Tanı Tedavi Rehberi » Akut Romatizmal Ateş

Akut Romatizmal Ateş

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı tonsillofarenjite ikincil olarak gelişen
yaygın enflamatuvar bir bağ dokusu hastalığıdır. Streptokok antijenlerine karşı gelişen
antikorların eklem, kalp, bazal gangliyon gibi dokularda oluşturduğu hasar sonucu gelişir.
Sosyoekonomik durumu düşük toplumlarda daha sık görülür. Sıklıkla 6-15 yaş
grubunda ortaya çıkar.
Akut tonsillofarenjitin tedavisi akut romatizmal ateş gelişimini engeller.

Tanı
Öykü
1-5 hafta, ortalama 3 hafta önce geçirilmiş tonsillofarenjit öyküsü
Belirti ve bulgular
Gezici poliartrit (%75): Diz, ayak bileği, dirsek, el bileği
Kardit (%40-50): Taşikardi, üfürüm (mitral ve aort yetmezliği), perikardit,
kardiyomegali, kalp yetmezliği bulguları
Eritema marginatum (%10): Özellikle gövde ve kolların iç yüzünde
Deri altı nodülleri (%2-10): Ekstansör yüzlerde, tendon kılıflarına yapışık nodüller
Sydenham koresi (%15): Tonsillofarenjitten 1-6 ay sonra
Ateş
Artralji

Laboratuvar bulguları:
Tam kan sayımı
- Lökositoz
- Periferik yayma: (özellikle ayırıcı tanı için)
Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): Genellikle 60 mm/st üzerinde
Yüksek antistreptolizın O (ASO) düzeyi, titresi: Erişkinlerde 240 Todd ü, çocuklarda
320 Todd ü üzerinde
C- reaktif protein (CRP) pozitifliği
EKG: Uzamış PR aralığı, taşikardi
Boğaz kültürü: Sıklıkla negatif
Telekardiyografi
Ekokardiyografi

Akut romatizmal ateşe özgül bir testin bulunmaması nedeniyle, tanı, belirti ve bulguların
modifiye Jones kriterlerine göre değerlendirilmesiyle konur. Geçirilmiş streptokok
enfeksiyonunu gösteren bir kanıt eşliğinde, iki majör bulgu ya da bir majör ve iki minör
bulgu tanıyı kuvvetle düşündürür.

Modifiye Jones kriterleri
Majör bulgular; Kardit, Poliartrit, Sydenham koresi, Eritema marginatum, Deri altı nodülleri
Minör bulgular;
Klinik: Ateş, Artralji.
Laboratuvar: Akut faz reaktanlarında (ESH, CRP) artış, PR aralığında uzama
Grup A Streptokok enfeksiyonu kanıtı; Yüksek veya yükselmekte olan streptokok antikor titresi, pozitif boğaz kültürü

Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu kanıtı varlığında kore bulunması akut romatizmal ateşi düşündürmelidir.
Akut romatizmal ateş tanısı düşünüldüğünde bildirimi yapılır.

Ayırıcı Tanı
Juvenil romatoid artrit
Reaktif artrit
Sistemik lupus eritematosus
Septik artrit
Akut lösemi

Tedavi
1. Streptokok enfeksiyonunun tedavisi
Benzatin penisilin (kas içine, tek doz) 27 kg altında 600.000 ü, 27 kg üzerinde 1.200.000 ü
Veya Penisilin V (ağızdan) ; Çocukta 50.000 ü/kg/gün, erişkinde 2-3 milyon ü/gün 2-3 doza bölünerek, toplam 10 gün
Penisilin alerjisi varsa
Eritromisin (ağızdan); Çocukta 40 mg/kg/gün, 2-4 dozda, 10 gün, erişkinde günde 2-4 kez 500 mg, 10 gün

2. Antienflamatuvar tedavi
Asetil salisilik asit; 50-75 mg/kg/gün (en çok 4 gr) 4 dozda, 2-3 hafta içinde azaltılarak kesilir.

Profilaksi
Benzatin penisilin; (kas içine) kış aylarında 3 haftada bir, yaz aylarında 4 haftada bir.
Penisilin V (ağızdan); günde iki kez 250.000 ü.
Penisilin alerjisi varsa Eritromisin günde iki kez 250 mg.
Profilaksi süresi
İzole artrit : Yirmi yaşa kadar veya ataktan sonra en az 5 yıl
Kardit: Yaşam boyu

Sevk
Kalp yetmezliği varsa, diürez, gerektiğinde dijitalizasyon, (Kalp Yetmezliği
rehberine bakınız. ) yapılıp benzatin penisilin ve antienflamatuvar tedavi
uygulanarak hasta acilen sevk edilir.
Kore ön tanısıyla değerlendirilen hastalar sevk edilir.
Tanı kesin değilse ve kardiyak bulgu yoksa,
ESH yüksekse benzatin penisilin uygulanır ve hasta antienflamatuvar tedavi verilmeden sevk edilir.
ESH düşükse: benzatin penisilin ve izlem yapılır.
Tanı kesinse, benzatin penisilin ve antienflamatuvar tedavi verilir ve hasta sevk edilir.

Kaynaklar
1.
Ayoub EM. Acute Rheumatic Fever. Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ, ed. Heart Disease in
Infants, Children, and Adolescents. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 2001:1226-41.
2. El Said GM, El-Refaee MM, Sorour KA, El-Said HG. Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease. Garson
A, Bricker JT, Fisher DJ, Neish SR, ed. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. Philadelphia:
Williams & Wilkins, 1998:1691-724.
3. Lan AJ, Colford JM, Colford JM Jr. The Impact of Dosing Frequency on the Efficacy of 10-day Penicillin
or Amoxicillin Therapy for Streptococcal Tonsillopharyngitis: A Meta-analysis. Pediatrics 2000; 105: E19.
4. Braunwald, ed. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th ed. Philedelphia: Saunders,
2001.
Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.