İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimLIPITOR 10 MG 30 FİLM TABLET

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : PFIZER
Barkod : 8699532090201
Fiyatı : 11,09 TL.
Kamu kodu; A04661
SB.atc; C10AA05
Etkin madde : atorvastatin


ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
C10 LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
C10A LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
C10AA HMG CoA redüctaze inhibitörleri
C10AA05 atorvastatin

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 10mg Oral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)
(1) Statinler, daha önce kullanmayan hastalarda, uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;
a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda,
b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa,
c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa,
ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.
(2) Birinci fıkranın b ve c bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hipertansiyon,
b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,
c) 65 yaş ve üstü hastalar.
(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.B - Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestiramin)
(1) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar;
a) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda veya
b) Trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda,
kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.C - Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)
(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.Ç - Niasin
(1) Niasin;
a) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya,
b) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak,
iç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.D - Raporun yenilenmesi
(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.
(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

atorvastatin

Hiperkolesterolemi ve kardiyovasküler risk azaltılmasında, HMG-CoA redüktaz inhibitörü.
Yetişkinde 10-80mg.

Gebelik kategorisi X.

Kontrendikasyon; karaciğer hastalıkları, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri, niasinin, digoxin, oral kontraseptivler.

Yan etkiler; konstipasyon, gaz, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı, döküntü, artralji, miyalji...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

