Tanı Tedavi Rehberi » Disfonksiyonel Uterus Kanamaları

Disfonksiyonel Uterus Kanamaları

DİSFONKSİYONEL UTERUS KANAMALARI
Organik bir nedene ya da gebeliğe bağlı olmayan, uterustan kaynaklanan kanama
bozukluğudur. Kanamanın miktarı, sıklığı ve/veya aralığı bozulmuş olabilir. Normal
menstrüel siklus 21-35 gün olup kanama 3-7 gün sürer ve günde ortalama 30-40 ml
(yaklaşık 3 pet) kan kaybına yol açar.
Anormal kanamanın patolojik nedenleri ekarte edildikten sonra disfonksiyonel uterus
kanaması tanısı konulabilir. Disfonksiyonel uterus kanaması (adet düzensizliği) sıklıkla
hipotalamus-hipofiz-over ekseninin herhangi bir düzeyde bozulması veya buna verilen
endometriyum yanıtının aksamasıyla ortaya çıkar.

Tanı
Semptomlar
Oligomenore: Menstrüel siklusun 35 günden uzun sürmesidir.
Polimenore: Menstrüel siklusun 21 günden kısa olmasıdır.
Menoraji (hipermenore): Menstrüel siklusun düzenli olmasına rağmen kanama miktarının çok ve süresinin uzun olmasıdır.
Metroraji: Menstrüel siklusların düzensiz ve sık aralıklarla olmasıdır.
Hipomenore: Kanama miktarının az ve süresinin kısa olmasıdır.
Hastanın yaşı, bulunduğu reprodüktif dönem, kullandığı kontrasepsiyon yöntemi tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

ANORMAL UTERUS KANAMALARINDA TANI
ADETLERİN ARTMASI (Meno/metro/menometroraji);
Şiddetli kanamaya bağlı derin anemi şok bulguları, Durumu stabilize et sevk et.
Perimenopoz; Patalojik araştırma için sevk.
RİA kullanıyor mu; RİA komplikasyonu?
Gebelik testi Pozitif; Gebelik izlemi.
Hormonal kontrasepsiyon kullanıyor mu?; İlaç yan etkisi?
Sistematik hastalığı var mı?; Sevk açısından değerlendir.
İlaç kullanıyor mu?; İlaç yan etkisi?
Kanamanın yeri Serviks (erozyon, polip gibi); Sevk açısından değerlendir
Uterus normal büyüklükte ağrılı, hassas; Endometrit?
Uterus normalden büyük; Olanak varsa ileri tetkik için (ultrasonografi: myom, neoplazi, over kisti) sevk

ADETLERİN AZALMASI (oligo/hipo/amenore)
16 yaş üstü hiç adet görmemiş; primer amenore, sevk et
Galoktore; Sevk et.
Hirsutizm; Sevk et.
Obezite; Obezite izlemi.

Tedavi
Amaç, normal fizyolojik menstrüel siklusa benzer siklus yaratmaktır. Tedavide
hastanın kanadığı süre, miktar ve siklus düzeni önemlidir. Hastanın sistemik sorunları
ve gebe kalmayı isteyip istemediği göz önüne alınarak aşağıdaki tedavi seçeneklerinden
biri seçilmelidir. Tedavinin önkoşulu pelvik muayenedir.Menoraji veya 10 günden kısa aralıklarla az veya çok kanama tanımlanan Metroraji /menometroraji;
Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin ilk günü kullanılmaya başlanarak 5 gün devam edilecek.
Oral kontraseptifler (0,05 mg etinil estradiol içerenler); Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin ilk günü kullanılmaya başlanarak günde 3 kez bir adet, 5-7 gün boyunca kullanılacak. Sonraki aylarda adetin beşinci gününden itibaren günde bir tane kullanılacak.
Progestinler (medroksiprogesteron asetat); Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin 15. günü kullanılmaya başlanarak günde 2 kez bir adet olmak üzere 10 gün kullanılacak.

10 günden uzun aralıklarla az veya çok kanama tanımlanan Metroraji /menometroraji;
Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin ilk günü kullanılmaya başlanarak 5 gün devam edilecek.
Oral kontraseptifler (0,05 mg etinil estradiol içerenler); Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin ilk günü kullanılmaya başlanarak her gün bir adet alınacak. Kutu bitiminde 21 günlük preparatlarda 7 gün ara verilerek 28 günlük preparatlarda ara verilmeksizin sonraki kutuya geçilecek.
Progestinler (medroksiprogesteron asetat); Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, değilse adetin 15. günü kullanılmaya başlanarak günde 2 kez bir adet olmak üzere 10 gün kullanılacak.

Polimenore veya Oligomenore;
Oral kontraseptifler (0,05 mg etinil estradiol içerenler); Adetin ilk günü kullanılmaya başlanarak her gün bir adet alınacak. Kutu bitiminde 21 günlük preparatlarda 7 gün ara verilerek 28 günlük preparatlarda ara verilmeksizin sonraki kutuya geçilecek.
Progestinler (medroksiprogesteron asetat); Kanamalı iken başvurulmuşsa hemen, yoksa adetin 15. günü kullanılmaya başlanarak günde 2 kez bir adet olmak üzere 10 gün kullanılacak.

Hipomenore; Organik bir nedene bağlı değilse tedavi edilmez. Organik nedenler sıklıkla küretaj, abortus, enfeksiyonlar sonrasında endometrium dokusunun azalmasına ya da hiperprolaktinemiye bağlıdır. Yaş ile birlikte fizyolojik hipomenore gelişebilir.

Yan etkiler için izlem
Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; Sindirim sistemi üzerine etkiler (Bulantı kusma ve diğer dispeptik yakınmalar), Kan tablosu üzerine etkiler (Hemogram bak), Sıvı retansiyonu (Ödem ve kan basıncı izle).
Oral kontraseptifler (0,05 mg etinil estradiol içerenler); Sindirim sistemi üzerine etkiler (Bulantı kusma ve diğer dispeptik yakınmalar), Venöz tromboembolik olaylar, Baş ağrısı sorgula.
Progestinler (medroksiprogesteron asetat); Akne, ürtiker, depresyon, libido değişikliklerini sorgula.

İlk ayda istenen sonuç alınırsa tedaviye 3 ay devam edilmeli, alınamazsa hasta sevk edilmelidir.
Oral kontraseptifler 40 yaşın altında kontrasepsiyon isteyen hastalarda ilk seçenek olmalıdır.
Progesteron 40 yaşın üzerindeki hastalarda ilk seçenek olmalıdır.
Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar
Mefenamik asit; 1.500mg/gün, Üç eşit doza bölünerek tok karnına verilir.
Naproksen sodyum; 1.250mg/gün, İlk doz 500 mg olarak başlanır. Gereksinime göre 250 mg 6-8 saat ara ile tok karnına verilir.
İbuprofen; 1.200-1.800mg/gün, Üç eşit doza bölünerek tok karnına verilir.

Kaynaklar
1. Rakel RE. Gynecology. Textbook of Family Practice, 6th ed. Philadelphia: Saunders, 2002; 667-87.
2. Lethaby A, Augood C, Duckitt K. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs for Heavy Menstrual Bleeding.
Cochrane Library Issue 2, Oxford, 2002.
3. Hickey M, Higham J, Fraser IS. Progestogens Versus Estrogens and Progestogens for Irregular Uterine
Bleeding Associated with Anovulation. Cochrane Library Issue 2, Oxford, 2002.
4. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral Contraceptive Pills for Heavy Menstrual Bleeding. Cochrane Library
İssue 2, Oxford, 2002.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.