İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimPROPYCIL 50 MG 20 TABLET

>English
İlaç Firması : RECORDATI
Barkod : 8699559010039
Fiyatı : 5,67 TL.
Kamu kodu; A06433
SB.atc; H03BA02
Etkin madde : propiltiourasil


ATC SINIFLAMASI - H - ENDOKRİN SİSTEM (CİNSİYET HORMONLARI VE İNSÜLİN HARİÇ)
H03 TİROİD
H03B ANTİTİROİD İLAÇLAR
H03BA Tiourasiller
H03BA02 propiltiourasil

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.1 g Oral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

propiltiourasil

Antitiroid tiourasil.
Yetişkinde 100-300mg. 6-10 yaş 50-150mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebeliğin ilk 3 ayı, laktasyon, substernal sutruma.

Etkileşim; aspirin, fenilbutazon, varfarin, iyot.

Yan etkiler; lökopeni, agranülositoz, eklem ağrıları, baş ağrısı, allerjik reaksiyonlar...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

Aktif Madde : 50 mg Propiltiourasil.

Farmakolojik Özellikleri :
Propiltiourasil sindirim sisteminden hızla emilir, metabolizma ile bütün vücuda dağılır. Kanda proteinlere bağlanma üstünlüğüne rağmen kanda yarılanma relatif olarak çabuktur. Buna karşın tiroid hormonu biosentezini inhibe eden etki süresi çok daha uzundur. Propiltiourasil ve metabolitleri idrarla atılıma uğrar. Tedavi süresinde ve 2-3 hafta içinde hastanın bazal metabolizması azalır, kilo almaya başlar, taşikardi ve vazomotor bozukluklar düzelir, nabız sayısı normalleşir. Bu etkilerini tiroid dokusunu bozmadan sağlar.
Propiltiourasil’in tiroxin'i periferal de-iyodinasyon ile triiodothyronin'e dönüştürmeme özelliği vardır.

Endikasyonları :
Hipertiroidi halleri, Basedow graves hastalığı, cerrahi uygulamadan önce hastanın ötiroid hale getirilmesi için ve ameliyat sonrası nükslerde, tiroid krizlerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları :
Substernal strumada, ilk üç aylık gebelik ve laktasyonda, antitiroid ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler :
İlaç plasentayı geçer ve fetustaki bebekte guatr oluşturabilir. Süt ile itrah edildiğinden ilacı alan annenin sütü ile beslenen bebeklerde guatr meydana gelebilir. Guatrlı hastaların bir kısmında guatr büyüyebilir. Hipoprotrombinemi ve hemoraji ihtimallerinin kontrol altına alınabilmesi için tedavide, özellikle ameliyatlardan önce protrombin zamanı tayinleri yapılmalıdır.

Yan Etkiler / Advers Etkiler :
Genel olarak antitiroid ilaçlarla tedavinin ilk 2 ayında yan etkiler görülebilir. Bütün tiroid inhibitörleri gibi bazı hallerde lökopeni veya agranulositoz görülebilir. Bu bakımdan Propycil doktor kontrolü altında kullanılmalı ve kullanımının ilk ayında kan kontrolleri yapılmalıdır. Keza gebeliğin ilk aylarında kullanılmamalıdır. Bazı hallerde
mafsal ağrıları ve baş ağrısı yaparsa da tedaviye devama engel teşkil etmez. Ciltte döküntüler, ilaç ateşi, kaşıntı, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, baş dönmesi, sarılık, artralji, miyalji, nörit, lenfadenopati görülebilir. Antitiroid maddeler ile tedavide nadir komplikasyon olarak hemoraji eğilimi vardır. Phytomenadione verilmesi ile kontrol
altına alınabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler :
İnvitro çalışmalarda; aspirin, phenylbutazone, warfarin içeren serum kullanıldığında propiltiourasil serbest fraksiyonu arttığı gözlemlenmiştir. İyod içeren maddeler antitiroid etkiyi azaltır.

Kullanım Şekli ve Dozu :
Yetişkinlerde, ağır ve orta derecedeki hipertireoz vakalarında günde 150-300 mg ile tedaviye başlanır. Hafif vakalarda 100 mg'lık düşük dozlarda sonuç alınabilir.
Çocuklarda, günlük başlangıç dozu, 6-10 yaş grubunda 50-150 mg, 10 yaşından yukarı çocuklarda 150-300 mg’dır. Devam dozu hastaya göre ayarlanmalıdır.
Klinik semptomların kaybolması ile dozaj yavaş yavaş azaltılarak devam dozuna geçilir.Vücut ağırlığı normalden fazlaya çıkınca miktar daha da azaltılır. Günlük devam dozu 50-100 mg'dır.

Doz Aşımı ve Tedavisi :
Bulantı, kusma, epigastrik sıkıntı, başağrısı, ateş, artralji, aplastik anemi belirgin semptomlarıdır. Tedavide, ilaç alımı kesilmeli, antibiyotik kullanımı ve taze kan transfüzyonu düşünülmeli, ayrıca gastrik lavaj, genel ve destekleyici tedavi
uygulanmalıdır.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj :
20 ve 50 tabletlik aluminyum tüpler.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi : Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL
Ruhsat Tarihi ve No : 11.11.1970 - 106/13
İmal Yeri : Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/Istanbul
Reçete ile satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

PROPYCIL 50 MG 20 TABLET - RECORDATI 5,67 TL prospektüs
PROPYCIL 50 MG 50 TABLET - RECORDATI 9,97 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !