İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimREXAPIN 5 MG 28 FİLM TABLET

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : ABDI IBRAHIM
Barkod : 8699514092988
Fiyatı : 35,12 TL.
Kamu kodu; A08945
SB.atc; N05AH03
Etkin madde : olanzapin


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N05 PSİKOLEPTİKLER
N05A ANTİPSİKOTİKLER
N05AH Diazepinler, oksazepinler ve tiyazepinler
N05AH03 olanzapin

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 10 mg Oral-Parenteral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol, paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.
(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.
(5) Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(6) Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

olanzapin

Antipsikotik.
Yetişkinde günde bir 5-10mg.

Gebelik kategorisi C. Gebelik ve laktasyonda önerilmez.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, dar açılı glokom.

Etkileşim; SSS depresanları, levodopa, fluvoksamin, siprofloksasin veya ketokonazol gibi diğer P450-1A2 inhibitörleri

Yan etkiler; somnolans, kilo alımı, baş dönmesi, ödem, ortostatik hipotansiyon, konstipasyon, ağız kuruluğu...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

APZET 10 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 55,59 TL
APZET 15 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 144,92 TL
APZET 15 MG 56 FILM TABLET - TRIPHARMA 274,96 TL
APZET 2,5 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 22,99 TL
APZET 20 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 188,32 TL
APZET 20 MG 56 FILM TABLET - TRIPHARMA 357,10 TL
APZET 5 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 28,30 TL
AS-PINEKS 10 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - APOTEX 58,74 TL küb-hkt
AS-PINEKS 15 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - APOTEX 87,48 TL küb-hkt
AS-PINEKS 20 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - APOTEX 116,37 TL küb-hkt
AS-PINEKS 5 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - APOTEX 31,93 TL küb-hkt
ELYNZA 10 MG 28 FILM TABLET - BILIM 66,66 TL prospektüs
ELYNZA 15 MG 28 FİLM TABLET - BILIM 131,65 TL
ELYNZA 20 MG 28 FİLM TABLET - BILIM 162,78 TL
ELYNZA 5 MG 28 FİLM TABLET - BILIM 37,47 TL prospektüs
OFANS ODT 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - VITALIS 53,65 TL küb-hkt
OFANS ODT 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - VITALIS 104,81 TL küb-hkt
OFANS ODT 2,5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - VITALIS 24,35 TL küb-hkt
OFANS ODT 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - VITALIS 26,67 TL küb-hkt
OFANS ODT 7,5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - VITALIS 72,78 TL küb-hkt
OFERTA 5 MG 56 FİLM TABLET - SANOVEL 96,86 TL küb-hkt
OFERTA 10 MG 28 FİLM TABLET - SANOVEL 91,61 TL küb-hkt
OFERTA 10 MG 56 FİLM TABLET - SANOVEL 188,32 TL küb-hkt
OFERTA 10 MG 84 FILM TABLET - SANOVEL 274,99 TL küb-hkt
OFERTA 15 MG 28 FILM TABLET - SANOVEL 131,66 TL küb-hkt
OFERTA 15 MG 84 FILM TABLET - SANOVEL 398,10 TL küb-hkt
OFERTA 20 MG 28 FILM TABLET - SANOVEL 165,09 TL küb-hkt
OFERTA 20 MG 84 FILM TABLET - SANOVEL 521,26 TL küb-hkt
OFERTA 5 MG 28 FILM TABLET - SANOVEL 42,67 TL küb-hkt
OFERTA 5 MG 84 FILM TABLET - SANOVEL 144,89 TL küb-hkt
OFERTA 7,5 MG 28 FİLM TABLET - SANOVEL 72,83 TL küb-hkt
OFERTA 7,5 MG 84 FILM TABLET - SANOVEL 209,88 TL küb-hkt
OLAFER 10 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 94,74 TL
OLAFER 10 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 269,15 TL
OLAFER 15 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 144,92 TL
OLAFER 15 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 398,10 TL
OLAFER 2,5 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 24,35 TL
OLAFER 2,5 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 72,80 TL
OLAFER 20 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 188,32 TL
OLAFER 20 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 521,26 TL
OLAFER 5 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 48,61 TL
OLAFER 5 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 148,60 TL
OLAFER 7,5 MG 28 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 72,83 TL
OLAFER 7,5 MG 84 EFERVESAN TABLET - ULM ILAC 209,88 TL
OLAXINN 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - GENERICA 55,99 TL küb-hkt
OLAXINN 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - GENERICA 130,19 TL küb-hkt
OLAXINN 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - GENERICA 162,81 TL küb-hkt
OLAXINN 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET - GENERICA 29,06 TL küb-hkt
OLFREX 10 MG 28 TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 58,77 TL küb-hkt
