Tanı Tedavi Rehberi » Toplum Kökenli Pnömoni (erişkin)

Toplum Kökenli Pnömoni (erişkin)

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ (ERİŞKİN)
Toplum kökenli pnömoni, toplum içindeki günlük yaşam sırasında ortaya çıkan
akciğer parankimi enfeksiyonudur. Ölüm oranı, hafif pnömonili hastalarda %1-5 iken
ağır hastalarda %25lere ulaşır.

Tanı
Semptomlar
Ateş, öksürük, balgam çıkarma, yan ağrısı, nefes darlığı.
Fizik muayene
Bronşiyal solunum sesi ve/veya ince rallerin duyulması
Akciğer grafisi
Akciğer grafisinde parankimal infiltrasyon görülmesi

Klinik yaklaşım

Tipik Pnömoni;
Klinik bulgular; Akut başlangıç, titreme ile yükselen ateş, öksürük, pürülan balgam, yan ağrısı.
Fizik muayene; Konsolidasyon bulguları, (perküsyonda matite ve dinlemekle bronşiyal solunum sesi ve/veya yaygın ince raller).
Laboratuvar bulguları; Lökositoz, Balgam Gram boyamasında preparatta nötröfil ve gram pozitif diplokok hakimiyeti.
Posteroanterior akciğer grafisi; Lober tutulum.

Atipik Pnömoni;
Klinik bulgular; Subakut başlangıç, hafif ateş, halsizlik, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kuru öksürük veya mukoid balgam
Fizik muayene; Genellikle fizik muayene bulguları ile radyolojik bulgular arasında uyumsuzluk saptanır.
Laboratuvar bulguları; Balgamın Gram boyamasında preparatta nötrofil görülmesi, bunun yanında bakteri görülememesi.
Posteroanterior akciğer grafisi; Nonlober ve/veya lober tutulum.

Ayırıcı tanı
Akut bronşit
Tüberküloz
Kalp yetersizliği
Akciğer kanseri
Herhangi bir kronik hastalığı olmayan pnömonili hastalar, sevk gerektiren durumlar
dışında, birinci basamakta tedavi edilir.

Sevk

Risk faktörleri*; 60 yaşın üstünde olmak, Eşlik eden hastalıklar (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Bronşektazi, Kistik fibroz, Diabet mellitus, Kronik böbrek yetmezliği, Konjestif kalp yetmezliği, Kronik karaciğer hastalığı), Son 1 yıl içinde pnömoni tanısıyla hastaneye yatış, Aspirasyon şüphesi, Postsplenektomi, Alkolizm, Malnütrisyon, Antibiyotik tedavisine 3 günde cevapsızlık, Bakım eksikliği (evsiz veya yalnız yaşamak, fiziksel ve mental özürlü olmak).

Fizik muayene*; Solunum sayısı > 30/dakika, Kan basıncı Sistolik < 90 mmHg, Diyastolik < 60 mmHg, Ateş < 35oC veya > 40oC (aksiller), Ekstrapulmoner hastalık (menenjit, artrit), Bilinç değişikliği, Siyanoz.

Laboratuvar*; Beyaz küre sayısı <4.000 /mm3 veya >30.000/mm3, Hematokrit < %30 veya Hemoglobin <9 g/dl, Akciğer grafisinde multilober tutulum, kavite, plevral sıvı birikimi, lezyonlarda hızlı ilerleme.

* Risk faktörleri, fizik muayene ve laboratuvar bulgularından herhangi birini taşıyan hastalar sevk edilmelidir.

Tedavi
Sevk gerekmiyorsa, hemen ampirik tedavi başlanır.
Antibiyotik seçiminde klinik görünümün tipik veya atipik olması yönlendirici olabilir.
Tedavi ateş düştükten sonra bir hafta daha sürdürülür. Ortalama tedavi süresi, tipik
pnömonide 7-10 gün, atipik pnömonide 14-21 gündür. Klinik yanıt varsa tedavi süresi
uzatılmamalıdır. Radyolojik düzelme, klinik yanıta göre daha geç olabilir.

Penisilinler:
Amoksisilin : 1.000 mg günde üç kez (8 saat ara ile), ağızdan
Prokain penisilin G : 800.000 ü günde iki kez, kas içine

YA DA
Makrolidler*:
Eritromisin: 6 saatte bir 500 mg ağızdan
Roksitromisin: 12 saatte bir 150 mg ağızdan
Klaritromisin: 12 saatte bir 250-500 mg ağızdan
Azitromisin: 24 saatte bir 500 mg / 3 gün ağızdan veya 1. gün 500 mg/gün, sonraki 4 gün 250 mg/gün ağızdan.
*Atipik pnömoni düşünülüyor ve tipik-atipik pnömoni ayrımı yapılamıyorsa ya da penisilin alerjisi varsa doksisiklin veya makrolid grubu ilaçlardan biri seçilmelidir.

YA DA
Doksisiklin: 12 saat arayla 200 mg ile başlanır, 12 saat arayla 100 mg ile devam edilir.

İzlem
Hastalar tedavinin 3. günü kontrole çağrılmalıdır. Ateşi 72 saat içinde düşmeyen
veya genel durumu düzelmeyen hastalar sevk edilmelidir.
Tedaviye yanıt, ateşin antipiretik tedavi uygulanmadan düşmesi ve lökositozda
düzelme ile değerlendirilir.
Risk faktörleri olan hastalara pnömoniden korunma amacıyla her yıl influenza aşısı
ve beş yıl ara ile yalnızca 2 kez pnömokok aşısı uygulanmalıdır.

Aşılama için gerekli bazı risk faktörleri
60 yaşın üstünde olmak
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Bronşektazi
Kistik fibroz
Splenektomi
Astım

Kaynaklar
1. Bartlett JG, Dowell FS, File TM, Musher DM, Fine MJ. Practice Guidelines for the Management of
Community-acquired Pneumonia in Adults. Guidelines from the Infectious Diseases Society of America.
Clin Infect Dis 2001;31:347-82.
2. The Official Statement of the American Thoracic Society. Guidelines for the Management of
Communityacquired Pneumonia. Am J Resp Crit Care Med 2001;163:1730-54.
3. Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu. Pnömoniler Tanı ve Tedavi Rehberi,
Ankara: Toraks Derneği, 1998.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.