyileşme takip eder. Üçüncü fazda ( 12-18 saat sonra )
karaciğer harabiyeti, tübüler nekroz, kardiyovasküler şok, koagülapati olası belirtilerdir.
Dördüncü fazda ( 2-6 hafta içinde ) özafagus mide ve duodenum stenozu oluşur.
Tedavi
Yüksek doz alınmışsa mide yıkanır veya -eğer yıkama yapılamıyorsa- hasta kusturulur. Daha
ileri önlem olarak barsaklar yıkanabilir. Serum demir konsantrasyonu 3,5- 5 mg / L. ( 63-85
mmol ) ve demir zehirlenmesinin kuvvetli klinik belirtileri varlığında, kelat bileşiği
(Desferroksamin) ile böbrekten atılması stimüle edilir. Desferroksamin 15 mg / kg / saat
olacak şekilde damardan verilir; maksimum 80 mg / kg / 24 saattir. Sodyum-EDTA gibi kelat
ajanları da kullanılabilir. Şok durumunda dolaşım i.v. perfüzyonla desteklenir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
250C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI :
30 ve 100 kapsüllük blister ambalajlarda.
RUHSAT TARİHİ :
19.12.2006
RUHSAT NO :
210/18
RUHSAT SAHİBİ :
Vifor International Inc. St. Gallen / İsviçre lisansı ile
TRİPHARMA İLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu / İstanbul
ÜRETİM YERİ :
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Hadımköy / İstanbul
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay Tarihi : 21.Aralık.2006

ferrous fumarate etkin maddesini içeren ilaçlarİlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.