İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimARTRIL 600 MG 20 FİLM TABLET

>English
İlaç Firması : ZENTIVA
Barkod : 8699502092303
Fiyatı : 3,48 TL.
Kamu kodu; A09630
SB.atc; M01AE01
Etkin madde : ibuprofen


ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
M01AE Propiyonik asit türevleri
M01AE01 ibuprofen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

ibuprofen

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 1200-3200mg/gün 4-6 saatlik dozlara bölünerek.
6 ay- 12 yaş arası çocuklar 5-10mg/kg gün 6-8 saatlik dozlara bölünerek.
Juvenil artritte dozlar 30-40mg/kg/güne yükseltilebilir.
Günlük doz 40mg/kg.ı aşmamalıdır.
Şurup form 100mg/5ml. etkin madde içerir.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; ibuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, Anjiyotensin II antagonistleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, H2 reseptör antagonistleri.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış.


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

BİLEŞİM
Artril Tablet : 400 mg ibuprofen içerir.
Artril Tablet : 600 mg ibuprofen içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bileşiminde ibuprofen bulunan Artril, analjezik, anti-enflamatuvar ve antipiretik etkinliğe sahip bir preparattır ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır. İbuprofennin, prostoglandin sentezini inhibe ederek anti-enflamatuvar etki gösterdiği kabul edilmektedir.

ENDİKASYONLARI
Artril , akut ve kronik romatoid artrit , osteoartrit ve benzeri durumların tedavisinde kullanılır.

KONTRAENDKASYONLARI
İbuprofene aşırı duyarlı olduğu bilinen ya da asetil salisilik asit ve diper non-steroid anti-enfalamatuvar bileşikleri kullandıklarında bronkospaz , anjiyo-ödem , burun polipi sendromu gibi reaksiyonlar görülenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Artril, peptik ülseri olan hastalarda, kanama zamanının uzaması gibi kanama anomalileri olan kişilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, hipertansiyon durumlarında ve dekompanse kalp yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Artril başlıca böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikmesini önlemek amacıyla dozun azaltılması önlenir. Uzun süreli tedavilerde , karaciğer fonksiyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. İbuprofen'in 6 aylıktan küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez. İbuprofen, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Her ne kadar laboratuvar araştırmalarında herhangi bir teratojen etkisi saptanmamışsa d , ibuprofenin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Ancak Artril prostoglandin sentezini inhibe ettiğinden, doğum süreci üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Ayrıca, prostoglandin inhibitörleri fetusta ductus arteriozusun erken kapanmasına yol açmaktadır. Bu özellikleri göz önüne alındığında, ibuprofenin gebelerde , özellikle son 3 ayda kullanılması önerilmez. Her ne kadar ibuprofenin anne sütüne geçtiği bildirilmemişse de, prostoglandin inhibitörlerinin yeni doğanlar üzerindeki olası olumsuz etkileri bilindiğinden, emzirenlerde kullanılması önerilmez. Tartrazin boyar maddesi, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

YANETKİLER
Artril kullananlarda en sık görülen yan etkiler sindirim kanalıyla ilgilidir. Bu yan etkiler , ilacın süt ya da yemeklerle alınmasıyla azaltılabilir. Ender olarak peptik ülser , gastro-intestinal kanama görülebileceği bildirilmiştir. Ayrıca merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerine bağlı olarak baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik görülebilir.

ETKİLEŞİMLER
Kumarin ve türevleriyle kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Doz her hastanın gereksinimine göre düzenlenmeli ve en düşük etkili doz kullanılmalıdır.
Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritin semptomatik tedavisinde, erişkinler için ortalama doz günde 3-4 kez 400 mg ' dır. Hastanın gösterdiği tolerans ve alınan yanıta göre doz düzenlenmeli ve günde 3200 mg aşılmamalıdır.
Gastro-intestinal yan etkiler ortaya çıktığında, ilaç, süt ya da yemekle birlikte alınmalı ya da doz azaltılmaktadır.
Juvenil romatoid artrit tedavisinde dozlar:
20 kg dan aşağı olan çocuklarda , günde maksimum 400 mg
20-30 kg arası çocuklarda 600 mg /gün
30-40 kg arası çocuklarda 800 mg / gün
40 kg ' dan ağır olan çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

DOZ AŞIMI
Artril' in aşırı doz alınımıyla ilgili olarak elde fazla veri yoktur Aşırı doz durumlarında, eğer ilaç yutulalı 1 saati geçmemişse , mide yıkanarak ya da hasta kusturularak boşaltılmalı ve idrar çıkışını izlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. İbuprofen asidik bir bileşik olduğundan ve büyük oranda idrarla atıldığından , zorlu alkali diürez ilacın atılmasını hızlandırabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında , ışık ve nemden koruyarak saklanmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ
Artril 400 : 30 drajelik ambalajlarda.
Artril 600 : 30 film tabletlik ambalajlarda

Ruhsat sahibi ve üretim yeri
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad Ali Kaya Sok No:7
80640 Levent İstanbul

