Tanı Tedavi Rehberi » Aşı Takvimi

Aşı Takvimi

AŞI TAKVİMİ*
Çocukluk dönemi aşı takvimi
BCG; 2.ayın sonu ve ilköğretim 1.
DBT; 2, 3, 4.ayın sonlarında ve 12-24 ay arası.
POLİO; 2, 3, 4.ayın sonlarında ve 12-24 ay arası.
KIZAMIK; 9.ayın sonu ve ilköğretim 1.
Td; ilköğretim 1 ve 8.
HEPATİT B; doğumda, 2.ayın sonunda ve 9.ayın sonunda.

Doğurganlık Çağı (15-49 Yaş) Kadınlardaki Tetanoz Aşı Takvimi
TT1; Gebeliğin 4. ayında veya aşılanmamış kadında ilk karşılaşmada**. Koruyuculuk yok.
TT2; TT1den en az 4 hafta sonra. Koruyuculuk 1-3 yıl.
TT3; TT2den en az 6 ay sonra. Koruyuculuk 5 yıl.
TT4; TT3den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte. Koruyuculuk 10 yıl.
TT5 TT4den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte. Koruyuculuk Doğurganlık çağı boyunca.
** Daha önceki aşı durumuna ait kaydı bulunan kadınlarda takvime kaldığı yerden devam edilir.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

SIK GÖRÜLEN, HAFİF YAN ETKİLER
BCG; Lokal reaksiyon (ağrı, şişlik, kızarıklık) % 90- 95
DBT (Boğmaca); %50ye varan lokal reaksiyon , %50ye varan 38°Cyi geçen ateş, %50ye varan Huzursuzluk, kırgınlık ve sistemik belirtiler.
TT; %10* Lokal reaksiyon, %10 38°Cyi geçen ateş, %25 Huzursuzluk, kırgınlık ve sistemik belirtiler.
OPV; <%1 38°Cyi geçen ateş, <%1** Huzursuzluk, kırgınlık ve sistemik belirtiler.
Hepatit-B; Erişkinde %15, çocukta % 5 Lokal reaksiyon, %1-6 Huzursuzluk, kırgınlık ve sistemik belirtiler.
Kızamık; %10 Lokal reaksiyon, %5-15 38°Cyi geçen ateş, %5 döküntü.

Lokal reaksiyon; aşı yerine soğuk uygulama, parasetamol
38°Cyi geçen ateş; Ekstra sıvı ver, ılık pansuman uygula, parasetamol
Huzursuzluk, kırgınlık ve sistemik belirtiler; Ekstra sıvı ver, parasetamol
* Lokal reaksiyonlar rapel dozlarda %50-85e kadar çıkabilir.
** Sistemik belirtiler ishal, başağrısı ve/veya kas ağrısı şeklinde olabilir.

NADİR GÖRÜLEN, CİDDİ YAN ETKİLER
Aşı, Reaksiyon, Ortaya çıkış süresi, 1 milyon dozda görülme sıklığı.

BCG
Süpüratif lenfadenit; ortaya çıkış süresi 2-6 ay, görülme sıklığı 100-1.000/ bir milyon.
BCG osteiti; 1-12 ay, 1-700
Yaygın BCG enfeksiyonu; 1-12 ay, 2

DBT (Boğmaca)
3 saatten fazla süren çığlık tarzında durdurulamayan ağlama, 0-24 saat, 1.000-6.0000
Konvülsiyon (nöbet geçirme); 0-3 gün, 570.
Hipotonik hiporesponsif atak; 0-24 saat, 570.
Anaflaksi/şok; 0-1 saat, 20.
Ensefalopati; 0-3 gün, 0-1.

TT/ Td
Brakial nevrit; 2-28 gün, 5-10
Anaflaksi; 0-1 saat, 1-6.
Steril apse; 1-6 hafta, 6-10

OPV
Aşıya bağlı paralitik poliomyelit (risk ilk dozda, erişkinlerde ve immün yetmezliği olanlarda daha yüksektir); 4-30 gün (temaslılarda 4-75 gün), 0,70 (ilk doz), 0,11-0.16 (sonraki dozlarda), 0,13 (temaslılarda).

Hepatit-B
Anaflaksi; 0-1 saat, 1-2.
Guillain-Barre Sendromu; 1-6 hafta, 5.

Kızamık
Febril konvülsiyon; 5-12 gün, 333
Trombositopeni; 15-35 gün, 33.
Anaflaksi; 0-1 saat, 1-50.


GENEL AŞI KONTRENDİKASYONLARI

Tüm aşılar;
Gerçek Kontrendikasyonlar (Bu durumlarda ilgili aşı uygulanmaz);
Aşı veya aşının bir bileşenine karşı anafilaktik reaksiyon geçirme hikayesi.
Ateşli veya ateşsiz ağır hastalık.
Yanlış Kontrendikasyonlar (İlgili aşının yapılmasına engel bir durum değildir);
Hafif-orta dereceli lokal reaksiyon (ağrı, kızarıklık, şişlik)
Aşı sonrası düşük veya orta düzeyde ateş hikayesi
Ateşli veya ateşsiz hafif akut hastalık
Antibiyotik tedavisi alıyor olma
Hastalık sonrası nekahat döneminde olma
Enfeksiyöz hastalık geçiren bir kişi ile yakın zamanda temas hikayesi
Aşı uygulanacak kişide ya da ailesinde penisilin allerjisi veya diğer spesifik olmayan allerji hikayesi
Annenin hamile olması ya da evde hamile olan bir kadın olması

BCG
Gerçek Kontrendikasyonlar;
İmmün yetmezlik (malignite, HIV enfeksiyonu, konjenital veya immünosüpresif tedavi ile ortaya çıkan immün yetmezlik durumu)
Gebelik

DBT
Gerçek Kontrendikasyonlar;
Daha önceki aşı uygulanmasından sonraki 7 gün içinde ensefalopati gelişmesi*
Daha önceki DBT sonrası 48 saat içinde ortaya çıkan 40.5°Cnin üzerinde ateş*
Daha önceki DBT sonrası 48 saat içinde ortaya çıkan hipotonik hiporesponsif atak*
Daha önceki DBTden sonraki 3 gün içinde konvülsiyon geçirme*
Daha önceki DBT sonrası 48 saat içinde başlayan, 3 saatten fazla süren, çığlık tarzında, durdurulamayan ağlama*
Yanlış Kontrendikasyonlar;
Daha önceki DBT sonrası 40.5Cyi geçmeyen ateş
Ailede konvülsiyon hikayesi**
Ailede DBT sonrası aşı yan etkisi görülme hikayesi

OPV
Gerçek Kontrendikasyonlar;
Bilinen immün yetmezlik (malignite, HIV enfeksiyonu, konjenital veya immünosüpresif tedavi ile ortaya çıkan immün yetmezlik durumu) veya ev halkında immün yetmezliği olan kişi varlığı.
Gebelik
Yanlış Kontrendikasyonlar;
Emzirme
Antibiyotik tedavisi
İshal***

Hepatit-B
Gerçek Kontrendikasyonlar;
Ekmek mayasına karşı anafilaktik reaksiyon hikayesi ****
Yanlış Kontrendikasyonlar;
Gebelik

Kızamık;
Gerçek Kontrendikasyonlar;
Neomisin veya jelatine karşı anafilaktik reaksiyon hikayesi
Gebelik
Bilinen immün yetmezlik (malignite, HIV enfeksiyonu, konjenital veya immünosüpresif tedavi ile ortaya çıkan immün yetmezlik durumu)
Aşıdan önceki 3-11 ay içinde kan ürünü veya immünglobülin uygulanmış olması (uygulanan ürünün etki süresine göre karar verilir)
Trombositopeni,
Trombositopenik purpura öyküsü

Yanlış Kontrendikasyonlar;
Tüberkuloz veya pozitif PPD testi
Emzirme
Ev halkında immün yetmezliği olan kişi varlığı
Yumurtaya karşı allerjik reaksiyon hikayesi
Neomisine karşı anafilaktik olmayan allerjik reaksiyon hikayesi.

* Bu çocuklara DBT aşısı yerine DT uygulanmalıdır.
**Ailede konvülsiyon hikayesi olan çocuklara DBT uygulanmasından önce başlayıp sonraki 24 saat boyunca 4 saatte bir parasetamol verilmelidir.
***Bir ay sonra doz tekrarlanır.
****Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen Hepatit-B aşısı, ekmek mayası mantarına(Saccharomyces cerevisia) HBsAg geni içeren bir plasmid ekleyip HBsAg sentez ettirilerek elde edilir.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.