ALVASTIN 10 MG 30 TABLET - ALI RAIF 11,09 TL
ALVASTIN 10 MG 90 TABLET - ALI RAIF 30,25 TL prospektüs
ALVASTIN 20 MG 30 TABLET - ALI RAIF 18,33 TL
ALVASTIN 20 MG 90 TABLET - ALI RAIF 47,89 TL prospektüs
ALVASTIN 40 MG 30 TABLET - ALI RAIF 21,81 TL prospektüs
ALVASTIN 40 MG 90 TABLET - ALI RAIF 60,49 TL prospektüs
ALVASTIN 80 MG 30 TABLET - ALI RAIF 27,69 TL
ALVASTIN 80 MG 90 TABLET - ALI RAIF 95,56 TL
AS-ATOKS 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 11,03 TL küb-hkt
AS-ATOKS 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 32,94 TL küb-hkt
AS-ATOKS 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 18,21 TL küb-hkt
AS-ATOKS 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 54,37 TL küb-hkt
AS-ATOKS 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 21,71 TL küb-hkt
AS-ATOKS 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 64,87 TL küb-hkt
AS-ATOKS 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 27,69 TL küb-hkt
AS-ATOKS 80 MG 90 FILM KAPLI TABLET - APOTEX 82,71 TL küb-hkt
ATEROZ 10 MG 30 FİLM TABLET - BILIM 11,09 TL
ATEROZ 10 MG 90 FİLM TABLET - BILIM 40,14 TL prospektüs
ATEROZ 20 MG 30 FİLM TABLET - BILIM 18,33 TL
ATEROZ 20 MG 90 FİLM TABLET - BILIM 69,94 TL
ATEROZ 40 MG 30 FİLM TABLET - BILIM 21,81 TL
ATEROZ 40 MG 90 FİLM TABLET - BILIM 84,24 TL
ATEROZ 80 MG 30 FİLM TABLET - BILIM 27,69 TL prospektüs
ATEROZ 80 MG 90 FİLM TABLET - BILIM 91,36 TL
ATOR 10 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 11,09 TL
ATOR 10 MG 90 FİLM TABLET - SANOVEL 38,97 TL
ATOR 20 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 18,33 TL
ATOR 20 MG 90 FİLM TABLET - SANOVEL 56,32 TL
ATOR 40 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 21,81 TL
ATOR 40 MG 90 FİLM TABLET - SANOVEL 82,48 TL
ATOR 80 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 27,69 TL
ATOR 80 MG 90 FİLM TABLET - SANOVEL 95,56 TL
AVITOREL 10 MG 30 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 11,09 TL
AVITOREL 10 MG 90 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 42,81 TL
AVITOREL 20 MG 30 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 18,33 TL
AVITOREL 20 MG 90 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 71,56 TL
AVITOREL 40 MG 30 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 21,81 TL
AVITOREL 40 MG 90 FİLM TABLET - MUNIR SAHIN 85,50 TL
AZIMBRA 10 MG 30 FILM TABLET - ULKAR 11,09 TL
AZIMBRA 20 MG 30 FILM TABLET - ULKAR 18,33 TL
AZIMBRA 40 MG 30 FILM TABLET - ULKAR 21,81 TL
AZIMBRA 80 MG 30 FILM TABLET - ULKAR 27,69 TL
CARDYN 10 MG 30 FİLM TABLET - TRIPHARMA 11,09 TL küb-hkt
CARDYN 10 MG 90 FILM TABLET - TRIPHARMA 38,04 TL küb-hkt
CARDYN 20 MG 30 FİLM TABLET - TRIPHARMA 18,33 TL küb-hkt
CARDYN 20 MG 90 FİLM TABLET - TRIPHARMA 57,85 TL küb-hkt
CARDYN 40 MG 30 FİLM TABLET - TRIPHARMA 21,81 TL küb-hkt
CARDYN 40 MG 90 FİLM TABLET - TRIPHARMA 79,79 TL küb-hkt
CHOLVAST 10 MG 30 FİLM TABLET - BIOFARMA 11,09 TL
CHOLVAST 10 MG 90 FİLM TABLET - BIOFARMA 42,81 TL
CHOLVAST 20 MG 30 FİLM TABLET - BIOFARMA 18,33 TL
CHOLVAST 20 MG 90 FİLM TABLET - BIOFARMA 71,56 TL
CHOLVAST 40 MG 30 FİLM TABLET - BIOFARMA 21,81 TL
CHOLVAST 40 MG 90 FİLM TABLET - BIOFARMA 85,50 TL
CHOLVAST 80 MG 30 FİLM TABLET - BIOFARMA 27,69 TL
CHOLVAST 80 MG 90 FİLM TABLET - BIOFARMA 91,35 TL prospektüs
COLASTIN-L 10 MG 30 FİLM TABLET - DEVA 11,09 TL
COLASTIN-L 10 MG 90 FİLM TABLET - DEVA 34,00 TL
COLASTIN-L 20 MG 30 FİLM TABLET - DEVA 18,33 TL
COLASTIN-L 20 MG 90 FİLM TABLET - DEVA 54,99 TL
COLASTIN-L 40 MG 30 FİLM TABLET - DEVA 21,81 TL
COLASTIN-L 40 MG 90 FİLM TABLET - DEVA 70,00 TL
COLASTIN-L 80 MG 30 FİLM TABLET - DEVA 27,69 TL prospektüs
COLASTIN-L 80 MG 90 FİLM TABLET - DEVA 93,99 TL
DIVATOR 10 MG 30 FİLM TABLET - DROGSAN 11,09 TL prospektüs
DIVATOR 10 MG 90 FİLM TABLET - DROGSAN 35,43 TL prospektüs
DIVATOR 20 MG 30 FİLM TABLET - DROGSAN 18,33 TL prospektüs
DIVATOR 20 MG 90 FİLM TABLET - DROGSAN 56,83 TL prospektüs
DIVATOR 40 MG 30 FİLM TABLET - DROGSAN 21,81 TL prospektüs
DIVATOR 40 MG 90 FİLM TABLET - DROGSAN 71,95 TL prospektüs
KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET - ZENTIVA 11,09 TL
KOLESTOR 10 MG 90 FİLM TABLET - ZENTIVA 35,43 TL
KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET - ZENTIVA 18,33 TL
KOLESTOR 20 MG 90 FİLM TABLET - ZENTIVA 56,83 TL
KOLESTOR 40 MG 30 FILM TABLET - ZENTIVA 21,81 TL prospektüs
KOLESTOR 40 MG 90 FİLM TABLET - ZENTIVA 71,95 TL
KOLESTOR 80 MG 30 FİLM TABLET - ZENTIVA 27,69 TL
KOLESTOR 80 MG 90 FİLM TABLET - ZENTIVA 91,38 TL
LIPIDRA 10 MG 30 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 11,09 TL küb-hkt
LIPIDRA 10 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 38,20 TL küb-hkt
LIPIDRA 20 MG 30 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 18,33 TL küb-hkt
LIPIDRA 20 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 59,59 TL küb-hkt
LIPIDRA 40 MG 30 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 21,81 TL küb-hkt
LIPIDRA 40 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 74,73 TL küb-hkt
LIPIDRA 80 MG 30 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 27,69 TL küb-hkt
LIPIDRA 80 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 95,56 TL küb-hkt
LIPITAKSIN 10 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 11,09 TL
LIPITAKSIN 10 MG 90 FİLM TABLET - ACTAVIS 66,69 TL
LIPITAKSIN 20 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 18,33 TL
LIPITAKSIN 20 MG 90 FİLM TABLET - ACTAVIS 133,70 TL
LIPITAKSIN 40 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 21,81 TL
LIPITAKSIN 40 MG 90 FİLM TABLET - ACTAVIS 133,70 TL
LIPITOR 10 MG 30 FİLM TABLET - PFIZER 11,09 TL küb-hkt
LIPITOR 10 MG 90 FİLM TABLET - PFIZER 43,58 TL küb-hkt
LIPITOR 20 MG 30 FİLM TABLET - PFIZER 18,33 TL küb-hkt
LIPITOR 20 MG 90 FİLM TABLET - PFIZER 56,32 TL küb-hkt
LIPITOR 40 MG 30 FİLM TABLET - PFIZER 21,81 TL küb-hkt
LIPITOR 40 MG 90 FİLM TABLET - PFIZER 78,48 TL küb-hkt
LIPITOR 80 MG 30 FİLM TABLET - PFIZER 27,69 TL küb-hkt
LIPITOR 80 MG 90 FİLM TABLET - PFIZER 95,56 TL küb-hkt
LIPSUM 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 11,09 TL küb-hkt
LIPSUM 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 53,84 TL küb-hkt
LIPSUM 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 17,51 TL küb-hkt
LIPSUM 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 97,57 TL küb-hkt
LIPSUM 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 21,81 TL küb-hkt
LIPSUM 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 109,91 TL küb-hkt
LIPSUM 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 27,69 TL küb-hkt
LIPSUM 80 MG 90 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 144,98 TL küb-hkt
SAPHIRE 10 MG 30 FİLM TABLET - ASET 11,09 TL
SAPHIRE 10 MG 90 FİLM TABLET - ASET 38,97 TL
SAPHIRE 20 MG 30 FİLM TABLET - ASET 18,33 TL
SAPHIRE 20 MG 90 FİLM TABLET - ASET 56,32 TL
SAPHIRE 40 MG 30 FİLM TABLET - ASET 21,81 TL
SAPHIRE 40 MG 90 FİLM TABLET - ASET 144,98 TL
TARDEN 10 MG 30 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 11,09 TL prospektüs
TARDEN 10 MG 90 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 35,43 TL
TARDEN 20 MG 30 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 18,33 TL
TARDEN 20 MG 90 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 56,83 TL
TARDEN 40 MG 30 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 21,81 TL
TARDEN 40 MG 90 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 71,95 TL
TORVAXAL 10 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 11,09 TL
TORVAXAL 10 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 68,28 TL
TORVAXAL 20 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 18,33 TL
TORVAXAL 20 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 122,49 TL
TORVAXAL 40 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 21,81 TL
TORVAXAL 40 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 144,98 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !