Tanı Tedavi Rehberi » Döküntülü Hastalıklar (çocuk)

Döküntülü Hastalıklar (çocuk)

DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR (ÇOCUK)
Çocukluk çağında sık görülen, çoğu virüslerle oluşan, deride çeşitli tipte döküntüler,
bazen de ateşle seyreden hastalıklardır. Başlıcalarını kızamık, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği,
beşinci hastalık (eritema enfeksiyozum) ve altıncı hastalık (roseola infantum) oluşturur.
Ayrıca birçok sistemik, alerjik ve bulaşıcı hastalığa döküntü eşlik edebilir.

Tanı
Öykü
Öykü ve fizik inceleme birçok olgu için tanı koydurucudur.
Yaş
Yakınmaların süresi
Döküntü dışında başka yakınma olup olmadığı, varsa neler olduğu (ateş, burun
akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, ışıktan rahatsız olma, öksürük,
kaşıntı, eklem ağrısı, kusma, karın ağrısı gibi)
Döküntünün özellikleri: diğer belirtiler ortaya çıktıktan sonra kaçıncı günde başladığı,
kaç gündür var olduğu, nereden başladığı, nereye yayıldığı, rengi, büyüklüğü
sorulmalıdır.

Fizik muayene
Genel görünüm
Ateş
Döküntünün özellikleri (makülopapüler, veziküler, yaygın, basınca solup solmama,
birleşme özelliği, rengi, simetrik olması)
Döküntünün yerleşimi (ilk başlama yeri, yayılımı, döküntünün yoğun olduğu ya da
hiç görülmediği yerler)
Lenfadenopati varlığı ve yerleşimi (ön servikal, postauriküler, suboksipital gibi)
Ağız ve boğaz muayenesi (Koplik lekesi, yumuşak damakta enantem, tonsillerin
görünümü, çilek dili)
Gözlerin görünümü (konjonktivit)
Saçlı deri (lezyon olup olmadığı)
TABLO: Çocukluk Çağında Sık Görülen Döküntülü Hastalıklar

kızamık;
kuluçka; 9-14 gün
bulaştırıcılık süresi; Döküntüden 2-4 gün önce ve 2-5 gün sonraya dek
belirtiler; Koplik lekesi, ateş, nezle, öksürük, konjonktivit, fotofobi
döküntü yeri; Saçlı deri sınırında başlar, gövde ve ekstremitelere yayılır
döküntü özelliği; Makülopapüler döküntü, birleşme özelliğindedir, kahverengileşerek kaybolur
döküntü süresi; Semptomlardan 3-5 gün sonra başlar, 5-7 gün sürer
laboratuar; Lökopeni, Kızamık özgül IgM
tedavi; Ateş için parasetamol (40-60 mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan)
korunma; 9 ayını bitiren ve ilkokul 1.sınıftaki çocuklarda kızamık aşısı yapılmalıdır.
komplikasyon; pnömoni, sinüzit, otit, larenjit, ensefalit uzun dönemde SSPE.
sevk; ağır pnömoni, ensefalit, larenjit.

kızamıkçık;
kuluçka; 14-21 gün
bulaştırıcılık süresi; Döküntü başladıktan sonra 7 gün, konjenital rubellada bir yıl
belirtiler; Hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik, postauriküler ve suboksipital LAP
döküntü yeri; Yüzde başlayıp, boyuna, gövde ve ekstremitelere yayılır
döküntü özelliği; Makülopapüler, pembe
döküntü süresi; Semptomlar başladıktan 1-2 gün sonra başlar, üç gün kadar sürer
laboratuar; Normal ya da hafif lökopeni, kızamıkçık özgül IgM
tedavi; Ateş için parasetamol (40-60mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan)
korunma; kızamık - kızamıkçık - kabakulak KKK* aşısı
komplikasyon; nadiren artralji, artrit, ensefalit, trombositopeni, trombositopenik purpura
sevk; ensefalit, trombositopenik purpura

