Tanı Tedavi Rehberi » Febril Konvülsiyon

Febril Konvülsiyon

FEBRİL KONVÜLSİYON
Merkez sinir sistemi enfeksiyonu dışı nedenlerle oluşan, ateş eşliğinde ortaya çıkan
nöbettir. Çocukluk çağı nöbetlerinin en sık olanıdır, insidansı %2-4tür. Sıklıkla 6 ay-5
yaş arası çocuklarda, en sık 18-22 aylar arasında görülür. Etyolojide genetik geçişin rolü
düşünülmektedir.

Tanı
Nöbet bilinç kaybı, gözlerde kayma, dudaklarda morarma, apne, vücudun tümü ya da
bir bölümünde tonik klonik kasılma, idrar ve/veya dışkı kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir.
Nöbet öncesi, sırası ya da sonrasında 38,5 °C veya üstünde ateş vardır.
Febril konvülsiyon genellikle kısa sürer; çoğu zaman 3 dakikadan kısadır ve hasta
hekime ulaştığında nöbet bitmiştir. Hastaların 1/4inde ateşin ilk bulgusu febril konvülsiyon
olabilir.
Onbeş dakikadan kısa süren, 24 saat içinde yinelemeyen, jeneralize tipte febril
konvülsiyonlar, basit febril konvülsiyon olarak nitelenir. İlk kez geçirilen basit febril
konvülsiyonda tanı için kan sayımı, biyokimyasal testler, EEG ve kraniyal görüntüleme
gerekmez.
İlk febril konvülsiyonda, hasta 12 aydan küçükse, normal bilinç durumuna nöbet
ertesinde kısa sürede dönememişse veya nöbet komplike ise, merkez sinir sistemi
enfeksiyonu olasılığı mutlaka dışlanmalıdır (Akut Menenjit rehberine bkz. Sayfa 167)
Ayrıca ateşsiz nöbet öyküsü varsa hasta epilepsi yönünden araştırılmalıdır.

Komplike febril konvülsiyon
Konvülsiyonun 15 dakikadan uzun sürmesi
Konvülsiyonun fokal olması
Yirmi dört saat içinde birden çok konvülsiyon olması
Hastanın 6 aydan küçük veya 5 yaştan büyük olması

Nöbet tekrarında risk faktörleri
İlk febril konvülsiyonun bir yaşın altında geçirilmesi ya da komplike tipte olması
Birinci derece yakınlarda epilepsi ya da febril konvülsiyon öyküsü
Sık enfeksiyon geçirme
Nöromotor gelişimin geri olması
Konvülsiyonun ateş hafif yüksekken (40°Cnin altında) ortaya çıkması
Ateş yükselmesiyle konvülsiyon arasındaki sürenin 2 saatten kısa olması
Febril konvülsiyonun her üç çocuktan birinde tekrarlama riski vardır. Tekrarlama
oranı, risk faktörü yoksa %10ken, risk faktörü sayısı üç ve üstündeyse %100e çıkabilir.

Tedavi
Amaç ateşin düşürülmesi, konvülsiyon sürüyorsa durdurulması, ateşe yol açan
enfeksiyon odağının bulunarak uygun tedavi verilmesidir.
Hasta getirildiğinde konvülsiyon sona ermiş, hasta 12 ayın üstünde ve genel durumu
iyi, febril konvülsiyon basitse, hasta ateşi düşürülüp, nedene yönelik tedavi planlanıp,
aileye gerekli bilgiler verilerek evine gönderilebilir.

Ateş kontrolü
Giysiler çıkarılır, çocuk ince bir giysi ile bırakılır.
Oda sıcaklığı 18-20°Cye ayarlanır.
Koltuk altı ateşi 38°Cnin üstündeyse;
Parasetamol : 10-15 mg/kg/doz, 4-6 saatte bir ağızdan veya rektal
ya da
İbuprofen : 5-10 mg/kg/doz, 6 saatte bir ağızdan verilir.
Soğuk kompres, soğuk duş, alkol uygulaması yapılmamalıdır. Ilık suyla
duş yaptırılabilir.

