Difteri

DİFTERİ
Difteri, toksin üreten Corynebacterium diphtheriae nın yol açtığı, tonsiller, farenks
veya burunda yapışkan membran, düşük ateş ve boğaz ağrısı ile karakterize bir üst
solunum yolu enfeksiyonudur. Hastanın orofarengeal salgılarıyla bulaşır.
Solunum sistemi; tonsil, farenks, larenks, larengo-trakeal yol, burun
Solunum sistemi dışı; deri, kulak, konjonktiva, genital
yerleşimli olabilir.
Solunum sistemi yerleşimli difteri
1. Aşısız kişide boğaz ağrısı ve düşük dereceli ateş
2. Farenks ve tonsillerde kaldırılınca kanayan, tipik olarak gri veya beyaz, düz, kalın,
fibrinöz ve kuvvetlice mukozaya yapışmış membranlar
3. Servikal lenfadenopati
4. Boyunda ödem nedeniyle aşırı şişlik (boğa boynu)
5. Yumuşak damakta paralizi
6. Solunum zorluğu, ses kısıklığı ve öksürük (larenks difterisi)
7. Tek taraflı veya iki taraflı, başlangıçta seröz, giderek seröz-anjinöz burun akıntısı
(burun difterisi)

Tanı
Larenjit, nazofarenjit veya tonsillitle birlikte tonsil, farenks ve burunda yapışkan
membranların (psödomembran) görülmesi
Ayırıcı tanı
Bakteriyel farenjit (A grubu streptokok)
Viral farenjit
Enfeksiyöz mononükleoz
Oral sifiliz
Kandidiyaz
Akut epiglottit
Krup

Tedavi
1. Hasta, solunum yolu tıkanması ve asfiksi riski nedeniyle, kalp ve solunumun
monitörize edilebileceği bir hastaneye hemen sevk edilir . Hasta ambulansla sevk
edilmelidir. Sevk sırasında, hastanın solunumu kontrol altında tutulmalı ve oksijen
uygulanmalıdır.
2. Antitoksin ve antibiyotik ile özgül tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır .
Antitoksin uygulaması halen tedavide en ciddi destektir. Antibiyotik verilmesi ise
bakterinin yerleştiği anatomik bölgede yok edilmesini sağlar ve hastalığın yayılmasını
önler.

Difteri Antitoksini Uygulaması
Nazal difteri; 10.000-20.000 U. Kas içine.
Tonsiller difteri; 15.000-25.000 U. Kas veya ven içine.

Farengeal/larengeal difteri; 20.000-40.000 U. Kas veya ven içine.
Karışık tip/gecikmiş tanı; 40.000-60.000 U. Ven içine.

Antibiyotik tedavisi
Antibiyotik tedavisi antitoksin tedavisine bir seçenek değildir ve yerine geçmez.
Antibiyotik Doz Veriliş yolu
Eritromisin
Çocuklarda; 40-50 mg/kg/gün (günde dört kez), Ağızdan.
Erişkinlerde; 500 mg (günde dört kez), Ağızdan.
Prokain penisilin
Çocuklarda; 25.000-50.000 ü/kg/gün (günde iki kez), Kas içine.
Erişkinlerde; 600.000 ünite (günde iki kez), Kas içine.
Antibiyotik tedavisi en az 14 gün devam etmelidir.

Korunma ve kontrol
Difteri bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
İzolasyon
Hastalar; tedavi tamamlanıp en az 24 saat arayla lezyon bölgesinden alınan kültür
iki kez (-) bulununcaya kadar kesinlikle sağlıklı bireylerden ayrı tutulmalıdır.
Yakın temaslılar
Toksijenik C. diphtheriae ile enfekte bir difteri olgusu ile son yedi gün içinde yakın
temasta bulunan herkesin risk altında olduğu kabul edilir.
Ev halkı
Arkadaşlar, akrabalar ve evi düzenli ziyaret eden kişiler (bakıcı kadın vb.)
Öpüşme/cinsel ilişki
Okulda aynı sınıfta bulunanlar
İşyerinde aynı odayı paylaşanlar
Hastanın orofarengeal salgılarıyla temas eden sağlık çalışanları

Profilaksi Antibiyotik
Benzatin penisilin G : Tek doz kas içine <6 yaş için 600.000 ü, >6 yaş için 1,2 milyon ü
veya
Eritromisin : 7-10 gün ağızdan, çocuklar için 40 mg/kg/gün, erişkinler için 1g/gün

Bağışıklama
Geçmişte üç dozdan daha az difteri toksoidi ile aşılanmış bütün yakın temaslılar veya
aşılanma durumu bilinmeyen her kişiye hemen bir doz aşı uygulanmalı, daha sonra
bağışıklama aşı takvimine göre tamamlanmalıdır. Geçmişte üç doz aşı yapılmış olan
temaslılara da, son 12 ayda dördüncü bir doz uygulanmamışsa hemen rapel uygulanmalıdır.
Hastalığı geçirenler tedaviden 3 ay sonra aşılanmalıdır.

İzlem
Bütün yakın temaslılar difterinin klinik semptom ve bulgularını gösterip göstermedikleri
yönünden sorgulanmalı, hastayla son temastan sonraki yedi gün boyunca günlük izleme
alınmalıdır. Günlük izlemde boğazda membran varlığı araştırılmalıdır. Bütün temaslıların
bağışıklanma durumları sorgulanmalıdır.

Kaynaklar
1. Christenson B, Bottiger M. Serological Immunity to Diphtheria in Sweden in 1978 and 1984. Scand J Infect
Dis 1986; 18:227-33
2. Damro M R, ed. Griffiths 5 Minute Clinical Consult. William & Wilkins, Texas, 1998.
3. Galazka A, Kardymowicz B. Immunity Against Diphtheria in Adults in Poland. Epidem Infect 1989; 103:
587-93
4. Krugman S, et al. Diphtheria. Infectious Disease of Children. Mosby Year Book, 9 th ed. 1992.
5. Pickering L, ed. 2000 Red Book, Report of the Committee on Infectious Disease, 25th ed. Elk grove Village:
American Acedemy of Pediatrics, 2000.
6. Rappuoli R, Peragini M, Falsen E. Molecular Epidemiology of the 1984-1986 Outbreak of Diphtheria in
Sweden. N Eng J Med 1988;318:12-4.
7. Simonsen O, Kjeldsen K, Bentzon MW, Heron I. Susceptibility to Diphtheria in Populations Vaccinated
Before and After Elimination of Indigenous Diphtheria in Denmark. Acta Path Microbiol Immunol Scand
1987; 95: 225-31

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.