Tanı Tedavi Rehberi » Akut Otitis Media

Akut Otitis Media

AKUT OTİTİS MEDİA
Akut otitis media (AOM) orta kulak ve havalı boşluklarının süpüratif enfeksiyonudur.
Sıklıkla bakteriyeldir ve etken orta kulağa nazofarenksten ulaşır. Etken çoğunlukla
Streptococcus pneumoniae , Moraxella catarrhalis ve 5 yaşından küçük çocuklarda
Haemophilus influenzae dır.

Tanı
Öykü, fizik muayene ve özellikle otoskopi bulguları ile konur.
Öykü
Şiddetli kulak ağrısı
Çocuklarda ağlama ve huzursuzluk, ateş
İşitme azlığı
Kusma
Kulak kepçesini kurcalama (çocuklarda)
Geçirilmiş ÜSYE
Fizik muayene bulguları
Ateş
Kulak muayenesi: Bastırmakla hassasiyet, otoskopik incelemede kulak zarında
kızarıklık ve bombeleşme, kulak yolunda akıntı
Laboratuvar bulguları
Hematolojik, biyokimyasal ve mikrobiyolojik inceleme önerilmez.

Tedavi
Amaç enfeksiyonun giderilmesi, orta kulak havalanmasının sağlanması, ağrının
giderilmesi ve komplikasyonların önlenmesidir.

İlaç dışı tedavi
Bol sıvı alımı ile hidrasyon sağlanmalıdır.

İlaç tedavisi

Ağrı ve ateş tedavisi
Parasetamol; Erişkinde 500-1.000 mg/doz, ağızdan, 3-4 doz/gün, en çok 4 gr/gün
Çocukta 10 mg/kg/doz, ağızdan, 4-6 doz /gün, 48-72 saat verilecektir.

Antibakteriyel Tedavi

Birinci seçenek
Amoksisilin; Erişkinde 1,5-3,5 g/gün, ağızdan 3 doz/gün, 10 gün süreyle, Çocukta 40-45 mg/kg/gün, ağızdan
(Dirençli pnömokok olasılığı; son bir ay içinde penisilin grubu antibiyotik kullanımı, akut otitis media öyküsü varsa: 80-90 mg/kg/gün, ağızdan) 3 doz/gün, 10 gün süreyle.
Penisilin alerjisi varsa ağızdan eritromisin ve klaritromisin 10 gün , azitromisin 5 gün süreyle

İkinci seçenek; Amoksisilinklavulonat* ağızdan 10 gün süreyle (Amoksisilin / klavunat oranı 7/1 olmalıdır).
İkinci kuşak sefalosporinler ( sefuroksim aksetil ) ağızdan 10 gün süreyle

Çocuklarda serum fizyolojik kullanımı, nazal dekonjesyon ve orta kulak havalanmasına
katkı sağlayabilir.

Kulağa lokal (topikal) ilaç uygulanmamalıdır.

Akut otitis media şüphesi varken, buşon nedeniyle kulak zarı görülemiyorsa kulak
lavajı yapılmamalıdır.

Korunma
Viral ÜSYE sırasında nazal hava yolu açık tutulmalıdır.
Anne sütü ile beslenme akut otitis media insidansını azaltır.
Evde sigara içilmemesi sağlanmalıdır.
Süt çocuklarının yatarak beslenmemesi, beslenirken yaklaşık 45 derecelik açı ile
tutulmaları önerilir.

Ayırıcı tanı
Bebekte ağlamaya bağlı kulak zarı kızarıklığı
Çene veya diş kaynaklı ağrı (kulak ağrısına rağmen fizik muayenede kulak zarı
normaldir)
Eksternal otit
Kronik otitis media

ÖYKÜ:
Kulak ağrısı, huzursuzluk, ateş, kulak akıntısı, geçirilmiş ÜSYE, azalmış işitme.
FİZİK MUAYENE:
Kulak zarında kızarıklık, bombeleşme, pürülan-seröz akıntı, perforasyon yoksa AOM olasığı düşüktür. Başka tanı düşün. Antibakteriyel tedavi verilmez. Gerekirse sevk et.
Fizik muayene bulguları varsa 1. seçenek antibakteriyel tedaviyle birlikte, analjezik ve ilaç dışı tedavi verilir.
Komplikasyon gelişmisse sevk et
48-72 saat saat sonra düzelme yoksa 2. seçenek antibakteriyel verilir, ikinci 48-72 saat sonra AOM devam ediyorsa ve/veya komplikasyon gelişmisse sevk et.
4-6 hafta sonra kontrol

İzlem
Tedavi başladıktan 3-5 gün sonra otoskopik inceleme önerilir.
Kulak zarı ve işitme 4-6 hafta sonra kontrol edilmelidir.

Komplikasyonlar
Kronik otitis media, akut mastoidit ve fasiyal paralizi, menenjit gibi intrakraniyal
komplikasyonlar gelişebilir.

Sevk
Kulak zarı perforasyonu
İkinci seçenek antibakteriyel tedaviye başlanmasından 48-72 saat sonra AOM
bulgularının gerilememesi
Altı ay içinde 3, 1 yıl içinde 4 veya daha çok sayıda AOM saptanması
Komplikasyon gelişmesi
Tedaviden sonraki ilk ay içinde rekürrens görülmesi
Tedavinin başlangıcından 6 hafta sonra işitme azlığının devam etmesi durumlarında
hasta sevk edilmelidir.

Kaynaklar
1. Alho OP, Kilkku O, Oja H, Koivu M, Sorri M. Control of Temporal Aspect When Considering Risk Factors
for Acute Otitis Media. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119:444-9.
2. Pichichero ME Acute otitis media: Part I. Improving Diagnostic Accuracy. Am Fam Physician 2000;61:
2051-6.
3. ICSI Institute for Health Care Guidelines; no.GRD05 at Institute for Clinical Systems Improvement
1999;Dec:24 p.
4. Glasziou PP, Del Mar CB, Sanders SL. Antibiotics for Acute Otitis Media in Children, Cochrane Review.
The Cochrane Library 2, Oxford: Update Software, 2001.
5. Flynn CA, Griffin G, Tudiver F. Decongestants and Antihistamines for Acute Otitis Media in Children,
Cochrane Review. The Cochrane Library 2, Oxford: Update Software, 2001.
6. Pelton SI. Otitis, Sinusitis and Related Conditions. Armstrong D, Cohen J ed. Infectious Diseases, London:
Mosby, 1999:2.25.1-8.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.