Tanı Tedavi Rehberi » Akut Viral Hepatit

Akut Viral Hepatit

AKUT VİRAL HEPATİT
Viral hepatit, hepatotrop virüslerin neden olduğu akut iltihabi karaciğer hastalığıdır.
Bu virüslerden A ve E (hepatiti) virüsleri başlıca fekal oral yol; B, C ve D virüsleri
parenteral yolla bulaşır. B, C ve D virüsleriyle taşıyıcılık ve kronikleşme söz konusudur.
A Hepatiti
Çocuklarda viral hepatitin en sık nedenidir. Enfeksiyon çocuklarda %90 oranda
semptomsuzdur. Semptomların görülme sıklığı yaşla artar, erişkinlerde %60a ulaşır.
Erişkinlerin %90dan çoğu seropozitiftir. A hepatiti binde 1-5 oranda fulminan seyreder.
B Hepatiti
Belirtiler A hepatitine göre daha az şiddetlidir. Bulaşma yaşı küçüldükçe kronikleşme
oranı artar. Perinatal bulaşımda çocuklarda kronikleşme oranı %85-90, erişkin yaşta
bulaşımda %5-10dur. B hepatiti binde 5-15 oranda fulminan seyreder.
C Hepatiti
Akut enfeksiyon çoğunlukla semptomsuzdur. Kronik enfeksiyonda semptomlar silik,
seyir yavaştır. Kronikleşme oranı %75-80dir.
D Hepatiti
Bulaşma için HBsAgye gerek vardır. D hepatitinin kronikleşme oranı %75-90dır.
E Hepatiti
Klinik seyir A hepatiti ile benzerlik gösterir. Gebelerde fulminan seyir %20dir.

Hepatotropik virüslerin özellikleri;

HAV HBV HCV HDV HEV
Kuluçka süresi 15-45 gün 60-180 gün 14-160 gün 21-45 gün 15-60 gün
Geçiş yolu
Deri-mukoza Seyrek Yaygın Yaygın Yaygın Yok
Fekal-oral Yaygın Yok Yok Yok Yaygın
Kan ve kan ürünleri Seyrek Sık Sık Sık Seyrek
Cinsel Seyrek Sık Seyrek Seyrek Seyrek
Plasenta Yok Yaygın Seyrek Yok Yok
Kronikleşme Yok Var Var Var Yok
Fulminan seyir Seyrek Var Seyrek Var Seyrek


Risk Grupları
HBsAg pozitif (enfekte) anne bebekleri
HBsAg pozitif (enfekte) kişilerin aile üyeleri
Ven yoluyla ‘madde kullananlar
Çok eşli heteroseksüeller
Homoseksüel erkekler
Hemodiyaliz hastaları
Sık kan transfüzyonu yapılanlar
Sağlık çalışanları
Endemik bölgeye seyahat edenler
Sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar

Tanı
Akut viral hepatit çoğunlukla semptomsuzdur. Semptomlu hastalarda bulantı, kusma,
halsizlik, iştahsızlık, sağ üst kadranda duyarlık vardır. Sarılık varlığında dışkı renginde
açılma olması kolestazı düşündürür.

Laboratuvar
İdrarda bilirubin saptanması ve ürobilinojen artışı, serumda ALT ve AST yüksekliği
hepatiti destekler.

B hepatiti serolojisi
HBV enfeksiyonunun evresi;
Akut; HBsAg + , Anti-HBs - , Anti-HBc IgM + , Anti-HBc IgG -
Kronik; HBsAg + , Anti-HBs - , Anti-HBc IgM - , Anti-HBc IgG +
Pencere dönemi; HBsAg - , Anti-HBs - , Anti-HBc IgM + , Anti-HBc IgG -
Geçirilmiş/İyileşme, HBsAg - , Anti-HBs + , Anti-HBc IgM - , Anti-HBc IgG +
Aşılanmış; HBsAg - , Anti-HBs + , Anti-HBc IgM - Anti-HBc IgG -

Ayırıcı Tanı
Hemolitik anemiler
Bakteriyel ve paraziter hepatitler
Tıkanma sarılıkları
Toksik hepatitler (alkol, ilaç, toksin)
Otoimmün hepatit
Kronik hepatitlerin relapsı veya üzerine başka bir etkenin eklenmesi
Kanserler

Korunma
Kişisel hijyen kurallarına uymak fekal-oral yolla bulaşmayı önler. Parenteral, cerrahi
ve dental girişimlerde kullanılan araç gereçler tek kullanımlık olmalı ya da sterilize
edilmelidir.
Parenteral geçişe neden olabilecek tıraş makinesi, jilet, tırnak makası ve diş fırçası
gibi gereçler ortak kullanılmamalıdır.
Eşi veya kendisi hepatitli kişiler ve çok sayıda cinsel eşi olanlar prezervatif kullanmalı
ve aşılanmalıdır.
B hepatiti için temas öncesi profilakside, aşılama ve sağlık eğitimi çok önemlidir.
B hepatiti için temas sonrası profilakside, perkütan yaralanmada, B hepatitli birisiyle cinsel
ilişkisi ertesinde ve HBsAg pozitif annelerden doğan bebeklere hemen B hepatiti aşısı
ile birlikte hepatit B immünglobülini (HBİG) uygulanmalıdır.
B hepatiti aşısı doğumdan itibaren yapılabilir. Sağlık ocaklarında bebeklere 0.,2.,9.
aylarda ücretsiz yapılmaktadır. Ayrıca enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan kişilerde
‘0.,1.,6. ay aşılama düzeniyle üç kez yapılmalıdır. Ancak, hemodiyaliz hastalarında
olduğu gibi, hızlı serokonversiyon oluşması istenen durumlarda ‘0.,1.,2.,12. ay aşılama
düzeni uygulanabilir. Rapel doza gerek yoktur.

Tedavi
Özel bir diyet önerilmez. Alkol ve hekime danışmadan ilaç kullanılmamalıdır. Ağır
egzersizden kaçınılmalıdır. Haftada bir kontrol önerilir.
Komplikasyonlar
Kolestaz
Fulminan hepatit
Taşıyıcılık (B, C, D, hepatitleri için)
Kronik hepatit (B, C, D, hepatitleri için)
Siroz (B, C, D, hepatitleri için)
Hepatosellüler karsinoma (B, C, D, hepatitleri için)

Sevk
Sarılığın iki haftadan uzun sürmesi ve giderek artma eğiliminde olması
Hepatik ensefalopati bulguları (bilinç bulanıklığı, uykuya eğilim, ağızda amonyak
kokusu)
Ağızdan beslenememe
Hipoglisemiye eğilim
Komplikasyonların gelişmesi
Altta yatan kronik bir karaciğer hastalığı durumlarında hasta sevk edilmelidir.

Viral Hepatitlerde Yaklaşım (Laboratuvar olanaklarına göre)
Akut viral hepatit düşünülen hastada
ALT ve AST yükselmiş
Viral serolojik testler yapılamıyor veya sonuçlar negatif; Sevk önerilerine göre sevk.
Viral serolojik testler yapılabiliyor
Anti-HAV IgM (+); Akut A hepatiti, İzle, Sevk önerilerine göre sevk.
HBsAg (+), Anti-HBc IgM (+); Akut B hepatiti, İzle, 6 ay sonra HBsAg (+); Sevk

Kaynaklar
1. Kılıçturgay K, Badur S. Viral Hepatit 2001. Viral Hepatitle Savaşım Derneği. Ankara, 2001.
2. Kawai H, Feinstone SM. Acute Viral Hepatitis. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, ed. Principles And
Practice of Infectious Diseases. 5th ed, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000:1279-97.
3. Leventhal WD, Hueston WJ, Virella G. Infectious Diseases. Rakel RE, ed. Textbook of Family Practice.
6th ed, Philadelphia: Saunders, 2002:329-32.
4. Rodney WM. Gastrointestinal Disorders. Rakel RE, ed. Textbook of Family Practice. 6th ed, Philadelphia:
Saunders, 2002:1176-9.
5. www.cdc.gov/hepatitis

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.