Tanı Tedavi Rehberi » Akut Menenjit

Akut Menenjit

AKUT MENENJİT
Menenjit beyin zarlarının enflamasyonudur. Akut menenjit çeşitli etkenlerin kan veya
komşuluk yoluyla beyin zarlarına ulaşması sonucu gelişir. En sık karşılaşılan bakteriyel
etkenler, yenidoğan döneminde B grubu streptokoklar ve E. coli , diğer yaş gruplarında
S. pneumoniae ve N. meningitidis tir. Ancak yenidoğan döneminde L. monocytogenes,
ilk beş yaşta H. influenzae tip b ve yaşlılarda gram negatif basiller de sık görülen menenjit
etkenleri arasında yer alır.

Tanı

Belirti ve bulgular

0-3 AY; Ateş (>38°C rektal) veya Hipotermi (<36°C rektal), Emmeme, Aktivite azalması, Kusma, Konvülsiyon, Fontanel kabarıklığı, Dolaşım bozukluğu* (siyanoz, taşikardi, filiform nabız, kapiller dolum zamanı uzaması, hipotansiyon), Yenidoğan reflekslerin

3 AY - 5 YAŞ; Ateş ( >38°C koltuk altı), Bilinç değişikliği (letarjiden komaya kadar), Huzursuzluk, Kusma, Konvülsiyon, Peteşi veya purpura, Konvülsiyon, Baş ağrısı, Fontanel kabarıklığı, Menenks irritasyon bulguları (ense sertliği, Kernig ve Brudzinski bulguları), Dolaşım bozukluğu* (siyanoz, taşikardi, filiform nabız, kapiller dolum zamanı uzaması, hipotansiyon).

5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR VE ERİŞKİNLER; Ateş ( >37,2°C koltuk altı), Baş ağrısı, Kusma, Bilinç değişikliği (letarjiden komaya kadar), Fotofobi, Konvülsiyon, Peteşi veya purpura, Menenks irritasyon bulguları (ense sertliği, Kernig ve Brudzinski bulguları), Dolaşım bozukluğu* (siyanoz, taşikardi, filiform nabız, kapiller dolum zamanı uzaması, hipotansiyon)

*Taşikardi; Nabız
0-30 gün >190/dk
1-5 yaş >120/dk
1-12 ay >160/dk
>5 yaş >110/dk

Hipotansiyon; Sistolik kan basıncı
<1 yaş <65 mm Hg
>1 yaş <75 mm Hg
adolesan ve erişkin <90 mm Hg

Kapiller dolum zamanı uzaması; >2 saniye

Tedavi
Komplikasyon, sekel ve mortaliteyi önlemek için tedaviye hemen başlanmalıdır.
Solunum ve dolaşım desteği sağlanarak hasta en kısa sürede sevk edilmelidir.
Menenjit etkeninin başkalarına bulaşması engellenmelidir.

Öncelikle ve hemen yapılması gerekenler
Hava yolu açıklığı sağlanmalıdır.
Gerekli ise oksijen (3-5 l/dk) verilmelidir.
Damar yolu açılmalıdır. Çocuklarda, dolaşım bozukluğu varsa 20 ml/kg/saat
%0,9 NaCl (SF) 1 saat içinde verilir; sevk sırasında dolaşım bozukluğu devam ediyorsa aynı
miktar sıvı tekrar verilir. Dolaşım bozukluğu bulguları yoksa sıvı miktarı damar yolu açık
kalacak şekilde ayarlanır. Erişkinde, dolaşım bozukluğu varsa 500 ml %0,9 NaCl 2 saat
içinde verilir; dolaşım bozukluğu devam ediyorsa aynı miktar sıvı tekrar verilir. Dolaşım
bozukluğu bulguları yoksa, hızı damar yolu açık kalacak şekilde ayarlanarak yaşa uygun
derişimde sıvı; yenidoğan döneminde ilk gün %5 dekstroz, sonraki günlerde 1/5 SF, 1-24 ay
arasında 1/4 SF, 2-6 yaş arasında 1/3 SF, 6 yaştan büyük çocuklarda 1/2 SF, adölesan ve
erişkinde SF verilir.
Konvülsiyon varsa diazepam 0,2 mg/kg/doz (1 ay-5 yaş arasında en çok 5 mg/doz,
5 yaş üstünde 10 mg/doz) yavaş olarak ven içine, damar yolu açık değilse
0,2-0,5 mg/kg/doz rektal yoldan verilir.

Antibiyotik tedavisi
Antibiyotiğin ilk dozu ven içine hemen verilmelidir.
Seftriakson -bulunabiliyorsa- tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılır
Çocuk: 50 mg/kg/doz, ven içine
Erişkin: 2 gr/doz, ven içine
Sevk süresinin 12 saati aştığı durumlarda uygulama tekrarlanmalıdır.

Seftriakson bulunmadığı durumlarda kullanılacak antibiyotikler:
0-5 yaş;
Ampisilin 100 mg/kg/doz, ven içine,
Ampisilin yoksa veya öyküde penisilin alerjisi varsa :
Yenidoğan dönemi sonrasında Kloramfenikol 25 mg/kg/doz, ven içine.

5 yaş üstü çocuklar ve erişkinler;
Kristalize penisilin; Çocuk 100.000 ü/kg/doz, Erişkin 5 milyon ü/kg/doz ven içine
Penisilin yoksa veya öyküde penisilin alerjisi varsa :
Kloramfenikol; Çocuk 25 mg/kg/doz, Erişkin 1 gr/doz, ven içine.

Sevk
Bütün hastalar acilen sevk edilmelidir.
Bildirimi zorunludur.

Profilaksi
Dolaşım bozukluğu bulguları olan, belirti ve bulguların hızla kötüleştiği, peteşi veya
purpuraların bulunduğu hastalarda meningokok enfeksiyonu olasılığı yüksektir.
Meningokok kemoprofilaksisi
Hasta ile aynı evde yaşayanlara
Hastanın kreş, anaokulu ve okulda sıra arkadaşlarına
Hastanın salgıları ile temas (ağızdan ağıza solunum, entübasyon, aspirasyon) eden
sağlık personeline
Tanı öncesindeki 7 günde, hasta ile aynı gün içinde 4 saatten uzun süre aynı kapalı
ortamda bulunanlara uygulanır.

Rifampisin
<1 ay 5 mg/kg/doz 12 saat arayla, ağızdan, 4 doz,
>1 ay 10 mg/kg/doz (en çok 600 mg/doz) 12 saat arayla, ağızdan, 4 doz, Gebelikte kullanılmamalıdır.

Seftriakson
<12 yaş 125 mg, kas içine, tek doz.
>12 yaş 250 mg, kas içine, tek doz.

Siprofloksasin
>18 yaş 500 mg, ağızdan, tek doz, Gebelikte kullanılmamalıdır.

Profilaksi uygulananlar menenjit semptom ve bulguları yönünden bilgilendirilir.

Kaynaklar
1. Prober CG. Central Nervous System Infections. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, ed. Nelson
Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia: Saunders, 2000: 751-61.
2. American Academy of Pediatrics. Meningococcal Infections. Peter G, ed. 2000 Red Book: Report of
the Committee on Infectious Diseases. 24th ed. Elk Grove Village, Il: American Acedemy of Pediatrics,
2000: 396-401.
3. Tunkel AR, Scheld WM. Acute Meningitis. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, ed.
Mandell, Douglas and Bennetts Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed. New York:
Churchill Livingstone, 2000: 959-89.

Kaynak : Sağlık Bakanlığı Tanı Tedavi Rehberi


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.