Ruhsat Tarihi :24.12.1990
Ruhsat no: 154/81
Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

ADVIL LIQUIGEL 200 MG 20 KAPSÜL - PFIZER 6,03 TL
APIREKS 100 MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SUSPANSIYON - BILIM 2,28 TL
ARTRIL 400 MG 20 FİLM TABLET - ZENTIVA 2,03 TL prospektüs
ARTRIL 600 MG 20 FİLM TABLET - ZENTIVA 3,48 TL prospektüs
BALAFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON 100 ML - ADEKA 2,08 TL küb-hkt
BALAFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON 120 ML - ADEKA 2,50 TL küb-hkt
BERKOFEN 400 MG TOZ İÇEREN 10 SAŞE - BERKO 4,53 TL küb-hkt
BERKOFEN 400 MG TOZ İÇEREN 50 SAŞE - BERKO 22,61 TL küb-hkt
BIOPHEN 400 MG 20 DRAJE - SANDOZ 2,03 TL
BRUFEN 400 MG 20 DRAJE - ABBOTT 2,73 TL küb-hkt
BRUFEN 400 MG 20 FILM TABLET - ABBOTT 2,73 TL küb-hkt
BRUFEN 600 MG 20 FİLM TABLET - ABBOTT 3,50 TL küb-hkt
BRUFEN RETARD 800 MG YAVAŞ SALIMLI 14 FİLM TABLET - ABBOTT 5,22 TL
CALDOLON 100 MG/ML 4 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON - ALFA FARMA 13,31 TL küb-hkt
CALDOLON 100 MG/ML 4 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN 25 FLAKON - ALFA FARMA 0,00 TL
DOLGIT AKUT 400 MG 30 KAPSÜL - ADEKA 9,96 TL
DOLVEN PEDIYATRIK 100 ML ŞURUP - SANOFI AVENTIS 2,26 TL küb-hkt
DOLVEN PEDIYATRIK 120 ML ŞURUP - ZENTIVA 2,54 TL küb-hkt
GEROFEN %5 JEL 60 GR - MUNIR SAHIN 6,82 TL
GEROFEN 100 ML SÜSPANSİYON - MUNIR SAHIN 2,26 TL
IBU- 600 MG 20 SALINIM TABLET - SIFAR 5,00 TL
IBU-FORT 200 MG/5 ML 100 ML SUSPANSIYON - BERKO 4,70 TL küb-hkt
IBUACTIVE 100 MG/5 ML 100 ML PEDIATRIK SURUP - PHARMACTIVE 2,28 TL
IBUFEN 100 MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP - ABBOTT 2,35 TL
IBUTRIT 400 MG 30 TABLET - KOCAK FARMA 3,06 TL
IBUTRIT 600 MG 30 TABLET - KOCAK FARMA 4,14 TL
KIDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON - KEYMEN 2,14 TL küb-hkt
NUROFEN 200 MG 20 DRAJE - ABDI IBRAHIM PAZARLAMA 2,08 TL prospektüs
NUROFEN 200 MG 30 DRAJE - ABDI IBRAHIM PAZARLAMA 3,14 TL prospektüs
NUROFEN 400 MG 30 DRAJE - ABDI IBRAHIM PAZARLAMA 3,87 TL
PEDIFEN 100 MG 100 ML ŞURUP - ATABAY 2,41 TL prospektüs
PROFEN 400 MG 100 TABLET - DINCTAS 11,15 TL
PROFEN 400 MG 20 TABLET - DINCTAS 2,73 TL
PROFEN FORT 600 MG 30 TABLET - DINCTAS 4,87 TL
PROFEN FORT 600 MG 100 TABLET - DINCTAS 15,26 TL
PROFEN FORT 600 MG 20 TABLET - DINCTAS 3,48 TL
REPOZAL 200 MG 20 TABLET - GUNSA 0,75 TL
ROFEN 0,4 GR 30 TABLET - AKDENIZ 4,44 TL
SIYAFEN 400 MG 30 TABLET - GUNSA 3,06 TL
SUPRAFEN 400 MG 30 DRAJE - ATABAY 3,95 TL prospektüs
SUPRAFEN 400 MG 30 FİLM TABLET - ATABAY 3,95 TL
SUPRAFEN 400 MG 100 DRAJE - ATABAY 11,12 TL
SUPRAFEN 400 MG 100 FİLM TABLET - ATABAY 11,12 TL
SUPRAFEN 400 MG 20 DRAJE - ATABAY 2,01 TL prospektüs
SUPRAFEN 400 MG 20 FİLM TABLET - ATABAY 2,01 TL
TEMSOFEN 200 MG 20 DRAJE - OSEL 2,11 TL
ULTRAFEN 5 MG 100 ML SUSPANSIYON - DINCTAS 2,73 TL
UPREN 400 MG 30 TABLET - CASEL 3,95 TL
UPREN 400 MG 20 TABLET - CASEL 2,03 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !