Tanı Tedavi Rehberi » Boğmaca

Boğmaca

BOĞMACA
Boğmaca, Bordetella pertussis in yol açtığı, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyebilen,
çocukluk çağında ağır seyreden akut bulaşıcı bir hastalıktır.
Aşılanma korunmanın temel öğesidir.
Olası vaka tanımı
Aşısız veya eksik aşılı ve en az 2 haftadır öksürüğü olan bir kişide;
A.
Şiddetli öksürük nöbetleri
İç çekmeli solunum
Öksürükten hemen sonra kusma durumlarından birinin eşlik etmesi ve
B.
Pnömoni, plörezi, sinüzit gibi öksürüğe neden olabilecek başka bir sorun
bulunmaması ve
C.
Çevrede boğmaca salgını olması
boğmaca olasılığını kuvvetle düşündürmelidir.
Tam kan sayımında, çoğu hastada karşılaşılan, mutlak lenfositozun bulunduğu lökositoz
(15.000-100.000 /mm 3 ) önemli bir tanısal ipucudur.

Ayırıcı Tanı
Yabancı cisim aspirasyonu
Tüberküloz
Kistik fibroz

Tedavi
1. Solunumu rahatlatmak için oksijen verilebilir.
2. Sık sık ve az az beslenme sağlanmalıdır.
3. Hasta, sigara dumanı ve toz gibi öksürüğü uyaran etkenlerden kesinlikle uzak
tutulmalıdır.
4. Antibiyotik tedavisi:
- Eritromisin: Çocuklarda 40-50 mg/kg/gün 4 eşit doza bölerek
Erişkinlerde toplam doz 1-2 gr/gün 4 eşit doza bölerek (en çok 2 gr/gün)
doz 14 gün ağızdan uygulanır.

Sevk
Altı aydan küçük tüm çocuklar
Öksürük nöbetleriyle;
- Oksijenasyonun bozulması (apne, siyanoz)
- Beslenmenin bozulması gibi komplikasyonların ortaya çıktığı hastalar
sevk edilmelidir.
Boğmaca bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

Korunma
A. İzolasyon:
Hastaların, bebekler, aşısız veya eksik aşılı çocuklardan antibiyotik tedavisinin
ilk 5 günü tamamlanana kadar uzak tutulması ve okul, kreş gibi toplu yaşanan ortamlara
girmemesi sağlanmalıdır.

B. Yakın temasta profilaksi
Ev halkı
Hastanın ağız veya solunum salgılarına maruz kalan sağlık personeli
Bakıcılar, kreş veya okul arkadaşları
Akrabalar, evi düzenli olarak ziyaret eden arkadaşları
gibi yakın temas edenlere profilaktik antibiyotik tedavisi ve bağışıklama uygulanmalıdır:
1. Proflaktik antibiyotik tedavisi
Boğmaca temaslılarına yaş ve bağışıklık durumundan bağımsız olarak 14 gün süreyle
ağızdan eritromisin (40-50 mg/kg/gün, 4 doza bölünerek) verilmelidir.
2. Bağışıklama
Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre yapılmalıdır. (Sayfa 295)
Bu kişilerden 4 doz boğmaca-difteri-tetanoz (BDT) aşısı yapılmamış, aşılama durumu
bilinmeyen veya 4 doz aşılamadan sonra 3 yıl geçmiş 7 yaşından küçük çocuklara en
kısa sürede 1 doz BDT aşısı yapılmalı ve aşı takvimine devam edilmelidir.

İzlem
Hasta ve onunla yakın teması olanlar semptomlar açısından 21 gün izlenmelidir.

Kaynaklar
1. Pickering L, Ed. 2000 Red Book, Report of the Committee on Infectious Disease, 25. ed. Elk Grove
Village, Il: American Academy of Pediatrics, 2000.
2. Damro MR, Ed. Griffiths 5 Minute Clinical Consult. Texas: William & Wilkins, 1998.
3. Nip Publications. Guidelines for the Control of Pertussis Outbreaks. Chapter 3. Treatment and
Chemoprophylaxis, Cdc.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.