Kızıl;
kuluçka; 2-5 gün
bulaştırıcılık süresi; Belirtilerden 24 saat öncesinden, 2-3 hafta sonrasına dek, (Tedavi alıyorsa 24 saat sonra bulaşıcılık sona erer)
belirtiler; Sıklıkla 4 yaştan büyük çocuklarda görülür. Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, çilek dili, damak ve uvulada peteşiler, Pastia çizgisi, servikal LAP.
döküntü yeri; Koltuk altı ve kasıklardan tüm vücuda yayılır. Yüzde ve alında kızarıklık, peroral solukluk
döküntü özelliği; Yaygın, pembe-kırmızı, basınca solan, topluiğne başı görünümünde
döküntü süresi; Belirtilerin ikinci günü başlar, bir hafta sürer
laboratuar; ASO, lökositoz, boğaz kültürü
tedavi; Ateş için parasetamol (40-60mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan)
Penisilin V 50.000-100.000 ü/kg/gün, 3 dozda, ağızdan, 10 gün
Benzatin Penisilin tek doz, kas içine
korunma;
komplikasyon; sinüzit, otit, mastoidit, servikal adenit, retrofarengeal abse, osteomiyelit, ARA, AGN.
sevk; pertonsiller - etrofarengeal abse, menenjit, septik artrit, osteomiyelit

Suçiçeği;
kuluçka; 10-21 gün
bulaştırıcılık süresi; Döküntüden 1-2 gün önce başlayıp döküntülerin tamamı kabuklanana dek
belirtiler; Ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, bazen karın ağrısı
döküntü yeri; Saçlı deri, yüz ve gövdede sık, ekstremitelerde nadir
döküntü özelliği; Kaşıntılı, eritematöz maküller, içi sıvı dolu veziküllere dönüşüp, kabuklanır. Aynı anda farklı yaşta lezyonlar bulunur
döküntü süresi; Semptomlardan 24-48 saat sonra başlar, 7-10 gün sürer
laboratuar; İlk 72 satte lökopeni, ardından lenfositoz
tedavi; Aspirin verilmez, Ateş için parasetamol (40-60mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan), Kaşıntı için hidroksizin, Asiklovir**
korunma; su çiçeği aşısı
komplikasyon; deri enfeksiyonları, ensefalit, serebellar ataksi, pnömoni, aspirin kullanılırsa REYE sendromu.
sevk; immün yetmezlikli hastalar, pnömoni, ensefalit.

Eritema enfeksiyozum;
kuluçka; 4-14 gün
bulaştırıcılık süresi; Döküntüden önce başlayıp, 1-2 gün sonrasına dek
belirtiler; En sık okul çağında görülür. Özgül olmayan hafif ÜSYE bulguları
döküntü yeri; Yanaklarda, kol, bacak ve gövdede
döküntü özelliği; Makülopapüler, dantele benzeyen, simetrik
döküntü süresi; Belirtilerden hemen sonra başlar,
laboratuar;
tedavi; Ateş için parasetamol (40-60mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan)
korunma;
komplikasyon;artrit, aplastik kriz
sevk; aplastik kriz

Roseola infantum;
kuluçka; 10-15 gün
bulaştırıcılık süresi; Bilinmiyor
belirtiler; En sık 6 ay-3 yaş arasında görülür. Yüksek ateş, Genel durum iyi
döküntü yeri; Göğüste başlar , yüz ve ekstremitelere yayılır
döküntü özelliği; Pembe, 2-3 mm, makülopapüler, basmakla solar, nadiren birleşir
döküntü süresi; Ateşin 3.-5. günde aniden düşmesiyle ortaya çıkar, 1-2 gün sürer
laboratuar; Lökopeni
tedavi; Ateş için parasetamol (40-60mg/kg/gün, 4 dozda, ağızdan)
korunma;
komplikasyon; Febril konvülziyon

ARA:Akut romatizmal ateş,
AGN: Akut glomerulonefrit,
LAP: Lenfadenopati
*KKK Aşısı: 12. ayını tamamlamış çocuklara deri altına uygulanabilir. Ancak toplumdaki tüm çocukların aşılanmamasının, aşısız çocuklarda hastalık görülme yaşını ileriye atıp konjenital rubella riskini artıracağı unutulmamalıdır.Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer almamaktadır.
**Asiklovir, 12 yaştan büyük hastalar, kronik deri ya da akciğer hastalığı bulunanlar, uzun süreli salisilat tedavisi uygulananlar, kortikosteroid kullananlar gibi orta-ağır şiddette suçiçeği geçirme riski daha yüksek olan hastalar için düşünülmelidir.
***Suçiçeği aşısı: Bir yaşından büyük çocuklarda kullanılabilecek bir aşı bulunmaktadır. 12 ay-12 yaş arasında tek doz, 12 yaşın üzerinde dört-sekiz hafta arayla iki doz deri altına uygulanabilir. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer almamaktadır.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.