Konvülsiyon sürüyorsa veya gözlem sırasında yeni konvülsiyon başlamışsa
Hasta düz bir zemine yan yatırılır.
Hava yolunun açıklığı kontrol edilir
Ağız açık ise ‘airway konur.
%100 oksijen verilir.
Rektal diazepam uygulanır: Mümkünse rektal form kullanılır; yoksa, aynı doz ampul
formu beslenme sondası ile rektal yoldan uygulanır. Sonda 5 cm boyunda kesilip
yarısı rektuma yerleştirilir:
- 1 ay-5 yaş : 0,2-0,5 mg/kg/doz, en çok 5 mg/doz
- 5 yaş üstünde : 0,2-0,5 mg/kg/doz, en çok 10 mg/doz

Profilaksi
Tekrarlayan komplike febril konvülsiyonda ya da risk faktörü sayısı 3 veya daha çoksa
bir uzmana danışılarak;
1. Aralıklı (intermitan) profilaksi uygulanabilir.
- Ateşli hastalığın ilk 2 gününde rektal (ya da ağızdan) diazepam 0,5 mg/kg/gün, 2 dozda
ya da
- Nöbetin durdurulması ve uzun süren nöbetlerin engellenmesi amacıyla rektal
diazepam
2. Devamlı profilaksi uygulanabilir.
- Fenobarbital : 5 mg/kg/gün, 2 dozda, ağızdan
ya da
- Sodyum valproat : 20-30 mg/kg/gün, 2-3 dozda, ağızdan

Sevk
İlk febril konvülsiyon 12 ayın altında geçirilmişse
İlk nöbet komplike febril konvülsiyonsa
Mental retardasyon, mikrosefali veya normal olmayan nörolojik bulgular varsa
Ateşsiz konvülsiyonlar varsa
Epilepsi veya intrakraniyal patoloji düşünülüyorsa
hasta sevk edilmelidir.

Aileye bilgi ve uyarılar
Febril konvülsiyonda genetik yatkınlık olabileceği
Febril konvülsiyonun epileptik bir nöbet olmadığı
Üç yaştan sonra tekrarlama riskinin düşük olduğu
Kısa süreli febril konvülsiyonun beyin hasarı yapmadığı
Aşı uygulamasının risk taşımadığı
Ateşin dereceyle izlenmesi ve ateş kontrolünün sağlanması gerektiği,
Febril konvülsiyonun oranda tekrarlayabileceği ve böyle durumlarda:
- Hastanın düz bir zeminde yan yatırılması
- Hastayı tutarak konvülsiyonu durdurmaya çalışılmaması
- Kasılmalar sırasında çene, kol ve bacakları açmaya uğraşılmaması
- Ağızdan hiçbir şey verilmemesi
- Soğan veya başka bir maddenin koklatılmaması
- Hastanın üstüne soğuk su dökülmemesi, ancak ılık su ile duş yaptırılabileceği
aileye anlatılır.

Kaynaklar
1. Rosman NP. Febril Seizures. Pellock JM, Dodson WE, Bourgeois BFD, ed. Pediatric Epilepsy. New
York: Demos, 2001:163-72.
2. Knudsen FU. Febrile Seizures: Treatment and Outcome. Brain Dev 1996;18:438-49.
3. Stenklyft PH, Carmona M. Febrile seizures. Emerg Med Clin North Am 1994;12:989- 99.
4. Fukuyama Y, Seki T, Ohtsuka C, Miura H, Hara M. Practical Guidelines for Physicians in the Management
of febrile seizures. Brain Dev 1996;18:479-84.
5. American Academy of Pediatrics Provisional Committee on Quality Improvement, Subcommittee on
Febrile Seizures. Practice Parameter: the Neurodiagnostic Evaluation of the Child with A First Simple Febrile
seizure. Pediatrics 1996;97:769-72.
6. Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A Meta-analytic Review of the Preventive Treatment of Recurrences of Febrile
Seizures. J Pediatr 1997;131:922-5.
7. Gal P, Reed MD. Medications. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, ed. Nelson Textbook of
Pediatrics, 16th ed. Philadelphia: Saunders, 2000:2235-304.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.