OLFREX 15 MG 28 TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 134,44 TL küb-hkt
OLFREX 2,5 MG 28 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 24,35 TL küb-hkt
OLFREX 20 MG 28 TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 165,57 TL küb-hkt
OLFREX 5 MG 28 TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 31,83 TL küb-hkt
OLFREX EASY TAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 58,77 TL küb-hkt
OLFREX EASY TAB 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 134,44 TL küb-hkt
OLFREX EASY TAB 2,5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 24,35 TL küb-hkt
OLFREX EASY TAB 20 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 165,57 TL küb-hkt
OLFREX EASY TAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 31,83 TL küb-hkt
OLLAFAX 10 MG 28 FİLM TABLET - RECORDATI 53,61 TL küb-hkt
OLLAFAX 5 MG 28 FİLM TABLET - RECORDATI 29,89 TL
OLNEGIS 10 MG 28 FILM TABLET - EGIS 50,90 TL küb-hkt
OLNEGIS 15 MG 28 FILM TABLET - EGIS 126,00 TL küb-hkt
OLNEGIS 20 MG 28 FILM TABLET - EGIS 155,80 TL küb-hkt
OLNEGIS 5 MG 28 FILM TABLET - EGIS 26,42 TL küb-hkt
OLNEGIS 7,5 MG 28 FILM TABLET - EGIS 66,41 TL küb-hkt
OLZANID 10 MG 28 FILM TABLET - SANDOZ 62,20 TL
OLZANID 5 MG 28 FILM TABLET - SANDOZ 34,99 TL
OZAPRIN 10 MG 28 FİLM TABLET - ALI RAIF 62,02 TL
OZAPRIN 10 MG 56 FILM TABLET - ALI RAIF 188,32 TL
OZAPRIN 10 MG 84 FILM TABLET - ALI RAIF 274,99 TL
OZAPRIN 20 MG 28 FİLM TABLET - ALI RAIF 162,81 TL
OZAPRIN 20 MG 56 FILM TABLET - ALI RAIF 344,75 TL
OZAPRIN 20 MG 84 FILM TABLET - ALI RAIF 521,26 TL
OZAPRIN 5 MG 28 FILM TABLET - ALI RAIF 31,93 TL prospektüs
OZAPRIN 5 MG 56 FILM TABLET - ALI RAIF 96,86 TL
OZAPRIN 5 MG 84 FILM TABLET - ALI RAIF 144,89 TL
PINOLZA 10 MG 28 FİLM TABLET - DEVA 53,65 TL
PINOLZA 5 MG 28 FİLM TABLET - DEVA 27,83 TL
REXAPIN 10 MG 28 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 62,46 TL küb-hkt
REXAPIN 10 MG 84 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 159,20 TL küb-hkt
REXAPIN 15 MG 28 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 131,59 TL küb-hkt
REXAPIN 2,5 MG 28 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 24,35 TL küb-hkt
REXAPIN 20 MG 28 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 162,79 TL küb-hkt
REXAPIN 5 MG 28 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 35,12 TL küb-hkt
REXAPIN 5 MG 84 FİLM TABLET - ABDI IBRAHIM 144,89 TL küb-hkt
REXAPIN EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ABDI IBRAHIM 62,46 TL küb-hkt
REXAPIN EASYTAB 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ABDI IBRAHIM 131,59 TL küb-hkt
REXAPIN EASYTAB 20 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ABDI IBRAHIM 162,79 TL küb-hkt
REXAPIN EASYTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ABDI IBRAHIM 35,12 TL küb-hkt
ZOLAPINE 10 MG 28 TABLET - MUNIR SAHIN 66,63 TL
ZOLAPINE 15 MG 28 TABLET - MUNIR SAHIN 140,00 TL
ZOLAPINE 2,5 MG 28 TABLET - MUNIR SAHIN 24,64 TL
ZOLAPINE 20 MG 28 TABLET - MUNIR SAHIN 190,40 TL
ZOLAPINE 5 MG 28 TABLET - MUNIR SAHIN 37,47 TL
ZOPHIX 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ZENTIVA 62,44 TL
ZOPHIX 10 MG 28 FİLM TABLET - ZENTIVA 96,89 TL
ZOPHIX 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ZENTIVA 144,92 TL
ZOPHIX 20 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ZENTIVA 188,32 TL
ZOPHIX 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET - ZENTIVA 35,11 TL
ZOPHIX 5 MG 28 FILM TABLET - ZENTIVA 48,61 TL prospektüs
ZYPREXA VELOTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - LILLY 87,34 TL küb-hkt
ZYPREXA 10 MG 28 TABLET - LILLY 79,40 TL küb-hkt
ZYPREXA 10 MG IM ENJ. SOL. İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON - LILLY 10,71 TL
ZYPREXA 5 MG 28 TABLET - LILLY 42,19 TL küb-hkt
ZYPREXA VELOTAB 15 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - LILLY 119,70 TL
ZYPREXA VELOTAB 20 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - LILLY 148,00 TL
ZYPREXA VELOTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - LILLY 46,41 TL küb-hkt
ZYZAPIN 10 MG 28 FİLM TABLET - BIOFARMA 55,94 TL
ZYZAPIN 15 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 131,06 TL küb-hkt
ZYZAPIN 15 MG 56 FILM TABLET - BIOFARMA 235,90 TL küb-hkt
ZYZAPIN 2,5 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 24,35 TL küb-hkt
ZYZAPIN 20 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 162,56 TL küb-hkt
ZYZAPIN 20 MG 56 FILM TABLET - BIOFARMA 292,62 TL küb-hkt
ZYZAPIN 5 MG 28 FİLM TABLET - BIOFARMA 29,04 TL
ZYZAPIN 5 MG 84 FİLM TABLET - BIOFARMA 144,89 TL
ZYZAPIN 7,5 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 72,83 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !