İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimDOLOREX 50 MG 20 DRAJE

>English
İlaç Firması : ABDI IBRAHIM
Barkod : 8699514129110
Fiyatı : 3,45 TL.
Kamu kodu; A02482
SB.atc; M01AB05
Etkin madde : diklofenak


ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
M01AB Asetik asit türevleri
M01AB05 diklofenak
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

diklofenak

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 100-200mg/gün 3-4 dozda.Lokal günde 3-4 kez.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

DOLOREX DRAJE
FORMÜLÜ :
Bir Dolorex Draje etken madde olarak; 50 mg. Diklofenak Potasyum; boyar madde olarak
Kırmızı Demir Oksid ve Titanyum Oksid; tadlandırı olarak Şeker içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farkakodinamik Özellikleri :
Diklofenak Potasyum; analjezik antienflamatuar ve antipiretik özelliklere sahip nonstreoid
antienflamatuar bir ajandır.
Prostaglandin sentetaz inhibitörü olan Diklofenak Potasyum; Sodyum tuzundan farklı olarak,
plazmadaki etkili doza çok daha kısa sürede erişir. Böylece kısa sürede, görülen terapötik
etkisiyle, özellikle, derhal müdahale gerektiren orta ve şiddetli ağrıları giderirken,
enflamasyon ve ödemi de hızla azaltır.
Farmakokinetik Özellikler :
Oral yoldan alınan Diklofenak Potasyum tümüyle ve kısa sürede absorbe olur. 20-60 dakika
içinde en yüksek plazma konsantrasyonuna erişir. Karaciğerde ilk-geçiş metabolizmasına
bağlı olarak, absorbe edilen dozun yaklaşık % 50'’i sisteme geçer. Plazma proteinlerine
bağlanma oranı yüksek olup (% 99’dan fazla) plazma yarı ömrü 1-2 saattir. Toplam sistemik
klirensi ise 263 ± 56 ml./dakika’dır.
Vücuttan atılımı metabolitlerinin glukronid ve sülfat konjügatları olarak, % 65 oranında idrar
ve % 35 oranında safra ile gerçekleşir.
Aç yada tok karnına alınması, molekülün absorbsiyonunu etkilemez. Aynı şekilde yaşın da
absorbsiyon üzerine etkisi yoktur.
Normal dozların uygulandığı böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda birikim yapmaz. Karaciğer
fonksiyonu bozukluğunda metabolizma ve kinetik değişmez.
ENDİKASYONLARI :
Dolorex Draje; analjezik ve antienflamatuar olarak;
• Post-operatif ağrı ve enflamasyonlarda (diş ve çene cerrahisi dahil),
• Primer dismenore ve diğer ağrılı jinekolojik hastalıklarda,
• Travmatik enflamasyon durumlarında (burkulma, incinme gibi),
• Omurga ağrıları,
• KBB hastalıklarında (farenjit, otit, tonsilit gibi spesifik tedaviye ek olarak)
• Romatizmal ağrılarda,
kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI :
Diklofenak’a karşı aşırı duyarlılığı olanlar; aktif peptik ülserli hastalar ve diğer NSAİ ilaçlara
karşı (Asetil Salisilik Asit ve prostaglandin sentetaz inhibitörleri gibi) ürtiker, astım yada
diğer allerjik reaksiyonlar göstermiş olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
Kronik tedavilerde, GI kanama, ülserasyon veya perforasyon riski unutulmamalıdır. Bu risk
yaşlı hastalar için daha da önem taşır.
Renal ve kardiyak fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, diüretik alanlarda, yaşlı hastalarda ve
sıvı kaybı olan hastalarda Dolorex Draje kullanılırken, böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
Uzun süreli tedavilerde karaciğer fonksiyonları izlenmeli, bozukluğu saptandığında, ilaç
kesilmelidir.
Özellikle yaşlı hastalarda etkili olan ve en küçük dozun uygulanması, uzun süre kullanılacak
ise kalp ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.
Diğer bazı NSAİ ilaçlardan farklı olarak oral antikoagülan ve hipoglisemik ilaçların etkilerini
arttırmaz.
Gebelerde etkili en küçük doz kullanılmalıdır.
Süt veren annelere kullanılması önerilmez.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
En sıklıkla görülen yan etkiler, GI sisteme ilişkin olup bulantı, kusma, diyare, epigastrik ağrı,
GI kanama, ülserasyondur. Bunun dışında ender olarak, baş ağrısı, baş dönmesi, deri
döküntüleri, ürtiker, üriner sisteme ilişkin bozukluklar, SGPT’de yükselme rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Dolorex Draje : Digoksin ve Lityum’un kan konsantrasyonlarını arttırabilir. Patasyum tutucu
diüretiklerle birlikte kullanılırken, serum Potasyum düzeyi izlenmelidir. Diğer NSAİ ajanlarla
birlikte kullanım, yan etki riskini arttırabilir.
Antikoagülanlarla birlikte kullanılacak ise, antikoagülanlara ilişkin laboratuar testleri
yapılmalıdır.
Metotreksat’ın serum düzeyleri ile, Siklosporin’in nefrotoksisite eğilimini arttırabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Analjezik ve antienflamatuar amaçla erişkinler ve 14 yaşın üzerindeki çocuklar için başlangıç
dozu günde 2-3 Draje (100 – 150 mg.)’dır.
Daha sonra ve orta şiddetli durumlarda günde 1-2 draje (50-100 mg.) yeterlidir.
Primer dismenoreyi kontrol altına almak amacı ile, genelde kullanılan doz, günde 1-3 draje
(50-150 mg.)’dır.
Ancak başlangıç dozu olarak gerekirse günde 4 draje (200 mg.)’ye kadar çıkılabilir.
Tedavi, primer dismenore’nin ilk semptomları ile başlaşıp, birkaç gün sürmelidir.
Dolorex Draje, 14 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ :
Aşırı dozaj durumunda mide boşaltılmalıdır. Diürez oluşturulması teorik olarak yararlı
olabilir. Dializ veya perfüzyon’un etkili olduğu kanıtlanmamıştır.
Destek tedavilere ek olarak, oral yoldan verilen aktif kömür, ilacın absorbsiyon
reabsorbiyonunu azaltmada yardımcı olabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
30 0 C’nin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
10, 20 Draje’lik blister ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ :
MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Zincirlikuyu/İstanbul
RUHSAT TARİH VE NO. :
07.12. 1994 172/11
ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ :
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hadımköy/İstanbul
Reçete ile satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

CATAFLAM 50 MG 20 DRAJE - NOVARTIS 8,84 TL prospektüs
DEFLAMAT-IM 75 MG 10 AMPUL - TRIPHARMA 8,04 TL
DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL - TRIPHARMA 3,14 TL prospektüs
DICLOFIX 25 MG 30 EFERVESAN TABLET - SALUTIS 6,01 TL
DICLOFIX 50 MG 20 EFERVESAN TABLET - SALUTIS 8,01 TL
DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE - BERKSAM 5,22 TL
DICLOMEC 3 ML 75 MG 10 AMPUL - ABDI IBRAHIM 6,63 TL
DICLOMEC 3 ML 75 MG 4 AMPUL - ABDI IBRAHIM 3,04 TL
DICLOMEC SR 100 MG 10 TABLET - ABDI IBRAHIM 2,14 TL prospektüs
DICLOMEC SR 75 MG 10 TABLET - ABDI IBRAHIM 5,97 TL
DICLOMEC SR 75 MG 20 TABLET - ABDI IBRAHIM 9,97 TL
DIFENAK 100 MG 10 TABLET - TERRA 2,04 TL
DIFENAK 100 MG 30 TABLET - TERRA 5,10 TL
DIFENJECT 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYONLUK 10 AMPUL - TUM EKIP 5,78 TL
DIKLOJIK 75 MG 3 ML 10 AMPUL - OSEL 7,34 TL
DIKLOJIK 75 MG 3 ML 4 AMPUL - OSEL 3,64 TL
DIKLORON 100 MG 10 RETARD FİLM TABLET - DEVA 2,03 TL
DIKLORON 25 MG 30 FILM TABLET - DEVA 3,06 TL
DIKLORON 50 MG 20 ENTERİK KAPLI FİLM TABLET - DEVA 3,00 TL
DIKLORON 75 MG IM 4 AMPUL - DEVA 2,88 TL
DIKLORON 75 MG IM 10 AMPUL - DEVA 6,57 TL
DIKLOTEVA 50 MG 20 FİLM TABLET - MED ILAC 4,07 TL
DOLOREX 50 MG 20 DRAJE - ABDI IBRAHIM 3,45 TL prospektüs
DORADO 50 MG 20 FILM TABLET - MED ILAC 4,07 TL
KALIDREN 50 MG 20 FİLM TABLET - YAVUZ ILAC 3,56 TL
MIYADREN 75 MG/3 ML 10 AMPUL - YAVUZ ILAC 7,48 TL
MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMPUL - YAVUZ ILAC 3,00 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 10 MIKROPELLET KAPSUL - YAVUZ ILAC 15,56 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET - YAVUZ ILAC 2,06 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET - YAVUZ ILAC 5,82 TL
RAPIDUS 50 MG 20 FİLM KAPLI TABLET - TABUK 6,73 TL
RODINAC 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL - VEM ILAC 5,48 TL
RODINAC 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 4 AMPUL - VEM ILAC 2,31 TL
VOLFENAKS 75 MG 3 ML 10 AMPUL - I.E ULAGAY 5,79 TL
VOLFENAKS 75 MG 3 ML 4 AMPUL - I.E ULAGAY 2,81 TL
VOLTAFLAM 100 MG 10 TABLET - BIOFARMA 2,16 TL
VOLTAFLAM 100 MG 30 TABLET - BIOFARMA 4,32 TL
VOLTAREN %1 5 FLASTER - NOVARTIS 17,92 TL
VOLTAREN 100 MG 5 SUPOZITUAR - NOVARTIS 4,66 TL küb-hkt
VOLTAREN 100 MG 10 SUPOZITUAR - NOVARTIS 8,37 TL küb-hkt
VOLTAREN 25 MG 30 TABLET - NOVARTIS 6,01 TL küb-hkt
VOLTAREN 50 MG 20 TABLET - NOVARTIS 8,04 TL küb-hkt
VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 10 AMPUL - NOVARTIS 9,97 TL küb-hkt
VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 5 AMPUL - NOVARTIS 8,32 TL küb-hkt
VOLTAREN RETARD 100 MG 10 TABLET - NOVARTIS 8,69 TL küb-hkt
VOLTAREN RETARD 100 MG 30 TABLET - NOVARTIS 9,97 TL küb-hkt
VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET - NOVARTIS 6,20 TL küb-hkt
VOLTAREN SR 75 MG 20 TABLET - NOVARTIS 9,97 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !